Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A bizottsági munka 1.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Parlamenti Módszertani Iroda és a Magyar Országgyűlés együttműködésének újabb eredményeként az Országgyűlés főtitkárának kezdeményezésére 1993-ban egy sorozat indult útjára, "Parlamenti... Tovább

Előszó

A Parlamenti Módszertani Iroda és a Magyar Országgyűlés együttműködésének újabb eredményeként az Országgyűlés főtitkárának kezdeményezésére 1993-ban egy sorozat indult útjára, "Parlamenti Dolgozatok" címmel. Az évente 2-4 alkalommal megjelenő időszaki kiadvány a parlamenti munka egy-egy jól körülírható témakörét dolgozza fel, alapvetően módszertani megközelítéssel. A dolgozatokat szemléltető ábrák és a témához kapcsolódó eredeti parlamenti dokumentumokat egészítik ki. Az egyes kötetek függelékéből ugyanakkor a legfontosabb adatok (tematikus összeállítások) is megismerhetővé válnak.
A "Parlamenti Dolgozatok" célja, hogy a maga szerény eszközeivel elősegítse az országgyűlési munkamódszerek továbbfejlesztését, a gyakorlati tapasztalatok rendszerezése, feldolgozása és értékelése révén. A kiadvány-sorozat elsősorban az országgyűlési képviselők, a bizottságok, a parlamenti frakcióirodák alkalmazottai és felkért szakértői, valamint az Országgyűlés hivatali apparátusa munkáját kívánja segíteni, de - jellegénél fogva - hasznosítható ismereteket és információkat nyújthat a rokon-tevékenységet folytató önkormányzatok számára is. A "Parlamenti Dolgozatok" annak az igénynek is meg kíván felelni, hogy segítse az Országgyűléssel kapcsolatban álló kormányzati szervek szakembereinek, az egyetemi karok és tudományos intézetek kutatóinak tájékozódását. A szerzők rendszerező, leíró jellegű dolgozatok megírására vállalkoztak, amelyek (más írásokkal együtt) alapul szolgálhatnak a tudományos feldolgozásokhoz is.
A kiadványsorozat első száma, amely 1993-ban "A bizottsági munka módszerei I." címmel jelent meg, a bizottsági rendszerrel, a bizottságok működésével, tevékenységük összehangolásával és a törvényalkotásban való részvételükkel foglalkozott. E kötet a bizottságok működésének közel három éves tapasztalatait dolgozta fel. Az új Országgyűlés megalakulására is figyelemmel indokolttá vált - immár egy teljes ciklus tapasztalatainak ismeretében - a kiadvány új, bővített változatának megjelentetése. A szerzők többsége korábbi írását átdolgozta, és azt több ponton kiegészítette. A kötet új témákkal gazdagodva a korábbiaknál sokoldalúbb képet nyújt a bizottságok működéséről. Hamarosan megjelenik "A bizottsági munka II." című kötet is, amely elsősorban a bizottságoknak a kormányzati tevékenység ellenőrzésében betöltött szerepét, továbbá az elosztási típusú parlamenti döntések bizottsági előkészítését elemzi, az alkalmazott illetve javasolt módszerekre helyezve a hangsúlyt. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ
(Írta: Jenei György, a Parlamenti Módszertani Iroda igazgatója) 19
I. DOLGOZATOK
I. A bizottsági rendszer, a bizottságok működése
és tevékenységük összehangolása
Dr. Soltész István
Az Országgyűlés bizottsági rendszere (1000-1904) 27
Melléklet:
Az Országgyűlés bizottsági rendszere
Fogarasi Ágnes
Az albizottságok rendszere és működésük 40
Jávorné dr. Végh Edit
A bizottsági elnökök értekezletei 51
Mellékletek:
A bizottsági elnöki értekezletek száma ülésszakonként
Dr. Szalóki Gyula
A bizottsági munka tervezése 56
(A Környezetvédelmi bizottság példáján)
Melléklet:
A környezetvédelmi bizottság 1993. évi munkaterve
Dr. Daku Magdolna
A szakértők közreműködése a bizottságok munkájában, részvételük
a bizottsági üléseken (1990-1994) 64
Dr. Szalóki Gyula
Szakértők - nyilvánosság - kapcsolatok a bizottságok munkájában
(a Környezetvédelmi bizottság példáján) 74
Melléklet:
Fontosabb szakértői tanulmányok
Dr. Daku Magdolna
A bizottságok működésének hivatali háttere 84
2. A bizottságok szerepe a törvényalkotásban
Dr. Soltész István
A bizottságok szerepe a törvényalkotásban 91
Mellékletek:
A bizottságok által benyújtott önálló indítványok jegyzéke
Dr. Kovács Gyula
Az érdekképviseleti szervezetek részvétele a törvényhozásban és
a bizottságok munkájában 114
Dr. Seereiner Imre
Bizottsági tárgyalás kivételes eljárásban
(Módszertani útmutató) 122
Melléklet:
A kivételes eljárásban tárgyalt törvény-, illetőleg határozati javaslatok
Dr. Kraxner Istvánné
A költségvetési törvény parlamenti tárgyalása és bizottsági előkészítése 138
Melléklet:
A költségvetési törvényjavaslat tárgyalásának folyamatábrája
Papp István - Dr. Szabó György
A költségvetési törvényjavaslat tárgyalásának számítógépes támogatása
(Egy kísérlet leírása) 159
Dina István
A bizottsági törvényalkotó munka számítógépes támogatásának lehetőségei 169
Mellékletek:
Bizottsági jelentés-váz a jelenlegi módszer szerint
Bizottsági jelentés-tervezet az új programrendszer alkalmazásával
Dr. Seereiner Imre
A bizottsági jelentéskészítés módszertani kérdései 181
Dr. Beregi Anna
Egy országgyűlési határozat "születése"
(Esettanulmány) 188
Melléklet:
A társadalombiztosítási koncepcióról szóló országgyűlési
határozati javaslat tárgyalásának folyamatábrája
II. KITEKINTÉS
Bevezetés 199
Dr. Bánki Miklós
A brit Parlament bizottsági rendszere, a bizottságok részvétele
a törvényalkotásban 200
Dr. Raffay Géza
A francia Nemzetgyűlés és Szenátus bizottsági rendszere.
a bizottságok részvétele a törvényalkotásban 210
Laban János - Kisfaludy Zoltán
A német Szövetségi Gyűlés (Bundestag) bizottsági rendszere, a
bizottságok részvétele a törvényalkotásban 229
Mellékletek:
A Bundestag bizottságai
A Bundestag bizottságai
Dr. Túry Mária
Az osztrák Parlament bizottsági rendszere, a bizottságok részvétele
a törvényalkotásban 239
Mellékletek:
Az Osztrák Nemzeti Tanács állandó bizottságai
Az Osztrák Szövetségi Tanács bizottságai
Bucsi-Szabó Edit
A spanyol Parlament (Cortes Generales) bizottsági rendszere,
a bizottságok részvétele a törvényalkotásban 253
Melléklet:
A spanyol Képviselőház és Szenátus bizottságai
Győri Enikő
Az Európai Parlament Közgyűlésének bizottsági rendszere 267
Melléklet:
Az Európa Parlament Közgyűlésének bizottságai
Dr. Sárdi Péter
Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének bizottsági
rendszere és rendje 287
Melléklet:
Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének bizottságai
Jamniczky Zsolt
Az Észak-Atlanti Közgyűlés bizottsági rendszere 302
Melléklet:
Az Észak-Atlanti Közgyűlés bizottságai és összetételük
Kovács László
Az Interparlamentáris Unió bizottságainak struktúrája,
feladatai és működései rendje 311
Dr. Raffay Géza
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Parlamenti
Közgyűlésének bizottsági rendszere 318
III. ADATOK
A bizottságokra vonatkozó, illetve a bizottságok munkáját érintő
fontosabb törvények és országgyűlési határozatok 325
Táblázatok: 326
Kimutatás a képviselők állandó és különbizottsági tagságáról
A bizottságok tisztségviselőinek megoszlása képviselőcsoportok szerint az állandó és a különbizottságokban
Kimutatás a képviselőcsoportok állandó és különbizottsági tagságáról
A képviselőcsoportok (függetlenek) aránya az állandó bizottságokban (1990)
A képviselőcsoportok (függetlenek) aránya a különbizottságokban (1990)
A képviselőcsoportok (függetlenek) aránya az állandó bizottságokban (1994)
A képviselőcsoportok (függetlenek) aránya a különbizottságokban (1994)
A bizottsági ülések száma
Részvételi arányok a bizottságok ülésein
Adatok a bizottságok működésének személyi feltételeiről
Adatok a bizottságok működésének tárgyi feltételeiről
Grafikonok: 343
A bizottsági önálló indítványok megoszlása
A bizottsági önálló indítványok fajtáinak megoszlása bizottságonként
A bizottságok által benyújtott törvény- (határozat) javaslatok alakulása
Az elfogadott törvény- és határozati javaslatok megoszlása
A bizottságok által benyújtott törvény- (határozati) javaslatok alakulása
FÜGGELÉK
A kötet szerzői és szerkesztői 351
Summary (A tanulmányok angol nyelvű összefoglalói) 353
Zusammenfassung (A tanulmányok német nyelvű összefoglalói) 364
A Parlamenti Módszertani Iroda célkitűzései 375
Az Országgyűlés, az Országgyűlés Főtitkársága, az Országgyűlés Külügyi Hivatala és a Parlamenti Módszertani Iroda eddig megjelent, továbbá előkészületben lévő kiadványai 378
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A bizottsági munka 1. A bizottsági munka 1. A bizottsági munka 1.

A gerinc védőfóliája enyhén felhólyagosodott. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A bizottsági munka 1. A bizottsági munka 1.
Állapot:
1.940 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba