Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve VI.

Előszó

Az egészségügy feladatkörébe utalt felnőttvédelmi szociális gondoskodás feladatkörét 1967-ben a 2065. számú kormányhatározat és az ennek alapján 1968- ban kiadott 17. sz. miniszteri utasítás... Tovább

Előszó

Az egészségügy feladatkörébe utalt felnőttvédelmi szociális gondoskodás feladatkörét 1967-ben a 2065. számú kormányhatározat és az ennek alapján 1968- ban kiadott 17. sz. miniszteri utasítás szabályozza. A felnőttvédelmi szociális gondoskodás kiterjed
- a nyugdíjkorhatáron felüli időskorú lakosságra;
- az üzemen kívüli, tehát az üzemekben egészségi állapotuk miatt nem foglalkoztatható csökkent munkaképességűekre, valamint
- a 16 éven felüli fogyatékosokra, vakokra, siketekre, mozgásszervi és értelmi fogyatékosokra. A gondoskodásra szorulók összetétele kor, egészségi állapot, anyagi és családi viszonyok, a gondozás igénye és számos egyéb szempontból rendkívül megosztott. A magukra maradt és gondozásra szoruló vagy családban nem tartható öregek és tartósan vagy átmenetileg munkaképtelenné vált személyek, a csökkent munkaképességűek, a különböző fogyatékosok, a vakok, a siketek, a testi és az értelmi fogyatékosok mind más-más gondozási igénnyel jelentkeznek. Jelentős azoknak a köre, akik nem anyagi támogatást, hanem állapotuknak megfelelő foglalkoztatást és sajátos gondozást igényelnek. Napjainkig a szociális gondoskodás két fő formája alakult ki:
- az egyik a saját környezetben történő úgynevezett területi gondozás;
- a másik a szociális intézményi gondozás. E két fő gondozási forma között kialakulóban vannak bizonyos átmeneti gondozási formák is. A területi gondozás célja, hogy az arra rászorulók eredeti környezetükben kapják meg azt a szociális gondoskodást, amely lehetővé teszi számukra, hogy ott minél tovább megmaradjanak és ne legyen szükségük intézményes elhelyezésre. A területi gondozás formája függ az ellátottak szociális körülményeitől és egészségi állapotától. Azok az idős és munkaképtelen személyek, akik a társadalombiztosítás öregségi szolgáltatásaira nem jogosultak, nincs jövedelmük és tartásra köteles vagy kötelezhető hozzátartozójuk, rendszeres pénzbeli támogatásban részesülnek. Eseti anyagi támogatásra azok jogosultak, akiknek valamely esemény vagy helyzet következtében létfenntartásuk nincs biztosítva. A házi gondozás a magukra maradt, koruk vagy egészségi állapotuk miatt mozgásképtelen emberekről való gondoskodásnak új, bevezetés előtt álló formája. Vissza

Tartalom

I. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és a Szociális Intézeteik Központja „A rehabilitáció és az értelmi fogyatékosok iskolai nevelése" témakörű tudományos ülésén elhangzott előadásokból (1971. november 12-13.)
Jakab Anna: A felnőttvédelmi szociális gondoskodás és az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának összefüggései 23
Stollár János: Felnőtt értelmi fogyatékosok intézeti munkáranevelése és foglalkoztatása 29
Hórányi Magdolna: A felnőtt értelmi fogyatékosok védőmunkahelyi foglalkoztatása 33
Kovács Istvánné: A felnőtt értelmi fogyatékosok iskolázottságának és munkaalkalmasságának összefüggései 39
Dr. Maria Bruckmüller: A fogyatékosok gyógypedagógiai gondozásának rendszere Karintiában 45
Mérei Ferencné - Vassné, Kovács Emőke: A logopédiai korrekció, mint az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának egyik eszköze 55
Dr. Peter Klaus Becker: Az iskolában képezhető értelmi fogyatékosok (debilisek) szocialista oktatásának, nevelésének és rehabilitációjának egységéről 61
Gordosné dr. Szabó Anna: Az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája a gyógypedagógia egységes rendszerében 67
Dr. Méhes József: A korrekció a fogyatékosok nevelésének, oktatásának és rehabilitációjának egységes folyamatában 75
Dr. Maria Bruckmüller: A fogyatékosok korai kiválasztása 81
Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: A pszichológiai módszerek sajátos
alkalmazási lehetősége a fogyatékosok korai szelekciójában 89
Dr. Bödör Jenő: Az oktató kísérlet jelentősége és felhasználási lehetősége a fogyatékosok szelekciójában 93
Dr. Heinz Neumüller: A kisegítő iskolai tanulók szakmai beválása és az életbe való beilleszkedése az NDK-ban 98
Illyés Gyuláné - Oriskó István: Kisegítő iskolából kikerült fiatalok társadalmi beilleszkedésének vizsgálata hazánkban 107
Madarász Márta: Az ifjúsági mozgalom szerepe a kisegítő iskolai tanulók társadalmi beilleszkedésének megkönnyítésében ... 111
Dr. Bödör Jenőné - Dr. Bödör Jenő: Rehabilitációs szempontok a kisegítő iskolai úttörőmunkában 115
László András: Az értelmi fogyatékos süket gyermekek iskoláztatásának szerepe a társadalmi beilleszkedés előkészítésében 119
Kovács Csongor: Adatok az értelmi fogyatékos, vak tanulók iskolai neveléséhez és rehabilitációjához hazánkban 123
Subosits István: Az értelmi fogyatékosok beszéde és a nyelvi kód 127
II. A Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék nyilvános tudományos napján elhangzott előadásokból (1970. június 4.)
László András: Törekvések korszerű segédeszközök kialakítására a hallási fogyatékosok nevelés-oktatásához 133
Lányiné dr. Engelmayer Ágnes: Az orvosi diagnózis felhasználása a gyógypedagógiai, pszichológiai vélemény kialakításához a gyógypedagógiai tanárjelöltek oktatásában 143
Subosits István: Adatok a beszédhangok kapcsolódásának optikájához 149
Dr Fenyvesi Tamás: Eretikus oligophrének gyógyszeres kezelése 163
Dr Bellák Ervin - Dr. Orosz Sándor: Módosított látásélesség-vizsgáló tábla gyermekeknek 169
Ifj. Dr. Götze Árpád: Értelmi fogyatékosság okozta nehézségek a
hallás meghatározásában 173
Dr. Rendi László: A hangkeltő gyermekjátékok szerepe a korai hallásnevelésben 179
Dr. Göllesz Viktor: A süketvakság gyógypedagógiai megítéléséhez 187
III. Elméleti és általános kérdések
Tóth János: A számítástechnikai program alkalmazási lehetőségei a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 195
Lányiné Dezsőné - Murányi Kovács Endréné: Posztpubertásos állami gondozottak beállítódása jövőjükkel szemben 201
Dr. Göllesz Viktor: A fogyatékosok szociális integrációja a Magyar
Népköztársaságban 217
Dr. Tóth György: Gondolatok a filozófiaoktatás szerepéről a gyógypedagógus képzésben 235
Dr. Göllesz Viktor: A magyar fogyatékosságügy néhány aktuális kérdése 253
Dr Illyés Sándor - Tóth János: Az akaratlagos mozgás bioregulációja 267
Lányiné dr Engelmayer Ágnes: Súlyos fogyatékosságú kisgyermekek ambuláns vizsgálatának és gondozásának tapasztalatai . . 289
IV. A hallási fogyatékosok biológiai, pszichológiai és pedagógiai
problémái
Gáspár Árpád: A siketek kiejtéstanítása során alklamazott kézjelek 297
F. Csányi Yvonne: A hallásnevelés módszereiről 307
László András: A halmozottan sérült siket gyermekek beiskolázásának szükségessége, lehetősége iskolarendszerünkben (A domináns fogyatékosság jelentősége a nevelés-oktatás szempontjából.) 319
V. A beszéd biológiai, pszichológiai és pedagógiai problémái
Dr Göllesz Viktor - Subosits István: Beszédlégzés-vizsgálatok beszédhibások körében 329
VI. A látási fogyatékosok biológiai, pszichológiai és pedagógiai
problémái
Dr. Pálhegyi Ferenc - Benyóné, Smaroglay Piroska - Hodász Margit:
A PFT gyermekváltozatának módosítása vakok vizsgálatára . . 337
VII. Külföldi kapcsolatok
Ondrej Matuska: A nagyothallók luceneci kilencéves alapiskolájában szerzett pedagógiai tapasztalatok összegezése, az iskola főbb célkitűzései 345
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve VI. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve VI. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve VI. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve VI.

A borító kopott, foltos.

Állapot:
2.340 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba