992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja

A Budapesti Ujságirók Egyesülete Almanachja 1909

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Forrongásnak nevezik azokat az állapotokat, melyek nálunk ma a társadalmi és irodalmi életet elborítják. Az ujságfrazeologia felületességével, néha túlzásával, olykor meg tudománytalanságával nevet... Tovább

Előszó

Forrongásnak nevezik azokat az állapotokat, melyek nálunk ma a társadalmi és irodalmi életet elborítják. Az ujságfrazeologia felületességével, néha túlzásával, olykor meg tudománytalanságával nevet is kapnak ezek az úgynevezett forrongások. Társadalmi és politikai agitácziók szócsatájában a nemzetköziség, az irodalomban pedig a modernség körül dul az öldöklés. Ember embernek a szavát nem érti ebben a kavarodásban. Kések villognak, dárdák röpködnek és fegyverek ropognak mindenütt. Nem is vita ez már, hanem valóságos háboru. Ugyanegy dologról magyarok és nem magyarok Mincsev-Pincsev módjára dühösködnek. Egyik oldalon lát az ember tanárokat, ügyvédeket, orvosokat, irókat és tudósokat. A másik oldalon ugyanezeket látja az ember. Egy iskolát tanult valamennyi, ugyanazokat a könyveket olvasták, bölcsességüket is azon egy forrásból merítették, gondolkodásuk és világnézetük mégis szakadékokat vont köréjük alapvető és részletekre ható dolgokra nézve. Ámulással kell látni, a mint egymás szemébe vágják, hogy a fekete nem fekete; a fehér nem fehér s az igazság, melyre jóhiszemmel esküdött fel tegnap mindenki, ma már nem az. Vissza

Tartalom

Előszó 1
Irodalom, művészet, emlékezés.
Alexander Bernát: Kritika és közönség 7
Balla Károly: Ujságirók a történelemben 14
Dr. Bárány Gerő: Ujságirás és kultura 18
Dr. Bródy Miksa: Egy ujságiró jegyzőkönyvéből 22
Dömötör István.: Irodalmi Dorian Gray-k 28
Falk Miksa: A czenzura múltjából 33
Dr. Gopcsa László: Emlék a multból 39
Dr. Hevesi Sándor: A modern szinpadi rendezésről 41
Márkus László: A mai szinpad 44
Kereszty István: Hirlaptárak 48
Nádai Pál: A kritikus 55
Salgó Ernő: Az újságirás sodrában 60
Dr. Szabó Károly: Irodalmi meczénások 69
Szegedy Maszák Hugó : Az ujságszerkesztés régi rendje 71
id. Szinnyey József: Egy öreg ujságiró naplójából 83
Vajda László: Uj romantika felé 91
A legujabb irodalom körül.
Ady Endre: Magyar lelkek forradalma 101
Ábrányi Emil: A legujabb irodalom 105
Bede Jób: Jelszavak körül 107
Beöthy Zsolt: Régi szavak uj czimre 111
Bresztóczy Ernő: Uj irányok uj emberek 112
Bródy Sándor: Legújabb elbeszélők 116
Dutka Ákos: A Holnap 119
Gerő Ödön: Modern iróink 121
Hatvany Lajos: A boczónádi ismeretlen 127
Ignotus: Nemzeti-e a mai irodalom? 139
Kabos Ede: Horror juventutis 146
Dr. Mikes Lajos: Jegyzetek a legújabb irodalomhoz 148
Miklós Jenő: Forrongás 150
Oláh Gábor: Nyugatiság és nemzetiség 153
Porzsolt Kálmán: írók és irók 158
Rákosi Jenő: Holnaposokról és modernekről 163
Révész Béla: Az uj irodalom fele 170
Schöpflin Aladár: Öregek és fiatalok 172
Szabolcska Mihály: Ma, holnap és holnapután 179
Szász Zoltán: Régi nemzedék és uj nemzedék 182
Szini Gyula: Irodalom és ujságirás 185
Váradi Antal: Három nemzet költője 193
Irók az irodalomról:
Dóczi Lajos 209
Eötvös Károly 210
Gyulai Pál 215
Herczeg Ferencz 217
Kiss József 219
Lévay József 221
Mikszáth Kálmán 222
Riedl Frigyes 229
id. Szinnyey József 232
Az uj nemzedék.
(Költők bemutatkozása.)
Ady Endre (239), Alba Nevis (240), Antalffy Endre (241), Babits Mihály (241), Balla Ignácz (243), Berki Miklós (244), Bodor Aladár (246), Bodrogi Zsigmond (247), Bródy Miksa (248), Csergő Hugó (248), Csizmadia Sándor (249), Dutka Ákos (251), Ernőd Tamás (251), Erdős Renée (252), Farkas Antal (253), Farkas Imre (256), Fóy Nándor (256), Gellért Oszkár (257), Gerlai Sarolta (258), Göndör Ferencz (259), Gyagyovszky Emil (259), Haraszthy Lajos (261), Heltai Jenő (262), Janda Matild (263), Jörgné Draskóczy Ilma (264), Juhász Gyula (265), Kálnoki Lajos (265), Kárpáti Aurél (269), Keményfi (270), Kemény Simon (270), Kiss Menyhért (271), Kosztolányi Dezső (272), Kordina Lilly (272), M. Korniss Aranka (274), Lys Noir (274), Majthényi György (275), Miklós Jenő
(275), Miklós Jutka (277), Mohácsi Jenő (278), Molnár Antal (279), Molnár Jenő (280), Oláh Gábor (281), Ormos Ede (282), Pakots József (283), Peterdi István (284), Peterdi Andor (286), Ráskai Ferencz (287), Somlay Arthur (288), Szász Géza (290), Szász Piroska
(291), Szép Ernő (291), Szilágyi Géza (293), Telekes Béla (294).
A nemzetköziség Körül:
Dr Apáthy István: Mult, köd, jövendő 299
Berzeviczy Albert: Jelszavak tulzása 304
Csetényi József: Itthon és másutt 305
Dr. Farkas Pál: Nemzetköziség és nemzetiség 308
Dr. Giessvein Sándor: Nemzeti eszme és nemzetköziség 312
Huszár Károly: A nemzetköziségről 314
Kenedi Géza: Kozmopolita irányzat veszedelme 316
Dr. Palágyi Menyhért: A nemzeti gondolat 317
Prohászka Ottokár: A modern kulturszellem s igényeink 319
Szalay Imre: Kultura, nemzetköziség és magyarság 327
Dr. Ágoston Péter: Nemzeti társadalom és kultura 331
Garami Ernő: Hazafiság és nemzetköziség 336
Dr. Harkányi Ede: Társadalomtudományi egyszeregy 345
Jászi Oszkár: Uj Magyarország? 350
Kunfi Zsigmond: A tulsó partról 355
Dr. Pikler Gyula: Kommentár helyett 360
Dr. Szabó Ervin: A nemzeti eszme és az állam 361
Széttekintés 367
Hirdetések 430
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja A Budapesti Ujságirók Egyesülete 1909-ik évi almanachja

A borító kopottas, a címlapon ceruzás tulajdonosi bejegyzés található. Belülről megerősített példány.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba