Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös EU-jövőbe

2000 Jahre entlang der Donau. Aus der gemeinsamen Vergangenheit in die gemeinsame EU-Zukunft - A "Fejezetek a Duna-medence történetéből" című nemzetközi tudományos konferencia előadásainak/tanulmányainak és pódiumbeszélgetésének szerkesztett anyaga. Pécs, 2002. május 16-19./Schriftliche Fassung der Studien und Vorträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Ausschnitte aus der Geschichte entlang der Donau". Pécs/Fünfkirchen, 16-19. Mai 2002

Előszó

A "Dunának, mely múlt, jelen s jövendő..." mindig meghatározó szerepe volt a vonzáskörzetében, mai szóhasználattal a régiójában élő emberek számára. A Duna, amely évszázadokig, évezredekig... Tovább

Előszó

A "Dunának, mely múlt, jelen s jövendő..." mindig meghatározó szerepe volt a vonzáskörzetében, mai szóhasználattal a régiójában élő emberek számára. A Duna, amely évszázadokig, évezredekig összekötötte, elválasztotta a térség lakóit, az életet és a halált, egyszóval a létezést jelentette és jelenti ma is.
A konferencia létrehozásának gondolata, szellemi gyökerei az 1990-es évek elejére nyúlnak vissza. A közép-kelet-európai rendszerváltozás időszakában magyar és osztrák értelmiségiek, akik egyben jó barátok is voltak, optimista hangú beszélgetéseket folytattak azokról a várt eredményekről, amelyektől azt remélték, hogy a Duna-medence népeire is pozitív hatással lesznek. Mindehhez szakmai közéleti tevékenységükkel maguk is szerettek volna hozzájárulni. Úgy vélték, egy, a témában érintett szakembereket, közéleti szereplőket megmozgató nemzetközi tudományos konferencia jó kiindulási alapot teremtene a közös munkához. Aztán a gondolat akkori megvalósítását elsodorta a '90-es évek balkáni vihara.
Majd egy 1999-ben induló pécsi, grazi múzeumi szakmai kapcsolat megteremtette azt a szellemi és intézményi hátteret, amelyre építve, több éves előkészítés után, meg lehetett szervezni Pécsen 2002. májusában 6 országból érkező előadók részvételével az évtizede dédelgetett elképzelést. A jelen sorok írói nagy szellemi élménynek tartják, hogy a konferencia gondolatának megszületésétől annak megvalósításáig, a különböző munkafázisokban részt vehettek.
A német, osztrák, szlovén, horvát, magyar és szerbiai előadók természetesen a 2000 év egy-egy fejezetét tudták csak saját szakmájuk szemszögéből vizsgálni, mégis számtalan új kutatási eredményt, új szempontú megközelítést adtak a tárgyalt témához. Míg a geográfus, régész, történész, jogász, közgazdász előadók szaktudományuk vizsgálati módszereivel közelítettek a "2000 év a Duna mentén" fejezeteihez, addig a pódiumbeszélgetés vezető közéleti szereplői a "Kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok az EU-ban, valamint a kisebbségek helyzete Magyarországon" kérdéskört járták körül.
A konferencia és a hozzákapcsolódó pódiumbeszélgetés teljes anyagát jelentetjük meg magyar és német nyelven. Az elhangzott előadások és a pódiumbeszélgetés hozzászólásainak anyagát nagyobb részben a szerzők szerkesztett formában bocsátották rendelkezésünkre, míg a kötet többi közleményét a magnófelvételek leírása után tudtuk közreadni.
Kötetünket annak reményében bocsátjuk útjára, hogy közös Duna-menti gondolatunknak a jövőben máshol, más dunai témákról, de lesz folytatása és mindez közelebb visz bennünket egymás értékeinek megismerése és megbecsülése felé, és talán az "EU-jövőben" a Duna-menti népek együttgondolkodása, együttműködése is eredményesebb, hatékonyabb lesz, mint korábban. Vissza

Tartalom

Előszó9
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
Diether Kramer gyűjteményvezető régész, Landesmuseum Joanneum (Graz)
Othmar Pickl ügyvezető titkár, Historische Landeskommission für Steiermark (Graz)
Somogyvári Imre tiszteletbeli konzul, Osztrák Köztársaság Tiszteletbeli Konzulátusa (Pécs)
A konferenciát köszöntik:
Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke11
Benita Ferrero-Waldner, az Osztrák Köztársaság külügyminisztere12
Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke13
Günter Birbaum, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete14
Pap Norbert - Tóth József - Wilhelm Zoltán: A régió-kialakulás folyamata a Duna mentén17
Visy Zsolt: A Duna szerepe és jelentősége a római kori Kárpát-medencében27
Diether Kramer: Népek és kultúrák a Duna és Dráva között35
Font Márta: Zarándokok, keresztesek és kereskedők a Duna mentén a 11-13. században39
Peter Krenn: A grazi vértezet szerepe a török támadások elhárításában47
Wilfried Hartleb: A dunai iskola - a késő-középkori kultúra virágkora a Duna mentén55
Othmar Pickl: Stájerország érdemei Szlavónia és Baranya visszafoglalásában 1684 és 1688 között59
Radovan Ivancevic: Közös múlt - közös jövő. Hét tétel77
Ózer Ágnes: Újvidék városfejlődésének közép-európai multikulturális történelmi meghatározói81
Gál Zoltán: A Duna menti "régió" törésvonalai: a Duna szerepe Közép- és Délkelet-Európa történeti- és térfejlődésében87
Huszár Zoltán: A Dunagőzhajózási Társaság (DGT) helye és szerepe Közép-Európában a 19-20. században113
Ormos Mária: A mezőgazdaság válsága és a dunai államok az 1920-1930-as években123
Tilkovszky Loránt: A nemzetiségi identitás megőrizhetőségének problémái Magyarországon a 20. században133
Hellmuth Strasser: A Duna Bizottság - Egy sikeres együttműködés története143
Hajdú Zoltán: A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései153
Mirko Pak: A szomszédos országok hatása Szlovénia határmenti területeinek regionális fejlődésére165
Gerhard Schüsselbauer: A Duna, az "Európa"-eszme és az EU bővítése175
Pódiumbeszélgetés181
Téma: Kulturális, tudományos és oktatási kapcsolatok az EU-ban, valamint a kisebbségek helyzete Magyarországon. Meghívott beszélgetőpartnerek: Ludwig Rader, Barics Ernő, Andrássy György, Begovácz Rózsa, Frank Gábor, Kosztics István, Pavlov Milica
A konferencia zárása, összefoglalása207
Huszár Zoltán, Somogyvári Imre
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös EU-jövőbe 2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös EU-jövőbe
Állapot:
3.840 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba