A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 415 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-09-0336-9
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Bevezetés5
Az önkényuralom megdöntése felé15
Az oroszországi proletariátus történelmi szerepének tisztázása15
A marxizmushoz vezető út15
A munkások között20
A proletariátus célja: a kapitalizmus megsemmisítése és a kommunista társadalom felépítése22
A proletariátus a vezető forradalmi erő27
A politikai párt szerepe a proletariátus osztályharcában29
A proletariátusnak szüksége van forradalmi politikai pártra29
Harc a pártért34
A párt: a munkásoszály élenjáró része40
A proletariátus hegemóniája a polgári demokratikus forradalomban44
A felkelő nép élén44
Hogyan védelmezte Lenin a proletariátus hegemóniájának eszméjét a feketeszázas reakció éveiben?54
Az újabb össznépi forradalmi fellendülés alatt61
A demokratikus forradalom élén65
A szocialista forradalom békés fejlődésének szakaszában71
A munkásosztály új történelmi feladatai71
Újra Oroszországban. A munkások fogadják vezérüket, tanítójukat71
Az áprilisi tézisek76
A szocialista forradalomban való átmenet feltételei83
Plehanov, a mensevikek a szocialista forradalom és a proletárdiktatúra ellen83
A szocialista forradalom gazdasági előfeltételei Oroszországban86
A proletariátus osztályereje. A szegényparasztsággal való szövetség89
A legforradalmibb osztály93
Hogyan magyarázták meg a munkásoknak és a katonáknak a bolsevik párt programját?96
A háború és a gazdasági bomlás. A dolgozók elégedetlenségének fokozódása96
A tömegek meggyőződésének lenini művészete100
A katonák és a munkások között104
A proletariátus tudatosságának és szervezettségének növekedése110
A bolsevik párt befolyásának terjedése110
A szakszervezetek és az üzemi proletár osztályharc fokozódása117
A munkásosztály politikai hatalmának megteremtése120
Lenini irányvétel a fegyveres felkelésre120
Éles fordulat a munkások osztálytudatában120
A proletárdiktatúra elméleti megalapozása129
A munkásosztály pártja kormányozhatja és kell is hogy kormányozza az országot137
Harcra a gazdasági katasztrófa ellen141
A burzsoázia fölötti győzelem. A proletárdiktatúra megteremtése143
A munkásosztály a felkelés előtt143
A proletariátus a felkelés fő ereje149
Az első munkás-paraszt kormány155
A proletariátus politikai uralma és az ország kormányzása165
A vezető osztály szervezési feladatai165
Az első nehézségek165
A munkások tanácskoznak Leninnel169
"A proletariátusnak uralkodó osztállyá kell válnia".174
A munkásosztály politikai vezetésének törvényes rögzítése176
A szakszervezetek szerepe a munkásosztály szervezettségének fokozásában180
Áttérés a szocialista átalakításokra183
A munkásosztály a "baloldali" kalandorok ellen183
Oroszország kormányzásának megszervezése186
A proletariátus politikai uralmának anyagi alapja190
Szervezőket kell kiemelni a mukások köréből195
Az új fegyelemért és a munka megszervezéséért197
Hadat viselni és az új társadalmat is építeni204
A szocialista haza fegyveres védelmének élén204
Lenin, a munkásosztály zseniális stratégája204
"Értsenek hozzá, hogyan kell megvédelmezni hazájukat".207
A munkásosztály és a Vörös Hadsereg213
Proletár internacionalizmus és proletár szolidaritás218
"Keresztes hadjárat" a kulákok és a spekulánsok ellen222
Az első feladat: a munkás megmentése222
A munkások élelmezési osztagai228
Harcra a kulákság ellen230
A dolgozó parasztság tömörülése a munkásosztály köré232
A munkásosztály erkölcsi-politikai tekintélyének növekedése a parasztság körében232
Lenin irányvétele a középparaszttal való szövetségre. A szövetség történelmi célja.236
A proletárdiktatúra szervező és nevelő szerepe242
Újabb nehézségek. Lenin a munkások új rétegeinek kiemeléséről242
Fel kell világosítani az elmaradott munkásokat245
Lenin a munkásosztály egységéről és összeforrottságáról248
Munkások levelei251
A proletariátus mint uralkodó osztály, a dolgozók vezetője és szervezője255
A munkásosztály hősies munkája261
A munkásosztály feladatai a nep viszonyai között269
Új történelmi szakasz küszöbén269
A békés munka felé269
A háború utáni nehézségek. Fáradtság és elégedetlenség275
Lenin fellépése Trockij ellen a munkásosztály és diktatúrája védelmében283
Az anarcho-szindikalizmus veszélye288
Nagyobb összeforrottság, kitartás és fegyelem292
Szövetség a nagy cél érdekében294
A parasztok elégedetlensége és követeléseik294
Gazdasági egyezség a parasztsággal298
Ne feledkezzünk meg a munkásosztály történelmi szerepéről303
A proletariátus uralma és a proletár demokrácia306
Gazdaságilag kell legyőzni a kapitalizmust309
"Ki kit győz le?"309
A nagyipar a szocialista gazdasági szervezet alapja311
A magántőke felhasználása a szocializmus építéséhez313
Az önálló elszámolásra való áttérés315
A lelkesedés segítségével, a személyes érdekre támaszkodva319
Munkások kiemelése a gazdaság irányítására321
Tanuljatok meg dolgozni és irányítani326
A NEP-re alapozott szocialista építés kezdete és perspektívája330
A munkásosztály erősítéséről és tömörítéséről való gondoskodás330
Megkezdődik a szocialista gazdaság fundamentumának lerakása330
Az első sikerek335
A munkásélet sűrűjében338
A munkások mélységes odaadása és szeretete Lenin iránt346
"A munka első hőse"346
Lenin neve egyesítette Oroszország valamennyi nemzetének és népének munkásait351
A nemzetközi proletariátus nagy vezére354
Lenin végrendelete a munkásosztály számára356
Meg kell valósítani a GOELRO-tervet. Fejleszteni kell a nehézipart356
A parasztságot szövetkezetekbe kell tömöríteni360
Meg kell óvni és meg kell szilárdítani a munkásosztálynak és pártjának vezető szerepét362
Kulturális forradalomra van szükség364
Együtt Leninnel, együtt a párttal366
Lenin zászlaja alatt a szocializmus és a kommunizmus felé (Befejezés)368
A lenini behívó368
A nagy tettek útján372
Jegyzetek387

A. A. Matyugin

A. A. Matyugin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: A. A. Matyugin könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről

A díszborító kissé kopottas, szakadozott. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.340 Ft
530 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.340 Ft
670 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről Lenin a munkásosztály történelmi szerepéről

A lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.340 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba