Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Bolgár Kommunista Párt története

Fordító

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 276 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-0735-6
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Harc a munkásosztály marxista pártjának megalakításáért Bulgáriában (1885-1903)9
Bulgária társadalmi-gazdasági és politikai fejlődése a felszabadulás után. A munkás- és szocialista mozgalom kezdete. A Bolgár Szociáldemokrata Párt megalakítása9
Belső harcok a Bolgár Szociáldemokrata Munkáspártban a marxisták és az opportunisták között. A párt megtisztítása az opportunistáktól és a bolgár munkásosztály igazi marxista pártjának megalakulása18
A tesznyák szocialisták pártja (1904-1912)27
A tesznyák szocialisták pártja a munkásság harcának élén (1904-1912)27
A tesznyák szocialisták ideológiai munkája és harca az opportunizmus és a centrizmus különféle megnyilvánulásai ellen31
A tesznyák BSZDMP befolyásának és a szocializmus eszméinek megerősödése az országban35
A tesznyák szocialisták harca a nacionalizmus és a militarizmus ellen a Balkán-háborúk előtt36
A BSZDMP az első Balkán-háború idején és a két Balkán-háború között (1912-1913). Lázadások a bolgár hadseregben39
A tesznyák szocialisták pártjának nemzetközi helyzete az első világháború alatt43
A tesznyák szocialisták részvétele a baloldaliaknak az új Internacionáléért folytatott harcában46
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme és a párt bolsevizálásának kezdeti időszaka a forradalmi válság feltételei között (1917-1923)49
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és bulgáriai hatása49
A katonafelkelés és a háború utáni forradalmi válság kezdete52
A tesznyák Bolgár Szociáldemokrata Munkáspárt részvétele a III. Kommunista Internacionálé létrehozásában54
A Bolgár Kommunista Párt (tesznyák szocialisták) I. kongresszusa és a párt fejlődése az új, lenini úton56
A párt az első kongresszus után a forradalmi mozgalom élén. A közlekedési és az általános politikai sztrájk58
A Bolgár Népi Földművesszövetség és a Bolgár Kommunista Párt (tesznyák kommunisták) viszonya60
A Bolgár Kommunista Párt (tesznyák szocialisták) Szovjet-Oroszország védelmében. Fontos lépések a bolsevizálás útján. A párt III. és IV. kongresszusának határozatai62
A reakciós burzsoázia támadása. Első lépések az BKP (t) és a Földművesszövetség együttműködésére a burzsoázia elleni küzdelemben65
Az 1923. június 9-i fasiszta puccs. A Bolgár Kommunista Párt (tesznyákok) állásfoglalása67
A szeptemberi antifasiszta felkelés. A fegyveres harc irányvonalának folytatása a felkelés kudarca után (1923-1925)69
A politikai válság kiéleződése az országban. A Bolgár Kommunista Párt (tesznyák szocialisták) Központi Bizottságának döntése fegyveres felkelés előkészítéséről69
A szeptemberi felkelés előkészítése, kirobbanása és lefolyása72
A szeptemberi felkelés vereségének okai. A felkelés történelmi jelentősége78
A forradalmi válság folytatódása az országban. A párt irányvonala: újabb fegyveres harc81
A Bolgár Kommunista Párt (tesznyák szocialisták) vitosai konferenciája. A forradalmi hullám hanyatlása Bulgáriában. Szélső-baloldali elhajlás85
A Bolgár Kommunista Párt a kapitalizmus ideiglenes és részleges stabilizálásának időszakában (1925-1929)89
A tőkés társadalmi rendszer ideiglenes és részleges stabilizálása89
A BKP (t) moszkvai tanácskozása. A Független Munkás Szakszervezetek létrehozása. Harc a szakszervezeti egység kiépítéséért91
A BKP (t) Központi Bizottságának bécsi plénuma. A Munkáspárt létrehozása. A Munkatömb kiépítése94
A BKP (t) második illegális értekezlete. A Munkásifjúsági Szövetség megteremtése. Új forradalmi fellendülés kezdete98
A Bolgár Kommunista Párt az új forradalmi fellendülés időszakában a gazdasági válság viszonyai közt. A baloldali szektásság és az ellene vívott harc (1929-1934)103
A bulgáriai gazdasági válság. A tömegek forradalmi mozgalmának fokozódása103
A pártvezetés megragadása a baloldali szektások részéről. A Bolgár KP egészséges erőinek harca a szektásság ellen104
Áttörés a fasiszta diktatúra frontján. A tömegmozgalom növekedése107
A történelmi jelentőségű lipcsei per. Georgi Dimitrov - a fasizmus és az imperialista háború elleni harc zászlóvivője111
Az 1934. május 19-i fasiszta katonai puccs. A párt helyzete a puccs után114
A párt harca a népfront megteremtéséért, a fasizmus ellen (1934-1939)116
Bulgária nemzetközi és belső helyzete116
A párt küzdelme a lenini irányvonalért. A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának ötödik teljes ülése118
A Komintern VII. kongresszusa és hatása a BKP (t) politikájára121
A BKP (t) Központi Bizottságának hatodik teljes ülése és annak határozatai124
Harc a hatodik plénum határozatainak megvalósításáért126
Sikerek a munkás-egységfront és az antifasiszta népfront kiépítése terén129
A bulgáriai kommunista mozgalom általános megszilárdulása. A Bolgár Kommunista Párt és a Munkáspárt összeolvadása133
Küzdelem a nemzeti front és a balkáni védelmi tömb kialakításáért a fasiszta agresszióval szemben134
A párt a második világháború éveiben. Az 1944. szeptember 9-i szocialista forradalom (1939-1944)137
A második világháború kezdete. A párt harca az ország háborúba lépése ellen137
A fasiszta Németország hitszegő támadása a Szovjetunió ellen. A párt irányvétele a fegyveres harc felé143
A Hazafias Front megteremtése - új szakasz kezdete a forradalmi harcban149
A forradalmi fellendülés és a fegyveres harc fokozódása a sztálingrádi győzelem után153
A közvetlen forradalmi helyzet megérése. A szeptember 9-i felkelés győzelme161
A népi demokratikus hatalom megszilárdítása és a szocialista építés kezdete (1944. szeptember 9-1948. december)166
A Bolgár Munkáspárt (kommunisták) a forradalmi átalakulás élén166
Az ország nemzetközi helyzete és a Bolgár Munkáspárt (kommunisták) tevékenysége a népi demokratikus hatalom további megszilárdításáért174
A Bolgár Munkáspárt (kommunisták) előkészítő munkája a szocialista építés kibontakoztatásához183
A Bolgár Kommunista Párt a kibontakozó szocialista építés élén (1948. december - 1956. május)189
A nemzetközi helyzet. A szocialista világrendszer kialakulása. Bulgária a szocialista közösségben189
A Bolgár Munkáspárt (kommunisták) V. kongresszusa. A szocializmus építésének irányvonala192
A Bolgár Kommunista Párt az V. kongresszus határozatainak megvalósításáért. Az első ötéves terv határidő előtti teljesítése196
A Bolgár Kommunista Párt VI. kongresszusa. Második ötéves terv a Bolgár Népköztársaság fejlesztésére, és küzdelem annak teljesítéséért207
A pártmunka új fellendülése. Az átmeneti időszak befejeződése. A szocialista termelési viszonyok győzelme Bulgáriában (1956-1958)210
A BKP Központi Bizottságának áprilisi plénuma210
A Bolgár Kommunista Párt és a Bolgár Népköztársaság nemzetközi tevékenységének megélénkülése214
A Bolgár Kommunista Párt vezető szerepe az ország szocialista fejlesztésében216
A szocialista győzelme Bulgáriában. A Bolgár Kommunista Párt VII. kongresszusa220
A szocializmus gyors ütemű építése a Bolgár Kommunista Párt vezetésével (1958-1971)224
A Bolgár Kommunista Párt külpolitikája224
A párt az ország gyorsított fejlesztésének élén. A VIII. kongresszus. A szocializmus anyagi és műszaki bázisának további kiépítése228
A IX. pártkongresszus. A népgazdaság belterjesebbé tétele234
Az irányítási rendszer tökéletesítése és a társadalmi viszonyok fejlesztése238
A műszaki-tudományos haladás a bolgár népgazdaságban243
A párt ideológiai munkája249
A fejlett szocialista társadalom további építésének a programja. A Bolgár Kommunista Párt X. kongresszusa252
A párt forradalmi erényei261
Marxista eszmeiség és tudományosság262
Irányvétel a nagy cél felé265
Odaadás a munkásosztály ügyéhez267
Meg nem alkuvás a burzsoáziával és kiszolgálóival szemben268
Nemzetköziség és hazaszeretet269
Bátorság és önfeláldozás a harcban271
Eszmei közösség, együttműködés, öntudatos fegyelem273
Erkölcsi tisztaság274
A tehetségek felkarolása275
Rendkívüli képesség önmaga regenerálására és fejlesztésére276
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Bolgár Kommunista Párt története A Bolgár Kommunista Párt története A Bolgár Kommunista Párt története

A védőborító kissé elszíneződött, megtört. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Bolgár Kommunista Párt története A Bolgár Kommunista Párt története A Bolgár Kommunista Párt története

A védőborító és a borító enyhén elszíneződött, sérült, a borító foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
1.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba