Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A beszédhibák javítása

Útmutató és gyakorlókönyv

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 439 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 600 példányban. Fekete-fehér illusztrációkkal, ábrákkal. Tankönyvi száma: 9820.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


Bevezetés
A beszédhibákkal foglalkozó tudomány feladata a beszédzavarok beszédhibák megszüntetése.
Minden beszédelváltozás a felsőbb idegműködéssel függ össze. A beszédhibák javítása, kezelése... Tovább

Előszó


Bevezetés
A beszédhibákkal foglalkozó tudomány feladata a beszédzavarok beszédhibák megszüntetése.
Minden beszédelváltozás a felsőbb idegműködéssel függ össze. A beszédhibák javítása, kezelése tehát mindig a felsőbb idegműködésre hat, ennek szabályozó és irányító tevékenységét befolyásolja az összerendezett, helyes beszédszervi mozgások érdekében.
E munkaterületen szerzett négy évtizedet meghaladó tapasztalataimat foglalom össze e könyvben, melyet a gyakorlati beszédnevelés, beszédművelés tankönyvének szánok. Nem törekedtem azonban olyan tankönyv szerkesztésére, mely a logopédia valamennyi kérdését feldolgozza. Csupán azokat a kérdéseket igyekeztem összefoglalni, amelyek a gyakorlatban viszonylag sűrűn fordulnak elő. Munkám tehát a leggyakoribb beszédhibák elemzésére és kezelésének módszerére terjed ki.
Miután a beszéd az idegrendszer és a beszédszervi izomzat igen aprólékos, sok irányú, változatos működésének eredménye, ennélfogva a beszédhibák korrekciójánál igen bonyolult, összetett működést kell megváltoztatni.
Egy-egy hibásan képzett hang korrekciója szükségessé teszi, hogy a beszédapparátusnak minden vagy csaknem minden részében működési változást idézzünk elő. Munkámban éppen ezért aprólékos gonddal igyekeztem elemezni a hibás hangképzés gyakoribb változatait. Részletekbe menő elemzéssel világítottam meg a helyes hangképzés, a helyes beszéd kialakításának gyakran hosszadalmas módszerét.
Mindez viszonylag széleskörű ismeretanyag közlését tette szükségessé. Mindenekelőtt röviden ismertetnem kellett a beszéd legszükségesebb általános anatómiai és fiziológiai feltételeit, majd ezzel összefüggően a magyar nyelv hangrendszerét. Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy a hangképzés hibáit, a beszédhibákat felismerjük, megértsük, és így a korrekciós módszerek, gyakorlatok közül a leghatékonyabbakat válasszuk ki.
Munkám második, nagyobb fejezetében a leggyakoribb artikulációs hibákat tárgyalom ; minden hibaváltozatnál kitérek a javítás tapasztalatilag legjobban bevált módszereire. Ehhez kapcsolódik az artikulációs hibák kezeléséhez szükséges gyakorlatok jegyzéke, a megfelelő gyakorló anyag és néhány példaként közölt foglalkoztatási terv.
Ezután tárgyalom a beszédritmus és a beszédfolyamatosság centrális eredetű zavarait : a hadarást és a legmakacsabb beszédzavart, a dadogást. Itt is részletesen ismertetem a korrekció módszereit, és külön fejezetben közlöm a megfelelő gyakorló anyagot.
1*
3 Vissza

Tartalom


Bevezetés
I. A beszédhangok képzése és fejlődése " 5
1. A hangképző szervek c
2. A beszédhangok
A magánhangzók y
A mássalhangzók
II. A pöszeség 20
1. A selypesség 26
Sz-z hibák 27
S-zs hibák • ' 40
C-cs hibák 45
2. Az r hibás képzése 50
3. A k-g hibák 54
4. A p-b hibák 58
5. Az f-v hibák 60
6. A t-d hibák 61
7. A ty-gy hibák 64
8. Az m-n-ny hibák 65
9. Az l hibák 67
10. A 7 hibák 68
11. A h hibák 70
12. Az orrhangzós beszéd 71
III. Gyakorlatok 78
a) Lazítási gyakorlatok, 69
b) Légzési gyakorlatok 79
c) Álizom-gyakorlatok ' 79
d) Ajakizom-gyakorlatok 80
e) Nyelvizom-gyakorlatok 80
f) A lágyszájpad-izomzat gyakorlatai 82
g) Zöngés és zöngétlen hangok érzékeltetése 82
h) Arcizom-gyakorlatok 87
i) Fúvási gyakorlatok
j) Hangutánzó gyakorlatok
k) Olvasási gyakorlatok ^
l) írásgyakorlatok
IV. Gyakorló anyag az artikulációs zavarok korrekciójához 90
1. Sz-z gyakorlatok (1—73)
1 —20. Szógyakorlatok sz-szel , oa
21. Altató. (Részlet.) József A. Mondjuk együtt szépen lassan! «4
22. Madarak voltunk Mondóka. Járjunk körbe, mondjuk együtt! . V4
23. Szabad péntek. . . Népdal. Énekeljük együtt! 94
24. Két szólásmondás Q.
25. Füstbe ment terv. (Részlet.) Petőfi &
26. Szüretünk. (Részlet.) LevayJ.
27. Honfidal. (Részlet.) Petőfi S.
28. Az öszvér és a szamár. Mese.Fay András nyomán 95
29. A gyermek és szivárvány. (Részlet.) Arany J ao
30. Két találós kérdés ~
31. Szép ősz. (Részlet.) Arany J. . .
32. Mátyás anyja. (Részlet.) Arany J
33 Reszket a bokor, mert (Részlet.) Petőfi S
34 Rege a csodaszarvasról. (Részlet.) Arany J. M>
35 a) Hej, szénajja. . . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. fcb b) Gyere babám. . . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. üb
36. Te a tavaszt szereted (Részlet.) Petőfi S ™
37. Amit szívedbe rejtesz (Részlet.) József A. 9b
38. Itt van az ősz, itt van újra. (Részlet.) Petőfi S 97
39. Az Alföld. (Részlet.) Petőfi S. 97
40. Pató Pál úr. (Részlet.) Petőfi S 97
41. A kasznár és a paraszt. Mese. Fáy András nyomán 97
42. A szén vegyületei oxigénnel. Ismeretterjesztő olvasmány 98
43. A puszta, télen. (Részlet.) Petőfi S. 98 44—60. Szógyakorlatok 2-vel . 9®
61. Cigánydal. (Részlet.) Babits M. Mondjuk együtt! 100
62. Ess, eső, ess! Mondóka. Mondd utánam szépen, lassan! 100
63. Száll a hegyre barna felhő . . . (Részlet.) Vajda J. 100
64. Négy szólásmondás 100
65. Bújócska. (Részlet.) Weöres S. Járjunk körbe, mondjuk együtt! 100
66. Úttörőinduló. (Részlet.) Énekeljük együtt1 101
67. a) A rodostói temető. (Részlet.) Arany J. 101 b) A lejtőn. (Részlet.) Arany J 101
68. Elment a madárka. (Részlet.) Népdal. 101
69. a) Szerenád. (Részlet.) Babits M 101
b) Buda halála. (Részlet a tizenegyedik énekből.) Arany J. 101
70. a), b) Az egri leány. (Két részlet.) Arany J 101
c) Toldi szerelme. (Részlet a második énekből.) Arany J. 101 '71. Fejtörő 102
72. A Zambézi vidékén. Ismeretterjesztő olvasmány 102
73. Az őzike. Mese 102
2.S-zs gyakorlatok. (74—127)
74—93. Szógyakorlatok s-sel 103
94. Szólj, síp, szólj. Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Mondd utánam szépen, lassan! 105
95. Hess el, sas. . . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt! 106
96. Kiderül, beborul. (Részlet.) Illyés Gy. 106
97. Három szólásmondás " ' 1C6
98. Szondi két apródja. (Részlet.) Arany J. 106
99. Három közmondás " 106
100. Török Bálint. (Részlet.) Arany J. 1C6
101. Disznótorban! (Részlet.) Petőfi S . 105
102. Mostan színes tintákról álmodom. (Részlet.) Kosztolányi D. 106
103. Fejtörő 107
104. A János vitéz. (Regényrészlet.) Illyés Gy 107
105. János vitéz. (Részlet.) Petőfi S. ." 107
106. Toldi. (Részlet az első énekből.) Arany ] 107 107—118. Szógyakorlatok M-vel . 108
119. Zsip, zsup, kenderzsup . Népdal. Énekeljük együtt! 109
120. Ispiláng, ispiláng. . . Bartók—Kodály : A magvar népzene tára, I. Járjunk körbe, mondjuk együtt! 109
121. Szedek szép rózsát Bartók—Kodály: A magyar népzene tára, I. 109
\
122. Három szólásmondás ,oq
123. Megy a gőzös Népdal ina
124. Fejtörő . F
125. Néhány idegen szó j10
126. Dózsa György vitézei. Történelmi olvasmány Gergely S regénye alapján n0
ízi. A zsugori büntetése. Mese 1]0
3. C-cs gyakorlatok (128—192)
128—141. Szógyakorlatok c-vel jjj
142. Lánc, lánc, eszterlánc Népdal. Énekeljük együtt! 112
143. Egyedem, begyedem, tengertánc. Mondóka. Mondd utánam! 113
144. a) Cigánydal. (Részlet.) Babits M. 113 b) Ez az utca Bartók—Kodály: A magyar népzene tára, I. 113
145. Találós kérdés 113
146. Cickom, cickom Bartók—Kodály: A magyar népzene tára, I. 113
147. Isten. (Részlet.) József A. 113
148. Esze Tamás komája. (Két részlet.) Ady E 113
149. A vén gulyás. (Részlet.) Arany J. 113
150. Eszmélet. (Részlet.) József A 113
151. A láncos medve. Mese. Fáy András alapján. 114
152. Arany kisértetek. (Részlet.) Babits M Í14
153. Ecc-pecc, kimehetsz Mondóka. Mondjuk együtt! 114
154. Számolvasás 114
155. Augusztus. (Részlet.) Babits M. 115
156. Mit játsszunk, lányok? Mondóka. Körbe járunk, közben mondjuk, énekeljük! 115
157—171. Szógyakorlatok cs-vel 115
172. Csip-csip csóka Bartók—Kodály: A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt! 116
173. Mit mond a csirke? Mondóka. Utánozzuk! 117
174. aj Varázsének. (Részlet.) Weöres S. Mondjuk együtt szépen, lassan 117 b) A kis növendék. (Részlet.) Pósa L. Mondjuk együtt szépen,
lassan! 117
175. Mit sütsz, kis szűcs? Mondóka. Mondd utánam! 117
176. a) Kérdező. (Részlet.) Illyés Gy. Mondjuk együtt! , 117
b) Esti harangszó. (Részlet.) Gárdonyi G. Mondjuk együtt! 117
177. Ami újra elmarad. (Részlet.) Illyés Gy 117
178. Öt szólásmondás 117
179. Találós kérdés 118
180. A császár és a vándor. Mese 118
181. Bújj, bújj, zöld ág Népdal. Mondd utánam! 118
182. A csőrös emlős. Ismeretterjesztő olvasmány 118
183. Hat közmondás 119
184. Száraz fűre. . . (Részlet.) Népdal ! 19
185. Négy szólásmondás 120
186. A betyár. (Részlet.) Arany J. 120
187. Magyar festők J20
188. Csetneki csikós Mondóka. Mondd utánam! 12U
189. írók és könyvek 120
190 A szabadsághoz. (Részlet.) Csokonai Vitéz M. 120
191 Csűri, a verébfióka. M. Gorkij. T. Waldapfel I. fordítása alapján 120 192! Rozgonyiné. (Részlet.) Arany J. 121
4. Ismétlő gyakorlatok : sz-z-s-is-c-cs. (193—217)
193. Egy, megérett a meggy Mondóka 121
194. Eprészek. (Részlet.) Devecseri G. ,
195. Iciri-piciri. Móricz Zs , 8 *Lr
196. Kondorosi csárda Népdal. Énekeljük együtt!
197. Nyolc szólásmondás
198. Úttörőének. (Részlet.)
199. Az asztalos és gyermeke. Mese. Fáy András nyomán 123
200. Toldi. (Két részlet a negyedik énekből.) Arany J. 23
201. Két közmondás •
202. a) Szép ősz. (Részlet.) Arany J. ^ b) Darutörpeharc. (Részlet.) Babits M 24
203. Földrajz , f.,
204. Cigánydal. (Részlet.) Babits M 24
205. Pázmán lovag. (Részlet.) Arany J. 24
206. A szarvas. Mese 24
207. Buba éneke. (Részlet.) Weöres S. 125
208. Öt kínai közmondás '25
209. Őszi éjjel. . . Weöres S. , < . J2o
210. Nincs rendjén. Mese. Oszejeva alapján
211. A ház végén ülök (Részlet.) Illyés Gy. 126
212. írók és könyvek '26
213. Csatadal. (Részlet.) Petőfi S. 125
214. Fejtörő J27
215. Szülőföldemen. (Részlet.) Petőfi S. 127
216. A ceruza. Ismeretterjesztő olvasmány 127
217. Békedal. (Részlet.) Kónya L. 127
5. R gyakorlatok. (218—273)
218—252. Szógyakorlatok r-rel 127
253. a) Erre csörög a dió Mondóka. Énekeljük együtt! 131 b) Gerencséri utca Népdal. Énekeljük együtt! 131
254. Répa, retek, mogyoró. . . Mondóka. Járjunk körbe, mondjuk együtt! 131
255. Egyet tojik a fürjecske (Részlet.) Thaly K. gyűjteményéből. 131 Mondd utánam szépen, lassan! 131
256. Zács Klára. (Részlet.) Arany J 131
257. Három szólásmondás 132
258. Szibinyáni Janii. (Részlet.) Arany J 132
259. Fejtörő 132
260. Fejtörő 132
261. Rózsa és Ibolya. (Részlet.) Arany J. 132
262. A rúdugrás. Olvasmány 132
263. Buda halála. (Részlet a hetedik énekből.) Arany J. 132
264. a) Rózsa, rózsa, rengeteg (Részlet.) Weöres S 133
b) Érik a gabona (Részlet.) Petőfi S. 133
265. Orbán. Petőfi S 133
266. Gyuri és az »r« betű. Mese. Általános iskolai tankönyv alapján 133
267. Október. Radnóti M , 134
268. írók és könyvek 134
269. Róma alapítói. Olvasmány 134
270. a) A kis béres. (Részlet.) Petőfi S. 135 b) Mit csinálunk? (Részlet.) Arany J 135
271. Számolvasás 135
272. Regős ének. (Részlet.) József A 135
273. A répácska. Orosz népmese. T. Waldapfel I. fordítása alapján 135
6- KS gyakorlatok (274—362)
274—297. Szógyakorlatok A-val 136
298. Állathangok, Utánozzunk! 138
299. Kis kerekes Mondóka. Mondd utánam! 133
300. Kecske ment a kis kertbe . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt! 139
301. Kőketánc Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Mondjuk együtt! 139
302. Kis-Komárom, Nagy-Komárom Bartók—Kodály: A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt! 139
303. Kukoriku. . . Vers a »k« betű gyakorlására. Mondjuk együtt szépen, lassan! 139
A tintásüveg. (Részlet.) Petőfi S nQ
A tavaszhoz. (Részlet.) Petőfi S. ÍS
306. Négy szólásmondás. í®
307. a) Mit csinálunk? (Részlet.) Arany j. í^
b) Sir Patrick Spens. (Részlet.) Arany J
308. A méh románca- (Részlet.) Arany J. In
309. Kacor király. Népmese. Illyés Gy. feldolgozása alapján un
310. Négy találós kérdés ÍTT
311. A bajusz. (Részlet.) Arany J J4}
312. A kecskebéka. Ismeretterjesztő olvasmány. Általános iskolai tankönyv alapján
313. Mátyás anyja. (Részlet.) Arany J. 1 ao
314. Öt közmondás J42
315. Közönséges törtek összeadása. Olvasmány 142
316. Szent László. (Részlet.) Arany J 142
317. A bukfenc. Móra F. Általános iskolai tankönyv alapján I43
318. Hazám (Részlet.) Juhász F I44
319. írók és könyvek 144
320. Híres operák 145
321. Fejtörő I45
322. A sakkozó gép. Olvasmány 145
323. Mi kék az ég! (Részlet.) Petőfi S. 145 324—347. Szógyakorlatok g-vel 145
348. Utánozzuk a harangszót! 148
349. Gólya, gólya, gilice Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt 148
350. Csiga-biga gyere ki Mondóka. Mondjuk együtt! 148
351. Déli felhők. (Részlet.) Weöres S. Mondd utánam! 148
352. Repülőgép. Viszotszkaja—Brocki. Járjunk körbe, közben énekeljük! 148
353. Egyszer egy királyfi. . . (Részlet.) Népköltés 148
354. Három szólásmondás 149
355. A bagoly meg az igazság. Mese 149
356. Harangok. (Részlet.) E. Poe. Babits M. fordítása 150
357. Földrajz 150
358. a) A Jóka ördöge. (Részlet.) Arany J 150
b) Az alföld. (Részlet.) PetőfiS. 151
359. A második ének. (Részlet.) Babits M. . 151
360. A gőzgép. Ismeretterjesztő olvasmány. Általános iskolai tankönyv alapján 151
361. Két közmondás. 152
362. Békedal. (Részlet.) Kónya L 152
7. P-b gyakorlatok (363—436)
363—381. Szógyakorlatok p-vel 1 • 152
382 Pünkösdölő. (Részlet.) Népdal. Mondjuk együtt! 154
383 Pünkösdölő. (Részlet.) Népdal. Énekeljük együtt! 154
384. A nap. (Részlet.) Petőfi S. ' . 154
385. Két szólásmondás 154 .
386. A pillangó. Mese. Fáy András alapján 154
387. Mátyás anyja. (Részlet.) Arany J 55
' 388. Híres tudósok . . é , ™
389 Elmentem a piacra. Népdal. Lajos A. gyűjtésé. Énekeljük együtt! 156
390 A paprika. Ismeretterjesztő olvasmány 156
39l' Pató Pál úr. (Részlet.) Petőfi S. 156
392 Fejtörő
393' Ballada írisz fátyoláról. (Részlet.) Babits M. 156
394 A Pálvölgyi cseppkőbarlang. Ismeretterjesztő olvasmány- 15b
395 Toldi (Részlet a második énekből.) Arany J. 157 396' Kopernikusz és a naplopó. Mese. Fáy András alapján 15/
397 Toldi. (Részlet az első énekből.) Arany J.
398 a) A hevesi rónán. (Részlet.) Petőfi S ¦
b) Halavány téli rajz. (Részlet.) Babits M.
28 A beszédhibák javítása. — 9820 — w
423. Cseremisz dalok. (Részlet.) Weöres S. Mondd utánam!
424 Bort, búzát, békességet .Mondóka Járjunk körbe, mondjuk együtt! 60
425. Csipkefa bimbója. . . Népdal. Énekeljük együtt! 60
426. Négy szólásmondás
427 a) Borsódba mentem Mondóka. Mondjuk együtt! 161
' b) Bújj bújj, medve Bartók—Kodály: A magyar népzene
tára,'I. Mondjuk együtt! 161
c) Cigánydal. (Részlet.) Babits M. 161
428. Öt közmondás °J
429. Szánt a babám. Népdal ibl 430 Híres zeneszerzők 161
431. Pázmán lovag. (Részlet.) Arany J. 161
432. Írók és könyvek 161
433. Családi kör. (Részlet.) Arany J. 162
434. Érdekes és ritka szavak 162
435. Háború volt. (Részlet.) Petőfi S. 162
436. Boriska babája. Mese 162
8. F-v gyakorlatok (437—496)
437_451. Szógyakorlatok /-fel 163
452. Kiderül-beborul. (Részlet.) Illyés Gy. 165
453. Kis kacsa fürdik . Népdal. Énekeljük együtt! 165
454. Főzzünk, főzzünk kalamászt Mondóka. Mondjuk együtt! 165
455. Ereszkedik le a felhő (Részlet.) Petőfi S 165
456. Magas hegyen . Bartók—Kodály: A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt ,166
457. Négy szólásmondás ' 166
458. Négy találós kérdés 166
459. A furfangos róka meg a farkas. Mese. Grimm-mesék alapján 166
460. Favágó. (Részlet.) József A. 167
461. Öt közmondás 167
462. A puszta, télen. (Részlet.) Petőfi S. 167
463. Földrajz 167
464. A walesi bárdok. (Részlet.) Arany J. 167
465. Híres feltalálók 168
466. A fukar fuvaros. 168
467. Ó-Buda. (Részlet.) Kosztolányi D : 168
468. Hazám. (Részlet.) József A. 168 469—485. Szógyakorlatok u-vel 169
486. Varjú, varjú, vakvarjú. . . Bartók-Kodály : A magyar népzene tára, I. Mondjuk együtt szépen, lassan! 170
487. Az én ingem lengyel gyolcs. . . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Járjunk körbe, egyre gyorsabban, mondjuk együtt! 170
488. A cinege cipője. (Részlet.) Móra F 171
489. Három szólásmondás 171
490. Földrajz *. . . 171
491. a) Vágtat a ló (Részlet.) Arany J. 171 b) A végek dicsérete. (Részlet.) Balassi B 171
492. Merre van a világ vége? Mese 171
493. Találós kérdés 172
494. Három közmondás . 172
495. Esti megérkezés. (Részlet.) Babits M 173
496. Vízi madarak. Ismeretterjesztő olvasmány. Általános iskolai tan-
.könyv alapján 173
9. T-d gyakorlatok (497—559)
497—513. Szógyakorlatok i-vel 173
514. Bújj, bújj, itt megyek Bartók—Kodály: A magyar népzene
tára, I. Mondd utánam szépen, lassan! 175
515. Kocsis, kocsis, komámasszony Mondóka. Mondjuk együtt! 175 516. a) Tojik a fehér tyúk Népköltés 175
516. a)Tojik a fehér tyúk Népköltés
b) Búsan búgó bús gerlice... (Részlet.) 175
A török és a tehenek. Móricz Zs. „
518. A törpe, aki tulipánban lakott. Mese 7r
Szülőföldem szép határa (Részlet.) Kisfaludy K 177
520. Öt szolásmondás________ui
521. Találós kérdés Ili
522. Fejtörő
523. a) Ballada írisz fátyoláról. (Részlet.) Babits M. 178
A A 1)1811131 mocsárok tava. (Részlet.) Arany J 178
524. A távcső. Ismeretterjesztő olvasmány. Általános iskolai tankönyv alapján , ,78
525. Ruszlán és Ludmilla. (Részlet.) A. Puskin. Radó Gy. fordítása . 178
526. Két szállóige j7g
527. Számolvasás [7g
528. Tizedes törtek szorzása. Olvasmány 178
529. a) Toldi. (Részlet a negyedik énekből.) Arany J 179
b) Toldi. (Részlet a hetedik énekből.) Arany J. 179
530. Történetírók 179
531. a) Vojtina ars poétikája. (Részlet.) Arany J. 179
b) A Lacikonyha. (Részletek.) Arany J 179
c) Csatadal. (Részlet.) Petőfi S. 179 532—544. Szógyakorlatok d-vel 179
545. Dunáról fúj a szél Népdal. Énekeljük együtt 181
546. A bunda. (Részlet.) Népköltés. Járjunk körbe, közben mondjuk együtt! 181
547. Arany Lacinak. (Részlet.) Petőfi S. Mondd utánam gyorsan 181
548. Dörmögő Dömötör. Mese 181
549. a) Szülőföldemen. (Részlet.) Petőfi S. . 182 b) Cseremisz dalok. (Részlet.) Weöres S 182
550. a) Dombon törik a diót. . . Bartók—Kodály : A magyar népzene
tára, I. Mondjuk együtt! 182
b) Vagyon egy' főváros (Részlet.) Thaly K. gyűjteményéből.
Mondjuk együtt! 182
551. Négy közmondás 183
552. Fiatal életek indulója. (Részlet.) József A 183
553. A tudós macskája. (Részlet.) Arany J. 183
554. Dinom-dánom, tulipántom . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Mondd utánam! 183
555. A délibáb. Ismeretterjesztő olvasmány 183
556. Haláltánc. (Részlet.) Babits M 183
557. Földrajz
558. a) Három öreg. (Részlet.) Illyés Gy. 184
b) A marokszedőlány. (Részlet.) Kepes G. 184
559. Fejtörő 184
10. Ty-gy gyakorlatok (56Ö—614)
560—565. Szógyakorlatok ty-vel • 184
566 Ettyem pettyem Népköltés. Mondjuk együtt! 185
56.7' Kitrákoty mese. (Részlet.) Népköltés. Énekeljük együtt! 85
568' Mit mos mit mos Népdal. Mondjuk együtt! , 185 569 Egyet tojik a fürjecske (Részlet.) Thaly K. gyűjteményéből. Mondjuk együtt, járjunk körben!
570. Anyám tyúkja. (Részlet.) Petőfi S. 85
571. Rozgonyiné. (Részlet.) Arany J j™
572 Három szólásmondás.
573'. a) Járjad, járjad jó katona Bartók—Kodály : A magyar nép- ^
b) Most mosdík a csóka Bartók—Kodály : Á magyar nép- ^
zene tára, jgg
574. Két közmondás
575. Hej! iharfa. (Részlet.) Arany J J||
577.' (Részlet az ötödik fejezetből.) A. Pnskin. Bérczy K.
fordítása
578. írók, könyvek "
579. aj Próbafutamok. (Részlet.) 87
b) Hegered az eső. (Részlet.) Illyés Gy. 87
580. Bottyánék vendége. Mese {»'
581. Á toportyán. Olvasmány j»8 582—600 Szógyakorlatok gy-vel ; • • • ¦ • • 188
601! Búi; bújj, medve. Bartók-Kodály : A magyar népzene tára, I.
Énekeljünk együtt! ; ;; ¦ • • • 190
602 a) Ég a gyertya, ég Bartók-Kodály : A magyar népzene tára, I.
Járjunk körbe, közben énekeljünk! ¦•¦••• 190
b) Gombolyag cérna. Bartók—Kodály : A magyar nepzene tara, I.
Járjunk körbe, közben énekeljünk! 190
603. Meguntam Győr Mondóka. Mondjuk együtt! 191
604 Gyere Gyuri Győrbe Mondóka. Mondd utánam! .' 191
605. Haj, meggy, meggy Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt! J91
606. Hét szólásmondás 191
607. a) Gyöngy vagy szívem Népköltés 191
b) Húsvéti köszöntő. (Részlet.) Népköltés 191
608. Három közmondás 191
609. a) Hegyen tanyázom (Részlet.) Illyés Gy. 192
b) Naplójegyzetek otthon. (Részlet.) Illyés Gy 192
c) Az évszakok futásáról. (Részlet.) Illyés Gy. 192
610. Egyenletek egyenértékűsége. Olvasmány 192
611. Földrajz 192
612. Két találós kérdés : 192
613. Gyöngy. (Részlet.) József A. 193
614. Magyar vagyok. (Részlet.) Petőfi S 193
11. M-n-ny gyakorlatok* (615—699)
615—633. Szógyakorlatok m-mel 193
634. Hátamon a zsákom Népköltés. Mondjuk együtt! 195
635. Medvetánc. (Részlet.) József A. Mondjuk együtt! 195
636. Találós kérdés 195
637. Négy szólásmondás 195
638. Méz, méz . Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Járjunk körbe, mondjuk együtt, szépen lassan! 196
639. A medve, a mókus meg a méhek. Fáy András meséje alapján 196
640. Rozgonyiné. (Részlet.) Arany J 196
641. Négy közmondás 197
642. Sok millió megtakarított év. Sur : Egy perc című könyve alapján. Ismeretterjesztő olvasmány 197
643. Befordultam a konyhára (Részlet.) Petőfi S. 197
644. Irodalomtörténet 198
645. Fejtörő 198
646. Föltámadott a tenger (Részlet.) Petőfi S 198
647—661. Szógyakorlatok n-nel 198
662. Most jó lenni katonának. Népdal. Énekeljük együtt! 200
663. Dinom-dánom. Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Mondjuk együtt ; ; 200
664. Négy szólásmondás 200
665. Tedd a kezed. (Részlet.) József A 200
666. Nemzetőr-dal. (Részlet.) Arany J 200
667. Természettudomány 200
668. Négy közmondás 200
669. Sir Patrick Spens. (Részlet.) Arany T 201
670. Irodalomtörténet - 201
671. Az ó-torony. (Részlet.) Arany J 201
„, A doktorném. Keszthelyi Z
673-687. Szogyakorlatok ny-nyel 20'
elvesztettem zsebkendőmet Bartók-Kodály : A magyar nép-
fiso í í, a' Énekeljük együtt! 61 1 203
Ö89. Süss fel, nap. Népdal. Járjunk körbe, mondjuk együtt! 203
Mcm^uk együtt' Bart"^ A néfzene tára, I.
fioo felhök- (Részlet.) Weöres S.' 204
092. Negy szolásmondás 204
tr rózsabimbóhoz. (Részlet.) Csokonai Vitéz' M 204
694. Három közmondás 204
Szeptember végén. (Résziét.) Petőfi S.' 204
696. Földrajz 204
697. Favágó. (Részlet.) József' A 205
Knn lett S^yi kitűnő rendű? Olvasmány 205
699. Az állítmány és az alany egyeztetése. Nyelvtani olvasmány 205
12. L gyakorlatok (700—738)
700—721. Szógyakorlatok /-lel 206
722. Varázsének. (Részlet.) Weöres S. nyomán. Mondd utánam! 208
723. Ha valaki vígan él Népköltés. Mondjuk együtt! 208
724. Héja, héja, lakatos Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Énekeljük együtt! 208
725. Altató. (Részlet.) József A. . 208
726. Elvesztettem páromat Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. Járjunk körbe, mondjuk együtt, tapsoljunk hozzá! 208
727. Láng, láng, kicsi fa Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. 209
728. a) Lopják az úr szőlőjét. Bartók—Kodály: A magyar népzene
tára, 1 209
b) A szőlősi hegyoldalba,. Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, 1 209
729. Hat szólásmondás 209
730. Lóra (Részlet.) Arany J 209
731. Földrajz 209
732. Zács Klára. (Részlet.) Arany J 209
733. A magyar labdarúgók. Olvasmány 210
734. A walesi bárdok. (Részlet.) Arany J 210
735. A reményhez. (Részlet.) Csokonai Vitéz M. 210
736. írók, könyvek 210
737. Tündérálom. (Részlet.) Petőfi S. 211
738. A táltosból lett királyfi. Mese 211
13. J gyakorlatok (739—765)
739—756. Szógyakorlatok ?-vel . . • • • ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ 2J2
757 a) Búii, búji, zöld ág Népdal. Énekeljük együttI 214 ' b) Szebb a páva, mint a pulyka Mondóka. Járjunk körbe,
mondjuk együtt! 214
758. Süti, süti pogácsát Mondóka. Mondjuk együtt, közben tapsoljunk!
759 A sók juh meséje. Móricz Zs . 215
760 A szél meg a nap. (Részlet.) Szabó L. Mondjuk együtt! 2 6
761 A jócselekedet. Mese. Oszejeva alapjan ^ ö
762. Találós kérdés 216
763. Öt szólásmondás „.„
764 Három közmondás .
765. Krisztina napra. (Részlet.) Csokonai Vitéz M 21/
14. H gyakorlatok (766—790)
76ti SSSy'É^eijük-eg^t! ;;; §
779 Kis karácsonyi ének. (Részlet.) Ady E. Mondjuk együtt! 2 8
780.' Esik a hó. (Részlet.) Babits M. Mondd utánam!
781. A juhász meg a hűséges kutyája^ Fáy András meséje alapján 219
782. Aratók dala. (Részlet.) Tompa M. 219
783. Négy szólásmondás 2ig
llt A m3|ü hasáb hálózata. Mértani olvasmány 220
786. Mátyás anyja. (Részlet.) Arany J. jg
787. írók, könyvek ' ¦•• • • • ¦ ; • ¦ 99n
788. Ezer mérföldre. (Részlet:) Illyés Gy.
789. Négy közmondás • • „ "
790. Szózat. (Részlet.) Vörösmarty M. ^
V. Foglalkoztatási tervek (óratáblák) az artikulációs zavarok korrekciójához 221
VI. A beszédritmus zavarai
252 252
I. A hadarás '.- '.-• „„
2 A dadogás
a) A dadogás tünetei. — b) A dadogás fellépése és gyakorisága — c) A dadogás okai. — d) A dádogás okainak pavlovi magyarázata. — e) A dadogas tipológiája. — f) A dadogás kezelése ': 257
VII. Gyakorló anyag a ritmus és ütemzavarok korrekciójához 292
1. Légzési gyakorlatok 294
2. Hehezetes gyakorlatok 295
3. h magánhangzós kapcsolása 297
4. Fúvógyakorlatok 299
5. Hangringató gyakorlatok 300
6. Magánhangzók tiszta kezdésű képzése - 301
7. Mássalhangzókkal kezdődő szavak és mondatok gyakorlása 305
8. Folyamatos szógyakorlatok — h kezdésű szavak 308
9. Magánhangzóval kezdődő szógyakorlatok — hehezéssel 315
10. Magánhangzóval kezdődő szógyakorlatok 324
II. Magánhangzóval kezdődő mondatok 332
12. Mássalhangzóval kezdődő szó- és mondatgyakorlatok 340
37— 40. Af-gyakorlatok 341
41— 44. JV-gyakorlatok 342
45— 48. L-gyakorlatok 344
49— 52. F-gyakorlatok 346
53— 56. .F-gyakorlatok ,348
57— 62. Z-gyakorlatok 350
63— 68. S-gyakorlatok . 353
69— 72. Zs-gyakorlatok 355
73— 76. S-gyakorlatok 357
77— 80. S-gyakorlatok 359
81— 84. P-gyakorlatok 360
85— 88. lőgyakorlatok 362
89— 92. r-gyakorlatok : ¦ 364
93— 96. G-gyakorlatok 366
97—100. If-gyakorlatok 368
101—104. if-gyakorlatok 369
105—108. C-gyakorlatok 371
109—112. Cs-gyakorlatok 373
113—116. JVy-gyakorlatok 375
117—120. Gy-gyakorlatok 376 12J—124. /-gyakorlatok . . ' 378
13. Szókezdő mássalhangzótorlódás. Szó- és mondatgyakorlatok 380
14. Olvasmányok. 1—42 386
1. A mozdony. Illyés Gy. Utánozzuk a mozdonyt! 386
2. Mondóka. Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I ••
3. Mondóka. Bartók—Kodály : A magyar népzene tára, I. JÖD
4. Mondóka
5. Kendernóta. Népdal ^
6. Teríti a lány a vásznat. Népdal zl
7. Karikázás. Mondóka. Láng M. gyűjtése. Járjunk' körbe," 'mondjuk együtt! 3g8
8. Mondókák. Láng M. gyűjtése • 3g8
9. Icinke-picinke. Népmese 3gg
10. Miért haragszik a disznó a kutyára. Népmese 390
11. A galamb, a réce, meg a lúd. Móricz Zs. - 391
12. Az okos leány. Mese. Illyés Gy. alapján 392
13. Öreganyó egy cipója. Gazdag Erzsi 393
14. Kinuli, az oroszlánkölyök. Csapiina: A mi állatkertünk. (Részlet) 394
15. Fomka, a kis jegesmedve. Csapiina : A mi állatkertünk (Részlet) 397
16. Sokat tud az én kezem. Szabó L. 400
17. Vaszilij megtanul olvasni. Gorkij : Ahogy én tanultam (Részlet) 400
18. Verset írok én is. Zelk Z. Gyermekbánat. (Részlet) 402
19. Mátyás király iskolája. Mese 402
20. Mátyás király vöröshagymán kapáltat. Illyés Gy. : Hetvenhét magyar népmese „• 403
21. Mátyás király Gömörben. Garay János 404
22. Találós kérdések 406
23. Őszi táj traktorral. Juhász F. 407
24. A budapesti Állatkertben. Általános iskolai tankönyv nyomán 407
25. Iskola. Szász I. 409
26. A piros zászló, a katona és a szív. Olvasmány. Knczi E 410
27. Jelszó. Reviczky Gyula 412
28. Don Quijote harca a szélmalmok ellen. (Részlet.) Cervantes. Ford. Radnóti M. 413
29. A felfuvalkodott béka. La Fontaine. Ford. : Radnóti M. 415
30. A kocsisok meg a grófok. Népmese 415
31. A nehéz négykrajcáros. Móricz Zs. 416
32. Szülőföldemen. Petőfi S 417
33. A méter. Ismeretterjesztő olvasmány. A „Kerek egy esztendő" alapján 418
34. Életmentés a Dnyeperen. (Részlet.) Jókai M.: A kőszívű ember fiai 419
35. Körösi Csorna Sándor. Általános iskolai tankönyv alapján 421
36. Öröm. Kuczka P. 423
37. A kovácsműhelyben. Teknős P. nyomán 4Z.í
38. Egy magyar megye : Komárom. Varga D. nyomán 425
39. A nagy fa. Kononov A
40. Hajnal a tanyán. Szüdi Gy.
41. Repülőt gyárt Weöres ^oa
42. Épül az ország. Weöres S. 428-439

Kanizsai Dezső

Kanizsai Dezső műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kanizsai Dezső könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem