Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A gyógypedagógia alapproblémái

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-240-434-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó39
Differenciálódás, integrálódás, interdiszciplinaritás a gyógypedagógiában (Gordosné dr. Szabó Anna)41
Történeti előzmények42
A fejlődés egyetemes törvényszerűségeiről43
A magyar gyógypedagógia fejlődése48
Gyógypedagógiai tipológia52
Közös jellemzők56
A differenciálás szükségessége és határai57
Problémák64
Gyógypedagógiai tevékenység65
Az általános és speciális dialektikus egysége71
Tevékenységformák74
Fejlődési tendenciák76
A gyógypedagógia mint tudomány77
Többszintű integráció, pedagógiai dominancia80
Belső diszciplínarendszer83
Várható további specializálódás és integrálódás86
Irodalom88
A gyógypedagógia szociológiai problémái (Dr. Tóth György)92
A gyógypedagógiai szociológiai kutatások szükségessége93
A szociológiai kutatás - a prognosztikai szemlélet - és a pedagógiai tervezés néhány összefüggése93
A szocializáció, a rehabilitáció és a deviancia fogalmának jelentősége a gyógypedagógiai szociológiában96
A sérült személyiség komplex tanulmányozásának fontossága. A társtudományok által elért eredmények figyelembevételének jelentősége99
A szociológiai szemlélet elfogadása néhány - a gyermekkel és az emberrel foglalkozó - tudomány területén, és ezek kapcsolata a gyógypedagógiai szociológiával101
A szociológiai szemléletmód érvényre jutása a pedagógiában és a pedagógusképzésben101
A szociológiai szempontú megközelítés térhódítása a gyógypedagógiában103
A szociálpszichológiának és a nevelés szociálpszichológiájának kapcsolata a gyógypedagógiai szociológiával105
Az orvosi-egészségügyi szociológia kapcsolata a gyógypedagógiai szociológiával106
A személyiségzavar szociológiai szempontú megközelítésének fontossága a gyógypedagógiában108
Az alkoholizmus káros hatása a személyiségfejlődésre109
A sérült személyiségű fiatalok bűnözése. Kutatási feladatok110
Állami gondozottak a gyógypedagógiai intézményrendszerben. Kutatási feladatok112
A cigány tanulók integrálódásának néhány kérdése. A vizsgálódás iránya113
A sérült személyiségű gyermekek fokozott veszélyeztetettsége. A kutatás lehetőségei114
A gyógypedagógiai szociológia kutatómunka szempontjából hasznosítható eredmények. A kutatómunka további feladatai116
Néhány vizsgálat eredményeinek áttekintése a gyógypedagógiai szociológiai kutatómunka szempontjából118
Az orvosegészségügyi felmérések néhány tanulsága120
További kutatási feladatok és a koordinálás szükségessége121
Irodalom122
A modern gyógypedagógia orvosi (egészségügyi) problémái (Dr. Csabay László és Dr. Göllesz Viktor)129
Az orvosi munka jellegének változásai. Történeti alapok (Dr. Göllesz Viktor)129
Szemléleti alapok131
A gyakorlati megvalósítás. Akadályok132
Az orvosi munka specifikus jellege133
Problémák a fogyatékosságok orvosi diagnosztikájában (Dr. Csabay László)134
Az orvos gyakorlati feladatai a gyógypedagógiai intézményekben. Terápiás lehetőségek (Dr. Csabay László)140
Első - általános és speciális - vizsgálatok142
Ismételt - általános és speciális - vizsgálatok. Terápiás kontroll144
Tennivalók a gyógypedagógiai intézményből távozó gyermek körül144
Az orvos feladatai a foglalkozásbeli és szociális rehabilitáció előkészítésében. Néhány elvi és gyakorlati szempont. (Dr. Göllesz Viktor)145
Irodalom149
A gyógypedagógiai pszichológia korszerű szemléleti kérdései (Lányiné dr. Engelmayer Ágnes)154
A gyógypedagógiai pszichológia hagyományos értelmezése155
Fő változások a társadalmi és tudományos közgondolkodás ember- és gyermekszemléletében159
Fő tendenciák a gyógypedagógiai pszichológia szemléletének, céljának és munkaterületének átalakulásában161
Az egész személyiség figyelembevétele a szociális interakció hatásaiban161
Az életkori határok tágulása164
A pozitív személyiségjegyek feltárása167
A fogyatékosok és épek közötti határ megvonásának kérdése168
A normalizáció elv172
A sérült személyiség komplex megismerésének és vizsgálatának elve173
Homogenitás és heterogenitás mint szelekciós elv175
A sérült személyiség fejlesztésének pszichológiai elvei175
A gyógypedagógiai pszichológia továbbfejlődésének perspektívái177
Irodalom179
A gondolkodás korrekciós nevelésének pszichológiai alapjai (Dr. Bödör Jenő)184
A gondolkodás fejlesztésének alapelvei184
A gondolkodás fejlesztésének társadalmi meghatározottsága184
A gondolkodás fejleszthetőségének elve185
A gondolkodás korrekciós nevelésének elve190
Az általános törvényszerűségek sajátos érvényesülésének elve199
A gondolkodásfejlesztés új útjai203
Debilis tanulók gondolkodásának korrekciós neveléséről206
Az individulis eltérések szerepe a gondolkodás korrekciós nevelésében208
A konkrét-szemléletes és az absztrakt-szóbeli gondolkodás kapcsolatának sérülése és korrekciója213
Irodalom223
A hallási fogyatékosok gyógypedagógiájának alapjai (László András)228
A hallási fogyatékosság fogalma229
A hallási fogyatékosok csoportosítása231
A hallási fogyatékosok száma233
A halláskárosodás kihatásai235
A hallási fogyatékos gyermek fejlődése az iskoláskorig237
A hallási fogyatékos gyermek nevelése a családban240
A hallási fogyatékos óvodai nevelése243
A hallási fogyatékosok iskolarendszere245
A hallási fogyatékosok iskolai nevelésének célja és feladatai248
Az oktatás és képzés tartalma249
A hangbeszéd kialakítása251
Hallásnevelés254
A hallásnevelés célja és feladatai255
A hallásnevelés általános módszerei258
A jelbeszéd259
Irodalom262
Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiájának alapjai (Sziklay Béla)263
Az értelmi fogyatékosság fogalma, az értelmi fogyatékosok csoportosítása263
Az értelmi fogyatékosság fogalma264
Az értelmi fogyatékosok csoportosítása267
Az értelmi fogyatékosok egyes csoportjainak jellemzése270
Az értelmi fogyatékosok iskolahálózatának kialakulása (1897-1974)276
A fogyatékosok tankötelezettségének bevezetése előtti időszak (1897-1921)276
A fogyatékosok tankötelezettségét elrendelő 1921. év XXX. tc. hatálybalépése és a felszabadulás közötti időszak (1921-1945)279
A felszabadulást követő időszak (1945-1975)281
Az értelmi fogyatékos tanulók jelenlegi iskolarendszere286
A foglalkoztató iskola286
A kisegítő iskola (osztály, nevelőotthon)290
Kisegítő iskolai továbbképző tagozat297
Irodalom300
A látási fogyatékosok gyógypedagógiájának alapjai (Dr. Méhes József)302
A kialakulás mozzanatai302
Speciális út a vakok nevelésére304
Kísérlet az együttes nevelésre304
A tiflopedagógia gyógypedagógiai orientációja (ophthalmodefektológia)306
A gyógypedagógia általános elmélete és a tiflopedagógia309
Társadalmi funkció és praxis310
Izoláció és elidegendés311
Defektivitás és életforma311
Pedagógiai effektivitás és terápia312
A gyógypedagógia és a nil nocere princícpiuma314
Gyógypedagógia és reszocializáció315
A tiflopedagógia kompetencia-felosztása316
Típustan317
Szelekcióstan324
Kompenzáló neveléstan332
Tiflodidaktika és metodika340
Rehabilitációs tan341
Irodalom342
A beszédkutatás jelentősége a gyógypedagógiában (Subosits István)345
A beszéd és szocializáció345
A gyógypedagógia központi kérdése: a beszéd kialakítása, illetve korrekciója347
A beszédhibák experimentális kutatásának fejlődése351
A kóros beszéd artikulációjának kísérleti vizsgálata356
Adatok a beszédhibák akusztikájához360
Az experimentális beszédkutatás és a beszédkorrekció összefüggése375
Irodalom379
A fogyatékosok társadalmi rehabilitációja (Dr. Göllesz Viktor)381
Az iskolai és a felnőttkori rehabilitáció ellentmondásai és összefüggései382
Az előzetes iskolázottság390
A foglalkozásbeli rehabilitáció394
A fogyatékosok pályaválasztásának sajátosságai394
A fogyatékosok szakmunkásképzése404
Foglalkoztatás szociális intézetekben408
A felnőtt fogyatékosok rehabilitációjának intézményrendszere411
Védőmunkahelyi foglalkoztatás412
Társadalmi törekvések418
Küzdelem a tradíciók és az izoláció ellen418
Érdekvédelmi szervezetek422
Szakirányú társadalmi szervezetek422
Szociális gondoskodás és rehabilitáció összefüggése423
Szakember-ellátottság424
Irodalom425
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem