996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A fizika kultúrtörténete

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 538 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-281-583-1
Megjegyzés: 3., átdolgozott kiadás. Fekete-fehér és színes fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó11
Bevezetés15
A fizikatörténet kapcsolata mai életünkkel15
Értékelés és periodizáció17
Időbeosztás a tudományos tevékenység intenzitása alapján17
A tudományos megismerés, ahogy a ma fizikusa látja18
Periodizáció az elméleti szintézis szerint20
Absztrakció. Modellalkotás21
A tudományelmélet elemei23
Csalóka egyszerűség23
Ráció és empíria24
Az induktív módszer buktatói26
A történelem dinamikája27
A mozgató erők27
Határok. Lehetőségek. Veszélyek31
Bizonytalanság az egzaktságban32
A fizika új szerepkörben33
A fizika korszakai és azok jellemzése34
Az antik örökség39
A görögök adóssága39
A tudomány kezdetei39
Egyiptom és Mezopotámia40
Összhangzó szép rend52
Előzetes áttekintés: időbeli, térbeli és logikai kapcsolatok52
Misztika és matematika: Püthagorasz57
Gondolat és valóság61
Platón a megismerésről és az ideákról63
Az anyag és mozgás. Az arisztotelészi szintézis66
Atomok és elemek66
A földi mozgás: a peripatetikus dinamika71
Az égi mozgás76
Az arisztotelészi világkép79
Részletek Arisztotelész Metafizikájából80
Az antik szaktudományok csúcsteljesítményei83
Arkhimédész83
Az égi mozgások ptolemaioszi rendszere92
A kozmosz méretei. Geográfia94
Geometria97
Eszközök, technika100
A hellenizmus alkonya102
Pesszimista bölcsek102
Ágoston az asztrológia képtelenségeiről107
Ágoston az időről108
Az örökség sáfárai113
Ezer év mérlege113
Miért nincs folytatás?113
Európa formát ölt114
A technika forradalma120
Kolostorok, egyetemek121
Az antik örökség átmentése127
A közvetlen csatorna127
Bizánc129
Az arab közvetítés130
Vissza a forráshoz131
Hinduk és arabok133
A tízes számrendszer133
Algebra - Algoritmus134
Az arab csúcsteljesítmény135
Nyugat magára talál136
Fibonacci: a számolás művésze137
Jordanus Nemorarius, a statikus138
A leíró mozgástan: Nicole d'Oresme és a Merton College139
A megreformált peripatetikus dinamika141
Buridan impetuselmélete142
Fizika az asztronómiában143
Eredmények144
Nicole d'Oresme érvei a Föld mozgása mellett144
Természetfilozófia a középkorban147
Hit, tekintély, tudomány147
Hit és tapasztalat149
A reneszánsz és a fizika152
Művészet, filológia, természettudomány152
Előrelépés a mechanikában154
A művészek tudománya155
Leonardo da Vinci156
A szakasztronómusok színre lépnek159
A nyomtatott könyv szerepet kap161
Rombolás és alapozás165
A világ 1600 körül165
Számmisztika és valóság169
Vissza Platónhoz - új szellemben169
A múltba néző forradalmár: Kopernikusz170
Egy kompromisszum: Tycho de Brahe178
A világ harmóniája: Kepler181
Galilei - és akiket elhomályosít185
Az égi és földi világ egysége185
Lejtő. Inga. Hajlítás190
Galilei nagysága196
A háttérben: Stevin és Beeckman198
A csatlakozás lehetősége199
Az új filozófia: a kételyből módszer lesz201
Bacon és az induktív módszer201
Módszer a biztos igazságok fellelésére: Descartes204
Descartes mozgástörvényei206
Az első kozmogónia207
A kultúra peremén211
Fény, vákuum, anyag a XVII. század közepe táján213
A Descartes-Snell-törvény213
A Fermat-elv217
Vákuum és légnyomás219
Kezdő lépések a ma kémiája felé222
Descartes-on túl, Newtonon innen: Huygens227
A dinamika huygensi axiómái227
A matematikai inga229
A cikloidális inga231
A fizikai inga233
Az ütközési törvények mint az inerciarendszerek ekvivalenciájának következményei235
A körmozgás235
Newton és a Principia. A newtoni világkép238
A Newtonra váró feladatok238
Az erőhatás a mozgásállapot változatója, és nem fenntartója239
Az egyetemes gravitáció törvénye243
Részletek a Principiából247
A filozófus Newton252
A klasszikus fizika kiteljesedése261
A XVIII. század induló tőkéje261
Eredmények, és amiről eddig még nem esett szó261
Hullám vagy részecske261
A koordinátageometria268
A differenciál- és integrálszámítás: az egészen "nagyok" vitája270
Descartes mellett és ellen274
Voltaire és a filozófusok277
Méltó utódok: D'Alembert - Euler - Lagrange279
A továbbhaladás lehetséges útjai279
A statika eredményei281
A newtoni mechanika, ahogy azt Euler az utókor számára kidolgozta282
Az első variációs elv a mechanikában: D'Alembert287
Modern gondolatok289
A mechanika mint poézis291
A fény százada293
A felvilágosodás293
Részletek Holbach: A természetről című művéből294
A Nagy Enciklopédia297
D'Alembert: Elöljáró beszéd298
A fizika szilárdnak hitt fundamentuma: Kant302
Az effluviumtól az elektromágneses térgi304
Petrus Peregrinus és Gilbert304
A haladás menetrendje305
Kvalitatív elektrosztatika306
A mérő elektrosztatika311
Az elektromos töltések áramlása315
Az áram mágneses tere: A természetfilozófia termékenyítő hatása317
Az áramok kölcsönhatása: a newtoni gondolat kiterjesztése319
Faraday: a legnagyobb kísérletező321
Maxwell: az elektromágneses tér325
Az elektromágneses fényelmélet330
Lorentz elektronelmélete334
Hő és energia335
A hőmérő335
A caloricum mint előremutató elmélet: Joseph Black337
És mégis mozgás a hő: Rutherford338
Fourier elmélete a hővezetésről340
A caloricum és állapotegyenlet342
A Carnot-ciklus343
A hő kinetikus elmélete: az első lépések344
Az energiamegmaradás tétele345
A kinetikus gázelmélet347
A termodinamika második főtétele348
Entrópia és valószínűség350
Anyagszerkezet és elektromosság: a klasszikus atom355
A kémia mint az anyag atomos felépítésének propagálója355
Az elektron: J. J. Thomson356
Ismét a kémia segít: a periódusos rendszer360
Az első elképzelések az atom felépítéséről361
Az egész számok újra felbukkannak: a vonalas színképek364
Búcsú a XIX. századtól366
A XX. század fizikája371
"Felhők a XIX. századi fizika egén"371
Befejezés vagy kiindulás371
Mach és Ostwald372
A relativitáselmélet375
Az előzmények: az abszolút sebesség mérésének meghiúsulása375
Beillesztési kísérletek377
A főszereplők: Lorentz, Einstein, Poincaré381
Távolság- és időmérés386
A tömeg-energia-ekvivalencia389
Az anyag mint a tér geometriájának meghatározója392
Einstein a téridőről396
Newton, Einstein és a gravitáció398
A kvantumelmélet401
A feketesugárzás a klasszikus fizikában401
Planck: a megoldáshoz az entrópián keresztül vezet az út404
Az energiakvantum megjelenik406
Einstein: a fény is kvantált410
Bohr: az atom "klasszikus" kvantumelmélete410
A sugárzási formula klasszikus levezetése: előjáték a kvantumelektronikához413
A mátrixmechanika: Heisenberg414
Einstein és Heisenberg418
A hullámmechanika: Schrödinger419
Heisenberg: A koppenhágai értelmezés424
Operátorok. Kvantumelektrodinamika431
A kauzalitás problémája436
Neumann János a kauzalitásról és a rejtett paraméterekről440
Munkaeszköz és filozófia442
Mi maradt a klasszikus fizikából?444
Magszerkezet. Magenergia447
Visszatekintés az első három évtizedre447
Az atommagra vonatkozó ismeretek főbb állomásai452
Miért fluoreszkál az uránsó: Becquerel454
A hősi kor főszereplői: a Curie házaspár és Rutherford456
A Rutherford-Bohr modell kialakul460
Az első mesterséges magátalakítás461
A kvantummechanika a magjelenségekre is alkalmazható462
Rutherford sejtése, Chadwick mérése: a neutron462
A mag felépítése: magmodellek463
A maghasadás: kísérleti evidencia, elméleti kétely467
A láncreakció: az atomenergia nagybani felszabadítása valósággá válik471
Fúziós energiatermelés: a csillagok fűtőanyaga az ember kezében473
A fizikus felelőssége475
Törvény és szimmetria475
A történész szerepe a ma fizikájának leírásában475
Az elemi részek megjelenési sorrendje476
Néhány szó a kozmikus sugárzásról480
Gyorsítók. Detektorok481
Az alapvető kölcsönhatások483
Megmaradási törvények485
Szimmetria-invariancia-megmaradás487
Jobb-bal szimmetria?490
"A kis aszimmetria növeli az esztétikumot"493
Vissza az apeironhoz494
Energia az elemi részek segítségével?496
A harmadik évezred küszöbén497
Az ember és a kozmosz498
Új információs csatornák498
A csillagok energiatermelése501
Születés, élet, halál - csillagléptékben502
Az Univerzum kialakulása506
"A semmi és a végtelen között"509
Irodalom511
Név- és tárgymutató (Készítette: Dr. Csurgayné Ildikó)519

Simonyi Károly

Simonyi Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Simonyi Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete A fizika kultúrtörténete
Állapot:
9.200 ,-Ft
138 pont kapható
Kosárba