Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A biofizika alapjai

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 330 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-240-052-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó7
Anyagszerkezet. A szerkezet és funkció molekuláris alapjai (Tarján Imre)9
Az anyag alapformái10
Az atom11
A kvantumelmélet (kvantummechanika) főbb vonásai11
Kvantumszámok. A hidrogénatom lehetséges energiaállapotai12
A periódusos rendszer felépítése22
Egyszerű molekulák24
Kémiai kötések. Kötési energiák24
Van der Waals-kötések. Hidrogénhíd29
Egyszerű molekulák energiaállapotai30
Kondenzált rendszerek. Rend és rendezetlenség31
A gáztörvények értelmezése31
A kinetikus hőelmélet34
Rácshibák35
Folyadékok és amorf szilárd testek. Mezomorf állapot37
A Boltzmann-féle elosztás néhány esete39
Szilárdtestek (makromolekulák) elektronszerkezete. Energiasáv-modell41
Energiaterjedés kristályokban (makromolekulákban)44
Szerkezet és funkció45
A víz tulajdonságai és szerkezete45
A fehérjék szerkezete és néhány tulajdonsága47
A nukleinsavak szerkezete és néhány tulajdonsága51
Sugárzások. A sugárzások orvosi alkalmazásának fizikai alapjai (Tarján Imre)58
A teljes elektromágneses spektrum58
A fény kölcsönhatása atomi rendszerekkel59
A fény mérése61
Alapfogalmak. A fényintenzitás gyengülésének törvénye61
A fény mérésének objektív módszerei (objektív fotometria)64
A fényérzeten alapuló fénymérés (szubjektív fotometria)64
Hőmérsékleti sugárzás66
Lumineszcencia68
Fényforrások71
A fény hatásai 73
A röntgensugárzásról általában75
Röntgensugárforrások és színképeik76
A röntgensugárzás gyengülése80
A gyengülés törvénye80
A gyengülés részfolyamatai81
Gyengülési (abszorpciós) színképek83
A röntgenszínképek értelmezése87
Radioaktív izotópok. Bomlástörvény. Biológiai felezési idő89
Az atommag bomlásának módjai. Magsugárzások93
Az alfa-bomlás, alfa-sugárzás93
A béta-bomlás, béta-sugárzás95
Héjelektron-befogás (K-befogás)98
A gamma-sugárzás99
Neutron- és protonsugárzás100
Kozmikus sugárzás101
Radioaktív izotópok bomlási sémái102
Magsugárzások mérése103
A dozimetria feladata. Alapvető dózisfogalmak107
Fizikai dózisfogalmak108
Biológiai dózis. Dózisegyenérték110
A dózis mérése112
Az R egységben mérő, hitelesítésre szolgáló ionizációs kamrák112
Dózismérés kisméretű ionizációs kamrákkal113
Egyéb dózismeghatározó módszerek116
Radioaktív izotópok mint nyomjelzők117
Az ionizáló sugárzások és az élő szervezet. Sugárártalom - kémiai ártalom126
Fizikai módszerek a biológiai szerkezetkutatásban (Tarján Imre, Voszka Rudolf)133
A makroszerkezet vizsgálata. Endoszkópok133
Fénymikroszkópok134
A mikroszkóp nagyítása134
A mikroszkóp feloldóképessége135
Speciális fénymikroszkópok137
Elektronmikroszkópok141
Elektronlencsék141
Az elektronmikroszkóp felépítése és feloldóképessége142
Preparáló eljárások, feloldóképesség143
Speciális elektronmikroszkópok144
Optikai spektrometria144
Emissziós spektrum és mérése145
Abszorpciós spektrum és mérése146
Raman-spektrometria147
Diffrakció147
Röntgendiffrakció147
Elektron- és neutrondiffrakció149
Egyéb módszerek150
Mágneses rezonanciaspektrometria150
Tömegspektrometria152
Szerkezetvizsgálat elektronspektrometriai módszerrel153
Mössbauer-spektometria154
Optikai forgatóképesség155
Szedimentáció156
Transzportfolyamatok. Az életfolyamatok termodinamikai alapjai (Tarján Imre, Györgyi Sándor)159
Folyadékok és gázok áramlása159
Alapfogalmak159
Bernoulli-törvény160
Belső súrlódás. Stokes-törvény161
Hagen - Poiseuille-törvény162
Lamináris és turbulens áramlás165
Áramlás rugalmas falú csövekben166
Diffúzió és ozmózis167
Fick törvényei167
Van't Hoff törvénye169
A termodinamika első főtétele171
A termodinamikáról általában. Alapfogalmak171
Az első főtétel megfogalmazása. Belső energia172
Példák az első főtétel alkalmazására. Kiegészítések az első főtételhez173
A termodinamika második főtétele177
A második főtétel megfogalmazása. Az entrópia statisztikai értelmezése177
Termodinamikai értelemben reverzíbilis és irreverzíbilis folyamataok180
Az entrópia fenomenológiai meghatározása184
Adiabatikus folyamatok iránya és egyensúlya185
Izoterm folyamatok iránya és egyensúlya. Szabadenergia és szabadentalpia186
Kiegészítések és alkalmazások190
Elegyek szabadentalpiája. Kémiai potenciál190
A tömeghatás törvénye. A kémiai affinitás kvantitatív jellemzése193
Elektródpotenciálok. Nernst-egyenlet195
Nem egyensúlyi folyamatok197
Onsager-féle lineáris összefüggések197
Elektrolitok diffúziója. Diffúziós potenciál200
Membrántranszport203
Membránegyensúlyok és membránpotenciálok203
Transzportegyenletek membránok esetében206
Az aktív transzport mint kereszteffektus208
Bioelektronika (Voszka Rudolf)211
A jel mint információhordozó211
Alapáramkörök212
Erősítő219
Szinuszoszcillátor és alkalmazásai224
Az audiometria fizikai alapjai224
Ultrahang227
Nagyfrekvenciás hőterápiás generátorok232
Impulzusgenerátorok és alkalmazásaik234
Astabil multivibrátor235
Ingerlés elektromos impulzusokkal236
Az áram veszélyei239
Mérés elektronikus úton240
Jelalakvizsgálat241
Impulzusszámítás247
Az ingerületi folyamatok biofizikája. Példák a fizikai modellalkotásra (Rontó Györgyi)253
A nyugalomban levő sejt elektromos tulajdonságai253
A nyugalmi potenciál értelmezése a Donnan-modell alapján (egyensúlyi modell)254
A nyugalmi potenciál értelmezése a Hodgkin - Huxley - Katz-féle modell alapján (transzportmodell)255
A hiper- és hipopolarizáció, valamint elektromos modelljük 257
Az ingerületben levő sejt elektromos tulajdonságai259
Egyetlen rost akciós potenciálja260
Az akciós potenciállal kapcsolatos jelenségek és elektromos modellizálásuk261
Rostköteg akciós potenciálja. Dipólusmodell263
A test felületén regisztrálható feszültségek264
Az elektrokardiográfia265
Az agy-, az izomműködéssel, valamint a fényérzékeléssel kapcsolatos feszültségek268
A szenzoros működések biofizikai vonatkozásai269
A szenzoros működésről általában269
A hallás (példa a szenzoros működésre)272
Hírközlés és szabályozás. A biokibernetika alapjai (Tarján Imre, Rontó Györgyi)277
Információtovábbítás277
Hírközlő rendszerek277
Az információ mérése278
Példák az információmennyiség felhasználására281
Az irányítás283
Szabályozás, szabályozó rendszerek funkcionális felépítése284
Szabályozó rendszerek vizsgálata. Átmeneti függvények287
Áttekintés a biológiai modellalkotásról290
Számítógépek293
Digitális számítógépek293
Analóg számítógépek298
A számítógépek felhasználása300
Táblázatok305
Irodalom312
Tárgymutató313
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A biofizika alapjai A biofizika alapjai A biofizika alapjai

A védőborító széle szakadt.

Állapot:
2.540 Ft
1.770 ,-Ft 30
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A biofizika alapjai A biofizika alapjai A biofizika alapjai A biofizika alapjai

A védőborító kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba