Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.034

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A francia sárga könyv

Diplomáciai okmányok 1938-1939/A Németország és Lengyelország, Nagybritannia, Franciaország közötti háború kitörését megelőző események és tárgyalások okmányai

Szerző

Kiadó: Imprimerie Nationale
Kiadás helye: Párizs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 270 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Pápai Ernő műintézete, Budapest nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

Az 1938 szeptember 29-én Münchenben kötött szerződés Németország, az Egyesült Brit Királyság, Franciaország és Olaszország között.

A négy hatalom, Németország, az... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

Az 1938 szeptember 29-én Münchenben kötött szerződés Németország, az Egyesült Brit Királyság, Franciaország és Olaszország között.

A négy hatalom, Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország - tekintetbevéve a Németországnak átengedendő német Szudétavidék tárgyában elméletileg létrejött megállapodást - ez engedményt és a szükséges intézkedéseket illetően az alant következő feltételekben állapodott meg. A négy hatalom .mindegyike e szerződés értelmében kötelezi magát, hogy megteszi a végrehajtásához szükséges lépéseket.
1. A kiürítés október 1-én kezdődik.
2. Az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország megállapodnak abban, hogy a kérdéses terület kiürítését október 10-ig úgy kell befejezni, hogy a fennálló berendezéseket semilyen kár ne érje. A Csehszlovák köztársaság felelősséget vállal azért, hogy ez a kiürítés úgy történjék, hogy a berendezések el ne pusztuljanak.
3. E kiürítés részletes feltételeit nemzetközi bizottság fogja megállapítani, amelyben Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Csehszlovákia képviselői vesznek részt.
4. A német többség által lakott területeket a Reich október 1-től kezdődően fokozatosan fogja megszállni. A mellékelt térképen megjelölt négy övezetet a német csapatok a következő sorrendben szálljak meg:
az 1. övezetet október 1-én és 2-án,
a 2. övezetet október 2-án és 3-án,
a 3. övezetet október 3-án, 4-én és 5-én,
a 4. övezetet október 6-án és 7-én.
Az egyéb német többségű területeket a nemzetközi bizottság fogja megjelölni; ezeket a német csapatok október 10-ig bezáróan foglalják el. Vissza

Tartalom

A müncheni szerződés és alkalmazása (1938 szeptember 29 - október 4.)
Hitler - Chambelain - Mussolini - Daladier: szeptember 29.23
Az 1938 szeptember 29-én Németország, Nagybritannia, Franciaország és Olaszország között kötött egyezmény megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett Csehszlovákia kiüríti, a németek pedig megszállják a szudétanémet területeket; nemzetközi bizottságra bízza a cseh állam új határainak megvonását és I. függelékében megállapítja, hogy a négy aláíró hatalom szavatosságot vállal e határokért
Daladier: München, szeptember 30.26
Daladier a prágai francia nagykövetet felszólítja, bizonyosodjék meg Benes elnök hozzájárulásáról
Georges Bonnet: Páris, október 2.26
A francia külügyminiszter személyes rokonszenvéről biztosítja Kroftát, a cseh külügyminisztert
Georges Bonnet: Páris, október 3.27
Georges Bonnet a francia külképviseletek számára felállítja a müncheni egyezmény mérlegét
Francois Poncet: Berlin, opktóber 4.29
A berlini francia nagykövet azon a véleményen van, hogy - bár Hitler bizonyos engedményeket tett a nyugati demokráciáknak - ezeknek az eseményekből le kell vonniuk a szükséges tanulságokat
Az 1938 december 6-i francia-német nyilatkozat (1938 október 19 - december 22-ig)
Francois Poncet: Berlin, október 10.35
Francois Poncet beszámol Hitlernél tett búcsúlátogatásáról. A Führer javaslatokat tesz neki a Franciaország és Németország között fennálló kapcsolatok s a nemzetközi feszültség enyhítésére
Francois Poncet: Berlin, október 20.36
Francois Poncet részletesen ismerteti Hitlernél tett látogatását. Úgy tartja, hogy tüzetesen meg kell vizsgálni az eléje terjesztett javaslatot: Franciaország és Németország közös határainak kölcsönös elismeréséről, a két ország tanácskozási kötelezettségéről, a fegyverkezés korlátozásáról, stb.
Georges Bonnet: Páris, október 21.44
A francia kormány Hitler javaslatát elvileg kedvező fogadtatásban részesíti
Francois Poncet: Berlin, október 22.44
Francois Poncet közli a német kormánnyal a francia kormány elvi beleegyezését
Francois Poncet: Berlin, október 24.45
Göhring tábornok ugyancsak szívesen fogadná a felvetett tervet
A miniszter jegyzéke, Páris, november 22.45
A miniszter tájékoztatja a párisi lengyel nagykövetet
Coulondra: Berlin, november 23.45
Coulondre november 22-én bemutatja Hitlernek megbízólevelét
Coulondre: Berlin, november 24.47
A DNB-ügynökség hírül adja, hogy Németország és Franciaország között tárgyalások vannak folyamatban s hogy Ribbentrop a közeljövőben Párisba utazik
Georges Bonnet: Páris, november 25.48
A francia külügyminiszter értesíti berlini nagykövetét, hogy a párisi német nagykövet a francia kormánnyal közölte a német kormány hozzájárulását a nyilatkozat végleges szövegéhez
Georges Bonnet: Páris, november 27.48
A külügyminiszter a washingtoni francia nagykövetet tájékoztatja a francia-német tárgyalásokról és ezeknek eredményeiről
A miniszter jegyzéke, Páris, november 28.50
A külügyminiszter tájékoztatja az URSS nagykövetét a francia-német nyilatkozat tervéről
Georges Bonnet - Ribbentrop: Páris, december 9.51
1938 december 6-án a két külügyminiszter aláírja a francia-német nyilatkozatot, amelynek értelmében helyre kell állítani Németország és Franciaország között a békés kapcsolatokat
.................Páris, december 6.51
A francia-német nyilatkozat aláírása alkalmával elhangzott beszédek szövege
Georges Bonnet: Páris, december 11.53
A külügyminiszter közli a londoni francia nagykövettel, hogy a leghatározottabban hangsúlyozta Ribbentrop előtt a teljes francia-angol szolidaritást
Corbin: London, december 12.54
Chamberlain az angol alsóházban az angol kormány megelégedését fejezi ki a francia-német egyezmény megkötésén
Georges Bonnet: Páris, december 14.55
A külügyminiszter közli Franciaország külföldi diplomáciai képviselőivel, hogy Ribbentrop úrral folytatott tárgyalásai során különböző kérdéseket beszéltek meg, többek között a Csehszlovákiának nyújtandó nemzetközi szavatosság kérdését is
Coulondre: Berlin, december 15.57
Coulondre megállapítja, hogy Németország békében akar élni Franciaországgal, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy kelet felé kíván terjeszkedni
Ristelhueber: Sofia, december 16.61
A bolgár miniszterelnök véleménye szerint ma nem annyira Délkelet-Európa, mint inkább Lengyelország forog veszélyben. Nézete szerint nem lehetetlen a német-szovjetorosz közeledés sem, amely előjele lenne Lengyelország negyedik felosztásának
Coulondre: Berlin, december 22.61
Weizsäcker államtitkár beszélgetést folytat a berlini francia nagykövettel. Ellene van a Csehszlovákiának nyújtandó nemzetközi szavatosságnak
Csehszlovákia eltűnése (1939 január 5 - március 19.)
De Montbas: Berlin, január 5.65
1939 küszöbén Németországban minden téren általános feszültség észlelhető
Léon Noel: Varsó, január 12.67
Beck lengyel külügyminiszternek Hitlerrel és Ribbentroppal folytatott bajorországi tárgyalásai során megállapíttatott, hogy mindenképp fenn kell tartani az 1934. évi lengyel-német nyilatkozatban körülírt jószomszédi viszonyt
Léon Noel: Varsó, január 27.69
Ribbentrop attól fél, hogy az URSS befolyással lesz Franciaország külpolitikájára
Georges Bonnet: Páris, január 27.70
A külügyminiszter beküldi berlini nagykövetének a képviselőházban tartott beszédének azt a részét, amely a francia-német viszonnyal foglalkozik
Léon Noel: Varsó, január 30.70
Ribbentrop elhagyja Lengyelországot és a lengyel külügyminiszterhez intézett búcsúsürgönyében annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy "a varsói tárgyalások kimélyítették a két állam baráti viszonyát"
Léon Noel: Varsó, január 30.71
Beck közli a varsói francia nagykövettel, hogy a jószomszédi viszony fenntartását illetően Ribbentroppal teljes megegyezésre jutott
Léon Noel: Varsó, február 4.71
A varsói francia nagykövet közli, hogy a lengyel-német tárgyalások során Lengyelország elutasította "a Folyosón át létesítendő folyosó" tervét s azt a német kívánságot, hogy exterritorialitást biztosítsanak egy német autóútnak, vagy vasúti vonalnak
Georges Bonnet: Páris, február 4.72
A miniszter arra utasítja a berlini nagykövetét, hogy a Csehszlovákiának nyújtandó nemzetközi szavatosság ügyében járjon el a német kormánynál ugyanabban az értelemben, mint brit kartársa
De Lacroix: Prága, február 7.72
A prágai francia követ beszélgetést folytatott Chvalkovszkyval, a csehszlovák külügyminiszterrel. Nyugtalanító híreket közöl a nemzetközi szavatosság ügyében
Coulondre: Berlin, február 7.75
Ribbentrop a berlini francia nagykövettel folytatott beszélgetése során megfogalmazza Németország két külpolitikai célját: 1. a Reich minden eszközzel küzd a bolsevizmus ellen; 2. vissza akarja szerezni gyarmatait. Az első pontot illetően hozzáteszi: "a szovjetekkel szemben hajthatatlanok maradunk, mint az acél. Soha nem fogunk kiegyezni a bolseviki Oroszországgal!"
A berlini francia nagykövetség szóbeli jegyzéke: Berlin, február 8.77
A berlini francia nagykövet emlékezetébe idézi a Reich külügyminisztériumának a müncheni egyezmény I. függelékét s felvilágosítást kér a német kormánytól a Csehszlovákiának nyújtandó szavatosság ügyében
De Lacroix: Prága, február 18.77
De Lacroix felsorolja azt a 10 feltételt, amelynek teljesítése esetén Németország megadja a cseh szavatosságot
Georges Bonnet: Páris, február 22.78
Bonnet arra kéri Coulondret, közölje vele eljárásának eredményét
Coulondre: Berlin, február 24.78
Coulondre közli, hogy a külügyminisztériumtól mindezideig nem érkezett válasz
Coulondre: Berlin, március 2.79
A német válasz szerint a müncheni egyezmény I. függelékében körülírt feltételek még nem teljesültek, a csehszlovákiai lengyel és magyar kisebbségek kérdése még nincs megoldva
De Lacroix: Prága, március 10.82
A csehek és szlovákok közti tárgyalások holtpontra jutottak. Tisot felmentették hivatalától, szlovákiába cseh csapatokat küldenek
De Lacroix: Prága, március 10.83
A prágai kormány még kezében tartja a hatalmat, Németország ezideig még nem mozdult. Lacroix értesülései szerint azonban német csapatokat vontak össze Morvaország és Szlovákia határain
De Montbas: Berlin, március 11.83
Tiso segítségért folyamodik a német kormányhoz
Coulondre: Berlin, március 13.84
Március 11-e óta katonai előkészületeket, csapatmozdulatokat állapíthatni meg Németországban
Coulondre: Berlin, március 13.85
Egy német személyiség véleménye szerint Csehszlovákia sorsa el van döntve. Németország egyszerűen annektálni fogja Cseh- és Norvaországot
Coulondre: Berlin, március 13.86
Tekintettel a német katonai készülődésekre és a német sajtó magatartására, a berlini francia nagykövet jónak látná, ha lépéseket tennének a Wilhelmstrassén
De Lacroix: Páris, március 14.87
A Reich ultimátumot küldött Prágába
De Lacroix: Prága, március 14.88
Németország fellépése szemmel láthatóan megtörte a prágai kormány erélyét. Minden pillanatban várható Szlovákia függetlenségének kinyilatkoztatása
De lacroix: Prága, március 14.88
A bécsi rádió folytatja támadásait Csehszlovákia ellen. Németország ugyanazzal a módszerekkel dolgozik, mint az Anschluss előtt vagy 1938 szeptemberében
De Lacroix: Prága, március 14.88
Beigazolódik, hogy Németország több cseh miniszter távozását követeli
Coulondre: Berlin, március 14.89
A berlini francia nagykövet közli, hogy Tiso és Dureanskynak berlini tartózkodásuk során a hitleri vezetők kilátásba helyezték Nésmetország barátságát, arra az esetre, ha Szlovákia kikiáltja függetlenségét
Coulondre: Berlin, március 14.90
A berlini angol nagykövetnek Weizsäckerrel folytatott beszélgetéséből kiderül, hogy Németország a Tiso-kormányt tekinti Szlovákia egyetlen törvényes kormányának
Georges Bonnet: Páris, március 14.91
A külügyminiszter hivatkozik a müncheni egyezményre, valamint a december 6-i francia-német nyilatkozatra és felszólítja berlini nagykövetét, kérjen felvilágosítást a német kormánytól a Reich szlovákiai akciója felől
Coulondre: Berlin, március 14.92
Hitler találkozik Hacha elnökkel. Szlovákia kinyilvánította függetlenségét, a német sajtó az ország "felbomlásáról" ír
Coulondre: Berlin, március 14.96
Németország az elmúlt hónapok folyamán revideálta keleti politikáját
Coulondre: Berlin, március 15.98
A berlini francia nagykövet közli, hogy a német hadsereg bevonult Cseh- és Norvaországba és hogy Németország annektálni fogja ezeket a tartományokat
Coulondre: Berlin, március 15.99
A berlini francia nagykövet jelenti, hogy Weizsäcker kihallgatáson fogja fogadni
Von Welczek: Páris, március 15.100
A párisi német nagykövet közli a francia kormánnyal, hogy március 14-én éjjel Hitler és Hacha elnök megállapodást írt alá, amelynek értelmében Csehszlovákia elnöke a Führer kezei közé helyezi népe sorsát. Welczek egyben közli, hogy e megállapodás következményekép a német csapatok március 15-én hajnali 6 órakor átlépték a cseh határt
Coulondre: Berlin, március 15.101
A berlini francia nagykövet kérdésére Weizsäcker a következő felvilágosítással szolgál: Csehszlovákia felbomlott. Németországnak közbe kellett lépnie a fenyegetett német kisebbség védelmében, a berlini és prágai kormányok között megegyezés jött létre
De Lecroix: Prága, március 15.102
Hitler és Ribbentrop kijelenti Hacha elnöknek, hogy amennyiben a csehek ellenállást kísérelnének meg, a német csapatok irtózatos megtorlással fognak élni
Georges Bonnet: Páris, március 16.103
A külügyminiszter londoni nagykövete útján arra figyelmezteti a brit kormányt, hogy nézete szerint a párisi és londoni kormányoknak ünnepélyesen tiltakozniok kellene Berlinben
Coulondre: Berlin, március 16.104
A berlini francia nagykövet gondos analízisnek veti alá a német politikát
Ardiet: Nürnberg, március 16.110
Streicher Gauleiter nyilvánosan kijelenti, hogy Prága még csak a kezdet s hogy a demokráciák is hamarosan ott fogják hagyni a fogukat
Léon Noel: Varsó, március 16.110
Varsónak az a véleménye, hogy Csehszlovákia annexiója csak bevezetője a Reich keleti hadműveleteinek
Georges Bonnet: Páris, március 17.111
A francia kormány berlini nagykövete útján közli a német külügyminiszterrel, hogy nem ismerheti el törvényesnek a Csehszlovákiában előállott új helyzetet
Coulondre: Berlin, március 17.112
Coulondre elmondja, milyen drámai körülmények között kényszerítették Hachát az egyezmény aláírására
Coulondre: Berlin, március 18.113
A berlini francia nagykövet kormánya tiltakozó jegyzékét átadja Weizsäckernek, aki ezt nem akarja elfogadni
Coulondre: Berlin, március 18.115
Coulondre több oldalról szerzett értesülései nyilvánvalóvá teszik a német kormány rosszakaratát
Coulondre: Berlin, március 19.116
A Reich szemmelláthatóan szakított a müncheni inaugurált béke politikájával. Teljesen új helyzettel állunk szemben. Franciaországnak azonnal hozzá kell látnia az ország ipari mozgósításához
Georges Bonnet: Páris, március 19.123
A külügyminiszter helyesli berlini nagykövetének Weizsäckerrel szemben tanúsított magatartását. Weizsäcker szerint Georges Bonnet állítólag kijelentette Ribbentropnak, hogy "Csehország nem lehet többé eszmecsere tárgya". Coulondre ezt az inszinuációt visszautasította
Payart: Moszkva, március 19.124
Az URSS kormánya tiltakozik a német kormánynál Csehszlovákia annexiója ellen; úgy látja, hogy a béke ügye veszélyben forog
A nemzetközi válság (1939 augusztus 20 - szeptember 3.)
A német támadás előkészületei (Augusztus 20-22.)
Léon Noel: Varsó, augusztus 20.127
A birodalmi külügyminisztérium hivatalnokai szerint Hitler el van rá szánva, hogy a danzigi kérdést még szeptember 1-e előtt megoldja
Coulondre: Berlin, augusztus 20.127
Ugyanezek a hivatalnokok azt tartják, hogy a háború elkerülhetetlen; nem hiszik azonban, hogy sor kerülhetne Nagybritannia katonai közbelépésére Lengyelország érdekében
Coulondre: Berlin, augusztus 21.128
A német hadsereget összevonják
Léon Noel: Varsó, augusztus 21.129
A Pat-ügynökség cáfolja a Reich propagandahivatala által terjesztett híreket, melyek szerint a lengyelországi német kisebbséget "terrorizálják"
Coulondre: Berlin, augusztus 21.130
Német csapatokat szállítanak kelet felé; nyilvánvaló, hogy a német hadsereg felvonul
Coulondre: Berlin, augusztus 21.130
Coulondre fenntartással közli azt az értesülését, mely szerint Németország az augusztus 22-ről 23-ra virradó éjszaka indítana támadást Lengyelország ellen, s ugyanakkor taktikai okokból látszat-autonómiát adna a cseh tartományoknak
Coulondre: Berlin, augusztus 29.132
A berlini francia nagykövetség katonai attaséja úgy véli, hogy augusztus 23-ra vagy 24-re a német hadsereg felvonulása végetér
Georges Bonnet: Páris, augusztus 21.132
A külügyminiszter varsói nagykövete útján arra figyelmezteti a lengyel kormányt ne szolgáltasson anyagot a német propagandának, amely azt állítja, hogy a lengyelországi német kisebbséget üldözik
Garreau: Hamburg, augusztus 22.133
A német kormány abban reménykedik, hogy Lengyelországgal egy csapásra, még augusztus folyamán végezhet
Léon Noel: Varsó, augusztus 22.133
A lengyel sajtót utasítják, szüntessen be ideiglenesen minden támadást a Reich ellen
Coulondre: Berlin, augusztus 22.134
A német vezérkar köreiben bizonyosra veszik, hogy Lengyelország ellen a legrövidebb idő alatt katonai műveletekre kerül sor
Chamberlain üzenete és Hitler felelete (Augusztus 23-26.)
Coulondre: Berlin, augusztus 23.135
Sir Nevile Henderson repülőgépen Berchtesgadenbe utazik, hogy átadja Hitlernek Chamberlain személyes üzenetét
De la Tournelle: Danzig, augusztus 23.135
Danzigban lengyel vasutasokat tartóztatnak le, a lengyel iskolákat katonai célokra lefoglalták
Coulondre: Berlin, augusztus 23.136
Woermann közli a berlini francia nagykövettel Chamberlain üzenetének és Hitler feleletének szövegét
Coulondre: Berlin, augusztus 24.136
Sir Nevile Henderson úgy gondolja, hogy minden kétséget kizáróan értésére adta Hitlernek Anglia álláspontját
Georges Bonnet: Páris, augusztus 24.137
A francia kormány arra kéri a lengyel kormányt, ne tegyen semmilyen katonai lépéseket abban az esetben, ha a danzigi szenátus kinyilvánítaná a szabadváros csatlakozását a Birodalomhoz
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.138
Tekintettel a németek hadi készülődéseire, a lengyel kormány mozgósít
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.138
A berlini lengyel nagykövetet arra utasították, kérjen kihallgatást Weizsäckernél s közölje vele, hogy a varsói kormány mint azelőtt, úgy most is tárgyalásokra mindig hajlandó
Roger Cambon: London, augusztus 24.139
Hitler Chamberlainhez intézett feleletében Angliára hárítja a felelősséget; ha Anglia nem vállalt volna szavatosságot Lengyelországért, ez nem szegült volna ellen Németország életbevágó érdekei kielégítésének. Nem Németországon múlik, hogy a jelenlegi nehézségeket békés úton elintézzék
Georges Bonnet: Páris, augusztus 24.140
A külügyminiszter varsói nagykövete útján újból arra kéri a lengyel kormányt, tartózkodjék minden katonai lépéstől arra az esetre, ha Danzig Németországhoz csatlakoznék
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.141
A németek jóvoltából egyre szaporodnak az összeütközések a lengyel-német határon
De la tournelle: Danzig, augusztus 24.142
Danzigban Lengyelország megszakítja a vámtárgyalásokat
De la Tournelle: Danzig, augusztus 24.142
Augusztus 23-i rendeletével a danzigi szenátus államfői minőséggel ruházza fel Forstert
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.143
A varsói francia nagykövet arra kéri a lengyel kormányt, hogy a francia kormánnyal való előzetes tanácskozás nélkül ne tegyen semmilyen helyrehozhatatlan lépést
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.143
A varsói francia nagykövet újból óvatosságra inti a lengyel külügyminisztert
Francois Poncet: Róma, augusztus 24.143
Az Egyesült Államok római nagykövete Őfelsége az olasz királynak átadta Roosevelt elnök üzenetét, amelyben az elnök arra kéri az uralkodót, tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy a válságot békésen meg lehessen oldani
De Saint Quentin: Washington, augusztus 24.144
Roosevelt elnök üzenetet küldött Hitlernek és Moscickinek; arra kéri őket, igyekezzenek békés úton megoldani a viszályt144
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.144
Göring tábornok kihallgatáson fogadta Lipski lengyel nagykövetet
Léon Noel: Varsó, augusztus 24.145
A lengyel kormány levelet akar intézni a danzigi szenátushoz, amelyben tiltakozik Forsternek államfői minőséggel való felruházása ellen
Coulondre: Berlin, augusztus 24.145
Berlini hivatalos körökben úgy tartják, hogy a német-orosz szerződés következményeképp Lengyelországot - küszöbön álló behódolása esetén - ketté fogják osztani
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.146
Beck külügyminiszter megnyugtatja a nála eljáró francia nagykövetet, hogy a lengyel kormány ezután is a legnagyobb hidegvérről fog tanúságot tenni
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.147
Danzigban egyre több az összeütközés. Lengyel vasutasokat tartóztatnak le, a lengyel kormány elhatározta, hogy közigazgatási és gazdasági jellegű megtorláshoz folyamodik
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.
Újabb összeütközések a lengyel-német határon
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.148
Faury tábornok ismét arra kéri Ridz-Smigly tábornokot, utasítsa csapatait, hogy a lengyel határon a legnagyobb körültekintéssel igyekezzenek elkerülni minden összeütközést
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.148
Német birodalmi állampolgárok különböző erőszakosságokat követnek el lengyel területen
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.149
Ridz-Smigly tábornok szerint a német taktika odairányul, hogy Lengyelországot valamilyen meggondolatlan lépésre ragadtassák
Charles Boux: Róma, augusztus 25.149
Őszentsége XII. Pius pápa elismerését fejezi ki III. Leopold, a belga király őfelségének az osloi államcsoport nevégen tett nyilatkozatáért
De la Tournelle: Danzig, augusztus 25.150
Danzigban új ütegeket állítanak fel: Keletporoszországból teherautókon polgáriruhás fiatal férfiak érkeznek, akiket azonnal szolgálati helyükre osztanak be
De la tournelle: Danzig, augusztus 25.150
A danzigi szenátus a lengyel kormánytól jegyzéket kapott, amelyben ez tiltakozik az ellen, hogy Forstert államfői minőséggel ruházták fel
Coulondre: Berlin, augusztus 25.150
Hitler magához kéreti a berlini francia nagykövetet s Daladier részére üzenetet ad át neki. Nem akar összeütközésbe kerülni Franciaországgal s keserűen panaszkodik Lengyelországra
Georges Bonnet: Páris, augusztus 25.153
A francia kormány kedvezően fogadja a belga király őfelségének az osloi államcsoport nevében közzétett nyilatkozatot
Léon Noel: Varsó, augusztus 25.154
Moscicki elnök sürgönyt intéz a belga király őfelségéhez, amelyben annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy csak közvetlen tárgyalások útján lehet igazságosan megoldani a nemzetközi kérdéseket
Coulondre: Berlin, augusztus 26.154
Hitler Sir Nevilo Hendersonnal folytatott beszélgetése során beleegyezik abba, hogy még egy utolsó kísérletet tegyenek a béke megmentése érdekében. A berlini angol nagykövet repülőgépen Londonba indul, hogy személyesen adhassa át a Führer javaslatát az angol kormánynak
Daladier levele és Hitler felelete (Augusztus 26-27.)
Coulondre: Berlin, augusztus 26.155
A berlini francia nagykövet úgy véli, hogy lakosságcsere útján el lehetne intézni a lengyelországi német kisebbség problémáját. Sir Nevile Henderson és Lipski úr is ezen a nézeten van. Coulondre azt tanácsolja, hogy a lengyel kormány 48 órán belül tegyen ilyen értelmű javaslatot Berlinnek
Léon Noel: Varsó, augusztus 26.156
A lengyel kormány közli a varsói francia nagykövettel, hogy Lengyelország mielőtt döntő lépésekre határozná el magát, kikéri Franciaország és Anglia véleményét
Coulondre: Berlin, augusztus 26.157
Sir Nevile Henderson Londonba továbbította Hitler javaslatait, amelyek több új szempontot tartalmaznak. De ezekről csak akkor lehetne tárgyalásokba bocsátkozni, ha előzőleg kiküszöbölnének minden erőszakos fenyegetést
Georges bonnet: Páris, augusztus 26.157
A külügyminiszter közli varsói nagykövetével a lakosságcsere ötletét s arra kéri, támogassa ezt a lengyel kormánynál
Coulondre: Berlin, augusztus 26.158
A berlini hivatalos körök nem veszik tudomásul roosevelt elnök üzenetét
De Dampierre: Ottava, augusztus 26.158
A kanadai miniszterelnök üzenetet küld Hitlernek, Mussolininek és Moscickinek
Léon Noel: Varsó, augusztus 26.159
A varsói francia nagykövet a lengyel kormány elé terjesztette a lakosságcseréről szóló javaslatot
Georges Bonnet: Páris, augusztus 26.159
A külügyminiszter berlini nagykövete útján elküldi Hitlernek Daladier feleletét a Führer üzenetére. Arra kéri Hitlert, tegyen még egy utolsó kísérletet, hogy Lengyelország és Németország békés megegyezésre jusson egymással
Georges Bonnet: Páris, augusztus 26.161
A varsói angol nagykövetet utasították, ajánlja fel a lengyel kormánynak, helyezzen el semleges megfigyelőket a németlakta lengyel területeken. A külügyminiszter arra kéri varsói nagykövetét, támogassa brit kartársának ezt a lépését
Léon Noel: Varsó, augusztus 26.161
A lengyel kormány közli a varsói francia nagykövetséggel, hogy a Hitler említette lengyel gyilkosságok híre merő koholmány
Coulondre: Berlin, augusztus 26.162
A német sajtó tovább uszít Lengyelország ellen
Corbin: London, augusztus 26.162
A brit kabinet kidolgozta válaszát Hitler javaslataira. Véleménye szerint a Führer által ajánlott általános nemzetközi tanácskozásoknak nem lehetne jobb bevezetése, mint a lengyel-német viszály békés megoldása
Léon Noel: Varsó, augusztus 26.164
A lengyel kormány kedvezően fogadja a lakosságcserére vonatkozó javaslatot
Corbin: London, augusztus 26.164
A londoni francia nagykövet közli, hogy a lakosságcsere kérdését Sir Nevile Henderson Hitlerrel folytatott beszélgetésében csak ötletszerűen vetette fel, s hogy Hitler nem válaszolt rá
Corbin: London , augusztus 26.165
Sir Nevile Henderson szerint kétséges, vajon Hitler megelégszik-e még Danzigra vonatkozó követeléseivel?
Coulondre: Berlin, augusztus 27.165
A berlini francia nagykövet közli, hogy Hitler visszautasította Daladiernak a lengyel-német viszály békés megoldására vonatkozó javaslatát
Coulondre: Berlin, augusztus 27.167
Hitler azt kívánja, kezeljék bizalmasan Daladier elnök levelét és az ő válaszát
Coulondre: Berlin, augusztus 27.167
Coulondre azt reméli, hogy a Führernél tett látogatása meggyőzte Hitlert arról, hogy Franciaország nem riad vissza a háborútól, de hogy a francia kormány szívesebben látná, ha mindkét félre elfogadható megoldást találnának
Léon Noel: Varsó, augusztus 27.168
Beck úgy látja, hogy a helyzet megjavult
Léon Noel: Varsó, augusztus 27.168
Egyre több az összeütközés a lengyel-német határon
Coulondre: Berlin, augusztus 27.169
Ribbentrop átadja Coulondrenak Hitler válaszának másolatát
Coulondre: Berlin, augusztus 27.169
Hitler válaszában azt követeli, hogy a lengyelek Danzigot és a Folyosót adják vissza Németországnak
Léon Noel: Varsó, augusztus 27.173
Úgylátszik, Németországban befejeződött az általános mozgósítás
De la tournelle: Danzig, augusztus 27.173
Danzig egy megerősített város benyomását kelti
Georges Bonnet: Páris, augusztus 27.174
A francia kormány közli a belga kormánnyal, hogy háború esetén tiszteletben fogja tartani Belgium semlegességét és ezen a magatartásán csak akkor változtatna, ha valamilyen más hatalom megsértené a belga semlegességet
Georges Bonnet: Páris, augusztus 27.174
A külügyminiszter közli külföldi képviseleteivel, hogy Hitler elutasító választ adott Daladier ajánlatára
Hitler beleegyezik, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson Lengyelországgal (Augusztus 28-30.)
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.175
A Reich magatartása Lengyelországot őjabb tartalékosok behívására kényszeríti
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.175
Ride Smigly tábornok arra utasítja csapatait, ne feleljenek a német kihívásokra
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.176
A németek egyre gyakrabban törnek be lengyel területre
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.176
Von Moltke, Németország varsói nagykövete július 15-én beszélgetést folytatott Léon Noellel s ennek folyamán elismerte, hogy a német kisebbségeknek nincs sok okuk panaszra a lengyelek ellen; csak közigazgatási természetű intézkedéseket tettek ellenük
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.177
A németek üldözéséről szóló hírek merő koholmányok, amit az is bizonyít, hogy a varsói német nagykövet egyszer sem tiltakozott a lengyel kormánynál
Corbin: London, augusztus 28.177
A brit kormány válasza Hitlernek
Coulondre: Berlin, augusztus 28.180
Lipskit arra utasítják, ajánlja fel közvetett formában a német kormánynak a javasolt lakosságcserét
Georges Bonnet: Páris, augusztus 28.180
A francia kormány közli a nagyhercegség kormányával, hogy háború esetén tiszteletben fogja tartani Luxemburg területi sérthetetlenségét s magatartásán csak akkor változtatna, ha valamilyen harmadik hatalom megsértené a nagyhercegség semlegességét
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.180
Beck közli a varsói angol nagykövettel, hogy Lengyelország szívesen folytat közvetlen tárgyalásokat Németországgal
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.
A német kormány által megemlített lengyel bandavezér már két éve halott
Léon Noel: Varsó, augusztus 28.181
Hitler túlbecsüli a Lengyelországban élő németek számát. A varsói német nagykövet maga is beismerte, hogy Lengyelországban nem több a német, mint amennyi Németországban a lengyel
A belga kormány jegyzéke, Bruxelles, augusztus 28.182
A belga kormány megkapta a francia kormány semlegességi nyilatkozatát. Ha Belgiumot támadás érné, segítségül fogjahívni Franciaországot
Bargeton: Bruxelles, augusztus 28.182
A németalföldi királynő és a belga király őfelsége felajánlják közvetítő szolgálataikat
Coulondre: Berlin, augusztus 29.183
Hitler hajthatatlan. Nemcsak a folyosót követeli, hanem határkiigazításokat Felsősziléziában
Cambon: Luxemburg, augusztus 29.183
A luxemburgi kormány köszönettel igzolja a francia kormány nyilatkozatát
Coulondre: Berlin, augusztus 29.184
A berlini francia nagykövet beszámolója Hitler és Sir Nevile Henderson tárgyalásairól. A Führer még tüzetesen meg akarja vizsgálni a brit kormány javaslatait, mielőtt elküldené végleges feleletét
Corbin: London, augusztus 29.185
A londoni francia nagykövet szerint a Hitler és Sir Nevile Hendersen között lefolyt beszélgetés kedvezőtlen hatást váltott ki Londonban
De La tournelle: Danzig, augusztus 29.185
A danzigi német provokációk egyre gyakrabban megismétlődnek
Léon Noel: Varsó, augusztus 29.186
A varsói francia nagykövet újabb bizonyítékokat sorol fel a német vádak alaptalansága mellett
Coulondre: Berlin, augusztus 29.186
Hitler átadja válaszát Sir Nevile Hendersonnak. Beleegyezik abba, hogy közvetlen tárgyalások induljanak meg a lengyel és német kormányok között, de csak azzal a feltétellel, ha másnap, augusztus 30-ig bezárólag egy lengyel teljhatalmú megbízott érkezik Berlinbe
Georges Bonnet: Páris, augusztus 29.187
A francia kormány kedvező fogadtatásban részesíti a belga király és a holland királynő őfelségének ajánlatát
Corbin: London, augusztus 29.188
Újabb részletek Hitlernek Sir Nevile Hendersonnal folytatott beszélgetéséről. Hitler értésére adta az angol nagykövetnek, hogy csak akkor tárgyal Lengyelországgal, ha a lengyel kormány minden feltételét teljesíti
Georges Bonnet: Páris, augusztus 30.189
A külügyminiszter beszámol a varsói francia nagykövetnek Hitler és Sir Nevile Henderson tárgyalásairól. Megjegyzi, hogy először történik meg, hogy Hitler közvetlen tárgyalásokra hajlandó
Georges Bonnet: Páris, augusztus 30.190
A külügyminiszter arra kéri berlini és varsói nagykövetét, vizsgálják meg a helyzetet s közöljék vele, nem lehetne-e a német és lengyel kormányoknak javasolni, hogy - az összeütközések elkerülése érdekében - csapataikat vonják vissza néhány kilométernyire a határtól
Coulondre: Berlin, augusztus 30.190
A berlini francia nagykövet úgy véli, hogy a lengyel kormánynak - hogy tanúságot tegyen jóakaratáról - teljhatalmú megbízottat kellene küldenie Berlinbe; Lipskit ajánlja erre a szerepre
Léon Noel: Varsó, augusztus 30.191
A varsói francia nagykövet úgy látja, hogy a Reich igen pontatlanul fogalmazta meg követeléseit
Bargeton: Bruxelles, augusztus 30.192
A bruxellesi francia nagykövet átadta a belga kormánynak a francia kormány válaszát
Corbin: London, augusztus 30.192
A londoni francia nagykövet beküldi a francia kormánynak Hitlernek a brit kormányhoz intézett válaszát 192
Coulondre: Berlin, augusztus 30.195
Coulondre szerint Hitlernek a brit kormányhoz intézett levele nyers és kíméletlen
Léon Noel: Varsó, augusztus 30.195
A kisebbségi németek számos merényletet követnek el lengyel állampolgárok ellen
Coulondre: Berlin, augusztus 30.196
A német sajtó szerint a berlini és moszkvai kormány megegyezett egymással a lengyel kérdésben
De la tournelle: Danzig, augusztus 30.197
Danzigban egyre szaporodnak az összeütközések
Georges Bonnet: Páris, augusztus 30.
A külügyminiszter arra kéri varsói nagykövetét, támogassa brit kartársa lépéseit a megindítandó közvetlen lengyel-német tárgyalások ügyében
Az olasz konferencia-javaslat. Németország megszakítja a tárgyalásokat (Augusztus 31.)
Léon Noel: Varsó, augusztus 31.
A varsói francia nagykövet a kapott utasítás értelmében eljárt a lengyel kormánynál; ez augusztus 31-én délben adja meg válaszát
Francois Poncet: Róma, augusztus 31.198
Ciano gróf kihallgatáson fogadta a francia és angol nagykövetet. Ha Franciaország és Anglia beleegyezik, Mussolini szeptember 5-ére konferenciát hívna össze
Léon Noel: Varsó, augusztus 31.198
A lengyel kormány hajlandó közvetlenül tárgyalni a német kormánnyal. Utasítja Lipskit, kérjen kihallgatást a Wilhelmstrasssen
Georges Bonnet: Páris, augusztus 31.199
A külügyminiszter arra kéri a brit kormányt, közölje haladéktalanul Berlinnel a lengyel kormány beleegyezését
Léon Noel: Varsó, augusztus 31.199
Egyre újabb határösszeütközésekről számol be
Charles Boux: Róma, augusztus 31.200
A vatikáni francia nagykövet közli a francia kormánnyal Őszentsége, XII. Pius pápa békeüzenetét
Léon Noel: Varsó, augusztus 31.200
A lengyel kormány a brit kormányhoz intézett jegyzékében annak a reményének ad kifejezést, hogy közvetlen tárgyalások megindulása esetén a brit kormány továbbá is segítségére lesz. Modus vivendit ajánl a danzigi kérdésben
Coulondre: Berlin, augusztus 31.201
Berlin szemmel láthatólag zavarban van. Abban reménykedik, hogy a válságot a müncheni egyezményhez hasonló módon el lehet intézni s hogy Oroszország katonai segítséget fog nyújtani Németországnak
Coulondre: Berlin, augusztus 31. 202
13 órakor Lipski kihallgatásra jelentkezett a német külügyminiszternél, 15 órakor Weizsäcker telefonon megkérdezte tőle, vajon nagyköveti minőségében vagy teljhatalmú megbízottként kéri-e a kihallgatást? 18.15-kor a lengyel nagykövet még nem kapott választ a birodalmi külügyminisztertől
Coulondre: Berlin, augusztus 31.202
Ribbentrop 19 óra 45-kor kihallgatáson fogadja Lipskit. A lengyel nagykövet kormánya nevében beleegyezik a közvetlen tárgyalások megindításába
Coulondre: Berlin, augusztus 31.203
A berlini francia nagykövet összefoglalja augusztus 31-ének eseményeit. Reggel 9 órakor Sir Nevile Henderson telefonon arról értesítette, hogy a német kormány haladéktalanul megtámadja Lengyelországot, ha Varsó déli 12 óráig nem nevezi meg teljhatalmú megbízottját. Előző éjjel éjfélkor Ribbentrop felolvasta neki a lengyel-német viszály megoldására vonatkozó német tervezetet, amelyről Hitler is megemlékezett az angol kormánynak küldött válaszában; a tervezet szövegét azonban nem adta át az angol nagykövetnek. Coulondre Párisba telefonál s itt megtudja, hogy a lengyel kormány beleegyezett a közvetlen tárgyalások megindításába. De Lipskit, aki 14 órakor jelentkezett kihallgatásra, Ribbentrop csak 19 óra 45-kor fogadja
Léon Noel: Varsó, augusztus 31.205
A danzigi lengyeleket a gyakorlatban már megfosztották minden előjoguktól
Coulondre: Berlin, augusztus 31.206
Este 21 óra 15-kor és 21 óra 25-kor Weizsäcker az angol és francia nagyköveteknek "tájékoztatásukra" átadja a német tervezet szövegét. Jóllehet a lengyel kormány sohasem látta ezt a tervezetet, a Reich kormánya olybá veszi, mintha Varsó visszautasította volna
Coulondre: Berlin, augusztus 31.206
A lengyelek beleegyeztek a közvetlen tárgyalásokba, a németek mégis úgy tüntetik fel Lengyelországot, mintha lehetetlenné tette volna a békés megoldást
Léon Noel: Varsó, augusztus 31.207
Berlin és Varsó között megszakadt a telefonösszeköttetés, a lengyel kormány csak a német rádió útján értesült a fejleményekről
A háború kitörése (Szeptember 1.)
Corbin: London, szeptember 1.207
A varsói angol nagykövet is megerősíti, hogy a lengyel kormány hajlandó közvetlen tárgyalásokat folytatni Németországgal az angol javaslat alapján
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.209
A német rádió közleményeiből félreérthetetlenül kiderül, hogy Hitler ki akarta kerülni a közvetlen tárgyalásokat
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.209
A német csapatok hajnali 4 órakor átlépték a lengyel határt
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.210
Megindult az általános német támadás az egész határon. Danzig csatlakozott a Reichhez
Coulondre: Berlin, szeptember 1.210
A Reichstag gyűlésén Hitler beszédet mond
Roosevelt elnök üzenete, Washington, szeptember 1.214
Roosevelt elnök üzenetében arra kéri Nagybritanniát, Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Lengyelországot, hogy háború esetén ne bombázzák a nyílt városokat és a polgári lakosságot
Stucki: Páris, szeptember 1.214
A párisi svájci követ közli a francia kormánnyal kormánya semlegességi nyilatkozatát
Georges Bonnet: Páris, szeptember 1.215
A francia kormány kedvezően fogadja Mussolini konferenciatervét
Coulondre: Berlin, szeptember 1.216
A berlini francia nagykövet újból összefoglalja augusztus 31-e eseményeit
Corbin: London, szeptember 1.217
Lengyelország londoni nagykövete a német támadás miatt kéri az angol garancia alkalmazását
Corbin: London, szeptember 1.218
Az angol hivatalos nyilatkozat helyreigazítja az elmúlt napok eseményeiről beszámoló pontatlan német kommünikét
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.219
A támadás megindult, bombavető repülőgépek jelentek meg lengyel terület felett. Lipski elkérte útlevelét
Francois Poncet: Róma, szeptember 1.219
A francia kormány válaszát átadja Ciano grófnak
A francia kormány jegyzéke, Páris, szeptember 1.220
A francia kormány kedvező fogadtatásban részesíti Roosevelt elnök javaslatát
Georges Bonnet: Páris, szeptember 1.221
A francia kormány kedvező fogadtatásban részesíti Roosevelt elnök javaslatát
Corbin: London, szeptember 1.221
Ha a Reich nem szünteti be támadását és nem vonja vissza csapatait a lengyel területről, Anglia teljesíteni fogja Lengyelország irányában fennálló kötelezettségeit
Közös angol-francia lépés Berlinben. Az ellenségeskedések megindulása (Szeptember 1-3.)
Corbin: London, szeptember 1.222
A német javaslatot nem közölték hivatalosan a brit kormánnyal, Ribbentrop épp csak hogy felolvasta őket Sir Nevile Hendersonnak, de szövegüket nem adta át az angol nagykövetnek
Georges Bonnet: Páris, szeptember 1.223
A külügyminiszter arra kéri Coulondre-t, csatlakozzék Sir Nevile Hendersonnak a német kormánynál tett lépéseihez
Georges Bonnet: Páris, szeptember 1.223
A külügyminiszter varsói nagykövete útján kérdést intéz a lengyel kormányhoz, vajon résztvenne-e az olasz kormány által javasolt konferencián
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.223
A varsói német ügyvivő elkérte útlevelét
Georges Bonnet: Páris, szeptember 1.224
A külügyminiszter részletesen tájékoztatja külföldi képviseleteit a legutolsó napok eseményeiről
Coulondre: Berlin, szeptember 1.225
Hitler beszédét a Reichstag csak mérsékelt lelkesedéssel fogadta, a berliniek meg vannak döbbenve. A Führer nem ejtette ki a "háború" szót
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.225
A varsói szlovák követ "a szlovák nemzet nevében" tiltakozik a német támadás ellen
Léon Noel: Varsó, szeptember 1.226
A lengyel kormány azt tartja, hogy konferenciáról többé már nem lehet szó. Lengyelországot támadás érte s elvárja, hogy a szövetségesek segítségére siessenek
coulondre: Berlin, szeptember 1.226
A berlini francia nagykövet 22 órakor, közvetlenül az angol nagykövet után meglátogatta Ribbentropot. A német külügyminiszter azt állítja, hogy nem a németek támadták meg Lengyelországot, hanem ellenkezőleg, Lengyelország támadta meg a Reichet
Coulondre: Berlin, szeptember 1.227
Coulondre írásbeli közleményének szövege
Georges Bonnet: Páris, szeptember 1.228
A francia kormány megköszöni a pápának üzenetét
................ Páris, szeptember 1.228
A Havas-ügynökség szeptember 1-én közli, hogy a francia kormány elfogadta az olasz kormány konferenciajavaslatát
Coulondre: Berlin, szeptember 2.229
Németország Lengyelországra hárítja a háború felelősségét. Azt állítja, hogy Lengyelországnak igenis tudomása volt a német javaslatokról, hisz Ribbentrop az augusztus 30-ról 31-re virradó éjszaka felolvasta őket Sor Nevile Hendersonnak s hosszan megvitatta őket az angol nagykövettel; 31-én este pedig a lengyel rádió elfogadhatatlanoknak jelentette ki a német tervet. A valóságban azonban: 1. Ribbentrop sietősen olvasta fel a német tervet s szövegét nem adta át az angol nagykövetnek; 2. a lengyel rádiónak fentemlített kijelentése csak azokra a követelésekre vonatkozhatott, amelyekkel Hitler augusztus 29-én lépett fel. A lengyel kormánynak sohasem volt tudomása az augusztus 31-én 21 órakor rádión közölt német javaslatokról; a francia és angol nagykövetek is csak a rádió útján értesültek róluk
Léon Noel: Varsó, szeptember 2.230
A német bombavető repülőgépek számtalan áldozatot szednek a lengyel polgári lakosság között
Léon Noel: Varsó, szeptember 2.231
Hitler arról értesíti Lengyelországot, hogy a német repülőgépek csak katonai célpontokat fognak támadni. Lengyelország válaszában hangsúlyozza, hogy a lengyel repülők is ilyértelmű parancsokat kaptak, jóllehet a német bombázásoknak máris számtalan polgári személy esett áldozatul
Léon Noel: Varsó, szeptember 2.231
Lengyelországban heves harc dúl a földön és levegőben
Francois Poncet: Róma, szeptember 2.231
Az olasz kormány még nem mondott le konferenciatervéről
Léon Noel: Varsó, szeptember 2.232
Német repülőgépek bombázzák a polgári lakosságot
Corbin: London, szeptember 2.232
A brit kormány csak abban az esetben vesz részt a konferencián, ha a német csapatokat visszavonják a lengyel területről
Lebrun köztársasági elnök, Páris, szeptember 2.233
A köztársasági elnök üzenete a parlamentben
Kormánynyilatkozat, Páris, szeptember 2.234
Kormánynyilatkozat, amelyet a képviselőházban Daladier miniszterelnök, a szenátusban Chautemps helyettes miniszterelnök olvas fel
Corbin: London, szeptember 2.241
A chamberlain-kabinet erélyes magatartását a brit parlament és nemzet osztatlan tetszéssel fogadja
Coulondre: Berlin, szeptember 2.243
A berlini lengyel nagykövet elhagyta Németországot
Coulondre: Berlin, szeptember 2.243
13 óra 30-kor még sem a francia, sem az angol nagykövet nem kapott választ a német kormánytól
Francois Poncet: Róma, szeptember 2.243
14 órakor Ciano gróf közli a római francia nagykövettel, hogy reggel Hitler elé terjesztette az olasz konferencia-tervet. A Führer nem utasította el a tervet, de tudni szeretné, vajon a szeptember 1-i francia s angol jegyzékeknek ultimátumjelleget tulajdonítson-e; azt kérdezte továbbá, hogy ráér-e a felelettel szeptember 3 déli 12 óráig. Ciano személyesen telefonált Georges Bonnetnak és Lord Halifaxnak; mindketten arról biztosították, hogy a jegyzékeknek nincs ultimátumjellegük, de, hogy - ami a kért határidőt illeti - kormányukkal kell megtárgyalniok a kérdést
Corbin: London, szeptember 2.244
A londoni lengyel nagykövet beszámol a brit kormánynak a német támadásról s az angol szavatosság rögtöni életbeléptetését kéri
Corbin: Londo, szeptember 2.245
Lord Halifax beszéde a felsőházban, Nevile Chamberlain beszéde az alsóházban
Francois Poncet: Róma, szeptember 2.247
Ciano gróf közli a római francia nagykövettel, hogy nem tehet eleget Lord Halifax követelésének s nincs módjában arra kérni a német kormányt, hogy vonja vissza csapatait Lengyelországból
Georges Bonnet: Páris, szeptember 2.248
A külügyminiszter utasítja Coulondret, jelentkezzék délben a Wilhelmstrassen és kérjen feleletet a szeptember 1-én átadott francia jegyzékre. Ha a felelet elutasító, közölje a német kormánnyal, hogy Franciaország szeptember 3-án 17 órától kezdve teljesíteni fogja Lengyelország irányában vállalt kötelezettségeit
Coulondre: Berlin, szeptember 3.249
Coulondre közli, hogy utasításai értelmében eljárt a német kormánynál
Coulondre: Berlin, szeptember 3.249
Coulondre közli, hogy a német kormány válasza elutasító249
Georges Bonnet: Páris, szeptember 3.
A külügyminiszter a hágai egyezmény értelmében közli a párisi diplomáciai képviseletekkel, hogy Franciaország hadiállapotban van Németországgal
Francia-brit nyilatkozat, Páris, szeptember 3.251
Az Egyesült Királyság és Franciaország kormányai kijelentik, hogy humánus szellemben fognak háborút viselni és szigorúan betartják az errevonatkozó nemzetközi megállapodásokat
Daladier: Páris, szeptember 3.252
A miniszterelnök felhívása a nemzethez
Függelék
Az 1921-es és 1925-ös francia-lengyel szerződések257
Georges Bonnet külügyminiszter beszédének kivonata 1939 január 26-án261
Georges Bonnet külügyminiszter telefonnaplója265
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv A francia sárga könyv

A borító javított, enyhén foltos, rajta és a címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány lapon aláhúzás látható.

Állapot:
8.280 ,-Ft
66 pont kapható
Kosárba