Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A holnap elébe

Nagy magyar hazafiak a holnap Magyarországáért

Előszó

A magyar nép legjobb fiai minden időben azért harcoltak, hogy országunkat haladottabbá, népét gazdagabbá, erősebbé tegyék. Történelmünk forradalmi korszakainak, és az azokat előkészítő békés... Tovább

Előszó

A magyar nép legjobb fiai minden időben azért harcoltak, hogy országunkat haladottabbá, népét gazdagabbá, erősebbé tegyék. Történelmünk forradalmi korszakainak, és az azokat előkészítő békés időszakoknak is megvoltak a maguk hősei, akik más és más formában, de egy célért: a haza, a nép javáért dolgoztak és harcoltak.
»A holnap elébe« - találóbb címet nem is kaphatott volna ez a gyűjtemény. Nagy elődeink - államférfiak, költők, írók, tudósok, nevelők - saját korukat akarták szebbé tenni, de terveikből, álmaikból annak idején csak nagyon kevés valósulhatott meg. Vissza

Tartalom

Előszó5
Apáczai Csere János:
Az iskolák igen nagy szükségességéről9
Zrínyi Miklós:
»... a magyar nemzet, ha magának megmaradást kíván, tartson fegyvert kezében...«16
Misztótfalusi Kis Miklós:
»...igyekezzed a könyvekhez, az íráshoz való értéssel magadat értékesíteni...«29
II. Rákóczi Ferenc:
»... mind magunk s mind maradékunk s utánnunk dicsőséges szabadságával...«34
Mikes Kelemen:
»... egy ország boldogsága az ifjak jó neveléséből áll... «37
Weszprémi István:
A kisded gyermekeknek nevelésekről való rövid oktatás43
Bessenyei György:
Ajánló levél a mindkét ágon lévő nemes magyar ifjúságnak48
A társaságnak hasznai50
Decsy Sámuel:
»... tápláljuk hamvából feltámadott pannoniai fénikszünket... «56
Tessedik Sámuel:
»... hadd forogna az a jó magyar pénz a szomszéd országokban...«63
A magyar iskolaügyekről65
Martinovits Ignác:
Az embernek és a polgárnak oktató könyvecskéje a polgárról65
Batsányi János:71
A látó76
Levél egy régi várból77
Fazakas Mihály:
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt81
Csokonai Vitéz Mihály:
Magyar! Hajnal hasad!84
»... hadd szokjon az olvasáshoz a közönség... «85
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban88
Vedres István:
A Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható csatorna91
Berzeviczy Gergely:
»... minden jobban megy ott, ahol műveltebb és eszesebb a paraszt... «98
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz104
Hiányos népszerközet105
Bolyai János:
»... semmiből egy új, más világot teremtettem... «111
Kölcsey Ferenc:
»... ily seregre kell törekednünk...»112
»... a városokban lelem a magot...«114
Huszt115
Wesselényi Miklós:
»Megismerni a hazát...«116
Széchenyi István:
»Lépjünk inkább előre!«121
Magyarország képviselőihez124
Vörösmarty Mihály:
Pázmán128
Magyarország címere128
A Guttemberg-albumba129
Emléksorok Fáy Andrásnak129
Honszeretet130
Gondolatok a könyvtárban132
Nagy Károly:
Pest137
Horváth Mihály:
»... a pórosztály józan szabadsága s tulajdoni joga eszközölheti a nemzeti gazdaság virágzatát...«147
Kossuth Lajos:
»Műipar és földművelés!«149
»... a politikai függetlenség indusztriális függetlenség nélkül nem egyéb, mint ábránd...«154
»... gyármunkásságot még teremtenünk kell...«159
Irinyi József:
A sajtó feladata169
Szemere Bertalan:
»... szabad föld, szabad ember kell...«171
Eötvös József:
»Virulni fogsz, szép rónaságunk!«173
Petőfi Sándor:
A XIX. század költői175
»Ha a nép uralkodni fog a költészetben«177
»Adna csak nekem a nemzet évenként hét-nyolcszáz pengő forintot«177
»... lesz idő, midőn Dózsának nagyszerű emlékszobrot fognak emelni«181
Vasúton182
Nemzeti dal184
»Szabad sajtó... «186
Respublika187
Az apostol188
»Javítsuk és újakkal pótoljuk a törvényeket...«191
Vasvári Pál:
Petőfi köszöntése194
Az emberiség fejlődésének korlátlanságáról197
Arany János:
»Festeném a népet szabadnak, nemesnek, fegyverforgatónak... «200
Magányban204
Mentovich Ferenc:
»... az egyszer kimondott igazságot tovább mondani...«206
Táncsics Mihály:
Fővárosunk210
Föltámadás215
Tompa Mihály:
Új Simeon219
Medgyes Lajos:
Békeszózat222
Jókai Mór:
A költő álma224
Frankel Leó:
»... egyedül mi akarjuk megteremteni hazánkban a közszabadságot...«227
»Eljő egykor az az idő...«228
Sámi László:
»... hogy a család az lehessen, aminek lenni kell...«230
»Ahol a remény vonzza a szíveket, ott a jövendő biztosítva van«231
Vajda János:
Credo236
Petőfi napja237
Szántó Kovács János:
»... egy fát akarok ültetni, amely a jövőnek hajtja a gyümölcsét...«240
»A ti végleges győzelmetek a mi szabadságunk riadója lesz«242
»... a forradalom piros lobogója büszkén lobogjon...«245
Ady Endre:
István király országa249
A varróleányok251
Úri földrengés254
Az elrablott Kossuth-nóta257
Kiké legyen Budapest?260
A Hadak Útja261
Magyar Jakobinus dala263
A robbanó ország265
Történelmi lecke fiúknak268
Új tavaszi sereg-szemle269
Bartók Béla:
»... támad egynehány zeneszerzőnk...«272
Móra Ferenc:
Hiszek az emberben275
Ligeti Károly:
»Az orosz forradalom a mi forradalmunk is!«280
Lékai János:
»... mert mi néktek harcaitokban a tudás fegyverét akarjuk adni...«282
»Az új Magyarországot a proletároknak kell felépíteni!«286
A Tanácsköztársaság idején kidolgozott iskolareform alapelvei289
Landler Jenő:
»... a szabadság madara már fészket vert...«292
Korvin Ottó:
»A világ csak előre halad«295
Juhász Gyula:
A dolgozókhoz298
A munkásotthon homlokára299
Balázs Béla:
Dallá halnotok így kell...300
Gábor Andor:
Évfordulón301
Stromfeld Aurél:
Harc a háború ellen305
Móricz Zsigmond:
Új világot teremtsünk311
Miskolc314
Ömlik az arany a karcagi pusztán318
»Fel lehetne harmincezer emberrel építeni az országot...«321
Lehet-e kiemelni a népet?323
Nagy Lajos:
»... el kell tűnnie az eddigi világ értéktelen és mégis bűnös irodalmának...«325
Január326
József Attila:
Fiatal életek indulója333
Munkások334
A város peremén335
Levegőt!339
A Dunánál341
Hazám344
Radnóti Miklós:
Kortárs útlevelére349
Nem bírta hát...350
Bálint György:
A szavak felkelése352
Schönherz Zoltán:
»... abban a hitben halok meg, hogy munkámban tovább élek...«356
Békét, szabadságot!358
Ságvári Endre:
»Nincs szabad nemzet szabad ifjúság nélkül...«363
Bajcsi-Zsilinszky Endre:
»... első teendő lesz a földreform végrehajtása...«366
Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelkedésének programmja368
Jegyzetek373
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem