1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A barokk és rokokó irodalmából

Szöveggyűjtemény

Fülszöveg

A köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentális és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú képet igyekszik árnyaltabbá tenni.
Szerb Antal, Bán Imre, Kenneth Clark, Egon Friedell és más neves szerzők írásai segítenek a barokk művészet alapos megismerésében.
Tasso, Milton, Zrínyi nagyszabású barokk eposzai mellett az olvasó megismerkedhet az önéletírás korabeli mestereivel, a misztikus Avilai Szent Terézzel vagy a nehéz sorsú Árva Bethlen Katáva, Bethlen Miklóssal és II. Rákóczi Ferenccel. A líra kedvelői gyönyörködhetnek Keresztes Szent János, John Donne, Zrínyi Miklós verseit vagy akár a kuruc költészet legszebb darabjait olvasva.
A szöveggyűjtemény második része hasonló felépítésben a rokokó művészet és irodalom teljesebb megismertetését célozza. A "játékos Múzsa" ihletésére született versek éppúgy megtalálhatók a szöveggyűjteményben, mint Klopstock egészen más hangokat megszólaltató Korai sírok című költeménye.
A rokokó epikát... Tovább

Fülszöveg

A köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentális és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú képet igyekszik árnyaltabbá tenni.
Szerb Antal, Bán Imre, Kenneth Clark, Egon Friedell és más neves szerzők írásai segítenek a barokk művészet alapos megismerésében.
Tasso, Milton, Zrínyi nagyszabású barokk eposzai mellett az olvasó megismerkedhet az önéletírás korabeli mestereivel, a misztikus Avilai Szent Terézzel vagy a nehéz sorsú Árva Bethlen Katáva, Bethlen Miklóssal és II. Rákóczi Ferenccel. A líra kedvelői gyönyörködhetnek Keresztes Szent János, John Donne, Zrínyi Miklós verseit vagy akár a kuruc költészet legszebb darabjait olvasva.
A szöveggyűjtemény második része hasonló felépítésben a rokokó művészet és irodalom teljesebb megismertetését célozza. A "játékos Múzsa" ihletésére született versek éppúgy megtalálhatók a szöveggyűjteményben, mint Klopstock egészen más hangokat megszólaltató Korai sírok című költeménye.
A rokokó epikát bemutató fejezet igazi csemege: Diderot finoman erotikus Fecsegő csecsebecséitől Mikes Kelemen ragyogó Törökországi levelein át Apor Péter Metamorphosis Transsylvaniae című munkájáig a stílusirányzat minden árnyalata helyet kapott a kötetben.
Mindkét fejezetben neves szerzőktől vett tanulmányok, esszék segítik a tájékozódást, ezért a kötet nem pusztán a korszak iránt érdeklődő olvasó igényeit szolgálja, de hasznos segítséget nyújt minden irodalmat tanuló diáknak is. Vissza

Tartalom

A barokk5
A barokk a művészetben7
Szerb Antal: Az ellenreformáció és a barokk7
Kenneth Clark: Pompa és engedelmesség10
Alexander Gleichen-Russwurm: A barokk színpadiasságáról15
Egon Friedell: A barokkról16
Heinrich Wölfflin: Az itáliai barokk stílus lényegének és keletkezésének vizsgálata18
Szabó Zoltán: A barokk általános művészeti sajátosságai21
Bán Imre: A barokk az irodalomban25
Szabó Zoltán: A barokk a magyar irodalomban27
Horváth János: Barokk ízlés irodalmunkban30
Szemelvények a barokk irodalomból33
Eposz:
Torquato Tasso: Elmélkedések a hőskölteményről33
Torquato Tasso: Megszabadított Jeruzsálem (Részletek)35
John Milton: Elveszett Paradicsom (Részlet a XI. könyvből)41
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Részletek)47
Benedek Marcell: Tassóról60
Szenczi Miklós: Az Elveszett paradicsomról61
Arany János: Zrínyi és Tasso (Részlet)64
Szerb Antal: A Szigeti veszedelem66
Klaniczay Tibor: A heroikus és küzdő magatartásról a Szigeti veszedelem kapcsán71
Értekező próza77
Pázmány Péter: A halálrúl (Részlet)84
Apáczai Csere János: De summa scholarum necessitate (Részlet)86
Zrínyi Miklós: Ne bántsd a magyart! (Részlet)90
Kosztolányi Dezső: Pázmány Péter93
Sík Sándor: Pázmány prédikációiról97
Önéletírás
Ávilai Szent Teréz: Önéletrajza (Részlet)97
Bethlen Miklós: Élete leírása magától (Részlet)100
II. Rákóczi Ferenc: Egy bűnös elme vallomása (Részlet)104
Árva Bethlen Kata: Önéletírása (Részletek)107
Szávai János: Bethlen Miklós önéletírásából111
Bitskey István: Bethlen Kata114
Lírai költészet
Góngoray Argote: Úttalan úton117
Keresztes Szent János: Szerelem élő lángja118
A Kármel hegyére vezető út119
John Donne: A hagyaték121
Megkötözött szerelem122
Angelus Silesius: Kerúbi vándor (Részlet)123
Zrínyi Miklós: Az idő és hírnév125
A kuruc küzdelmek korának irodalmából127
Őszi harmat után127
Áll előttem egy virágszál129
Rákóczi-nóta130
A. Gleichen-Russurm: A spanyol barokkról134
Szerb Antal: A spanyol barokk költészete135
Halász Gábor: John Donne-ról137
Kosztolányi Dezső: A kuruc költészetről139
Regény a barokk korban141
Jakob Christoffel von Grimmelhausen: Kalandos 141
Simpilicissimus (Részlet)153
Alain-René Lesage: A sánta ördög (Részlet)145
A rokokó151
A rokokó a művészetben153
Kenneth Clark: A boldogság keresése153
Baróti Dezső: A rokokó157
Szabó Zoltán: A rokokó általános művészeti sajátosságai163
Joó Tibor: A rokokó166
Hauser Arnold: A rokokó167
Helmut A. Hatzfeld: A rokokó mint európai korstílus169
Szemelvények a rokokó irodalomból171
A líra171
Ewald Christian von Kleist: Tavasz (Részlet)171
Friedrich Gottlieb Klopstock: Korai sírok173
Faludi Ferenc: A feszülethez174
Páras ének175
Forgandó szerencse175
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság177
Az esküvés178
A szeplő178
Tartózkodó kérelem179
Fazekas Mihály: Nyári esti dal181
Csokonai Vitéz Mihály: Anákreoni dalok183
Kosztolányi Dezső: Csokonai Vitéz Mihályról185
Christoph Martin Wieland: Nadine (Részlet)187
Az epika187
Alexander Pope: Fürtrablás (Részlet)189
Denis Diderot: Fecsegő csecsebecsék (Részlet)191
Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok (Részlet)194
Prévost D'Exile: Manon Lescaut (Részletek)200
Mikes Kelemen: Törökországi levelek 10. levél204
37. levél205
56. levél208
108. levél209
Apor Péter: Metamorphosis Transsylvaniae (Részlet)212
Herményi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus (Részletek)214
Faludi Ferenc: Téli éjszakák (Részlet)216
Csokonai Vitéz Mihály: A csókok (Részlet)220
Dorottya (Részlet)221
Szenczi Miklós: A Füstrablásról226
Kosztolányi Dezső: Mikes Kelemen228
Veress Dániel: Mikes Kelemen leveleskönyve231
Horváth János: Apor Péter234
Baróti Dezső: Faludi Ferencről236
Oláh Gábor: Csokonai Dorottya című vígeposzáról237
Kislexikon239
Bibliográfia255
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A barokk és rokokó irodalmából
Állapot:
1.580 Ft
1.100 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A barokk és rokokó irodalmából
Állapot:
1.580 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba