863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Srímad Bhágavatam - Harmadik ének I.

Szerző

Kiadó: The Bhaktivedanta Book Trust
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 691 oldal
Sorozatcím: Srímad Bhágavatam
Kötetszám: 3/1
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 917-149-166-X
Megjegyzés: Néhány színes fotóval.

Fülszöveg

A Srimad-Bhágavatam, e filozófiai és irodalmi szempontból is klasszikusnak számító eposz kiemelkedő helyet foglal el India írott bölcseletében. India időtlen bölcsességét az emberi tudás minden területét átfogó ősi szanszkrit szövegek, a Védák őrzik. Eredetileg szájhagyomány útján maradtak fenn, s első ízben Srila Vyásadeva, „Isten irodalmi inkarnációja" jegyezte le őket. összeállításuk után Srila Vyásadevát lelki tanítómestere arra biztatta, hogy tegye közzé azok lényegét a Srimad-Bhágavatam formájában. A Srimad-Bhágavatam, amelyet „a védikus irodalom fája érett gyümölcsének" neveznek, a védikus tudás legteljesebb és leghitelesebb bemutatása. A Bhágavatam összeállítása után Vyása a tanítást átadta fiának, Sukadeva Gosvámínak, aki később a Gangesz partján a bölcs szentek gyülekezetében az egészet elmondta Pariksit Mahárájának, a világ uralkodójának, a nagy rájarsinek (szent királynak). Pariksit Mahárájának tudomására jutott, hogy egy héten belül meg fog halni, ezért lemondott egész... Tovább

Tartalom

Az angol kiadás előszava
Bevezetés
Vidura kérdései 1
Vidura Maitreya Rsit kérdezi 1
Dhrtarástra felgyújtja a Pandavák házát 5
Yudhisthirát csalással legyőzik a kockajátékban 6
Vidura politikai jótanácsai 8
Duryodhana megsérti Vidurát 12
Vidura zarándokútra indul 18
A Yaduk pusztulása az erőszakos szenvedély következtében 20
Vidura találkozik Uddhavával 23
Uddhavát kérdezi 25
Akrüra, aki Krsna lábnyomaira borult 31
Hogyan tette elégedetté Arjuna az Úr Sivát? 35
Vidura Dhrtarástra miatt sajnálkozik 38
Miért nem ölte meg Krsna a Kurukat? 40
Krsna megjelenik a Yaduk kedvéért 44
Emlékezés az Űr Krsnára 45
Uddhava az Úr gyermekkorában 46
Az eksztázis jelei Uddhaván 48
A világ napja lenyugodott 51
A Yaduk nem ismerhették úgy Krsnát, mint Legfelsőbbet 53
Srímad-Bhágavatam
Krsna teste minden ékesség éke 57
A gopik gyötrelme Krsna távozása után 59
Krsna viselkedése fájdalommal tölti el Vidurát 52
Sisupala Krsna testébe merül 55
Pütaná Krsna anyjának helyzetét érte el 71
Krsna Nanda Mahárája házába kerül 73
A gyermek Krsna úgy jelenik meg, akár egy oroszlánkölyök 76
Krsna végez a nagy mágusokkal 78
Krsna élvezete a rasa táncban 81
Az Úr kedvtelései Vrndávanán kívül 83
Krsna és Balarama megölik Kamsát 83
Krsna elrabolja Rukminít 85
Feleségül veszi az elrabolt hercegnőket 89
Bemutatja bhaktái hősiességét 91
A Föld megszabadul terhétől 93
A Yaduk viszálya egymás között 95
Yudhisthira elvégzi a lóáldozatokat 97
Krsna szerelmi kapcsolatban 100
A Yaduk a zarándokhelyekre látogatnak 104
Vidura felkeresi Maitreyát 109
Krsna akarata elpusztította a Yadukat 110
Krsna szeme olyan vörös, mint a napfelkelte 113
Uddhava elnyeri Krsna végső kegyét 117
Krsna megszületetlen, mégis megszületik 121
A tiszta bhakták nem szenvednek anyagi gyötrelmektől 124
Nara-Náráyana még mindig a Himalájában élnek 128
A bhakták a társadalom szolgái 130
Vidurát megrázza Krsna távozása 132
Krsna távozik a földi világ szeme elől 136
Uddhava Badarikásramába érkezik 141
Az irigy állatok nem ismerhetik meg Krsnát 141
Vidura és Maitreya beszélgetései 145
Vidura elégedetté vált a transzcendensben 145
A nagy emberbarát lelkek 148
A független, vágyak nélküli Ur 150
A civilizált embernek kétszerszületettnek kell lennie 153
A Krsnáról szóló történetek nektárja 157
A Krsnáról szóló történetek jelentik az egyetlen gyógyírt 159
A materialistákat sajnálják a szánalomra méltók 162
A mindent magában foglaló szolgálat 165
Vidura korábban Yamarája volt 167
Az Úr együttérez az alvó energiával 171
A leendő élőlények tárháza 173
A hamis ego legfőbb szerepe az istentagadás 176
A fizikai elemek irányító istenségei 182
Krsna lótuszlábának árnyéka 184
Brahma, Visnu és Mahesvara 188
A gyönyör országa 193
Tengernyi bűn - étel formájában 196
A kozmikus teremtés körülményei 199
Az univerzális forma teremtése 201
A legfelsőbb Úr belelép a huszonhárom elembe 202
A gigantikus univerzális forma megnyilvánul 204
A teremtés teljessége Visnuban nyugszik 208
A félistenek felépítik a kozmoszt 210
Megnyilvánul az univerzális forma szája 213
Megnyilvánul a szeme 214
Megnyilvánul a füle 214
Rnrének megnyilvánulása 215
Srímad-Bhágavatam
Megnyilvánul keze és lába 216
Megnyilvánul a szíve 218
Megnyilvánul egója 218
Az univerzális formából létrejönnek a bolygók 219
Megnyilvánul a védikus bölcsesség 221
A szolgálat Visnu lábaiból nyilvánul meg 226
A társadalmi csoportok teremtése 227
A tiszta szavak Krsnát dicsőítik 230
Krsna megtévesztő energiája 234
Minden józan ember hódolatát ajánlja Krsnának 235
Vidura további kérdései 237
Krsna minden energia ura 238
A tiszta lélek nem más, mint tiszta tudat 241
Maitreyát felkavarják Vidura kérdései 244
A helytelenül cselekvő élőlény zavarodottsága 247
A korlátlan nyomorúság megszűnése 252
Az ostobák legostobábbjai boldogan élnek 254
Vidura kérdései 259
A hitetlen ateisták fogyatékosságai 263
A lelki tanítómesterek kegyesek a nincstelenekhez 266
Az Úr bűntelen bhaktái 269
Maitreya Rsi halhatatlansága 271
Brahma megnyilvánul Garbhodakasáyi Visnuból 273
A Bhagavatam-könyv és a Bhagavata-bhakta 275
A nagy szentek a Gangeszen keresztül utaznak 277
A brahminikus erő: a megbocsájtás 280
A teremtés finom tárgya 283
Az Úr Brahma megszületik a lótuszvirágon 285
Az örök kerék Visnu kezében 288
Brahma szert tett a szükséges tudásra 289
Az Úr megmutatja lótuslábát 293
Visnu az önmagában gyökerező fa 295
Brahmá vágy* a teremtésre >98
kilencedik fejezet
Brahma teremtő energiáért imádkozik
Brahmi a lótuszvirágon született 301
Akik tagadjak az Úr stemétyes formáját 303
A feltételekhez kötött lélek zavarodottsága 308
A hhaktdk a fülükön át látnak 313
A vallásos tettek sohasem hiábavalóak
A kozmikus megnyilvánulás faja 321
Brahma a. I r védelméért imádkozik 329
A7 Úr belülről ad útmutatást a bhaktának
A transzcendentális látásmód megszabadít az illúziótól 336
Az Urat elégedetté teszik Brahmi imái 342
A legdrágább mindenki számara: az Ür 344
A teremtés szakaszai
Brahma vezeklése 351
A tizennégy bolvttóiendszer megteremtése 354
A változatlan és korlátlan örök idő 355
A kilenc teremtés 358
Az emberi lények teremtése 365
A félistenek teremtése 366
Az idő számítása az atom alapján 369
A végső részecske az atom 369
A durva idő feloszt asa 371
Az emberi lény életének hossza 375
A nap tölti meg élettel az élőlények mindegyikét 377
A négy korszak hossza 379
Srimad-Bhágavatam
A Manuk életének hossza 382
Brahma éjjele 385
Az anyagi világ átmérője 392
A Kumárák és mások megteremtése 395
A tudatlanság tetteinek megteremtése 396
A négy Kumára megteremtése 398
Rúdra megteremtése 400
Rúdra fiai és unokái 405
Nárada megszületik Brahma meditációjából 408
Brahma vonzódást érez lánya iránt 413
Brahma elhagyja testét 417
A négy Véda megnyilvánulása 420
Brahma megalapozza a varnasrama-dharmát 424
Brahma mint az Abszolút Igazság teljes formája 427
Sváyambhuva Manu megteremtése 429
Az Ur Varáha megjelenése 433
Hallani a tiszta bhakták szájából 434
Manu elégedetté teszi Brahmát 439
Az odaadó szolgálat mindenkinek saját érdeke 442
Egy parányi vadkan jelenik meg Brahma orrlyukából 445
Az Úr Vadkan eget betöltő hangja 448
Az Úr Vadkan felemeli a Földet 454
A bölcsek az Úr Vadkanhoz imádkoznak 457
Az Urat egyedül az áldozat kötelezi le 461
A Föld mint az Úr felesége 464
Az Úr Vadkan áldásos történetének hallgatása 470
Diti alkonyatkor teherbe esik 473
A két különböző vadkan-inkarnáció 474
Ditit nemi vágy gyötri 478
Kasyapa feleségül veszi Daksa tizenhárom leányát 481
Menedéket kell keresni a feleségnél 485
Az Úr Siva, a szellemek királya 488
Kaáyapa arra kényszerül, hogy végrehajtsa a tiltott tettet 495
Az Úr Sivát minden nő imádja 499
Diti bűnös méhének fiai 501
Prahláda, Diti leendő unokája 505
Diti elégedettsége 509
Isten országa 511
Diti terhességének hatalma 512
Az élőlényeket a védikus előírások vezetik 516
Az Úr és bhaktái Vaikunthán élnek 520
Vaikuntha lakói 525
Az emberi létforma fontossága 530
A négy Kumára megérkezik Vaikunthára 534
Az ajtónállók útjukat állják 539
Vaikunthán teljes harmónia uralkodik 543
Egy brahmana átkát nem lehet visszaverni 546
Az Úr minden boldogság tárháza 550
A Kumárák megérzik a tulasi levelek illatát 555
A Kumárák imái 561
A szentek megátkozzák Vaikuntha két ajtónállóját, Jayát és Vijayát 571
Az Úr mindig kegyében részesíti a brahmanákat 573
A brahmanák örökre elégedettek az Úr prasadájával 578
Az Úr kedves és tanulságos szavai 583
A szentek imái 585
Laksmi az Úrra vár 588
Krsna alázatosságával kedvtelését mutatja be 595
Srimad-Bhágavatam
A szentek elhagyják a transzcendentális birodalmat 598
Az ajtónállók leesnek Vaikuntháról 603
Függelék
Az íróról 609
Az idézett irodalom jegyzéke 611
Szójegyzék 613
Szankszkrit kiejtési útmutató 619
A szanszkrit versek jegyzéke 623
A magyarázatok versmutatója 639
Tárgymutató 641

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Srímad Bhágavatam - Harmadik ének I.

Olvasatlan példány.

Állapot: Újszerű
2.840 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba