992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

A fogyasztási szolgáltatások 1979

Szerkesztő

Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 169 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ÖSSZEFOGLALÁS 9
A FOGYASZTÁSI ÉS A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK 10
A SZOCIALISTA SZEKTOR SZEREPE 12
A KISIPAR SZEREPE 14
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE -15
ÁRALAKULÁS - 21
A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETENKÉNT 22
TÁBLÁZATOK 25
IDŐSOROS ADATOK 27
A fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke az 1975-1979. években 29
A fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke az 1976-1979, években, az előző
év %-ában 30
A fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke az 1976-1979. években, az 1975.
év %-ában 31
A szocialista szektor lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak
teljesítményértéke az 1969-1979. években 32
A kisipar lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke az 1969-1979. években 34
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások összes teljesítményértéke
az 1969-1979. években 36
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások az 1970-1979. években
az előző év %-ában 38
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások az 1970-1975. években,
az 1969. év %-ában az 1976-1979. években, az 1975. év %-ában 40
A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK 43
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke szektoronként, 1979 44
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke szektoronként, 1979. 1978 = 100,0 45
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke népgazdasági áganként, ágazatonként, 1979 46
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke népgazdasági áganként, ágazatonként, 1979. 1978 = 100,0 48
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások árindexei 1979.
1978 = 100.0 50
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke, 1979.
(1978. évi áron) 51
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások árindexei az 1975-1979.
években 1976 = 100, 0 52
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke az 1975-
1979. években (1976. évi áron) 53
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke (változatlan áron) azl976-1979. években az elözö év %-ában. azl979. évben, az 1975.
év %-ában 54
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértékének
megoszlása szektoronként, 1979 55
A lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértékének
megoszlása népgazdasági áganként, ágazatonként, 1979 56
A KÖZÜLETI SZOLGÁLTATÁSOK 59
A közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke szektoronként. 1979 60
A közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke szektoronként. 1979. 1978 = 100,0 61
A közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke népgazdasági áganként, ágazatonként, 1979 62
A közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatások teljesítményértéke népgazdasági áganként. ágazatonként, 1979. 1978 = 100, 0 64
AZ ÖSSZES FOGYASZTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 67
Az összes fogyasztási szolgáltatás teljesítményértéke szektoronként, 1979. 68
Az összes fogyasztási szolgáltatás teljesítményértéke szektoronként. 1979.
1978 = 100,0 69
Az összes fogyasztási szolgáltatás teljesítményértéke népgazdasági áganként,
ágazatonként, 1979 70
Az összes fogyasztási szolgáltatás teljesítményértéke népgazdasági áganként,
ágazatonként. 1979. 1978 = 100, 0 72
Az állami vállalatok Összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke,
1979 74
A szövetkezetek összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke. 1979 75
A kisipar összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke, 1979 76
Az Összes fogyasztási szolgáltatás teljesítményértéke. 1979 77
A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK 79
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke az 1975-1979.
években 81
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke az 1976-1979.
években az elözö év %-ában 82
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke az 1976-1979.
években, az 1975. év %-ában 83
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke az összes teljesítmény %-ában, az 1975-1979. években 84
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke, 1979 85
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke, 1979. 1978
= 100,0 86
A szocialista szektor garanciális javításainak teljesítményértéke az összes teljesítmény %-ában, 1979 87
A FOGYASZTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETEK ADATAI 89
A fogyasztási szolgáltató szervezetek száma 1979 91
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek teljesítményértéke, 1979 92
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek teljesítményértékének részaránya
a szocialista szektor összes fogyasztási szolgáltatásából, 1979 93
A fogyasztási szolgáltatások 19 79. évi teljesítményértéke 94
A fogyasztási szolgáltatások 1979. évi teljesítményértéke, 1978 = 100,0 95
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek éves átlagos statisztikai állományi
létszáma, 1979. december 31-én szektoronként, tevékenységek szerint 96
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek dolgozóinak munkaviszonyból származó összes keresete, 1979. évben szektoronként, tevékenységek szerint 96
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek által 1979, évben teljesített munkaórák száma szektoronként, tevékenységek szerint 97
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek által kapott kedvezmények 1979.
évben népgazdasági áganként 97
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek adatai 1979. évben, megyénként 98
A fogyasztási szolgáltató szervezetek teljes munkaidőben foglalkoztatott összes
vállalati létszáma, munkabére és összes keresete 100
A fogyasztási szolgáltató szervezetek teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak átlagbére és átlagkeresete 101
A kijelölt fogyasztási szolgáltató szervezetek által kapott juttatás a szolgáltatásfejlesztési alapból, megyei részletezésben 102
MEGYEI ADATOK 103
A lakosság részére végzett szolgáltatások összes teljesítményértéke megyénként
1979 104
A lakosság részére végzett szolgáltatások összes teljesítményértéke 1979.
1978 = 100,0 106
A szolgáltatások egy lakosra jutó értéke 1979 108
A közületek részére végzett szolgáltatások összes teljesítményértéke megyénként,
1979 110
A fogyasztási szolgáltatások összes teljesítményértéke megyénként, 1979 112
A minisztériumi vállalatok lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak
teljesítményértéke megyénként, 1979 114
A minisztériumi vállalatok közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 116
A minisztériumi vállalatok összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként. 1979 118
A tanácsi vállalatok lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 120
A tanácsi vállalatok közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 122
A tanácsi vállalatok összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 124
Az állami vállalatok lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 126
Az állami vállalatok közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 128
Az állami vállalatok Összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 130
A szövetkezetek lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 132
A szövetkezetek közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 134
A szövetkezetek összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 136
A szocialista szektor lakosság részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 138
A szocialista szektor közületek részére végzett fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 140
A szocialista szektor összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke
megyénként, 1979 142
A kisipar lakosság részére végzett szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 144
A kisipar közületek részére végzett szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként, 1979 146
A kisipar összes fogyasztási szolgáltatásainak teljesítményértéke megyénként
1979 148
AZ ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE, A BELKERESKEDELEM
EGYES SZOLGÁLTATÁSAI, SZEMÉLYGÉPKOCSI JAVÍTÁS, TEXTILTISZTÍTÁS, A KISIPAROSOK ADATAI 151
A szocialista szektor lakosság részére végzett építőipari javító-karbantartó szolgáltatásainak teljesítményértéke, 1979 153
A szocialista szektor közületek részére végzett építőipari javító-karbantartó
szolgáltatásainak teljesítményértéke 1979 154
A szocialista szektor összes fogyasztási jellegű építőipari javító-karbantartó
szolgáltatásainak teljesítményértéke 1979 155
Az ingatlankezeléssel megbízott szervezetek saját vállalkozásban végzett építőipari javító-karbantartó tevékenysége az 1976-1979. években 156
A belkereskedelmi vállalatok és szövetkezetek egyes szolgáltatásai 1979 157
A belkereskedelmi vállalatok és szövetkezetek egyes szolgáltatásai, 1979. 1978
= 100,0 158
A belkereskedelmi vállalatok és szövetkezetek kereskedelmi szolgáltatóhelyeinek száma szektoronként 1979 159
A belkereskedelmi vállalatok és szövetkezetek kereskedelmi szolgáltatóhelyeinek száma szektoronként, 1979, 1978 = 100,0 160
A személygépkocsi javítás 1979 évi adatai 161
A szocialista szektor által végzett személygépkocsi javítás fontosabb mutatószámai 1979 161
A szocialista szektor személygépkocsi javítást végző szolgáltatóhelyeinek száma
megyénként 1979 162
A szocialista szektor által a lakosság részére javított személygépkocsik száma
megyénként 1979 163
A szocialista szektorban személygépkocsi javítással foglalkozók száma és a fontosabb mutatószámok megyénként 1979 164
A textiltisztítási szolgáltatások fontosabb adatai megyénként 1979 165
A textiltisztítási szolgáltatások mennyisége és egy lakosra jutó átlagos mennyisége 1979 165
A kisiparosok, alkalmazottak és szakmunkástanulók száma és létszámalakulása
(az év végén) 166
A kisiparosok megoszlása, a foglalkozás jogcíme szerint (az év végén) 166
A kisiparosok, alkalmazottak és szakmunkástanulók száma néhány fontosabb
szolgáltató szakmában, 1979 (az év végén) 167
MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 169
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A fogyasztási szolgáltatások 1979 A fogyasztási szolgáltatások 1979

A könyv kötése enyhén megtört. A borítón ceruzás bejegyzés, a kötetben pecsétnyom található.

Állapot:
1.580 Ft
790 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba