1.039.354

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A fizika tanítása 1994/1-5.

Módszertani folyóirat - II. évfolyam 1-5. szám

Előszó

Részlet az 1. számból:
Gázok mindenhol
Napjainkban a világ számos országában foglalkoznak a természettudományok hatékonyabb oktatásának lehetőségeivel. A kidolgozás alatt lévő programoknak több... Tovább

Előszó

Részlet az 1. számból:
Gázok mindenhol
Napjainkban a világ számos országában foglalkoznak a természettudományok hatékonyabb oktatásának lehetőségeivel. A kidolgozás alatt lévő programoknak több mint fele komplexnek tekinthető olyan értelemben, hogy különböző hagyományos értelemben vett tantárgy (fizika, kémia, biológia stb.) ismeretanyagát kapcsolja össze a tanítási folyamat során. E gondolattal kapcsolatban idézem II. János Pál pápa szavait, melyet "A Galilei ügy" kapcsán mondott: "... Korunk kultúrájának permanens igénye a tapasztalatok szintézise és az ismeretek integrációja. Kétségtelen, hogy kutatóink számos sikerének kulcsa a specializáció. Ámde, ha ezt nem egyensúlyozza ki egy gondos elemzés, melynek célja a tudomány struktúrájának és határainak szemmel tartása, attól kell tartanunk, hogy kultúrrobbanás, kultúránk atomizálódása következik be, ami az igazi kultúra tagadásához vezet. Humanizmus és bölcsesség nélkül ugyanis nincs kultúra."
Az utóbbi években hazánkban megjelennek az önálló programok kidolgozásának fáradságos munkáját vállaló alternatív iskolák. A NAT tág lehetőséget ad a legkülönbözőbb programok kidolgozására. Azt gondolom, ilyen környezetben létjogosultsága van az olyan elképzeléseknek is, amelyben egy adott téma köré csoportosítjuk az ismereteket. Jelen cikkben a gázokkal foglalkozom, igyekszem minél többféle aspektusból megvilágítani az anyagnak ezt a halmazállapotát. Az általam felvázolt tananyagelrendezés akár alsótagozatos tanulók számára is megfelelő lehet, azonban elsősorban a 15-16 éves tanulók igényeit tartom szem előtt a feldolgozás során. Az oktatási folyamat tervezését elősegítve táblázat formájában összefoglalom a legfontosabb fogalmakat és azok kialakításához szükséges gondolkodási formákat, továbbá javaslatokat teszek az oktatási módszerekre, illetve a lehetséges tanórai szervezési lehetőségekre. Vissza

Tartalom

1994. január - II. évfolyam 1. szám:
GÁZOK MINDENHOL
Dr. Radnóti Katalin
főiskolai adjunktus, ELTE, Budapest
FIZIKAI KÍSÉRLETEK "VIDEO"-VAL
Kispéter József
kandidátus, Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
KÖLCSÖNHATÁS, VÁLTOZÁS TUDÁSSZINTMÉRŐ FELADATLAP
Szűcs Istvánné
matematika-fizika szakos tanár
GONDOLATOK AZ OPTIKA TANÍTÁSÁNAK HÁTRÁNYOS HELYZETÉRŐL
Balázsné Györek Zsuzsanna
mat-fiz-szám.techn szakos tanár, Zirci Gimnázium
GONDOLATOK EGY ARANYDIPLOMA KAPCSÁN
Molnár Györgyné dr.
főiskolai adjunktus, JGYTF, Szeged
BESZÁMOLÓ AZ ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS ÁLT. ISKOLAI FIZIKAVERSENYRŐL II. RÉSZ
Dr. Berkes József, Pécs - Janóczki József, Debrecen - Ősz György, Ács - Rónaszéki László, Budapest - Dr. Vida József, Eger

1994. március - II. évfolyam 2. szám:
AZ EGYETEMES GÁZÁLLANDÓ EGYSZERŰ MÉRÉSE
Csete Lajos - Varga Balázs
AZ OTTHONI KÍSÉRLET SZEREPE A FIZIKA OKTATÁSÁBAN
Kovács Zoltán
Kolozsvári Tudományegyetem
VIDEOFILMEK A FIZIKA TANÍTÁSÁHOZ
Dr. Medgyesi László
egyetemi adjunktus, ELTE, Budapest
ÉVFORDULÓNAPTÁR
NÉHÁNY TANULSÁGOS FELADATMEGOLDÁS FIZIKÁBÓL
Bonifert Katalin
mat.-fiz.-szám-techn. szakos tanár, Szeged
MÉRÉSEK MICHELSON-FÉLE INTERFEROMÉTERREL
Simon László
középiskolai tanár, Ványai Ambrus Gimn. Túrkeve
KÖNYVISMERTETÉS
Dr. Kövesdi Pál
ny. főiskolai tanár, Szeged

1994. május - II. évfolyam 3. szám:
TANÁRI SEGÉDLET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKÁHOZ
Prech Katalin
matematika-fizika szakos tanár, Tarján
GONDOLATOK A VIDEO TANÓRAI ALKALMAZÁSÁRÓL
Nagy Jenő Zoltán
fizika-technika szakos tanár, Dunapataj
80 ÉVES LENNE BUDÓ ÁGOSTON EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS
Dr. Dombi József
címzetes egyetemi tanár, JATE, Szeged
ENERGIA MINDENHOL
Dr. Radnóti Katalin
főiskolai adjunktus, ELTE, Budapest
VERSENYEN VOLTUNK ARADON
Juhász Nándor
matematika-fizika szakos tanár, Szeged
MÓDSZERTANI MORZSÁK
Dr. Kovács László
főiskolai tanár, BDTF
KÖNYVISMERTETÉS

1994. szeptember - II. évfolyam 4. szám:
FRANK JÁNOS FIZIKA FELADATMEGOLDÓ VERSENY 13-14 ÉVES KORÚ TANULÓKNAK
Dr. Kövesdi Katalin
főiskolai adjunktus, JGYTF, Szeged
HANGSEBESSÉG MÉRÉSE
Dr. Szabó János
középiskolai tanár, Békéscsaba
"KITEKINTÉS A MODERN FIZIKÁRA" - SZAKKÖR 13-14 ÉVESEK SZÁMÁRA
Péter Péter
mat-fiz. szakos tanár, Szeged
HATODIKOSOK FIZIKA SZAKKÖRÖN
Juhász Nándorné
szakvezető tanár
TALLÓZÁS KÜLFÖLDI TANKÖNYVEKBEN
Bonifert Domonkosné dr.
főiskolai docens, JGYTF, Szeged
DR. BAYER ISTVÁNRA EMLÉKEZVE
Dr. Zátonyi Sándor
Sopron
KÖNYVISMERTETÉS

1994. november - II. évfolyam 5. szám:
A XVIII. ORSZ. ÁLT. ISK. FIZIKATANÁRI ANKÉT
Sárdi Éva Mária
ált. isk. tanár, Dorog
FIZIKA 6/2
Dr. Zátonyi Sándor - ifj. Zátonyi Sándor
Sopron
SZAKKÖRI MUNKAFÜZET...
Erlichné Bogdán Katalin
BGYTF, Nyíregyháza
IFJÚ KUTATÓK III. NEMZETKÖZI KONF.
Dr. Rajtkovits Zuszsa
egyetemi adjunktus, ELTE, Budapest
BESZÁMOLÓ AZ ÁLT. ISK. 6. OSZT.-BAN VÉGZETT PEDAGÓGIAI KÍSÉRLET EREDMÉNYÉRŐL
Kovács Zoltán
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
AZ OKTV FIZIKA I. KATEGÓRIA III., KÍSÉRLETI FORDULÓJÁNAK FELADATAI ÉS MEGOLDÁSAI
Dr. Molnár Miklós
egyetemi adjunktus, JATE, Szeged
EGYSZERŰ STROBOSZKÓP ÉPÍTÉSE
Dr. Szabó János
középiskolai tanár, Békéscsaba
MINIMÁLIS DEVIÁCIÓ PRIZMÁN, ELEMI ÚTON
Csete Lajos
gimnáziumi tanár, Kapuvár
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A fizika tanítása 1994/1-5. A fizika tanítása 1994/1-5. A fizika tanítása 1994/1-5. A fizika tanítása 1994/1-5.
Állapot:
3.800 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba
konyv