Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány)

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Magyarország és Közép-Európa történetének, művelődésének hiteles, a teljesség igényével készített feltérképezése és bemutatása nem történhet meg a szerzetesrendek által sugárzott, és a történelem viharaiban annyiszor megvalósított, erőt, védelmet, értéket nyújtó Krisztusi lelkiség nélkül. Assisi Szent Ferenc fiai a magyar és a közép-európai történelemben és kultúrában oroszlánrészt vállaltak e téren. a ferences rend Magyarország elgnépesebb és kulturális hagyományaiban legbegyökerezettebb rendje, mely a XIII. századtól végig kontinuus szerzetesközösségként működik. A koronként megjelenő szellemi hatásokra és kihívásokra reagálva jelentős művelődési, társadalomszervezési, identitásformáló szereppel bírt az újkorban is.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke (Piliscsaba) 2002. október 14-16-a között rendezett nemzetközi konferenciát Assisi Szent Ferenc rendjéről "A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és... Tovább

Fülszöveg

Magyarország és Közép-Európa történetének, művelődésének hiteles, a teljesség igényével készített feltérképezése és bemutatása nem történhet meg a szerzetesrendek által sugárzott, és a történelem viharaiban annyiszor megvalósított, erőt, védelmet, értéket nyújtó Krisztusi lelkiség nélkül. Assisi Szent Ferenc fiai a magyar és a közép-európai történelemben és kultúrában oroszlánrészt vállaltak e téren. a ferences rend Magyarország elgnépesebb és kulturális hagyományaiban legbegyökerezettebb rendje, mely a XIII. századtól végig kontinuus szerzetesközösségként működik. A koronként megjelenő szellemi hatásokra és kihívásokra reagálva jelentős művelődési, társadalomszervezési, identitásformáló szereppel bírt az újkorban is.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke (Piliscsaba) 2002. október 14-16-a között rendezett nemzetközi konferenciát Assisi Szent Ferenc rendjéről "A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára" címmel. Szimpóziumunk jelentőségét növelte, hogy Magyarországon 1926 óta nem rendeztek tudományos tanácskozást a ferences rendről.
A konferencia témabőségét emellett annak is köszönhette, hogy 1990-ben újra megnyílhattak a rendi levéltárak és könyvtárak. Ennek következtében a konferenciát megelőző 12 esztendő kutatási-gyűjtési eredményei, tapasztalatai, összegzései, gyakran vitás kérdései is terítékre kerültek Piliscsabán. A ferences szellemiségnek a magyar és a környező népek hitére, vallásgyakorlatára, műveltségére tett felmérhetetlen hatása miatt nemcsak a szigorúan vett rendtörténet, valamint az egyes kolostorok és misszióik eseményei kerültek szóba, hanem a ferences irodalom (iskoladráma, népének, prédikáció), művészettörténet, vallási néprajz, könyvészet, könyvtár-, levéltár-, iskola- és zenetörténet is nagy hangsúllyal szerepelt a tanácskozáson. Az előadott témák köre a ferences rend mindhárom ágát (obszerváns, minorita, kapucinus), valamint a klarisszák és a harmadrend működését is felölelte. A hazai kutatókon kívül Erdélyből, Rómából, Lengyel-, Cseh-, Horvát- és Németországból, valamint Szlovákiából érkeztek előadók a konferenciára. Ezeknek az előadásoknak az írott változata olvasható ebben a kiadványban. Vissza

Tartalom

Barsi Balázs OFM: Előszó15
Őze Sándor-Medgyesy-Schmikli Norbert: Bevezetés17
Ferences rend- és kolostortörténet
Várnai Jakab OFM: A ferences források és a történelem23
Wanda Stepniak-Minczewa: Hagyomány és jelenkor a ferences rendben - a ferences terminológia kidolgozásának szükségességéről28
Zdzislaw Kijas OFM Conv.: Szent Bonaventura - az Eucharisztia szentségének tanítója44
Varga Imre Kapisztrán OFM: Rendtörténetírás belülről - a középkori ferences rendtörténeti kutatás új perspektívái54
Deák Viktória Hedvig OP: A ferences és a domonkos lelkiség összehasonlítása a korai rendtörténet alapján63
Petr Hlavacek: A csehországi obszerváns ferencesek a középkor végén78
Galamb György: A magyarországi és a moldvai eretnekek a XV. századi ferences források tükrében96
F. Romhányi Beatrix: Ferencesek a késő középkori Magyarországon116
Bodor Imre: A gyöngyösi ferences rendház előkerült pecsétnyomó-gyűjteménye123
Korányi Freyer OFM: Egy XVI. századi ferences beginaszabályzat130
Johannes Freyer OFM: A ferences teológia befolyása a reformációra. Recepció és elutasítás között143
Őze Sándor: A ferencesek és a reformáció kapcsolata a XVI. századi Magyarországon157
Henryk Gapski: "Orbis franciscanus" Kelet-Közép-Európában az újkorban (XVI-XVIII. század)176
Tóth István György: Ferences püspökök a magyarországi és erdélyi missziókban (XVI-XVII. század)184
Fáy Zoltán: Egy kevéssé ismert forráscsoport a ferencesek hódoltságkori történetéhez: szalvatoriánus tabulák a XVII. századból193
Sill Aba Ferenc OFM: A marianus rendtartomány kolostorainak újjáépítése és benépesítése a katolikus restauráció idején202
Mezei Zsolt: A pápai ferencesek története a XV-XVIII. században216
Puskely Mária: Mozaikok a németújvári ferences kolostor történetéből227
Magyar István Lénárd: A "Körösbányai kézirat" a XVIII. századból236
Medgyesy-Schmikli Norbert: A mikházi kolostor missziós munkája 1766-1785 között - eddig ismeretlen forrás alapján240
Kércsi Renáta: Kapucinusok Máriabesnyőn258
Bárth Dániel: Ördögűző Rókus testvér. Képek egy XVIII. századi zombori ferences életéből271
Beke Margit: A budai Erzsébet-apácák megtelepedése és életük 1785-től288
Kiss Tamás: Adatok a Győr egyházmegyei Remete Szent Antal Kongregáció történetéhez295
Horváth József: Végrendeleti adalékok a győri ferencesek kora újkori népszerűségéhez309
Dénesi Tamás: Ferences harmadrendi remeték a veszprémi egyházmegyében a XVIII. században323
Zakar Péter: A magyar szabadság vértanúja: Gasparich Kilit340
Illés Pál Attila: Ferencesek lelkipásztori működése az esztergomi főegyházmegyében a XIX. század közepén354
Orosz András Lóránt OFM: A ferencesek Leó-féle uniójának jogtörténeti elemzése az osztrák-magyar Kapisztrán Szent János Provinciában (1897-1899)364
Sarnyai Csaba Máté: Forradalmak után, konszolidáció előtt: katolikus autonómiakoncepció egy fővárosi ferences plébániáról 1920-ból375
R. Várkonyi Ágnes: Egy ferences plébánia alapítása a XX. században383
Szabó Csaba: Majsai János Mór (1891-1987) és a Magyar Szentföld (1937-1951-...)401
Kiss Mária: A Szent Ferenc-rendi Szegénygondozó Nővérek Szombathelyen415
Hámori Péter: Az "Egri Norma". A 75 éve alapított Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendjének története422
Kálmán Péter Peregrin OFM: Két front között. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány helyzete az 1944-48 közötti időszakban438
Andrzej Grajewski: A Lengyel Népköztársaság szerzetesrendekkel szembeni politikája 1945-56 között449
Czene-Polgár Viktória: Egyházpolitika az 1950-es években. Kriszten Ferenc Rafael OFM és az újhatvani tüntetés460
Bank Barbara: "Vallásos érzülete jogalapot képez internálásra" - avagy a hatvani ferencesek és lakosok megpróbáltatásai469
Soós Viktor Attila: a nyugati határ menti ferences kolostorok feloszlatása 1950-ben. Nagykanizsa, Kiskanizsa, Szombathely, Zalaegerszeg479
Bartalis János OFM: Az erdélyi ferencesek szenvedései a kommunizmus idején492
Cseszka Éva: Esztergomi ferencesek az 1956-os forradalom és szabadságharcban496
Ferences könyv- és levéltártörténet
Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely (I.)521
Zvara Edina: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a szakolcai ferences könyvtárban539
Borsodi Csaba: Ferences iratok, levéltárak Magyarországon 2002-ben561
Ferences oktatás
Emanuel Hosko Ofm: A Bosna Argentina Provincia Studium Generaléjának elődei573
Pintér Márta Zsuzsanna: A magyarországi ferences rend középfokú iskolái a XVII-XVIII. században581
Szőcs János: A csíksomlyói gimnázium kisiskolája593
Balajthy Katalin: Magyar katolikus elemi iskolák a moldvai csángók között a XIX. században604
Hegedűs András: Kezdés és újrakezdés. Adalékok az esztergomi Ferences Gimnázium alapításának és újraindításának történetéhez619
Ferences irodalomtörténet
Cornelius Bohl Ofm: "A középszerű szerző dicsérete": a hagyomány összegyűjtése, megelevenítése és továbbadása. Augsburgi Dávid és fő műve, a De Compositione629
Vizkelety András: A középkori többnyelvűség jelei hazai ferences kódexekben645
Madas Edit: A Gyulafehérvári Sorok és az anyanyelvű prédikáció a XIV. század elején652
Bárczi Ildikó: Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát életművének szövegkiadásáról658
Kertész Balázs: Krónikaszövegek Laskai Osvát prédikációiban669
Szlancsok Margit: Kapisztrán Szent János és a ferencesek luxusellenessége685
Karáth Tamás: Az angol misztériumjátékok gyökerei a ferences spiritualitásban705
Kilián István: Két minorita passiójáték729
Demeter Júlia: Műfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon743
Szelestei Nagy László: Magyar nyelvű ferences prédikációk a XVII. századból754
Maczák Ibolya: Kalászat evangéliumi mezőkön. XVIII-XIX. századi magyar prédikációskötetek és előszavaik tanulságai762
Tasi Réka: Kelemen Didák prédikációinak dramatikus jegyei, avagy a popularitás egy változata a barokk prédikációirodalomban770
Szabó Péter: Ferences prédikáció Forgách János fölött781
Pap Leonárd Ofm: Az erdélyi ferences irodalom a XX. században789
Szakrális néprajz és zenetörténet
Erdélyi Zsuzsanna: A ferences lelkiség jelenléte a népi szent költészetben799
Horváth Sándor: A ferencesek és a grádistyei horvátok815
Barna Gábor: Vallás mint menedék. Fogadalmi képgaléria és szerepe a máriaradnai ferences kolostorban826
Szilágyi István: A magyar kálváriák és a ferencesek kapcsolata838
Richter Pál: A ferencesek zenéje a XVII-XVIII. században847
Szigeti Jenő: Egy ismeretlen akadémiai doktori disszertáció a ferences muzsikáról857
A ferencesség hatása a művészetekre
Wehli Tünde: Mátyás király ferences missaléja865
Szőke Balázs: A szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata875
Szilárdfy Zoltán: Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjének művészetében891
Kovács Imre: Egy pozsonyi klarissza apátnő magánáhítatossági képe a XVII. század első negyedéből936
Prokopp Mária: Az esztergomi ferences templom Szent György-oltára945
Sas Péter: A ferences lelkiség tükröződése művészeti alkotásokban. A kolozsvári ferences templom rendi lelkületet tükröző emlékei955
Székely Zoltán: A buda-vízivárosi Szent Ferenc Sebei-templom képprogramja974
Kerny Terézia: Magyarországi ferences templomok műtárgyfelmérése (1929-1931.). Egy tervezett kiadás előtanulmányának vázlata991
Lelki és kulturális program
Szentmise: Kránitz Mihály prédikációja1003
A szentmise énekrendje1006
Medgyesy-Schmikli Norbert: A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra. Bevezető szavak az "Inductio de passione Christi" című dráma bemutatásához és az Aranymiatyánk énekhez1007
Ferences festészet - kiállításmegnyitó
Alena Piatrova: Teodor Tekel1017
A kötet szerzői1031
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány) A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány) A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány) A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány) A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány) A Ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 1/1-2 (dedikált példány)

Szép állapotú példány.

Az I. kötet előlapján az egyik szerkesztő, Medgyesy-Schmikli Norbert névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
18.000 ,-Ft
90 pont kapható
Kosárba