Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A bírósági végrehajtás magyarázata

Szerző

Kiadó: CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.088 oldal
Sorozatcím: Kommentár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 978-963-224-987-2
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E kötet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szabályainak magyarázatát tartalmazza. Ugyanakkor már itt érdemes rögzíteni, hogy „az életviszonyok nem... Tovább

Előszó

E kötet a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szabályainak magyarázatát tartalmazza. Ugyanakkor már itt érdemes rögzíteni, hogy „az életviszonyok nem fekszenek katonásan - „elvágóan" - a jogágak Prokrusztész-ágyában". A bírósági végrehajtás szabályai önmagukban komplex rendszert alkotnak, ráadásul a végrehajtás normái és a jogrendszer számos egyéb normája között is funkcionális interakció áll fenn. Ennek okán a mai magyar bírósági végrehajtás szabályainak bemutatásakor több jogterület és számos jogszabály összetett vizsgálatára van szükség, így a törvény egyes szakaszainak tárgyalása során a Vht.-n kívül számos egyéb jogszabályt is felhívunk majd. Elöljáróban azonban röviden bemutatjuk a bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó fontosabb alapfogalmakat, valamint a jogterületet érintő európai uniós szabályokat. Vissza

Tartalom

Rövidítések jegyzéke 13
Bevezetés 17
Első rész
ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
I. fejezet
Alapvető rendelkezések 59
A törvény alkalmazási köre 59
A végrehajtási kényszer alkalmazása 102
A polgári perrendtartás alkalmazása 151
II. fejezet
A végrehajtás elrendelése 158
Végrehajtható okiratok 158
Végrehajtási kérelem 178
A végrehajtás általános feltételei 189
Végrehajtási lap 204
Végrehajtási záradék 234
Közvetlen bírósági letiltás 272
Közvetlen bírósági felhívás 278
Egyéb rendelkezések 281
Intézkedések az Európai Unió tagállamaiban történő végrehajtás érdekében 285
A bírósági irat végrehajtói kézbesítése 292
A közjegyző által elrendelt végrehajtásra vonatkozó különös rendelkezések 298
III. fejezet
A végrehajtás foganatosításának közös szabályai 302
A végrehajtás foganatosításának megkezdése 302
Költség 310
Jegyzőkönyv 320
Kézbesítés 323
A végrehajtást kérő részvétele az eljárásban 332
Változás a felek személyében 333
A követelés megszűnésének és csökkenésének bejelentése 339
Az eljárás időpontja 343
Helyszíni kényszercselekmények 344
Rendbírság 347
Ügygondnok 350
Az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevő személyek adatainak beszerzése, ellenőrzése és kezelése 354
A végrehajtás felfüggesztése 364
A végrehajtás szünetelése 376
A végrehajtás megszüntetése és korlátozása 387
A végrehajtási jog elévülése 401
A végrehajtó hivatali elektronikus aláírása 403
Második rész
PÉNZKÖVETELÉS VÉGREHAJTÁSA
IV. fejezet
Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra 411
Végrehajtói letiltás 411
A levonás közös szabályai 416
Levonási sorrend 420
Levonás a munkavállalói munkabérből 422
Levonás a nyugdíjból 433
Levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból 439
Levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból 446
Levonás egyéb járandóságból 448
Mentes juttatások 451
A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége 452
Tartozásigazolás 455
A munkáltató felelőssége 458
V. fejezet
Végrehajtás pénzügyi intézménynél kezelt összegre 464
Közös szabályok 464
Átutalási végzés 481
Gondoskodás a pénzügyi fedezetről 488
A végrehajtó intézkedése a pénzügyi intézménynél kezelt összeg végrehajtás alá vonása iránt 490
Takarékbetét végrehajtás alá vonása 493
VI. fejezet
Ingóvégrehajtás 497
Az ingófoglalás általános szabályai 497
Lefoglalható ingóságok 503
Foglalási jegyzőkönyv 507
Végrehajtás alól mentes vagyontárgyak 509
Becslés 524
Egyes dolgok lefoglalásának eltérő szabályai 525
A lefoglalt ingóság megőrzése 542
Zár alá vétel 544
Foglalás harmadik személynél 547
Követelés lefoglalása 550
A zálogjogosult értesítése 555
A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba 557
Az ingóság értékesítésének időpontja 565
Elszállítás 568
Ingóárverés 568
Értékpapír értékesítése 587
Végrehajtás üzletrészre 591
Elektronikus árverés 594
Ingóság árverésen kívüli eladása 611
Az ingóság átvétele a végrehajtást kérő által 615
VII. fejezet
Ingatlan-végrehajtás 618
Az ingatlan-végrehajtás általános szabályai 618
Az ingatlan lefoglalása 634
Az ingatlan értékesítésének időpontja 640
Az ingatlan becsértéke 642
A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba 650
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultjainak értesítése 651
Ingatlanárverés 652
Közös tulajdonban levő ingatlan árverése 713
VIII. fejezet
A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése 732
A kifizetés pénzneme 732
A végrehajtási költség elsőbbsége 733
Kielégítési sorrend 734
Kielégítés zálogjog alapján 737
Kielégítés a gépjármű értékesítéséből befolyt összegből 740
Felosztási terv 741
Harmadik rész
KÜLÖNLEGES VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK
IX. fejezet
Meghatározott cselekmény végrehajtása 747
Közös szabályok 747
Meghatározott ingóság kiadása 757
Gyermek átadása 764
Lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtása 771
Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 779
Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása 786
X. fejezet
Biztosítási intézkedés végrehajtása 793
A biztosítási intézkedés elrendelésének feltételei 793
A biztosítási intézkedés elrendelése 820
Pénzkövetelés biztosítása 822
Zárlat 833
A biztosítási intézkedés megszűnése 837
Bűnügyi zárlat 843
Zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására 850
XI. fejezet
Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése 853
A végrehajtás elrendelése 853
A pénzkövetelés végrehajtása szabályainak megfelelő alkalmazása 855
A zálogtárgy árverésének előkészítése 857
A zálogtárgy árverése 862
Végrehajtási kifogás előterjesztése 864
XII. fejezet
Külföldi határozat végrehajtása 866
XIII. fejezet
Vagyonelkobzás végrehajtása 885
Közös szabályok 885
Pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása 886
Meghatározott vagyontárgyra vagy az elkövető teljes vagyonára elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása 888
Vagyonelkobzás végrehajtásából befolyt összeg megosztása másik tagállammal 893
Negyedik rész
JOGORVOSLATOK
XIV. fejezet
A végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogorvoslatok 897
A végrehajtási lap visszavonása és a végrehajtási záradék törlése 897
Fellebbezés a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban 907
Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban 909
Egyéb jogorvoslatok 910
XV. fejezet
A végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok 913
Végrehajtási kifogás 913
Fellebbezés a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban 918
Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban 919
Más jogorvoslatok 921
XVI. fejezet
A jogorvoslatok egyéb szabályai 925
A jogorvoslatok halasztó hatálya 925
Ügyészi jogorvoslatok 926
A polgári perrendtartás szerinti jogorvoslatok 927
A közjegyző által elrendelt végrehajtás során igénybe vehető jogorvoslatokra vonatkozó különös rendelkezések 932
Ötödik rész
A VÉGREHAJTÁS SZERVEZETE
XVII. fejezet
A végrehajtási szervezet közös szabályai 937
Az eljáró szervek és személyek 937
A végrehajtói tevékenység keretei 943
A végrehajtási szervezet felügyelete 949
XVIII. fejezet
Az önálló bírósági végrehajtó 954
A végrehajtói szolgálat keletkezése 954
Kinevezés kijelölés alapján 968
A végrehajtói szolgálat megszűnése 976
A végrehajtói szolgálat szüneteltetése 978
A végrehajtói szolgálattal kapcsolatos eljárás 980
Önálló bírósági végrehajtó-helyettes 981
Végrehajtójelölt 985
Végrehajtók közös irodája 988
A végrehajtó helyettesítése 989
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 992
A végrehajtó díjazása 1026
Végrehajtói iroda 1028
Közigazgatási hatósági ügyek intézése 1035
XIX. fejezet
A megyei bírósági végrehajtó 1038
A megyei bírósági végrehajtó feladata 1038
A megyei bírósági végrehajtó szolgálati viszonya 1040
Megyei bírósági végrehajtó-helyettes 1041
Megyei bírósági végrehajtójelölt 1042
A megyei bírósági végrehajtó helyettesítése 1042
Utaló rendelkezés 1043
XX. fejezet
A végrehajtási ügyintéző 1044
A végrehajtási ügyintéző feladata 1044
A végrehajtási ügyintéző szolgálati viszonya 1046
A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző végrehajtási jogköre 1047
XXI. fejezet
Fegyelmi felelősség 1049
A fejezet alkalmazási köre 1049
Fegyelmi büntetések 1052
A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése 1054
A fegyelmi vétség elévülése 1055
A fegyelmi ügyben eljáró szervek 1056
A fegyelmi eljárás megindítása 1065
Fegyelmi vizsgálat 1067
Az elsőfokú fegyelmi tanács eljárása 1068
Fegyelmi határozat 1070
Jegyzőkönyv fegyelmi ügyben 1072
Fellebbezés fegyelmi ügyben 1072
A másodfokú fegyelmi tanács eljárása 1073
Fegyelmi intézkedés 1075
Felfüggesztés 1075
A büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések 1077
Új eljárás kezdeményezése 1078
A fegyelmi eljárás költsége 1078
A fegyelmi büntetés nyilvántartása 1079
A fegyelmi büntetés jogkövetkezményének megszűnése 1080
Alkalmatlanság 1080
Fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyban álló személyekkel szemben 1082
Irodalomjegyzék 1083
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem