992.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

A helyi szociális ellátórendszer

Tanulmánygyűjtemény

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A vidékiségről a XXI. századeleji Magyarországon A magyar vidéket a rendszerváltozás, ha lehet mondani, még sokkal jobban megrázta, mint a fővárost, vagy nagyvárosainkat. Az államszocializmus... Tovább

Előszó

A vidékiségről a XXI. századeleji Magyarországon A magyar vidéket a rendszerváltozás, ha lehet mondani, még sokkal jobban megrázta, mint a fővárost, vagy nagyvárosainkat. Az államszocializmus idejének falusi „szentháromságát" alkotók - a tanácselnök, a párttitkár és a termelőszövetkezeti elnök - közül kettő, a politikai és a gazdasági hatalmat birtokoló, szinte azonnal eltűnt. A megalakuló falusi önkormányzatok sokaságában hitték azt, szinte eufórikus hangulatban, hogy az új világban igen gyorsan képesek lesznek a virágzó osztrák vagy holland falvak mintájára átalakulni. Azon túl, hogy a helyi ügyek helyi intézésének fontosságát, az akkor igen sokat emlegetett, s ma már sajnos gyakran csak jelképes értelemben használt szubszidiaritás lényegét megkérdőjeleznénk, az idő múlásával egyre világosabbá vált: a magyar vidék nagyon differenciáltan változik.
A globális változásokkal szemben egy egyre kevésbé védekező képes, gazdasági erejében megroggyant, agrárvilágát tekintve szinte teljesen átalakult, társadalmát illetően alapvetően öregedő, vagy netán gettósodó magyar vidék áll. Ugyanakkor a városi tér is erőteljesen kiterjedt. A szuburbán fejlődés több száz magyar falu és kisváros települési világát, környezetét, gazdaságát, társadalmát formálta át. De leginkább talán a vidék, a falvaknak évszázadok óta lételemét adó mezőgazdaság, a lokális agrárvilág változott meg. Ennek lényege, ahogy egy kedves idősebb kollegám, szinte adomaként mondta egyszer: ilyen még nem volt a magyar faluban. A falu szélén lakó nem tudja kié a kertje vége alatt található külterületi földarab. A második háború előtt tudta. Vagy a nagybirtokosé volt, vagy az övé, vagy más falubélijéé. Most lehet, hogy egy fél évszázada, az 1950-es évek elején elüldözött egykori falubeli kulák tulajdonos fővárosban élő unokájáé, aki egy három faluval odébb működő, az ottani termelőszövetkezetből alakult kft-nek adja ki bérbe. Ahonnan időnként megjelenik egy „idegen" traktoros, vagy kombájnos és elvégzi a szükséges munkálatokat. Vagy éppen az is lehet, hogy egy korábban kötött zsebszerződéssel már csak a földpiac liberalizálására vár a másik, az adott falut és annak népét soha nem látó, tulajdonos. „Cifra nyomorúság" ez, ahogy írna talán ma is Szabó Zoltán. Vissza

Tartalom

Előszó
Csatári Bálint
A vidékiségről a XXI. század eleji Magyarországon 7

A helyi szociális ellátórendszer
Bódi Ferenc:
A helyi szociális ellátórendszer - LOSS 11
Jóna György:
Szociális ellátórendszer az Európai Unióban 17
Fábián Gergely:
Globalizáció és lokalizáció az egészségügyben 31
Bódi Ferenc:
A szociális ellátórendszer kifejlődése Magyarországon 57
Bódi Ferenc - Fekete Attila:
Iskolák-óvodák elhelyezkedése és bezárása napjainkban 71
Bódi Ferenc - Bódi Mátyás:
A szociális ellátórendszer örökölt különbségei 91
Balázsi Ildikó - Bódi Ferenc - Obádovics Csilla:
Iskolai teljesítmény, iskola átszervezés 105

Egyenlőtlenségek Magyarországon
Gazsó Ferenc:
Közoktatás a zárványtársadalomban 129
Laki László:
Szocializáció néhány jellemzője a „szegény Magyarországon" 145
Fábián Gergely - Szoboszlai Katalin - Hűse Lajos:
A „kamatos pénz" 159
Fónai Mihály - Vitái Attila:
A tiszavasvári magyarcigány és oláhcigány lakosság szociális helyzete
és egészségi állapota 179
Obádovics Csilla - Kulcsár László:
Tartós munkanélküliség vidéki térségekben 205
Fekete Attila:
Hátrányos helyzetű települések infrastruktúrájának fejlődése
1990 után 221

Az egyenlőtlenségek kezelése - területpolitika
Fekete Attila:
Kedvezményezett települések Magyarországon 1949-2004 239
Bódi Ferenc:
Forrásallokáció és fejlettség 257
Pupek Emese:
Nemzeti stratégiák az Európai Unió kohéziós politikájának
megvalósításáért 279
Szarvák Tibor:
Szociális földprogramok 295
Szilágyiné Szemkeő Judit:
A helyi életvilág újrateremtése az iskolák segítségével 311
Bódi Ferenc:
Migrációs folyamatok az újkori Magyarországon 321
Bódi Ferenc:
A szociális gondolat születése a két világháború között hazánkban 333
Bódi Ferenc:
A tardi helyzettől a Cifranyomorúságig 357

Mellékletek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A helyi szociális ellátórendszer A helyi szociális ellátórendszer

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba