Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1899. évi törvényczikkek

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím: Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár Millenniumi Emlékkiadás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Millenniumi emlékkiadás. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája. "Pótlások" melléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1899. évi törvényczikkek
Az 1899. év négy első hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról3
Az 1889. évi VI. törvényczikk 14., valamint az 1890. évi V. törvényczikk 3. szakasza rendelkezésének illetőleg a közös hadsereg és haditengerészet, valamint a honvédség számára megállapitott ujonczjutalék mennyiségének 1899. év végéig való fentartása tárgyában3
Az 1899. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról4
Az 1898. évi I. és XVI. törvényczikkek némely intézkedései hatályának fentartásáról4
A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok között létrejött pénzügyi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1889. évi XL. törvényczikk határozatainak érvényben tartásáról6
A magyarországi városok, községek fogyasztási adó természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezéséről6
A székesfővárosi Margit-hidnak a Margit-szigettel való összeköttetéséről10
Az 1899. évi állami költségvetésről10
A felállitandó honvéd főreáliskola és két hadapród-iskola czéljaira szolgáló építkezések költségeinek fedezésére szükséges póthitelről29
A kovácsháza-csabai keskenyvágányu helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában29
A belovár-verőczei helyi érdekü gőzmozdonyu vasut engedélyezése tárgyában30
A budapest-szentlőrinczi keskenyvágányu gőzmozdonyu helyi érdekü vasutnak szabványos kettős vágányra és villamos üzemre leendő átalakitása, folytatólagos kiépitése és a kapcsolatosan tervezett szárnyvonalank engedélyezése tárgyában30
A polgári jogsegély tárgyában Haagában létrejött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről31
Az állami elemi népiskolák megfelelő elhelyezésével felmerülő kiadások fedezéséről44
Az országgyűlési képviselő-választások feletti biráskodásról44
Az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájának módositásáról93
A sör-, az ásványolaj- és a czukoradónak a fogyasztási terület részére való biztositása, valamint a szeszadónak a fogyasztási terület részére való biztositásáról szóló 1894. évi XV. törvényczikk némely határozmányainak módositása tárgyában95
A czukoradóról és az 1898. évi XVII. törvényczikkenek a czukorfogyasztási adóra vonatkozó határozmányainak megszüntetéséről103
A söradóról124
A szeszadóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készitett sajtolt élesztőnek megadóztatásáról138
A kivitelre szánt czukor- és alkoholtartalmu gyártmányok készitéséhez felhasznált répaczukor és szesz adómentessége, valamint a czukor- vagy alkoholtartalmu, illetőleg olyan czikkek után, a melyek készitéséhez czukor vagy alkohol használtatott fel, külföldről való behozatal esetében szedendő vámpótlék tárgyában178
A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék által egy-egy termelési időszak alatt a kisebbik adótétel mellett termelhető alkoholmennyiségek felosztásáról179
A sörfogyasztási adó eltörlése mellett behozandó söradópótlékról185
Az égetett szeszes folyadékok után fizetendő szeszadópótlékról és a szeszforgalmi adó megszüntéséről191
Az állami italmérési jövedékekről198
Az igazságügyi palotáról és költségeinek fedezéséről szóló 1893. évi XIII. törvényczikk módositása tárgyában213
A nagy-tapolcsány-bossány-trencséni helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában213
A honvéd-menház kibővítéséből felmerülő költségek engedélyezéséről214
A budapesti m. kir. csendőrség egy részének elhelyezése czéljából létesítendő laktanya és lovarda épitési költségeinek fedezéséről214
A vám- és kereskedelmi viszonyoknak és ezekkel összefüggő némely kérdésnek rendezéséről215
Az államjegyekből álló függő adósság teljes beváltásáról220
A koronaérték megállapitásáról szóló 1892. évi XVII. törvényczikk kiegészitéséről225
Az 1892. évi XVIII. t. cz. alapján a magyar korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag kötött szerződést kiegészitő pótszerződésről227
Az osztrák-magyar bank által kibocsátandó tiz-koronás bankjegyekről229
A magyar korona országainak kormánya és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya között a m. kir. pénzügyminiszterium és a csász. kir. pénzügyminiszterium által az Osztrák-magyar banknál arany érték-érmékben teljesitett, illetőleg teljesitendő lefizetések tárgyában kötendő egyezményről236
A koronaértékben való közkötelező számitás behozataláról, az általános érmeforgalom rendezéséről és a koronaértéknek a jogviszonyokra való alkalmazásáról241
Az Osztrák-magyar bank szabadalmának meghosszabbitásáról247
Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió a. é. forintot tevő államadósság tárgyában kötendő új egyezményről283
A magyar korona országainak és Ő Felsége többi királyságai- és országainak kormányai közt a részvénytársaságok, biztositó társaságok, közkereseti és iparszövetkezetek kölcsönös bebocsátása iránt létrejött és az 1878. évi XXII. törvényczikkbe iktatott egyezmény 8. paragrafusának módositásáról285
Az 1900. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról288
A gazdasági munkavállalkozókról és segédmunkásokról 295
Az 1900. évi népszámlálásról298
A m. kir. postatakarékpénztár elhelyezése czéljából emelendő épületről299
A szigetvár-kaposvári helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában300
A magyar korona országainak pénzügyminisztere és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok pénzügyminisztere között a bélyeg- és közvetlen illetékek, fogyasztási bélyeg és dijak iránt létrejött egyezményről301
A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok között létrejött pénzügyi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1889. évi XL. törvényczikk hatályának ujabbi meghosszabbitásáról312
A királyi biróságok és ügyészségek tagjainak az igazságügyminiszteriumban való ideiglenes alkalmazhatásáról313
A hazai iparnak állami kedvezményekben való részesitéséről314
A szatmár-erdödi helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában319
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek 1899. évi törvényczikkek

Könyvtári könyv volt. A könyv kötése belülről megerősített. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. A kivehető melléklet kötése javított, néhány lap kissé foltos, sérülékeny.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba