Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A gyógypedagógia alapproblémái

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Medicina
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 405 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-240-651-6
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó39
Differenciálódás, integrálódás, interdiszciplinaritás a gyógypedagógiában (Gordosné dr. Szabó Anna)41
Történeti előzmények42
A fejlődés egyetemes törvényszerűségeiről43
A magyar gyógypedagógia fejlődése48
Gyógypedagógiai tipológia51
Közös jellemzők55
A differenciálás szükségessége és határai56
Problémák62
Gyógypedagógiai tevékenység63
Az általános és speciális dialektikus egysége69
Tevékenységformák71
Fejlődési tendenciák73
A gyógypedagógia mint tudomány74
Többszintű integráció, pedagógiai dominancia76
Belső diszciplínarendszer80
Várható további specializálódás és integrálódás83
Irodalom85
A gyógypedagógia szociológiai problémái (Dr. Tóth György)89
A gyógypedagógiai szociológiai kutatások szükségessége90
A szociológiai kutatás - a prognosztikai szemlélet - és a pedagógiai tervezés néhány összefüggése90
A szocializáció, a rehabilitáció és a deviancia fogalmának jelentősége a gyógypedagógiai szociológiában93
A sérült személyiség komplex tanulmányozásának fontossága. A társtudományok által elért eredmények figyelembevételének jelentősége95
A szociológiai szemlélet elfogadása néhány - a gyermekkel és az emberrel foglalkozó - tudomány területén, és ezek kapcsolata a gyógypedagógiai szociológiával97
A szociológiai szemléletmód érvényre jutása a pedagógiában és a pedagógusképzésben98
A szociológiai szempontú megközelítés térhódítása a gyógypedagógiában99
A szociálpszichológiának és a nevelés szociálpszichológiájának kapcsolata a gyógypedagógiai szociológiával101
Az orvosi-egészségügyi szociológia kapcsolata a gyógypedagógiai szociológiával102
A személyiségzavar szociológiai szempontú megközelítésének fontossága a gyógypedagógiában104
Az alkoholizmus káros hatása a személyiségfejlődésre104
A sérült személyiségű fiatalok bűnözése. Kutatási feladatok106
Állami gondozottak a gyógypedagógiai intézményrendszerben. Kutatási feladatok107
A cigány tanulók integrálódásának néhány kérdése. A vizsgálódás iránya109
A sérült személyiségű gyermekek fokozott veszélyeztetettsége. A kutatás lehetőségei110
A gyógypedagógiai szociológia kutatómunka szempontjából hasznosítható eredmények. A kutatómunka további feladatai111
Néhány vizsgálat eredményeinek áttekintése a gyógypedagógiai szociológiai kutatómunka szempontjából113
Az orvosegészségügyi felmérések néhány tanulsága115
További kutatási feladatok és a koordinálás szükségessége116
Irodalom118
A modern gyógypedagógia orvosi (egészségügyi) problémái (Dr. Csabay László és Dr. Göllesz Viktor)123
Az orvosi munka jellegének változásai. Történeti alapok (Dr. Göllesz Viktor)123
Szemléleti alapok125
A gyakorlati megvalósítás. Akadályok126
Az orvosi munka specifikus jellege127
Problémák a fogyatékosságok orvosi diagnosztikájában (Dr. Csabay László)128
Az orvos gyakorlati feladatai a gyógypedagógiai intézményekben. Terápiás lehetőségek (Dr. Csabay László)133
Első - általános és speciális - vizsgálatok136
Ismételt - általános és speciális - vizsgálatok. Terápiás kontroll137
Tennivalók a gyógypedagógiai intézményből távozó gyermek körül138
Az orvos feladatai a foglalkozásbeli és szociális rehabilitáció előkészítésében. Néhány elvi és gyakorlati szempont. (Dr. Göllesz Viktor)139
Irodalom142
A gyógypedagógiai pszichológia korszerű szemléleti kérdései (Lányiné dr. Engelmayer Ágnes)146
A gyógypedagógiai pszichológia hagyományos értelmezése147
Fő változások a társadalmi és tudományos közgondolkodás ember- és gyermekszemléletében147
Fő tendenciák a gyógypedagógiai pszichológia szemléletének, céljának és munkaterületének átalakulásában152
Az egész személyiség figyelembevétele a szociális interakció hatásaiban153
Az életkori határok tágulása155
A pozitív személyiségjegyek feltárása158
A fogyatékosok és épek közötti határ megvonásának kérdése159
A normalizáció elv162
A sérült személyiség komplex megismerésének és vizsgálatának elve164
Homogenitás és heterogenitás mint szelekciós elv165
A sérült személyiség fejlesztésének pszichológiai elvei166
A gondolkodás korrekciós nevelésének pszichológiai alapjai (Dr. Bödör Jenő)173
A gondolkodás fejlesztésének alapelvei173
A gondolkodás fejlesztésének társadalmi meghatározottsága173
A gondolkodás fejleszthetőségének elve174
A gondolkodás korrekciós nevelésének elve179
Az általános törvényszerűségek sajátos érvényesülésének elve186
A gondolkodásfejlesztés új útjai190
Debilis tanulók gondolkodásának korrekciós neveléséről195
Az individulis eltérések szerepe a gondolkodás korrekciós nevelésében195
A konkrét-szemléletes és az absztrakt-szóbeli gondolkodás kapcsolatának sérülése és korrekciója199
Irodalom209
A hallási fogyatékosok gyógypedagógiájának alapjai (László András)213
A hallási fogyatékosság fogalma213
A hallási fogyatékosok csoportosítása215
A hallási fogyatékosok száma218
A halláskárosodás kihatásai219
A hallási fogyatékos gyermek fejlődése az iskoláskorig221
A hallási fogyatékos gyermek nevelése a családban223
A hallási fogyatékos óvodai nevelése227
A hallási fogyatékosok iskolarendszere228
A hallási fogyatékosok iskolai nevelésének célja és feladatai231
Az oktatás és képzés tartalma232
A hangbeszéd kialakítása234
Hallásnevelés237
A hallásnevelés célja és feladatai238
A hallásnevelés általános módszerei241
A jelbeszéd242
Irodalom245
Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiájának alapjai (Sziklay Béla)246
Az értelmi fogyatékosság fogalma, az értelmi fogyatékosok csoportosítása246
Az értelmi fogyatékosság fogalma247
Az értelmi fogyatékosok csoportosítása250
Az értelmi fogyatékosok egyes csoportjainak jellemzése252
Az értelmi fogyatékosok iskolahálózatának kialakulása (1897-1974)258
A fogyatékosok tankötelezettségének bevezetése előtti időszak (1897-1921)258
A fogyatékosok tankötelezettségét elrendelő 1921. év XXX. tc. hatálybalépése és a felszabadulás közötti időszak (1921-1945)260
A felszabadulást követő időszak (1945-1975)262
Az értelmi fogyatékos tanulók jelenlegi iskolarendszere267
A foglalkoztató iskola267
A kisegítő iskola (osztály, nevelőotthon)271
Kisegítő iskolai továbbképző tagozat278
Irodalom280
A látási fogyatékosok gyógypedagógiájának alapjai (Dr. Méhes József)282
A kialakulás mozzanatai282
Speciális út a vakok nevelésére284
Kísérlet az együttes nevelésre284
A tiflopedagógia gyógypedagógiai orientációja (ophthalmodefektológia)286
A gyógypedagógia általános elmélete és a tiflopedagógia289
Társadalmi funkció és praxis289
Izoláció és elidegendés290
Defektivitás és életforma291
Pedagógiai effektivitás és terápia291
A gyógypedagógia és a nil nocere princícpiuma293
Gyógypedagógia és reszocializáció294
A ti flopedagógia kompetencia-felosztása295
Típustan296
Szelekcióstan303
Tiflodidaktika és metodika318
Rehabilitációs tan319
Irodalom320
A beszédkutatás jelentősége a gyógypedagógiában (Subosits István)323
A beszéd és szocializáció323
A gyógypedagógia központi kérdése: a beszéd kialakítása, illetve korrekciója325
A beszédhibák experimentális kutatásának fejlődése329
A kóros beszéd artikulációjának kísérleti vizsgálata333
Adatok a beszédhibák akusztikájához337
Az experimentális beszédkutatás és a beszédkorrekció összefüggése351
Irodalom354
A fogyatékosok társadalmi rehabilitációja (Dr. Göllesz Viktor)356
Az iskolai és a felnőttkori rehabilitáció ellentmondásai és összefüggései357
Az előzetes iskolázottság365
A foglalkozásbeli rehabilitáció368
A fogyatékosok pályaválasztásának sajátosságai369
A fogyatékosok szakmunkásképzése378
Foglalkoztatás szociális intézetekben382
A felnőtt fogyatékosok rehabilitációjának intézményrendszere386
Védőmunkahelyi foglalkoztatás387
Társadalmi törekvések393
Küzdelem a tradíciók és az izoláció ellen393
Érdekvédelmi szervezetek397
Szakirányú társadalmi szervezetek397
Szociális gondoskodás és rehabilitáció összefüggése398
Szakember-ellátottság399
Irodalom400
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gyógypedagógia alapproblémái A gyógypedagógia alapproblémái A gyógypedagógia alapproblémái A gyógypedagógia alapproblémái

Könyvtári könyv volt. A borító elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.880 Ft
2.300 ,-Ft 20
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A gyógypedagógia alapproblémái A gyógypedagógia alapproblémái A gyógypedagógia alapproblémái A gyógypedagógia alapproblémái

A védőborító, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.880 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba