Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.824

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A dolgozók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítése

Szerző
Lektor

Kiadó: Táncsics Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 147 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-320-410-4
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A kézikönyv elsődleges célja, hogy a munkaügyi döntőbizottság tagjainak, a szakszervezeti szervek tisztségviselőinek tájékoztatást nyújtson az üzemi balesetért, foglalkozási megbetegedésért... Tovább

Előszó

A kézikönyv elsődleges célja, hogy a munkaügyi döntőbizottság tagjainak, a szakszervezeti szervek tisztségviselőinek tájékoztatást nyújtson az üzemi balesetért, foglalkozási megbetegedésért fennálló vállalati felelősségről és arról, hogy a dolgozó az őt ért károk esetén milyen kártérítési igényt érvényesíthet.
A vállalati szakszervezeti szerveknek igen fontos feladatuk, hogy a dolgozók élet- és munkakörülményeit ellenőrizzék, és az ennek során észlelt hibákra, mulasztásokra felhívják a végrehajtásért felelős vállalati szervek figyelmét. Ebbe a feladatkörbe tartozik az is, hogy a vállalatot felhívják az üzemi balesetet vagy foglalkozási betegséget előidéző munkahelyi körülmények kiküszöbölésére vagy a veszélyforrások megszüntetését célzó megelőző intézkedések megtételére. A már bekövetkezett baleset valódi okainak felderítésében való közreműködésükkel biztosítható, hogy a vállalat is megtegye az elvárható és újabb balesetek megelőzésére alkalmas intézkedést.
A vállalati szakszervezeti szervek tisztségviselőinek figyelemmel kell kísérniük a sérült vagy a foglalkozási betegségben szenvedő dolgozók helyzetét, és messzemenően segítséget kell nyújtaniuk ahhoz, hogy indokolt igényeiket a vállalat kellő időben kielégítse. Meg kell akadályozniuk a vállalat olyan törekvéseit, amelyek a felelősség alóli megalapozatlan mentesülésre vagy a vállalati munkaügyi döntőbizottság előtt folyamatban levő kártérítési vita késleltetésére irányulnának. Vissza

Tartalom

I. A munkáltató anyagi felelősségét szabályozó és hatályos rendelkezések áttekintése 5
II. A munkavédelmi rendelkezések és a vállalat vétkesség nélküli felelőssége szabályozásának összefüggései 21
III. Üzemi baleset bejelentése és kivizsgálása, társadalombiztosítási védelem, munkahelyi rehabilitáció 17
Üzemi baleset bejelentése és kivizsgálása 17
Társadalombiztosítási védelem 19
Munkahelyi rehabilitáció 23
IV. A vállalat anyagi felelőssége a dolgozó bálesetéért 25
A baleset fogalma 25
A munkaviszony kerete 29
A károkozás 31
A károkozás bizonyítása 32
V. Felelősség alóli kimentés 36
A vállalat működési köre 37
Az elháríthatatlanság 38
A vállalat mentesülése működési körén kívüli elháríthatatlan ok bizonyítása esetén 39
A felelősség alóli kimentés a dolgozó kizárólagos és elháríthatatlan magatartása esetén 42
A kizárólagos és elháríthatatlan magatartás, elbírálásánál figyelembe jövő tényezők értékelése 44
A vállalat eredményes mentesülése 51
VI. A vállalat részbeni mentesülése, a kármegosztás szabályai 53
VII. A vállalat vétkesség nélküli felelőssége a foglalkozási betegségért
VIII. Más vállalathoz kirendelt dolgozó balesetéért vagy foglalkozási betegségéért fennálló felelősség 62
IX. A vállalat felelőssége a dolgozónak vétkesen okozott kárért 84
X. Szövetkezet és magánmunkáltatók felelőssége üzemi balesetért és foglalkozási megbetegedésért 67
A szövetkezet felelőssége 67
A magánmunkáltató felelőssége 68
XI. A kártérítés megállapításának szabályai 69
A sérelemből eredő betegállomány miatti keresetveszteség számítása y 70
Az átlagkereset számításánál figyelembe veendő időtartam 71
A havidíjas dolgozó átlagkeresete 72
A teljes átlagkereset számításának alapja 73
Téves átlagkereset-számítás néhány esete 73
Az átlagkereset számításának eltérő esetei 73
Az átlagkereset számítása jövőbeni változás esetén 74
Az átlagjövedelem számítása 75
A kártérítés megállapítása betegállomány idejére 77
Levonás a kártérítés összegéből 80
XII. Sérelemmel összefüggő költségek, kiadások és dologi károk megtérítése 81
Költségek és kiadások 81
Dologi károk 83
XIII. Általános kártérítés 85
XIV. A járadék megállapításának feltételei 86
Járadékfizetés feltételei a dolgozó munkába állása esetén 87
A dolgozó kárenyhítési kötelezettsége 89
Kárenyhítés címén levonásra kerülő összeg a járadék megállapításánál 90
A bérrendezés jelentősége a járadék kiszámításánál 91
Vétkes közrehatás szerepe a járadék számításánál 91
A járadék megállapítása nyugdíjba helyezéskor 92
Évenkénti kétszázalékos nyugdíjemelés figyelembevétele 98
Sérelemmel kapcsolatos korábbi jogerős határozat
jelentősége a dolgozó vétkes közrehatására és az arányszámításra 99
Költség, kiadás és általános kártérítés járadékszerű megtérítése 99
A járadék érvényesítése visszamenőleges időre 100
XV. A kártérítés módosítása a körülmények változása alapján 101
A kártérítés módosítása a vállalat kezdeményezésére 102
A kártérítés módosítása a dolgozó kezdeményezésére 103
A bérrendezés számítási elvei, és az összegszerűség meghatározása 104
Körülmények változása a járadékalapon megállapított költség, kiadás vagy általános kártérítés eseteiben 110
Körülmények megváltozása miatt a kártérítés érvényesítése visszamenőleg 110
XVI. Hozzátartozók kártérítési igénye 112
XVII. A vállalat tájékoztatási kötelezettsége 118
XVIII. A kártérítés elévülése 121
Igény érvényesítésének akadálya 122
Elévülési idő megszakítása 124
A keresetveszteség egymástól elkülönülő esetei az elévülés szempontjából 124
A keresetveszteség keletkezésének jelentősége az elévülés szempontjából 126
önállósult igényekkel kapcsolatos járadék összegszerű megállapítása 128
XIX. A keresetveszteség keletkezése időpontjának és a vállalat felelősségére vonatkozó jogszabálynak a viszonya 129
XX. A szövetkezeti tag üzemi balesetéért, foglalkozási megbetegedéséért fennálló felelősség és a kártérítés szabályai 131
Ipari szövetkezet felelőssége 131
A kártérítés mértéke az ipari szövetkezet tagjának sérelme esetén 133
A mezőgazdasági szövetkezet felelőssége 132
A kártérítés mértéke a mezőgazdasági szövetkezet tagjának sérelme esetén 133
XXI. A sérelemmel összefüggő viták néhány fontosabb szabálya 135
Jegyzet 142

Dr. Máltás György

Dr. Máltás György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Máltás György könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A dolgozók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítése
Állapot:
2.140 Ft
1.070 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba