Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A dunántúl településtörténete III.

1848-1867/A Székesfehérvári Településtörténeti Konferencián elhangzott előadások, korreferátumok szövege (1978. május 24-25.)

Tartalom

Plenáris ülés
Katus László: A Dunántúl gazdasági és társadalmi fejlődésének fő vonásai 1848-18676
Szekcióülések
Településtörténeti szekció31
Wellmann Imre: Mezőgazdaságunk problémái 1848 után az egykorú gazdasági irodalom tükrében32
Korreferátumok50
Simonffy Emil: A parasztbirtok vizsgálatának módszertani kérdései Zala megyében a jobbágyfelszabadítást követő évtizedekben
T. Mérey Klára: Az urbéri birtokrendezések hatása a Somogy megyei települések alakulására az önkényuralom idején56
Naszádos István: A sárvári uralom gazdasági helyzete 1848-1867 között67
Gyüszi László: Gazdasági és társadalmi változások Oroszlányban az 1848-as forradalom utáni évtizedekben71
Bencze Géza: "Somogy megye rendszeres földabrosza" - egy megyetérkép 1850-ből79
Dóka Klára: A sárvíz és a Sió csatornázása 1848-186784
Dankó Imre: Településszerkezeti változások Sárbogárdon88
Draskóczy István - Pifkó Péter: Társadalmi kapcsolatok Bajóton az 1828 és 1869 közötti évtizedekben92
Blázy Árpád: Az 1855. évi kolerajárvány hatása Zala megye lakosságára105
Lőrinc Péter: A Bánát agrárstruktúrája a XIX. században114
Vanek Siftár: A cigányok letelepedése a Muravidéken118
Településtörténeti szekció
Eperjessy Géza bevezetése a várostörténeti szekció előadásaihoz126
Korreferátumok127
Vass Előd: A dunántúli vasútépítések kezdetei 1828-1868127
Sáry István: Győr gazdasági fejlődése 1849-1867 között134
Ortutay András: Esztergom gazdasági és társadalmi viszonyai a XIX. század közepén139
Kopasz Gábor: A pécsi vas- és gépgyártás 1867 előtt144
Somkuti Éva: Székesfehérvár kereskedelmi élete a XIX. század közepén149
Párniczky Józsefné: Urbanizációs folyamat Székesfehérvárott 1848-1870 között157
Benczéné Nagy Eszter: Zalaegerszeg lakosságának területi mobilitása a XIX. század közepén166
Lendvai Anna: Nagykanizsa ipara 1848-1867 között169
Szili Ferenc: Kaposvár jogi státusa 1848-1867175
Művelődéstörténeti szekció
Kanyar József: Az Entwurf és a dunántúli alsó és középfokú oktatás kérdései180
Korreferátumok
Rajczi Péter: Pécs város középiskolái 1849-1868 között195
Degré Alajos: Középiskolai oktatás Zala megyében az 1848-as forradalomtól a kiegyezésig204
Mihály Ferenc: A magyaróvári gimnázium működése 1848-1868 között210
Kelemen Elemér: A Dunántúl népoktatása az Eötvös-törvény előtti évtizedekben215
Móra Magdolna: Fejér megye népoktatása 1848-1868 között221
Kotnyek István: Az elemi iskolai oktatás Zala megyében 1848-1868227
Reöthy Ferenc: A kőröshegyi népiskolák az abszolutizmus idején231
Surányi István: Székesfehérvár népoktatási viszonyai 1848-1867237
Tóth István: Pécs-Baranya művelődési helyzete 1848-1867 között242
Politikatörténeti /Nemzetiségtörténet/ Szekció
Szita László: Délkelet-Dunántúl nemzetiségi struktúrája 1848-1868 között252
Korreferátumok
Farkas Gábor: Nemzetiségi viszonyok Fejér megyében 1848-1868 között261
Kisasszondi Éva: Tolna megye nemzetiségi viszonyai 1848-ban265
Mészáros László: Jellasics támadása és az alföldi népfelkelés Csepel-szigeti hadikörzete 1848 őszén269
Tegzes Ferenc: A horvát katonák magatartása Baranya megyében az 1848. szeptemberi intervenció idején275
Füzes Miklós: Batthyány Kázmér és a nemzetiségek283
Erdős Ferenc: Fejér megyei császári biztosok az ellenforradalom szolgálatában288
Lukács László: Az 1848-1849. évi szabadságharc emléke a Fejér megyei néphagyományban298
Genealógiai szekció
Kállay István bevezetése a családtörténeti szekció előadásaihoz314
Korreferátumok
Kállay István: Változások az anyagi magánjogban az ősiségi pátens /1852/ után315
Kiss Mária: Az Erdődy család öröklési rendje az 1873. évi hitbizomány létesítése előtt320
Csizmadia Andor: Zichy Ödön adminisztátori működése326
Balázs László: Batthyány Kázmér közéleti tevékenysége331
Szilágyi Mihály: A Pirnitzer kereskedőház története336
Borsy Károly: A Taizs nyomdászcsalád szerepe Pécs életében340
Iharosy József: Czindery és Tallián Somogy megyei császári biztosok 1849-1850-ben343
Záborszky Miklós: Parasztcsaládok Suron a XIX. század közepén349
Majoros Klára: Egy ír család integrációja és házasodási kapcsolatai a XIX.-XX. századi Magyarországon357
Záróülés
A szekcióvezetők beszámolói:361
Wellmann Imre361
Eperjessy Géza362
Kanyar József363
Szita László364
Kállay István365
Szervezési kérdések /T. Mérey Klára/367
Német nyelvű összefoglaló369
Angol nyelvű összefoglaló381
Orosz nyelvű összefoglaló393
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem