Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 2005

Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati 2005

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Bocskai kultusza, Habsburg-ellenes mozgalmának tisztelete Hajdú megyében és Biharban hagyományosan kiemelten fontos szerepet töltött be, amely nem változott akkor sem, miután... Tovább

Előszó

Részlet:
"Bocskai kultusza, Habsburg-ellenes mozgalmának tisztelete Hajdú megyében és Biharban hagyományosan kiemelten fontos szerepet töltött be, amely nem változott akkor sem, miután Csonka-Bihart Hajdú vármegyével egy törvényhatósággá egyesítették (1950). Hajdú megyében és Bihar bizonyos részein, mindenek előtt a szülőhelyének mondott Kismarján, és a trianoni határokon belül maradt egyetlen bihari várának színhelyén, Nagykerekiben és első győztes csatájának helyszínén, Almosdon, valamint az egykori bihari, ún. kishajdú városokban, így például Nagyszalontán, kultusza mindig is eleven volt. E tájegységek a Székelyföld mellett a történeti Magyarország azon helyszínei közé tartoztak, ahol Bocskai emlékének ápolása, emlékezetének ébrentartása folyamatosnak volt mondható, s nem a nemzeti ébredés korában, felülről, mesterségesen életre keltett emlékek közé tartozott.
A megye, illetve a bihari rész nagy ünnepségek színhelye volt már a 300. évfordulón is, tegyük hozzá, a mainál sokkal kedvezőbb anyagi lehetőségek között, s valóságos országos ünnepségsorozatok keretében. Ekkor emelték a hajdúböszörményi Bocskai szobrot, a debrecenit, s a kismarjait is. A 400. évforduló megünneplése a 100 évvel korábbitól annyiban különbözik, hogy itt nem részletezhető kulturális és politikai okok miatt akkor a központi kormányzat sokkal nagyobb szerepet vállalt a mainál, s többek között ezért is a történeti kutatások sokkal határozottabb arcéllel és eredményességgel folytak.
A 400. évforduló országos eseményeinek a súlypontja gyakorlatilag azon a rendezvénysorozaton nyugodott, amelyet Hajdú-Bihar megye, a megyei önkormányzat és az egyes települések, intézmények kezdeményeztek, s amelyhez szerény központi támogatást is tudtak szerezni. Szívesebben láttuk volna, ha a megemlékezéseket országos szervezésben, és kellőképpen színvonalas, körültekintő módon szervezik meg, amelyhez programjaink kapcsolódhatnak. Miután ez nem történt meg, a megye tudatosan törekedett a meglévő lehetőségek kihasználására, s olyan programok megvalósítására, amelyek méltóképpen hívhatják fel a figyelmet a magyarság egyetlen, azonnali győzelemmel végződő, a nemzeti-rendi és vallási jogokéit indított győztes szabadságharcára.
Ezt a szándékot tükrözte a megyei Bocskai Emlékbizottság felállítása, amelynek személyi összetétele arra volt hivatott, hogy rendezvényeinket országos jelentőségűvé tegye. A munka érdemi részét azonban az ún. Bocskai Munkabizottság végezte, amelynek gerincét a megyei kulturális intézmények vezetői, képviselői adták, s amelynek révén a megyei elképzelések az egyes intézmények szervezésében jelenhettek meg, valósulhattak meg.
Azok a megyei települések, amelyek szívügyüknek érezték a szabadságharc évfordulójának megünneplését, szinte erejükön felül vállalva, kezdeményezőleg csatlakoztak az ünnepségekhez. Amíg az egyes települések ünnepségeinek súlypontja érthetően a hajdúszabadságot megteremtő Bocskait állította központba, addig a megyei ünnepségek, megemlékezések azt tágabban értelmezve, Bocskai politikai pályafutásának, politikai mozgalmának megfelelően, a tényleges valóságot szem előtt tartva, a megye és mai ország határait jócskán túllépve, az egykori kulcsfontosságú helyszínekre helyezték a hangsúlyt." Vissza

Tartalom

EMLÉKEZÉS A BOCSKAI-FELKELÉS 400. ÉVFORDULÓJÁRA
Bevezető - Bocskai-ünnepségek a szabadságharc négyszázadik évfordulója tiszteletére 7
Bocskai - slávnosti na poces! styristého vyrocia hoja za slobodu 11
Nagy László: Bocskai István Kassán (1604-1606) 15
(Stefan Bocskai v Kosiciach 1604-1606) 23
Kónya Péter: A Bocskai-felkelés és az evangélikus egyház a királyi Magyarországon 31
(Bocskaiovo povstanie a evanjelická cirkev) 39
Jozef Dnchorr. Kassa a Bocskai-felkelés küszöbén 45
(Kosice na prahu boclcajovho povstania) 55
Nyakas Miklós: Bocskai és a hajdúk 65
(Bocskai a hajdúsi) 77
TERMESZETTUDOMÁNY - NATURWISSENSCHAFT
Nyilas István: A Pomatias fajok (Gastropoda, Prosobranchia)
újabb előfordulásai Magyarországon és állatföldrajzi értékelése 83
Ködöböcz Viktor: A debreceni Déri Múzeum futóbogár
(Coleoptera:Carabidae) gyűjteménye 89
Enyedi Róbert-Varga Katalin: A Déri Múzeum lemezescsápú
bogárgyűjteménye (Coleoptera:Scarabaeoidea) 123
Juhász Lajos: ABódva halfaunájának ökológiai értékelése 135
Dudás Miklós: A térségi nagy tájátalakítások
természetvédelmi vonatkozásai a Hortobágyi Nemzeti Park területén 163
RÉGÉSZET, ÓKORTUDOMÁNY -ARCHÄOLOGIE, ALTERTUMSWISSENSCHAFT
Gesztelyi Tamás: Sol-Christus in rota -
Nagyszombat középkori pecsétjének ikonográfiája és ikonológiája 181
Ringer István: Kora Árpád-kori településrészlet Tiszatarján-Naba-ér parton 193
Szolnoki László: A nagycseri vaseszközlelet 217
TÖRTÉNELEM - GESCHICHTE
Boldog Zoltán: Állópajzs Déri Frigyes fegyvergyűjteményéből 239
Kranlcovi.cs Ilona:Egy nemesi cím megújításának története 251
IPARMŰVÉSZET - KUNSTGEWERBE
P. Szalay Emőke: Az úrihímzés spirális ornamentumának változatai
Szabolcs-Szatmár Bereg megye református gyülekezeteiben
NÉPRAJZ, KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA -
VOLKSKUNDE. KULTURANTHROPOLOGIE
P et.ro vszki Ildikó: A Déri György-gyűjtemény szőrmés bőrruhái.
I. Alföld és Észak-Magyarország 267
Vajda Mária-. Bűnök, bűnösök, büntetések a székelyhídi uradalom úriszékének irataiban 285
Szabó Anna Viola : Lukács Juliska ruhái 323
AGRÁRTÖRTÉNET - A GRARGESCHICHTE
Surányi Béla: Nagybirtokok, birtokosok, gazdálkodók
Hajdú-Bihar megyében a XVIII. századtól 1945-ig 351
IRODALOMTÖRTÉNET - LITERA TURGESCHICHTE
Orosz György: Apokrifek, vallásos népénekek az óorosz időkből 391
Lakner Lajos: A Csokonai Kör és Debrecen társadalma 415
Baranyai Norbert: Balogh László irodalmi munkássága monográfiáinak tükrében 439
MÚZEUMPEDAGÓGIA - MUSEUMSPÁDAGOGIK
Porcsalmy János: Az ókori Róma építészetének rövid ismertetése 453
KISEBB ÍRÁSOK
Patay Pál: Jártam, mint régész Hajdút meg Bihart 473
IN MEMÓRIÁM
Szilágyi. Miklós: Pályakép-vázlat Varga Gyuláról 479
MUZEOLÓGIA - MUSEOLOGIE
Birkásné Vincze Rita: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága munkatársainak bibliográfiája 2004 491
Lovas Márton Levente: Jelentés a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága 2004. évi munkájáról 503
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 2005 A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 2005 A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 2005

A borító enyhén elszíneződött.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!