Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.560

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. I.

Az 1953. július 28. és az 1954. június 22. közötti ülések

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Történeti Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 879 oldal
Sorozatcím: Állambiztonsági történeti tár
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A múlt század közepe táján aligha volt rettegettebb és gyűlöltebb intézmény Magyarországon, mint az Államvédelmi Hatóság - köznapi rövidítéssel ÁVH, korábban AVO. A Rákosi Mátyás által irányított kommunista egyeduralom időszakában alig volt család e honban, melynek egyik avagy másik tagja ne szerzett volna közvetlen és keserves tapasztalatokat a szerv tevékenységéről. Azt azonban egészen a közelmúltunkig alig lehetett tudni, hogy miként irányították, működtették a politikai rendőrséget, pontosabban a politika rendőrségét. Ennek az irányítási mechanizmusnak a mindennapjaiba engednek bepillantást a kiadvány dokumentumai. A Belügyminisztérium Kollégiumának iratai csak Rákosi Mátyás regnálásának második feléről, az 1953-1956 közötti időszakból maradtak fenn sértetlenül, illetve hiányok nélkül. Ennek alapján - szűkebb szakmai közelítésben - csak a jelzett évkörökre vonatkozóan van mód időtálló megállapításokat tenni. De arról nincs szó, hogy a dokumentumok által határolt időkör előtt,... Tovább

Fülszöveg

A múlt század közepe táján aligha volt rettegettebb és gyűlöltebb intézmény Magyarországon, mint az Államvédelmi Hatóság - köznapi rövidítéssel ÁVH, korábban AVO. A Rákosi Mátyás által irányított kommunista egyeduralom időszakában alig volt család e honban, melynek egyik avagy másik tagja ne szerzett volna közvetlen és keserves tapasztalatokat a szerv tevékenységéről. Azt azonban egészen a közelmúltunkig alig lehetett tudni, hogy miként irányították, működtették a politikai rendőrséget, pontosabban a politika rendőrségét. Ennek az irányítási mechanizmusnak a mindennapjaiba engednek bepillantást a kiadvány dokumentumai. A Belügyminisztérium Kollégiumának iratai csak Rákosi Mátyás regnálásának második feléről, az 1953-1956 közötti időszakból maradtak fenn sértetlenül, illetve hiányok nélkül. Ennek alapján - szűkebb szakmai közelítésben - csak a jelzett évkörökre vonatkozóan van mód időtálló megállapításokat tenni. De arról nincs szó, hogy a dokumentumok által határolt időkör előtt, illetve után a politika rendőrsége alapvetően másként működött volna. A Hatóság hivatalos elnevezése időnként módosult ugyan, de funkciója alapvetően nem változott. Feladata a társadalom rettegésben tartása, megfigyelése, akár a leghétköznapibb alattvalói megnyilvánulások fürkészése volt. A leírások abba engednek bepillantást, hogy a fent említett kopószerep különféle változatait a minisztériumi, illetve pártvezetés milyen „rendezői instrukciói" alapján játszották a represszió hétköznapi színpadain, illetve - a meghurcoltak oldaláról nézve - kínpadjain. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ (Gyarmati György)
BEVEZETŐ A BELÜGYMINISZTÉRIUM KOLLÉGIUMA 1953-1956 KÖZÖTTI
IRATAINAK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ (Kaján Erzsébet) 21
SZERKESZTŐI TÁJÉKOZTATÓ 51
A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései
I. kötet
1953. július 28. és 1954. június 22. között
1. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. július 28-i ülése 55
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat a Belügyminisztérium Kollégiumának ügyrendjére 55
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Javaslat a kollégium augusztus-szeptember havi munkatervére 59
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
2. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. augusztus 11-i ülése 67
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés a Belügyminisztérium átszervezésének állásáról
és az ezzel kapcsolatos további feladatok 67
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Az Ellenőrzési főosztály munkaterve 1953. augusztus és szeptember hóra 77
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Javaslat új szolgálati igazolványok kiadására 79
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
3. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. augusztus 25-i ülése 85
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. a) Javaslat a Belügyminisztérium egységes területi (vidéki és budapesti)
szerveinek létrehozására 86
Mellékletek (2-10.)
Határozat
Jegyzőkönyv az l/a) napirendi ponthoz
E. 1. b) Előterjesztés a Belügyminisztérium központi létszámának végleges
kialakítására 105
Melléklet (1.)
Határozat
Jegyzőkönyv az 1/b napirendi ponthoz
E. 2. Javaslat a Belügyminisztérium egységes tájékoztató rendszerének
megszervezésére 110
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Jelentés a közkegyelem eddigi végrehajtásáról 115
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Javaslat a BM központja és hozzátartozó szervek vezetőinek és kádereinek
felvételét, soron kívüli, soros kinevezését, leváltását, elbocsátását, áthelyezését és más szervhez való átengedését szabályozó hatásköri listára 123
Határozat
E. 5. Javaslat az 1953/54. oktatási év szakmai iskoláztatás rendszerére
és egyes iskolatípusok kialakítására 129
Határozat
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz
E. 6. Javaslat a Belső Karhatalom szervezeti felépítésének megváltoztatására
és létszámának felemelésére 136
Határozat
Jegyzőkönyv a 6. napirendi ponthoz
E. 7. Javaslattervezet a kulturális nevelőmunka szervezeti formájáról
a Belügyminisztériumban 141
Határozat
Jegyzőkönyv a 7. napirendi ponthoz
4. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. szeptember 8-i ülése 147
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés az államvédelmi szervek hálózati munkájáról 148
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. A Magyar Népköztársaság belügyminiszterének ... sz. parancsa
az őrizetbe-vételek, az előállítások és a szabadlábra helyezések rendjéről 165
Alapelvek az őrizetbe vételek, előállítások és szabadlábra helyezések rendjét
meghatározó törvényes előírások betartására
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Javaslat a BM operatív nyilvántartó rendszerére, megszervezésének alapelveire 175
Feljegyzés a Magyarországon működött fasiszta szervezetek listájáról
Határozat
E. 4. Javaslat a megyei főosztályok vezetőire, operatív és rendőri helyetteseire 184
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
5. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. szeptember 22-i ülése 191
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat tudományos módszerek alkalmazására a hálózati és technikai munkában 192
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés az intézkedési tervek végrehajtásáról 201
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Jelentés a Politikai Bizottság április 164 határozatának végrehajtásáról 210
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Javaslat a különböző jellegű objektumok őrzésére, az őrzési feladatok ellátására, egységes irányítására és ellenőrzésére 222
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
E. 5. Javaslat a kollégium 1953. október-november-december havi munkatervére 232
Határozat
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz
E. 6. Javaslat az Ellenőrzési főosztály 1953. október, november, december havi munkatervére 237
Határozat
Jegyzőkönyv a 6. napirendi ponthoz
6. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. október 6-i ülése 239
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat a BM Határőrség és Belső Karhatalom politikai szerveinek feladataira 239
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés a IV. Határőrkerület határőrzéséről, fegyelmi helyzetéről,
erkölcsi-politikai állapotáról 247
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Előterjesztés a Belügyminisztérium Kollégiumához
az 1954. évi beruházásokra vonatkozóan 260
Mellékletek
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Javaslat a külföldiek ellenőrzésének szabályozására 270
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
7. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. október 27-i ülése 273
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. a) Javaslat a Belügyminisztérium központi és megyei (budapesti) főosztályai, önálló osztályai, járási és városi osztályának jogkörére és hatáskörére, irányítására és ellenőrzésére 371
E. 1. b) Megjegyzések 380
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Kollégiumi előterjesztés a Belügyminisztérium személyzeti főosztály
irányító munkájára a központi osztályok és megyei főosztályok felé 283
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. a) Jelentés a Belügyminisztérium Közlekedési és posta elhárítási osztály
hálózati-operatív munkájáról 296
E. 3. b) A Közlekedési és posta-elhárítási osztály munkájáról szóló jelentés
„Határozati javaslatát" az alábbiak szerint javasoljuk módosítani 306
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Javaslat a rendőrség politikai szervei működésének irányelveire 311
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
8. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. november 10-i ülése 319
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés a BM Határőrség helyzetéről 320
Határozat
Jegyzőkönyv az L napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés a BM Belső Karhatalom hadosztályánál folyó pártpolitikai
és nevelőmunka állapotáról 341
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. a) Az egyéves Dzerzsinszkij Tiszti Iskola 1952/53. évi tanfolyamának értékelése.
Javaslat az 1953/54. évi tanfolyam megszervezésére 354
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 3. b) Javaslat az 1953/54. évi államvédelmi továbbképzés megszervezésére 363
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
9. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. november 24-i ülése 371
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat a Belügyminisztérium Fegyelmi osztálya felépítésére
és a Belügyminisztériumhoz tartozó szervek fegyelmi ügyeinek intézésére 371
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. a) Jelentés a Budapesti főosztály operatív munkájáról 380
E. 2. b) Javaslat a Belügyminisztérium Budapesti főosztályának átszervezéséről 386
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Előterjesztés a Légoltalom Országos Parancsnoksága 1953. évi munkájáról
és javaslatok a munka megjavítására 395
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
10. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. december 8-i ülése 407
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. a) Jelentés a bizottság munkájáról és javaslat az operatív
nyilvántartás szabályzatára 408
E. 1. b) A BM X. osztályának (Központi operatív nyilvántartó osztály) kiegészítése
az új operatív nyilvántartási instrukcióhoz
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Belügyminisztérium hálózati és vizsgálati munkájának megerősítéséről
az imperialista hírszerzőszervek aknamunkája és kémtevékenysége ellen 433
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Jelentés a BM dolgozóinak szociális ellátottságáról 438
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Jelentés a BM beosztottainak egészségügyi ellátásáról és javaslat az Egészségügyi osztály feladatkörére 453
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
E. 5. Jelentés a személyi igazolványok bevezetésére tett előkészítő intézkedésekről 463
Határozat
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz
11. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1953. december 29-i ülése 471
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. a) Jelentés a BM XII. (Levélellenőrzési) osztály munkájáról és javaslat
a munka megjavítására 472
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 1. b) Jelentés. Budapest> 1954. január 16-án 484
E. 2. a) Jelentés a titkos ügykezelőségek helyzetéről 485
E. 2. b) Előterjesztés a Minisztertanácshoz 489
Határozat
Jegyzőkönyv az 2. napirendi ponthoz
E. 3. Jelentés a bv. őrség szervezési munkájáról, javaslat az 1954. évi létszám
megállapításra 494
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Javaslat a kollégium 1954. január-február-március havi munkatervére 503
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
E. 5. A BM Ellenőrzési főosztályának munkaterve 506
Határozat
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz
12. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. január 12-i ülése 509
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat a BM-en belül Közlekedési és posta főosztály létrehozására 509
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. a) Javaslat az ipari (szabotázs-elhárító) osztály átszervezésére 532
Határozat
Jegyzőkönyv a 2/a) napirendi ponthoz
E. 2. b) Javaslat önálló mezőgazdasági (szabotázs-elhárító) osztály szervezésére 541
Határozat
Jegyzőkönyv a 2/b napirendi ponthoz
13. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. január 26-i ülése 549
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés a Katonai Elhárító főosztály 1953. évben végzett munkájáról 549
Javaslat a katonai elhárítás 1954. évi feladataira
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Előterjesztés a Belügyminisztérium Kollégiuma részére az Anyagi és technikai főosztály munkájáról, az anyagellátás rendszerének helyzetéről 568
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
14. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. február 9-i ülése 585
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat a Belügyminisztérium államvédelmi operatív állományának
kiképzési és továbbképzési rendszerére az 1954/55. tanévben 586
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Javaslat a Belügyminisztérium 1954. évi költségvetésére 597
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Javaslat a Belügyminisztérium ügykezelési munkájának szabályozására 607
Határozat
15. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. február 234 ülése 613
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat az egyes BM szervek létszámának módosítására
és a BM végleges létszámának megállapítására 614
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés a Büntetés-végrehajtási Parancsnokság munkájáról,
javaslat a munka megjavítására 623
Melléklet
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Javaslat a Belügyminisztériumon belül megjelenő sajtó
és egyéb kiadványok rendszerének szabályozására 639
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Jelentés a Tűzrendészed Parancsnokság munkájáról és feladatairól 645
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
16. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. március 10-i ülése 655
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Javaslat a Belügyminisztérium központi szervei belső és külső létszámának kialakítására 656
Határozat
Jegyzőkönyv az L napirendi ponthoz
E. 2. Javaslat a Személyzeti főosztály hatáskörének decentralizálására 661
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Jelentés a Belügyminisztérium VIII. osztálya külső figyelés
és környezettanulmány munkájáról, a titkos állomány helyzetéről 676
Határozat
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
17. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. március 23-i ülése 689
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés a rendőri szervek hálózati operatív munkájáról 690
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Javaslat a kollégium 1954. április, május, június havi munkatervére 704
Határozat
E. 3. A BM Ellenőrzési főosztályának munkaterve 706
Határozat
18. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. április 6-i ülése 709
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
[E. 1.] A kollégium 1954. április 6-i határozata
a kollégiumi határozatok ellenőrzésének rendszeréről 710
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Kollégiumi előterjesztés (a BM csapatai és egyéb alakulatai
élelmezési tartalékkészletének kialakítására) 713
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. A belügyminiszter /. helyettesének 4. számú utasítása 717
Jegyzőkönyv a 3. napirendi ponthoz
E. 4. Jelentés a BM Szolnok megyei főosztály államvédelmi szerveinek
operatív munkájáról 734
Határozat
Jegyzőkönyv a 4. napirendi ponthoz
E. 5. Előterjesztés a „Büntetés-végrehajtási Szabályzatihoz 742
Határozat
Jegyzőkönyv az 5. napirendi ponthoz
19. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. április 27-i ülése 747
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. a) Jelentés a mezőgazdasági termények
tűzkártól való megóvása érdekében tett intézkedésekről 747
[E. 1. b)] Feljegyzés a jelentéshez 753
Határozat
Jegyzőkönyv az L napirendi ponthoz
E. 2. Kollégiumi előterjesztés a Belügyminisztérium csapatainak
és szerveinek anyagi ellátását meghatározó normatervezetekről 757
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
20. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. május 11-i ülése 763
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. A Belügyminisztérium szerveinek fegyelmi helyzete
és javaslatok a fegyelmi helyzet megjavítására 764
Határozat
Jegyzőkönyv az napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés az új munkaidő bevezetéséről szóló 05. sz. miniszteri parancs végrehajtásáról 781
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Közbeeső jelentés a személyi igazolványok bevezetéséről 793
Határozat
Jegyzőkönyv
21. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. június 1-i ülése 801
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés a Szabolcs-Szatmár megyei főosztály munkájáról 802
Határozat
Jegyzőkönyvi az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés az 1. határőr kerület határőrizeti állapotáról 820
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
22. irategyüttes. A Belügyminisztérium Kollégiumának 1954. június 22-i ülése 839
Napirendi jegyzék
Előterjesztések
E. 1. Jelentés a Vizsgálati főosztály munkájáról 840
Határozat
Jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz
E. 2. Jelentés a Belügyminisztérium Kollégiuma elé az Állami titkok védelme
osztálya munkájáról és javaslat a munka megjavítására 853
Határozat
Jegyzőkönyv a 2. napirendi ponthoz
E. 3. Javaslat a kollégium 1954. július, augusztus, szeptember havi munkatervére 863
Határozat
E. 4. Javaslat az Ellenőrzési főosztály 1954. harmadik negyedévi munkatervére 866
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉK 869
NÉVMUTATÓ 873

Kajári Erzsébet

Kajári Erzsébet műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kajári Erzsébet könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. I.
Állapot:
3.290 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba