Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1947. év hatályos jogszabályai I-II.

Lezáratott: 1947. december 31-én

Szerkesztő

Kiadó: Grill Károly Könyvkiadóvállalata
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.192 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta: "Szabadság-nyomda", Debrecen.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Törvények
1947: I. tc. az ügyvédi önkormányzatra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről1
1947: II. tc. az 1946: XVII. törvénycikkel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás további meghosszabbításáról2
1947: III. tc. a nemzetgyűlési választói névjegyzék helyesbítésének elhalasztásáról2
1947: IV. tc. egyes címek és rangok megszüntetéséről2
1947: V. tc. a földreform befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezéséről3
1947: VI. tc. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának becikkelyezéséről5
1947: VII. tc. a Magyar Köztársaság Elnökének a béke megkötésére való felhatalmazása tárgyában7
1947: VIII. tc. a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról7
1947: IX. tc. az 1946: XVII. törvénycikkel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás további meghosszabbításáról7
1947: X. tc. külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása tárgyában8
1947: XI. tc. a szövetkezetről8
1947: XII. tc. az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona elnevezésű jogi személy megszűnéséről52
1947: XIII. tc. Békéscsaba megyei városnak törvényhatósági jogú várossá alakításáról52
1947: XIV. tc. az 1946/47. évi állami költségvetésről52
1947: XV. tc. a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyujtására megszabott határidő meghosszabbításáról54
1947: XVI. tc. a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról55
1947: XVII. tc. a hároméves gazdasági tervről55
1947: XVIII. tc. a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában56
1947: XIX. tc. a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában75
1947: XX. tc. az államháztartásnak az 1947. évi augusztus hó 1. napjától az 1947. évi október hó 31. napjáig terjedő viteléről75
1947: XXI. tc. a levéltárügy rendezéséről76
1947: XXII. tc. az országgyűlési választásokról84
1947: XXIII. tc. az uzsorabírósági különtanácsokról89
1947: XXIV. tc. a szövetkezetekről szóló 1947: XI. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában92
1947: XXV. tc. az 1947: XX. törvénycikkel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás meghosszabbításáról92
1947: XXVI. tc. a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról93
1947: XXVII. tc. a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartása, illetőleg visszaállítása tárgyában Neuchatelben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt nemzetközi Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzőkönyv és Pót-zárójegyzőkönyv becikkelyezéséről93
1947: XXVIII. tc. a Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjetköztársaságok Szövetsége között Moszkvában az 1947. évi július hó 15-én aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szerződés becikkelyezéséről96
1947: XXIX. tc. a fiatalkorúak budapesti törvényszékéről101
1947: XXX. tc. a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar tulajdonban levő részvényeinek állami tulajdonbavételéről102
1947: XXXI. tc. a Belgrádban 1947. évi október hó 15. napján aláírt magyar-jugoszláv kulturális egyezmény becikkelyezése tárgyában104
1947: XXXII. tc. a "Magyar Köztársasági Sportérdemérem" alapításáról106
1947: XXXIII. tc. a bevett és az elismert vallásfelekezetek között az elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különbségek megszüntetéséről107
1947: XXXIV. tc. a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről107
1947: XXXV. tc. a közellátásügyi miniszteri állás megszüntetéséről és Országos Közellátási Hivatal szervezéséről113
Rendeletek
Nemzetközi kötelezettségek (1-11.)
Fegyverszüneti egyezmény - Békeszerződés (1-2)115
Németek kitelepítése (3-4)116
Német vagyon átadása (5-9)119
Lakosságcsere (10-11)120
Közjogi szabályok (12-70)
Nemzeti ellenállási mozgalom (12)124
Választójog (13)125
Minisztertanácsi határozatok (14)125
Közigazgatási szervezet (15-25)125
Igazságügyi szervezet - Közjegyzők - Ügyvédek (26-43)128
Honvédség (44-49)134
Közületi gazdálkodás (50-62)135
Állampolgárság (63)145
Vallásügy (64-65)146
Sajtójog (66-70)147
Igazolási eljárás (71-74)
Igazolási eljárás (71-74)150
Közszolgálat (75-142)
Illetmények - Nyugellátás (75-115)156
Létszámcsökkentés - Nyugdíjkorlátozás (116-133)196
Egyéb közszolgálati szabályok (134-142)207
Jogegyenlőség helyreállítása - Hátrányok jóvátétele (143-161)
Zsidóellenes intézkedések jóvátétele (143-152)213
Politikai meggyőződésért vagy magatartásért szenvedett hátrányok jóvátétele (153-155)219
Közös szabályozást tartalmazó rendelkezések (156-161)220
Rendészet (162-215)
Államrendőrség (162-173)224
Gyülekezési jog (174-175)228
Egyesülési szabadság (176-177)228
Lőfegyverek - Robbanóanyagok (178-185)229
Tűzoltóság (186-191)230
Mozgófényképek (192-201)233
Egyéb rendészeti szabályok (202-215)234
Hároméves gazdasági terv (216-221)
Hároméves gazdasági terv (216-221)242
Földmivelésügy (222-353)
Szervezeti szabályok - Érdekképviselet - Vízitársulatok (222-234)249
Földbirtokreform (235-248)252
Mezőgazdaság termelés (249-267)263
Traktorok (268-276)266
Hegyközségek (277-279)269
Erdők (280-283)274
Állatok (284-316)275
Halászat (317-324)282
Vadászat (325-327)285
Élelmiszerek (328-334)288
Hamisítás tilalmazása (335-345)289
Egyéb rendelkezések (346-353)291
Ipar - Kereskedelem - Közlekedés (354-367)
Szervezeti szabályok (354-360)292
Ipartestületek - Kereskedelmi és iparkamarák (361-373)293
Iparjogosítvány (374-390)297
Iparfejlesztési törvény (391)300
Villamos energia (392-396)300
Ipari termelés és forgalom - Anyaggazdálkodás (397-464)301
Árszabályozás (465-606)312
Állami kezelésbevétel (607-609)334
Bauxit - Aluminium (610-611)335
Áruházak - Kiárusítás (612-613)335
Árurészletügylet - Hitelközvetítés - Üzletszerzők (614-619)336
Üzleti záróra (620-626)344
Belkereskedelmi igazgatás (627-634)345
Külkereskedelem (635-637)346
Közlekedésügy (638-663)348
Vegyes tárgyú rendelkezések (664-667)352
Közellátás (668-805)
Szervezet - Felhatalmazások (668-670)353
Élelmiszerellátás - Beszolgáltatás - Forgalom - Felhasználás (671-737)356
Árak (díjak) (738-805)371
Közoktatás - Szakoktatás (806-876)
Közoktatás - Szakoktatás (806-876)382
Tudomány - Művészet - Sport (877-891)
Tudomány - Művészet - Sport (877-891)395
Egészségügy (892-910)
Egészségügy (892-910)401
Hadigondozás (911-921)
Hadigondozás (911-921)407
Társadalombiztosítás (922-961)
Társadalombiztosítás (922-961)411
Munkajog (962-1007)
Munkajog (962-1007)441
Újjáépítés - Építésügy (1008-1040)
Közérdekű munkakötelezettség (1008)484
Újjáépítési közmunkakötelezettség (1009-1015)484
Épületek lebontása és helyreállítása (1016-1038)487
Építésügy - Városrendezés (1039-1040)527
Lakások - Üzlethelyiségek - kisajátítás (1042-1058)
Lakások (1042-1051)528
Üzlethelyiségek (1052-1057)533
Kisajátítás (1058)537
Elhagyott és elhurcolt javak (1059-1063)
Elhagyott és elhurcolt javak (1059-1063)537
Magánjog - Hiteljog - Polgári törvénykezés - Telekkönyv (1064-1176)
Személyi és családi jog (1064-1068)539
Haszonbérlet (1069-1070)570
Közszállítás (1071-1076)580
Vasúti kártérítés (1077-1078)593
Egyéb magánjogi rendelkezések (1079)593
Részvénytársaság - Szövetkezet (1080-1114)595
Üzleti leltár - Forintmérleg (1115-1121)620
Szabadalom - védjegy (1122-1124)636
Értékpapírok (1125)637
Fuvarozás (1126-1128)637
Egyéb hiteljogi szabályok (1129-1141)638
Követelések érvényesítésének korlátozása (1142-1168)642
Egyéb eljárási szabályok (1169-1173)657
Telekkönyv (1174-1176)659
Büntetőjog és eljárás (1177-1195)
Büntetőjog és eljárás (1177-1195)660
II. kötet
Rendeletek (folytatás)
Pénzügyi rendelkezések (1196-1407)
Pénzügyi szervezet (1196-1200)1
Magyar Nemzeti Bank - Pénzintézeti Központ (1201-1202)2
Pénzintézetek ellenőrzése - Államosítás (1203-1209)2
Forintérték (1208-1210)7
Fizetési forgalom - Ékszerek, drágakövek kivitele (1211-1213)8
Vagyonváltság - Egyszeri vagyondézsma (1214-1217)10
Földadó - Házadó (1218-1250)47
Vagyonadó (1251-1254)80
Egyéb adók (1255-1297)115
Illetékek (1298-1312)227
Italmérési jövedék - Szeszesitalforgalmi illeték (1313-1320)456
Szeszegyedáruság (1321-1329)465
Dohányjövedék (1330-1333)468
Kén - Só (1334-1336)469
Cukor - Saccharin (1337-1345)471
Gyufa - Tűzkő - Olaj - Margarin - Gyarmatáru (1346-1356)473
Vám - Vámkezelés (1357-1375)475
Egyes kedvezmények és mentességek (1376-1397)478
Földhözjuttatottak tartozásai (1398-1400)487
Közadók kezelése (1401-1405)488
Jövedéki kihágások (1406-1407)492
Rendeletek számmutatója493
Tárgymutató504
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1947. év hatályos jogszabályai I-II. 1947. év hatályos jogszabályai I-II. 1947. év hatályos jogszabályai I-II. 1947. év hatályos jogszabályai I-II. 1947. év hatályos jogszabályai I-II. 1947. év hatályos jogszabályai I-II. 1947. év hatályos jogszabályai I-II.

A kötetek néhány lapja nedvességtől foltos, hullámos. A borítójuk kopott, foltos. A II. kötet belülről megerősített példány.

Állapot: Közepes
8.280 Ft
6.620 ,-Ft 20
33 pont kapható
Kosárba