Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.026

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

"9 mű a SzK(b)P Párfőiskolájának anyaga sorozatból (nem teljes sorozat)"

Bulgária 1918-1939-ben/Csehszlovákia az 1918-1938-as években/Lengyelország az 1918-1939. években/Románia az 1918-1939-es években/Indonézia 1945-1949 között/Japán 1870 és 1914 között/Japán az 1940-1950-es években/India 1918 és 1939 között/Kína 1870-1918 között/Kézirat/A SzK(b)P Pártfőiskoláján tartott előadás gyorsírói jegyzete/Egyetemes történet tanfolyam/Legújabbkori történelem

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a Bulgária 1918-1939-ben c. műből:

"BULGÁRIA VERESÉGE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ÉS A FORRADALMI VÁLSÁG NÖVEKEDÉSE
Bulgáriának fontos stratégiai helyzete van a Balkánon. A két imperialista... Tovább

Előszó

Részlet a Bulgária 1918-1939-ben c. műből:

"BULGÁRIA VERESÉGE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ÉS A FORRADALMI VÁLSÁG NÖVEKEDÉSE
Bulgáriának fontos stratégiai helyzete van a Balkánon. A két imperialista szövetség (az Antant és a Hármasszövetség) ezért már jóval az első világháború előtt megkezdte harcát Bulgáriáért. A német imperializmus hídfőt igyekezett létesíteni Bulgáriában, hogy így megerősítse közel-keleti pozícióját. Gyarmatává akarta tenni Bulgáriát, s ezért 1914 júliusában 500 millió levás kölcsönt nyújtott neki.
Az első imperialista háború kitörésekor az Antant és a Központi Hatalmak között kiéleződött a harc Bulgáriáért és ennek megfelelően a bolgár burzsoá pártokon belül is mindinkább elkülönült két csoport: az antantpártiak és a Központi Hatalmak híveinek csoportja. Az Antant, különösen pedig az Oroszország elleni háború azonban igen népszerűtlen volt a bolgár nép széles tömegeiben. Az oroszok 1877-1878-ban a bolgárokkal együtt harcoltak és ontották vérüket, hogy felszabadítsák a bolgár népet a török iga alól. Ez örök időkre megpecsételte a két nép közötti barátságot és ezzel számolnia kellett Ferdinánd cárnak, valamint Bulgária németbarát csoportjának. A hatalmon lévő németbarát csoport, élén Koburg Ferdinánd cárral, a német imperializmus ügynökével, éppen ezért nem szánta rá magát arra, hogy Németország oldalán azonnal belépjen a háborúba." Vissza

Tartalom

Bulgária 1918-1939-ben:
Bulgária veresége az első világháborúban és a forradalmi válság növekedése 3
A sztrájkmozgalom növekedése és a kommunista párt megalakulása 10
Az első Sztambolijszki (koalíciós)-kormány és politikája 15
A második Sztambolijszki-kormány 16
Az 1923 június 9-i fasiszta államcsíny és a reakció uralma az országban 21
Az 1923 szeptemberi felkelés 24
Az 1924-1925. évi gazdasági válság és következményei 28
Ljapcsev reakciós kormánya. A forradalmi mozgalom újabb lendülete országszerte 30
Bulgária az 1929-1933. évi gazdasági világválság idején 33
A "népi" blokk kormánya 35
Az 1934 májusi katonai puccs 37
A kommunista párt szerepe a néptömegek harcában a reakció és a háborús veszély ellen 46

Csehszlovákia az 1918-1938-as években:
A cseh és a szlovák föld az első imperialista világháború időszakában 5
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a nemzeti forradalmi mozgalom növekedésére és a Csehszlovák Köztársaság megalakulása 1918-ban 9
A csehszlovák burzsoá pártok jellemzése. A Kramár-kormány politikája 17
Csehszlovákia gazdasági és politikai függősége az antantországoktól 20
Burzsoá reformok végrehajtása Csehszlovákiában. Az 1920. évi új burzsoá alkotmány 22
A Csehszlovák Kommunista Párt megalakulása 27
Csehszlovákia a kapitalizmus részleges stabilizálódásának időszakában 31
Csehszlovákia a világgazdasági válság és a müncheni egyezmény időszakában. A kommunista párt harca a köztársaságért 36
A müncheni egyezmény utáni „köztársaság". A fasiszta Németország megszállja Csehszlovákiát 46

Lengyelország az 1918-1939. években:
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a lengyel állam megalakulása 3
A lengyel pánok támadása Szovjetoroszország ellen.
A lengyel belpolitikai helyzet kiéleződése 11
Az 1921. évi alkotmány 18
Az agrárkérdés Lengyelországban 20
A lengyelországi nemzeti kisebbségek elnyomása 23
Az 1923. évi forradalmi fellendülés 24
Az 1924-1926. évek gazdasági válsága. A belpolitikai helyzet további kiéleződése 30
Pilsudski fasiszta államcsínye 34
Az 1935. évi fasiszta alkotmány 42
Lengyelország Kommunista Pártja a fasiszta rendszer éveiben 46
Lengyelország külpolitikája. A hitleri Németország szétveri és leigázza Lengyelországot 47

Románia az 1918-1939-es években:
Bevezetés 5
ROMÁNIA AZ 1918-1924-ES ÉVEKBEN
Gazdasági válság. A dolgozó tömegek helyzete 7
A munkásmozgalom fellendülése az 1918-1921-es években 10
Nemzeti szabadságmozgalom a Romániához csatolt területeken 12
A román parasztság harca a földért 13
A Román Kommunista Párt megalakulása 15
A burzsoá-földesúri Románia agresszív, szovjetellenes külpolitikája 17
ROMÁNIA A RÉSZLEGES STABILIZÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN (1924-1928)
Az ország gazdasági fejlődése. A dolgozó tömegek helyzete 20
Románia - az imperialista nagyhatalmak félgyarmata 22
Románia belpolitikai helyzete a részleges stabilizáció időszakában 23
Az 1924-es tatar-bunari felkelés 25
A munkásosztály forradalmi szervezetei ellen indított terror. A Román Kommunista Párt III. és IV.
kongresszusa 26
A burzsoá-földesúri Románia szovjetellenes külpolitikai irányvonalának további fokozódása 29
ROMÁNIA AZ 1929-1939-ES ÉVEKBEN
Az 1929-1933-as gazdasági válság 31
A monopóliumok és trösztök növekedése. A külföldi tőke befolyásának további erősödése 34
A román munkások és parasztok harca a tőke támadása ellen 36
A kommunista párt befolyásának növekedése. A párt V. kongresszusa 37
A vasúti és kőolajipari munkások 1933. évi februári harca 41
Románia fasizálódása és a szovjetellenes háború előkészítése 44

Indonézia 1945-1949 között:
Bevezetés 3
1. Indonézia a második világháború előtt 4
2. A második világháború és az Indonéz Köztársaság kikiáltása 12
3. Az Indonéz Köztársaság első lépései. A Nemzeti Koncentráció blokk megalakulása 16
4. Az angol-amerikai-holland agresszió Indonéziában.
A linggadzsati egyezmény 22
5. Az Egyeztető Bizottság. A Renville-egyezmény és
az amerikabarát Hatta-kormány hatalomrajutása 28
6. A Hatta-kormány nyíltan átáll az imperialisták oldalára. Az Indonéz Egyesült Államok megalakulása 33

Japán 1870 és 1914 között:
1. A XIX. század hetvenes éveinek reformjai 5
2. A szamuráj ellenzék 8
3. A földbirtokos-burzsoá pártok megalakulása 10
4. Az 1889. évi japán alkotmány 12
5. Az 1894-1895-ös japán-kínai háború 14
6. A japán imperializmus katonai-feudális jellege 16
7. Az orosz-japán háború 20
8. A munkás- és a szocialista mozgalom 25
9. Japán az első imperialista világháború előestéjén (1914-1918) 29

Japán az 1940-1950-es években:
I. JAPÁN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN
Az „új politikai struktúra" 3
Az „új gazdasági struktúra" 4
A Konoe-kormány agresszív külpolitikája 6
Japán támadása az amerikai és angol támaszpontok ellen. A csendesóceáni háború kezdete 9
A japán imperializmus szovjetellenes agresszív tervei 12
A japán hódítók elleni felszabadító tömegharc fellendülése a megszállt országokban 13
Japán további fasizálódása. „A trón támogatására alakult politikai társaság" létrehozása 15
A hitleristák Sztálingrád alatti veresége - a második világháború fordulópontja. A Szovjetunió sztálingrádi győzelmének visszhangja Japánban 17
A hitlerista Németország vereségének hatása a japán imperializmus állásaira 18
Az Egyesült Államokkal és Angliával kötendő kompromisszumos békébe vetett remények 20
A hitlerista Németország összeomlása. Szudzuki tengernagy kormánya 21
A Szovjetunió belépése a Japán elleni háborúba.
A Kvantung-hadsereg szétzúzása. Az imperialista Japán fegyverletétele 23
II. JAPÁN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Japán amerikai megszállása. A Higasikuni-kormány.
A burzsoá politikai pártok 26
MacArthur „reformjai". Japán demokratizálásának
szabotálása az amerikai megszállók részéről 29
A Távolkeleti Bizottság és a japáni Szövetséges Tanács megalakítása 31
A Sidehara-Josida-kormány. A japán reakció gazdasági szabotázsa 33
Az 1946-os alkotmány 35
Japán demokratizálásának meghiúsítása. A japán hadipotenciál megőrzése és növelése 36
A japán munkásmozgalom fellendülése. A kommunista párt 37
A munkásosztály sztrájkharca. MacArthur betiltja az általános sztrájkot 40
A japán jobboldali szocialisták az amerikai imperializmus szolgálatába 42
A demokratikus nemzeti front 43
Az amerikai és japán reakció kísérlete a munkásmozgalom elfojtására. Az Asida-kormány 44
Japán leigázásának amerikai terve. Josida második kormánya. Japán demokratikus erőinek harca a békéért és a nemzeti függetlenségért 47
A Japán Kommunista Párt néhány vezetőjének hibái és e hibák kijavítása 49
A reakció hadjárata a Japán Kommunista Párt ellen 50
Japán újrafelfegyverzése. A béke híveinek mozgalma 51

India 1918 és 1939 között:
Az első világháború és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása Indiára 3
I. A nemzeti mozgalom fellendülése 1919-1922 között 10
A fellendülés kezdete 10
Az amritszári események 12
A Khilafat-mozgalom 13
Az indiai nemzetiségek imperialistaellenes mozgalmának fejlődése és a Kongresszus nagpuri ülésszaka 15
Munkás- és parasztmozgalom 1920-1921-ben 16
A Nemzeti Kongresszus árulása és behódolása 19
Az 1919-1922. évi forradalmi mozgalom leverése 20
India az 1919-1922. évi forradalmi mozgalom leverése után 23
II. Az 1930-1932. évi imperialistaellenes mozgalom 26
A fellendülés első jelei 26
A Simon-bizottság 27
A munkásmozgalom 28
A provokáció jellegű mirathi per a szakszervezeti mozgalom vezetői ellen 29
Az 1929-1933. évi gazdasági világválság és az ellentétek kiéleződése az indiai burzsoázia és a brit imperializmus között 30
Az 1930. évi szatjagraha 32
A solapuri és pesavári imperialistaellenes felkelések 33
A parasztmozgalom 1930-1932-ben 34
A Nemzeti Kongresszus újabb árulása 36
A londoni Kerekasztal Konferencia 37
A törvények megtagadására irányuló mozgalom második kampánya 39
Az 1930-1932. évi forradalmi fellendülés sajátosságai 39
Az Indiai Kommunista Párt megalakulása 41
Az 1935. évi „alkotmány" 41
III. A nemzeti mozgalom Indiában a második világháború küszöbén 44
A Nemzeti Kongresszus befolyásának növekedése 45
Az 1937. évi választások 47
A munkás- és parasztmozgalom fellendülése 48
Demokratikus mozgalom a fejedelemségekben 50
India népeinek mozgalma az önrendelkezési jogért a második világháború előtt 52
A Mozlim Liga vezetőségének fondorlatai 53
A nemzeti mozgalom háború előtti fellendülésének sajátosságai 54
India hadviselő féllé nyilvánítása 56

Kína 1870-1918 között:
Kína a tajping felkelés elnyomása után 3
Az 1894-1895 -ös japán-kínai háború. Az imperialisták megkezdik Kína felosztását 6
A reformok száz napja 8
Az 1900-as népi felkelés 10
Kína az 1911-es forradalom előestéjén 13
Az 1911-1913-as kínai forradalom 19
A mandzsu birodalom bukása. A köztársaság kikiáltása. Jüan Si-kaj uralma 25
Kína az 1914-1918-as imperialista háború időszakában 30
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem