Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A fizikai kémia alapjai

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 840 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 70 274.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó13
Bevezetés17
A gázhalmazállapot és a statisztikus mechanika elemei
A halmazállapotok25
A tökéletes gázok törvényei28
A gázok kinetikus elméletének elemei35
A molekulák sebesség- és energiaeloszlása41
A gázmolekulák ütközési száma és közepes szabad úthossza49
Szállítási jelenségek gázokban: belső súrlódás, hővezetés és diffúzió53
A reális gázok; a gázok sajátságai igen nagy nyomásokon61
Extrapoláció a tökéletes gáz állapotára; a gázok sajátságai igen kis nyomásokon68
A kémiai termodinamika alapjai
Bevezetés73
Néhány termodinamikai alapfogalom76
Az állapotegyenlet81
A termodinamika I. főtétele85
A belső energia87
A térfogati munka91
Az entalpia és az átalakulási hők100
A belső energia és az entalpia változása a hőmérséklettel; a mólhők103
Az átalakulási hő (reakcióhő) változása a hőmérséklettel (Kirchhoff tétele)107
A belső energia és az entalpia standard értékei110
A termokémia alapjai; Hess tétele114
Stacionárius folyamatok anyag- és energiamérlege115
A hőenergia különleges jellege és átalakulásainak iránya119
Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok120
A termodinamika II. főtétele125
A termodinamikai hőmérsékletskála131
Izoterm reverzibilis folyamatok munkája; a két főtétel egyesítése134
Termodinamikai folyamatok iránya és egyensúlya136
Az entrópia141
Irreverzibilis folyamatok entrópiaváltozása; az entrópiatétel144
Stacionárius folyamatok entrópiamérlege151
A II. főtétel és az entrópia statisztikus mechanikai magyarázata154
Termodinamikai potenciálfüggvények162
A szabadenergia és szabadentalpia változása a hőmérséklettel166
A szabadenergia és szabadentalpia változásainak gyakorlati jelentősége és statisztikus mechanikai értelmezése168
Az entrópia változása a hőmérséklettel; a termodinamika III. főtétele171
Az egyensúlyok termodinamikai sajátságai; stabilis és metastabilis egyensúlyok175
A gázok termodinamikai sajátságai181
A termodinamika néhány biológiai vonatkozása195
A folyadék-halmazállapot
A folyadékokról általában199
A folyadékok állapotegyenlete204
A redukált állapotegyenlet; a megfelelő állapotok tétele213
A folyadékok belső súrlódása218
A folyadékok felületi feszültsége225
A folyadékok párolgása és a párolgáshő228
A gőznyomás232
A gőznyomás változása a hőmérséklettel232
A forráspont238
A szilárd halmazállapot (kristályos és amorf anyagok)
A szilárd testekről általában243
A reális kristályok rácshibái247
Az üvegszerű (amorf) anyagok250
Az olvadás és kristályosodás253
A polimorf módosulatok átalakulásai256
A szilárd testek párolgása (a szublimáció)258
A szilárd testek atomhője és mólhője261
A kristályrácsban működő erők; hőkiterjedés, kompresszibilitás és olvadáspont264
A kristályos folyadékok266
Az elegyek (Többkomponensű rendszerek fizikai egyensúlyai)
Az elegyekről általában, a koncentráció különböző kifejezései268
Additív sajátságok; a parciális moláris mennyiségek270
Az elegyedési és oldási hő, elegyek entalpiája274
Ideális elegyek képződésének termodinamikai alapjai277
A kémiai potenciál280
Reális elegyek; fugacitás és aktivitás286
Folyadékok elegyeinek gőznyomás- és forráspontviszonyai, I.289
Folyadékelegyek parciális gőznyomásának változása az összetétellel; Konovalov törvényei296
Folyadékelegyek gőznyomás- és forráspontviszonyai, II., egyensúlyi diagramok300
Folyadékelegyek desztillációja305
Korlátozottan elegyedő, ill. nem elegyedő folyadékokból álló rendszerek gőznyomása; a vízgőzdesztilláció312
Híg oldatok gőznyomáscsökkenése317
Híg oldatok forráspont-emelkedése és fagyáspont-csökkenése319
Az ozmózisnyomás és az ozmotikus munka322
A diffúzió327
Oldatok belső súrlódás331
A korlátolt oldódás; az oldhatóság változása a hőmérséklettel és nyomással332
Megoszlás két oldószer között; az extrakció343
A fázisegyensúlyok
A fázistörvény345
Egykomponensű rendszerek heterogén egyensúlyai348
Kétkomponensű rendszerek heterogén egyensúlyai353
Háromkomponensű rendszerek heterogén egyensúlyai364
A fázisegyensúlyok termodinamikájának alapjai; a termodinamikai fázisdiagramok370
A kémiai egyensúlyok (Több komponensű rendszerek kémiai átalakulásokkal; nemelektrolitok kémiai egyensúlyai)
A kémiai affinitás és a kémiai egyensúly375
A tömeghatás törvénye és az egyensúlyi állandó380
A kémiai reakciók izotermája; a normálaffinitás388
A kémiai egyensúly változása a hőmérséklettel és a nyomással393
Kémiai folyamatok szabadentalpia-változásának és egyensúlyi állandójának kiszámítása398
A tömeghatás törvényének alkalmazása homogén kémiai egyensúlyokra401
Az egyensúlyi konverzió kiszámítása411
Szimultán és részegyensúlyok számítása414
A tömeghatás törvényének alkalmazása heterogén kémiai egyensúlyokra418
Az egyensúlyi állandó teljes kiszámítása a termodinamika III. főtétele alapján427
Az anyagok állandósága és "reakcióképesség"430
Reakciókinetika (A kémiai folyamatok sebessége és mechanizmusa)
A reakciókinetika tárgya; a reakciók osztályozása kinetikai szempontból442
A reakciósebesség444
A homogén reakciók449
A heterogén reakciók511
A fotokémiai reakciók568
A sugárkémiai reakciók579
Az irreverzibilis folyamatok termodinamikájának alapjai591
Elektrokémia
Bevezetés604
Faraday törvénye, az elektrolízis hatásfoka606
Az oldott elektrolitok molekuláris állapota608
Az elektrolitok vezetőképessége611
A galvánelemek; elektródfolyamatok egyensúlyai643
Az elektrolízis689
Elektrolitok egyensúlyai oldatokban706
Felületi jelenségek
Bevezetés750
Gázok adszorpciója szilárd felületen752
A gázkromatográfia alapjai757
Oldott anyagok adszorpciója szilárd felületen760
Elektrolitok adszorpciója; az elektrokinetikus potenciál763
Adszorpció szabad folyadékfelületen; az adszorpció hatása a felületi feszültségre769
A nedvesítés és a nedvesítőszerek771
A felületi hártyák sajátságai774
Függelék778
Fontos fizikai-kémiai állandók778
A görög abc779
A CGS- és az SI-mértékrendszer összehasonlítása780
Néhány fizikai-kémiai mennyiség új neve a fizikai-kémiai definíciók és jelölések készülő szabályzata szerint782
Ajánlott szakkönyvek784
Név- és tárgymutató792

Erdey-Grúz Tibor

Erdey-Grúz Tibor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Erdey-Grúz Tibor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem