Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.383

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I.

Budapest, 1979. november 9.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Bánki Donát Műszaki Főiskola vezetőinek oktatóinak volt és jelenlegi hallgatóinak a jubileum alkalmából a legjobbakat kívánom és eddigi munkájukkal kapcsolatban elismerésemet fejezem ki. A... Tovább

Előszó

A Bánki Donát Műszaki Főiskola vezetőinek oktatóinak volt és jelenlegi hallgatóinak a jubileum alkalmából a legjobbakat kívánom és eddigi munkájukkal kapcsolatban elismerésemet fejezem ki. A jókívánságot az a baráti és szakmai kapcsolat diktálja, mely a Főiskola vezetőihez és oktatóinak egy jelentős részéhez fűz az elismerésre pedig az a személyes tapasztalat késztet amit hosszú évek óta a végzős hallgatók vizsgáztatásakor ismeretanyagukról és szakmaszeretetükről szereztem. Most, hogy a Főiskola e jubileumához érkezett és összegyűltünk, hogy együtt ünnepeljük mindazokkal akik tudjuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be a főiskola a gépipar leendő üzemmérnökeinek nevelésében és oktatásában, szeretnék néhány gondolatot felvetni az iskolának a gépipar és a népgazdaság feladataiban részvállalási kötelességéről.
A Főiskola annak a gépiparnak a számára képez ki és nevel üzemmérnököket, mely a teljes magyar népgazdasági termelésnek több mint 20 %-át teszi ki. Lassan általánosan elismertté válik az a tény, hogy nemcsak a gépipar hanem az egész magyar termelésnek a kulcsfeladata technológiai színvonalunk emelése. Éppen ezért, valamint azért mert az itt végzett fiatal mérnökök többsége az üzemekben a termelés irányító helyeire a technológiai folyamatok kézbentartói, a technológiai fegyelem megtartói lesznek és a felelősség jelentős része az ő vállaikat nyomja, néhány gondolattal szeretném ecsetelni a technológia fontosságát, népgazdasági jelentőségét. Vissza

Tartalom

Dr. Prohászka János: Gondolatok a technológiáról 2
ALAPTUDOMÁNYI SZEKCIÓ:
Bencsik Attila - Rudas Imre: Különleges módszerek új tipusú háromértékü algebrák
realizációiban 11
Pekete István - Piala Tibor - Paliinger Perenc - Schubert
Tamás: Együttműködő erőműrendszer villamos energiatermel és ének
és tüzelőanyag fogyasztásának együttes optimalizációja 22
Dr. Gubicza László: Sokszögprofilok, mint nyomatéktovábbitó gépelemek méretezésének és alkalmazásának néhány kérdése 32
Dr. Komáromi Perenc: A korrózió elleni védelem népgazdasági jelentősége a
gépiparban 42
Kosa Csaba - Körtvélyesi Géza - Kriza Kálmán: Önműködő fogó-emelő mechanizmus tervezése nagyhőmérsékletü tömbök mozgatására 51
Kósa Csaba: Élettartam-függvények előállitása és vizsgálata számítógépes regresszi6analízissel 59
Dr. Molnár Lászlóné - Bodnár József - Dr.Izsó Lajos: Nikkel bevonat készitése szigetelő és fémfelületre kémiai leválasztással 69
Nemesszeghy György - Nagy Lajosné - Fiala Tibor - Koch
Miklós: A főiskolánk Természet tudományi Tanszékén kidolgozott
TSRNEL és HIPEL rendszerek 78
GÉPEK ÜZEMELTETÉSE SZEKCIÓ:
Bencsik Attila - Fűrész Ferenc - Rostás Imre: Komplex vizsgálati módszer és "berendezés a közvetlen működtetésű, alapsikos csatlakoztatási!, hidraulikus útszelepcsaládhoz 89
Bencsik Attila - Fűrész Ferenc - Rostás Imre: Hidromechanikus működtetésű, vili'mos vezérlésű daruk néhány rendszer- és "biztonságtechnikai problémája 99
Csernyánszky Imre:
Pneumatikus jelvezeték átviteli viszonyainak vizsgálata, vezetékhez illesztett készülékek hatása az átvitelre 109
Harkay Gábor: Hidraulikus csővezetékben kialakuló nyomáslengések vizsgálata és modellezése MEDA 41 TC iterativ analóg számitógépen 119
Lőrincz Katalin: Az operációkutatás alkalmazása az anyagmozgatásban 130
Rostás Imre - Für ész Ferenc:
A pneumatikus jelátvitel néhány kérdése, különös tekintettel az ütőhengerek szinkronvezérlésére 138
Rostás Imre: A várható nyomáslengés nagyságának előzetes becslése
hidraulikus rendszereknél 156
Simányi Miklós - Kerti Lajos: Villamos vontatójárművek diagnosztikai vizsgálatának
néhány kérdése 170
Sövegjártó György: Konténeres szállítás 180
Suba Imre: Az anyagmozgatás szervezettsége és a gyártás termelékenysége közötti kapcsolat néhány elméleti kérdése 190
Száller László: Önjáró forgó-rakodógépek diagnosztikai vizsgálata 200
FORGÁCSOLÓ MEGMUNKÁLÁSI SZEKCIÓ:
Dr. Angyal Béla - Dr.Kalászi István: A technológia számitógépes tervezésének didaktikai
problémái a felsőfokú oktatásban 210
Dr. Alpek Ferenc: Forgácsolási hőmérsékletmérés egykéses módszerének
korszerűsítése 228
Dr. Alpek Ferenc - Brückler Ottó: A forgácsolási folyamatban kialakuló instabilitások
előrejelzése zajméréssel 238
Dr. Arz Gusztáv - Dr.Palásti K. Béla - Pap András: Műanyag bevonatú szerszámgép csúsz övezet ékek mozgásegyenletességének vizsgálata 248
Balázs Imre: Műanyagok megmunkálása forgácsolással 258
Biróné Nagy Emi lia - Mód János - Dr.Vadász Dénes -
Weinper Béla - Dr.Márkus Tamás: Számítógépes technológiai tervezés egyorsós revolverautomata esztergákhoz 267
Cselle Tibor: Mikroszámitógépes intelligencia kihasználása szerszámgépvezérlésekben 278
Czverencz János: Korszerű készülékezés a gépgyártásban, különös tekintettel a hidraulika alkalmazására 291
Kiss László: Az optimális gyártási sorozatnagyság kialakításának
szervezési feltétele automata esztergákon 303
Dr. Nagy P. Sándor: A hidro-pneumatikus szánmozgatás statikus és dinamikus
vizsgálata 311
Dr. Palásti K. Béla - Dr.Alpek Ferenc: Forgácsolt fémfelületek mikrogeometriájának vizsgálata számitógéppel 323
Réti Tamás - Yáradi András: A bevonatos lapkák vizsgálata 333
Szilágyi László: Elemekből összeállítható többmérőhelyes készülékek 343
Újvári Miklós: Csavar- és kereszthornnyal készülő üregelőszer számok
geometriai vizsgálata 353
Laber Sztaniszlav - Laber Alicja: Isszledovanie processza oszcillacionnogo szuperfinisovania sztali 40 N podvergnutoj indukcionnoj zakalke 363
MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
Dr.Balogh András: Az energiatárolós dörzshegesztési folyamat energetikai és hőmérséklet viszonyai
Dr. Czinege Imre - Dr. Márton Tibor - Dr. Sárossy György:
Mechanikus sajtológépek hatásfoka
Danyi József:
A mélyhúzás technológiai és szerszámozási kérdései 392
Dévényi László:
Alacsony karbontartalmú acélok gyorshőkezelésének tapasztalatai 401
Dr.G-ábry Gabriella: Acélok és hegesztett kötései hidrogén-ridegedése 411
Dr. Kapitány Sándor: Az előfárasztás és a kritikus feszültségintenzitási
tényező kapcsolata 421
Dr.Prohászka János - Kovács Ágoston: Alakítatlan fémek újrakristályosodása 431
Dr.Tisza Miklós: Képlékenyalakitási folyamatok intenzifikálása ultrahanggal 442
Varga Ferenc: Néhány megjegyzés az alakváltozás és a mikroszerkezet
kapcsolatához egy speciális alakváltozásnak kitett metastabil ausztenites Gr-Ni acélnál 452
Dr.Varga László - Hidasi Béla: Maradó feszültségek és a feszültségcsökkentés módjai,
különös tekintettel a mechanikus feszültségcsökkentés lehetőségére 460
Dzwonnik Ireneusz - Dr. Gorozkiewicz Ryszard:
Abrazivno-udarnüj iznosz belüj hromisztük csugunov sz martenszitno-ausztenitno-karbidnoj sztrukturoj 470
Ljaber Staniszlav:
Opredelenie tehnologicsenszkogo kacsesztva poverhnosztiogo szloja csuguna poszle provedenija obrahotki slifovaniem i davleniem 478
Nonckeyicz Bojumila:
Vozmozsnosztyi i effektü vürubki sztali v processze tocsnoj viirubki 489
Tartalomjegyzék 500
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I.

A borító enyhén foltos, töredezett.

Állapot:
4.280 Ft
2.990 ,-Ft 30
27 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I.

A borító foltos, kopott, rajta tulajdonosi bejegyzés látható. Néhány lapon bejegyzés, jelölés, aláhúzás látható.

Állapot: Közepes
4.280 Ft
3.420 ,-Ft 20
31 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jubileumi tudományos ülésszakának előadásai 1879-1979. I.

A borító foltos, rajta tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.280 ,-Ft
39 pont kapható
Kosárba