Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.365

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A film a művészetek között (1895-1972)/A filmművészet fejlődési vázlata/Filmdramaturgia/A rendező munkája/A képszerkesztés esztétikája/Filmhang, filmzene/Filmízlés, filmműveltség/Filmklub, filmoktatás/Filmalkotók műhelyében

Előszó

Sokat beszélnek a film lehetőségeiről és ezzel kapcsolatban arról, hogy a film nem csak művészetként funkcionál a társadalomban, hanem tudományos, oktató, tájékoztató és más szerepe is van.... Tovább

Előszó

Sokat beszélnek a film lehetőségeiről és ezzel kapcsolatban arról, hogy a film nem csak művészetként funkcionál a társadalomban, hanem tudományos, oktató, tájékoztató és más szerepe is van. Mindebben azonban inkább a film hatósugarának kiterjesztése iránti kívánság fejeződik ki semmint a valóságos helyzet. Valójában ugyanis - eltekintve attól, hogy a film fogalmat a fényérzékeny emulzióval bevont celluloid szalaggal azonosítják a huszadik század elején és közepén a film a művészettel kapcsolódott össze. S ezen az sem változtat, hogy a filmművészet körébe sorolt számtalan filmfajta - például a híradó vagy az un. tudományos ismeretterjesztő film - nem kifejezetten művészeti céllal készül, bár természetesen nem mentes az esztétikai mozzanatoktól. A film művészetként, művészeti törekvésekkel keletkezett és ez éppúgy kihatott a differenciálódására, mint bármelyik műfajával kapcsolatos elvárásra. Tehát a köztudatot és az általános társadalmi gyakorlatot alapul véve (nem számítva a speciális eseteket), a filmről mint művészetről lehet beszélni, azt művészetként kell vizsgálni. Vissza

Tartalom

1. kötet: A film, mint művészet
A film mint művészet 3
A vizsgálat aspektusa 3
A film és az esztétikumok 5
Az esztétikai és a művészeti különbsége és egysége 5
A film és az irodalom 8
A filmesztétikumok 18
Társművészetek a filmben 33
Szemlélet és ábrázolás 33
Az állandó és a változó a filmben 37
Az összefoglalás lehetetlensége 37
Ajánlott szakirodalom 39
A sorozatot szerkeszti:

2. kötet: A filmművészet fejlődési vázlata (1895-1972)
BEVEZETŐ 7
A szándék 7
A szempont 8
A KEZDET 9
A mozi születése 9
A korai drámai törekvések 12
A korai kalandos és komikus film 14
Dávid Griffith 15
Az expresszionizmus 16
Az impresszionizmus 18
A korai film 19
A FILMMŰVÉSZET SZÜLETÉSE 21
Út a művészetté válás felé 21
A naturalizmus csapdája 23
Charles Chaplin 25
Az avantgarde mozgalmak 27
A szovjet film szerepe 30
A FILMMŰVÉSZET ÁTALAKULÁSA 34
A dokumentalizmus és a hang 34
A cselekmény diadala 36
A FILM AZ ESZMÉK HARCÁBAN 40
A neorealizmus 40
Filmművészet és társadalom 43
AZ UN. MODERN FILMMŰVÉSZET 45
A nyugati és a szocialista filmművészet elválása 45
A pozitív hősök hiánya 47
Az elidegenedés 5Q
A pszichológiai ábrázolás 51
A FEJLŐDÉS PERSPEKTÍVÁJA 56
Az életanyag követelménye 56
A SZOCIALISTA FILMMŰVÉSZET 60
A társadalmi önismeret 60
Az új hős 65
FÜGGELÉK 68
Szakirodalom 68

3. kötet: Filmdramaturdia
DRÁMA, FILMDRÁMA, DRAMATURGIA 5
I. FILMDRAMATURGIA AZ ELMÉLETBEN
A konfliktus cselekménnyé szervezése
Alfa és ómega: a konfliktus 13
Cselekmény: a konfliktus mozgása 24
A filmbeli hős 31
Eszmei tartalom: a cselekmény végkifejlete 41
II. FILMDRAMATURGIA A GYAKORLATBAN
A cselekmény irodalmi előkészítése
A filmnovella 49
Az irodalmi forgatókönyv 53
Egy konfliktus elemzése 56
Egy magatartás értéke 77
A technikai forgatókönyv 83

5. kötet: A képszerkesztés esztétikája
Bevezető 3
A KOMPOZÍCIÓRÓL ÁLTALÁBAN 5
A film és más művészeti ágak 7
ELEMI KOMPOZÍCIÓ 11
A plánon belüli képszerkesztés 11
A MONTÁZS-KÖMPOZICIÓ 15
A plánok egymáshoz kapcsolása 15
Filmkompozició és filmdramaturgia 18
AZ OPERATÖRI MUNKA 22
Irodalom 29

6. kötet: Filmhang, filmzene
Előszó 3
Bevezetés 4
Rövid áttekintés a hang és a film kapcsolatáról 5
A hang technikai alkalmazásának kérdéseiről 13
A hang dramaturgiai szerepe a filmen 23
Elektronikus zene 31
Jegyzetek 41

7. kötet: Filmízlés, filmműveltség
Bevezetés 3
Pintér István: Egy filmklub történetéhez 5
Szekfű Andrást Filmművész éti ismeretterjesztés Eötvös Loránd Tudományegyetemen 9
H. Liskó Ilona: Egy filmesztétikai továbbképzés tapasztalatai 27
Bikácsy Gergely: Meseautóval Yorortyezsig 41
Biró Gyula: Elfelejtett Ősök árnyai 50
Miklay Edit: Minden eladó 67

8. kötet: Filmklub, filmoktatás
Bevezetés 3
Honffy Pál: Általános iskolások filmszakköre Mosonmagyaróváron 5
Varga Ibolya: Filmismeretterjesztés szakmunkástanulók között 14
Honffy Pált Hogyan segíthetik a filmklubok a középiskolai filmoktátást? 25
Mohos Sándor: Filmklub albérletben 33
Molnár Anna: Gyakorlati, módszertani tapasztalatok egy tanítóképző intézeti
filmklubban 43
Veress Józsefi A film a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 57
Sipos Zoltán: A filmismeret terjesztés helyzete Komárom megyében 67
Biró Gyula: Ragyogj, ragyogj csillagom... 87
Zalán Yince: Karakterek és magatartások Andrzej Wajda: Tájkép csata után cimű
filmjében 100
Bujdosó Dezsőt A filmművészeti ismeretterjesztés néhány kérdése 112
Féjja Sándor: A feed-back filmismeretterjesztés 124

9. kötet: Filmalkotók műhelyében
NAGY ÖREGEK
Cesare Zavattini - Alekszej Kapler 7 old.
King Vidor 11 old.
Mihail Romm 13 old
A FILMMŰVÉSZET SODRÁBAN
Sidney Pollack 23 old.
Ingmar Bergman 29 old.
Pier Paolo Pasolini 37 ojd.
Akira Kurosawa 40 old.
ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK
Lucián Pintilie 45 old.
Krzysztof Zanussi 49 old.
Bo Widerberg 52 old.
Ousmane Sembene 57 old.
Eldar Sengelaja 63 old.
A SZÍNÉSZ MUNKÁJA
Monica Vitti 69 old.
Dirk Bogarde 71 old.
Ingrid Thulin 77 old.
A KÖTETBEN SZEREPLŐ ALKOTÓKRÓL 91 old.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem