Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A helyi önkormányzatok kézikönyve

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft.
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 457 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-388-194-3
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó15
Az önkormányzatról általában (elvárás vagy realitás?)17
Az önkormányzás jelentéstartalma19
Az önkorámyzati funkciók erősödése23
A nemzeti hagyományok: a történelmi tapasztalatok szerepe az önkormányzatok kiépítésében24
Az önkormányzati működés előfeltételei a Helyi Önkormányzatok Euróapi Chartája tükrében25
Magyary Zoltán által megkülönböztett szervezési elvek26
Az önkormányzati működés előfeltételei26
A magyar szabályozás főbb jellemzői33
Önkormányzati alapjogok33
Az alapjogok érvényesülése34
A települések és a területek39
A közigazgatás kapcsolata a településekkel és területekkel41
A település fogalma, definiálása41
A közigazgatás és a területi egységek viszonyának elemzése44
A község45
A község fogalma45
Községszervezés46
A nagyközségi cím használata49
A város49
Törekvések a város meghatározására49
Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése50
Községek, városok státusának módosulásai51
A településnevekkel kapcsolatos főbb szabályok52
A megyei jogú város53
Területek54
Az ország területi egysége54
Új területi egységek kialakításának esélyei55
A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre57
A feladat- és hatáskör viszonya59
A feladat- és hatáskör egymásmellettisége59
Hatósági jogkör - hatósági hatáskör60
A helyi önkormányzatok köre51
A feladat- és hatáskör-telepítés rendszere62
Centralizációs és decentralizációs törekvések62
A hatáskör- telepítést befolyásoló jelentősebb körülmények63
A feladat- és hatáskörök összetevői64
A helyi önkormányzatokhoz történő feladat- és hatáskör-telepítés szabályai65
A helyi közügy fogalma65
A feladatkijelölés és hatáskör-telepítés megvalósulási formái67
A kötelező és szabadon vállalható feladat- és hatáskörök67
A települési önkormányzatok kötelező és szabadon vállalható feladatai70
A törvényi szabályozás településcentrikussága70
A kötelező feladatokról71
A szabadon vállalt feladatokról72
A megyei jogú város és önkormányzatának státusa74
A hatásköri törvény76
A hatáskör gyakorlása és átruházása78
Általános kérdések78
Az át nem ruházható hatáskörök80
A hatáskör átruházása és gyakorlása82
A hatósági feladatok az önkormányzati szervezetben84
Az önkormányzati hatósági ügyek intézése85
Az államigazgatási hatósági ügyek intézése87
A megyei önkormányzat feladata és hatásköre89
A megyei önkormányzat helyzetének módosulása89
A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre91
A települési képviselő95
A települési képviselő jogállása97
A képviselő választása97
A településgi képviselő testületi tagsága105
A képviselői tevékenység érdek-képviseleti jellege105
A képviselő társadalmi megbízatása106
A települési képviselő megbízatása106
A települési képviselő eskütétele106
A település képviselő jogai és kötelezettségei106
A telelepülés képviselő jogai és kötelességei106
A települé képviselő kötelessége112
A képviselő megbízatás megszűnésének esetei113
A tanácsok115
A képviselő-testület117
A képviselő-testület jogállása, alakuló ülése, működésének alapdokumentumai119
A képviselő-testület jogállása119
A képviselő-testület alakuló ülése120
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata121
Az önkormányzati program (ciklusprogram)126
A képviselő-testület munkaterve127
A képviselő-testület ülésterve128
A képviselő-testület ülésének előkészítése129
Az ülés összehívásának szükségessége129
A testületi ülés javasolt napirendjének összeállítása130
Az előterjesztések elkészítése130
A képviselő-testület ülése137
A testületi ülés vezetője137
A testületi ülésének határozatképessége137
Az ülés megnyitása, a résztvevők köszöntése139
A jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése (felkérése)139
Az ülés elnöksége140
Az ülés napirendjének megállapítása140
Napirend előtti kérdések144
Az egyes napirendek tárgyalása145
A tanácskozás résztvevői145
A tanácskozás rendjének fenntartása145
A tanácskozás (napirendek tárgyalásának) vezetése146
A szavazás elrendelése148
A képviselő-testület határozata150
Az önkormányzati rendelet155
Az önkormányzati rendeletalkotás keretei155
Az önkormányzati rendelet szabályozási köre155
Az önkormányzati reneletalkotás kezdeményezői156
A rendelettervezet elkészítése, véleményezése és testület elé terjesztése157
Az önkormányzati rendelet jelölése158
Az önkormányzati rendelet kihirdetése és hatálybaléptetése160
Az önkormányzati rendelet végrehajtása, illetőleg hatályosulása161
A testület ülését követő feladatok162
A jegyzőkönyv elkészítése162
A szükséges jegyzőkönyvi kivonatok elkészítése és megküldése165
Gondolkodás az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és megküldetéséről165
A képviselő-testület döntéseinek nyilvántartása165
A képviselő-testület ülésén elhangzott interpellációk, javaslatok, bejelentések stb. intézésének figyelemmel kísérése166
A hivatalos lap szerkesztése166
A képviselő-testület bizottságai169
A bizottsági tevékenység jelentősége171
A bizottság jogállása172
A bizottság feladat- és hatásköre; funkciója174
A bizottság döntés-előkészítő tevékenysége174
A bizottság döntési jogköre175
A bizottság feladatai a képviselő-testületi döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében175
A bizottsági tevékenység szabályozása176
A bizottság megalakítása177
Kötelezően megalakítandó bizottságok177
Ad hoc (ideiglenes) jellegű bizottságok178
Az albizottság178
A bizottság létszáma, összetétele179
A bizottság működése181
A településrészi önkormányzat183
A polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal és a közjegyzőség187
A polgármester189
A polgármester jogállása, feladatai189
A polgármesteri pozíció "erőssége"193
A polgármesteri közfunkcióval összefüggő előírások195
Az alporgármester198
A jegyző (körjegyző)199
A jegyzői jogállás elemei199
A jegyző (körjegyző) főbb feladatai200
A jegyző (körjegyző) jogszabálysértés észlelése202
A polgármesteri hivatal203
Egységes hivatal203
A hivatal belső tagozódása204
A hivatal irányítása, vezetése205
A körjegyzőség206
A település önkormányzatok típusai209
Általános alapvetés211
Történelmi előzmények211
A hatályos szabályozás biztosította lehetőségek214
A pozitív irányba történő elmozdulás akadályai216
A megoldás lehetőségei216
Hatósági igazgatási társulások218
Követelmények és törvényi szabályok218
A társulás ügyrendje220
Az intézményirányító társulások222
A feladat; a megoldás eszközei; típusok222
A jogszabályi tartalom jellemzője223
Jogok és kötelességek223
Közös képviselő-testületek225
A szabad társulási jog228
A helyi önkormányzás közvetlen megnyilvánulásának formái és fórumai229
A helyi önkormányzás közvetlen megvalósulásának formái231
Helyi népszavazás231
Népi kezdeményezés235
A helyi közakarat formálásának fórumai236
A közmeghallgatás236
A falugyűlés237
A városkörzeti tanácskozás238
A képviselői fogadóóra239
A testületi ülés nyilvánossága239
A testület állandó és ideiglenes bizottságai240
A helyi médiák szerepe240
Az önkormányzatok vagyona, tulajdona, vállalkozásai241
Az önkormányzatok és a piacgazdaság243
A tulajdon köre243
Az önkormányzat bevételei245
Az önkormányzati gazdálkodás249
Az önkormányzatok piacgazdasággal összefüggő tevékenységének elemei254
"Vállalkozó" és/vagy "vállalkozásbarát" legyen-e az önkormányzat?255
A koncesszió szerepe az önkormányzati vállalkozásban258
Gazdasági társaságokban való részvétel259
Az önkormányzatok közhatalmi eszközei a piacgazdaság szolgálatában260
Felelősség a gazdálkodásért; a gazdálkodás ellenőrzése262
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek265
A helyi önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolatának körülhatárolsáa267
Az Országgyűlés kapcsolata a helyi önkormányzatokkal269
A köztársasági elnök kapcsolata a helyi önkormányzatokkal272
A kormány kapcsolata a helyi önkormányzatokkal274
A miniszterek kapcsolata a helyi önkormányzatokkal278
A Fővárosi, Megyei Közigazgatási Hivatal281
Előzmények. A közigazgatási hivatal és hivatalvezető jogállása283
Előzmények283
A közigazgatási hivatal jogállása285
A hivatal vezetőjének jogállása286
A közigazgatási hivatal irányítása287
A közigazgatási hivatal vezetőjének feladat- és hatásköre287
A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének ellátása288
A közigazgatási hivatal, valamint az igazgatási szerv vezetőjének hatósági jogköre289
A hivatalvezető koordinációs feladatai és hatásköre291
A közigazgatási hivatal vezetőjének ellenőrzési és egyéb feladatai292
Függelék295
1. sz.: Az Országgyűlés 27/1997. (III. 28.) OGY határozata a Helyi Önormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről hozott 16/1993. (III. 26.) OGY határozat módosításáról297
2. sz.: 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló 1985. október 15-én, Strasburgban kelt egyezmény kihirdetéséről299
3. sz.: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársasági Alkotmánya (kivonatos közlés)309
4. sz.: 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzatokról373
5. sz.: 1990. évi LXV. törvény a helyi önormányzati képviselők és polgármesterek választásáról319
6. sz.: 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról443
7. sz.: A Kormány 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelete a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról449
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem