Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 457 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A XX. századi költősors értelmezése és magyarázata csak igen ritkán engedelmeskedik a hagyományos, okfejtő kísérletek és elvek szellemének és eszközeinek. Amely az okok és összefüggések sorozatán át igyekszik megmutatni a magatartás és a pályakép legfontosabb változásait és összefüggéseit, valamilyen ok- és célszerű rendbe állítva azokat. Olyasvalami történt az emberrel, aminek természete - sajnos - nem ésszerű, aminek leírása lehetetlen a racionális magyarázat elvei alapján.
Az irracionalitás valahol keletkezik - s Horace Cockery, a század közepének européer expresszionista költője éppenséggel ezt a helyet igyekszik vershelyzetei kiindulópontjává tenni. Mintha azt mondaná, hogy a helyesen felfogott határ, az emberi és nem emberi küszöbe képessé tesz az ésszerűtlen megragadására is. Ennek egyenes következménye az állandó tiltakozás, a versforma alapeleme a kiáltás, humanizmusát pedig nevezzük ezúttal - a hagyományos jelzőt kiiktatva - támadó humanizmusnak.
Akkor viszont miért az... Tovább

Fülszöveg

A XX. századi költősors értelmezése és magyarázata csak igen ritkán engedelmeskedik a hagyományos, okfejtő kísérletek és elvek szellemének és eszközeinek. Amely az okok és összefüggések sorozatán át igyekszik megmutatni a magatartás és a pályakép legfontosabb változásait és összefüggéseit, valamilyen ok- és célszerű rendbe állítva azokat. Olyasvalami történt az emberrel, aminek természete - sajnos - nem ésszerű, aminek leírása lehetetlen a racionális magyarázat elvei alapján.
Az irracionalitás valahol keletkezik - s Horace Cockery, a század közepének européer expresszionista költője éppenséggel ezt a helyet igyekszik vershelyzetei kiindulópontjává tenni. Mintha azt mondaná, hogy a helyesen felfogott határ, az emberi és nem emberi küszöbe képessé tesz az ésszerűtlen megragadására is. Ennek egyenes következménye az állandó tiltakozás, a versforma alapeleme a kiáltás, humanizmusát pedig nevezzük ezúttal - a hagyományos jelzőt kiiktatva - támadó humanizmusnak.
Akkor viszont miért az elégia, miért nem kiáltványokat írt és tépett szét Horace Cockery? - A lehetséges válasznak bizonyára tartalmaznia kellene azt, hogy az ilyesfajta irracionálék meghatározottságaiban élő költő sorsa szabálytalan, a szabálytalanság pedig kizárja a tiszta műfajt, s a költőnek az elégiát át kell menekítenie az életébe. Ámde a mégoly szkeptikus költő is kétségbeesik egy ilyenfajta kilátás szükségszerűségeinek átgondolásakor.
A Múzeum és a Darabokra tört elégia a kölcsönösen többszörös magyarázatok összefüggésrendjében egységes egész. Az előbbit akár egymásba kapcsolódó kalandregényekként is olvashatjuk, hiszen Horace Cockery - figyeljünk sokatmondó nevére - politikai, erotikus, esztétikai szerepek sokaságát játssza nagystílűen, azaz nyerés vagy vesztés alapon. Ebben a fikciós regényben pedig a travesztiák mestere, Méliusz József mellesleg bevezeti olvasóját a XX. századi humanista irodalom és a politika számos rejtett összefüggésébe is.
A travesztia műfaja kizárja az inkognitókat, ne is keressünk ilyeneket, mert tanácstalanok maradunk: a XX. századi költősors Méliusz József által közreadott különössége (a kategória esztétikai értelmében) az ésszerűség mnden híve számára általában jelzi a szabálytalanság buktatóit. Vissza

Tartalom

A Horace Cockery-Múzeum
Első (A H.C.-Múzeum megközelítése)7
Második (Két találkozás - 1930 és 1937)11
Harmadik (Horace Cockery 1899-1944)57
Negyedik (Horace Cockery 1944-1949)92
Ötödik (1949-1955 és tovább)146
Hatodik (Gyötrelmek a "darabokra tört elégia" fordításaival)206
Hetedik (Naplójegyzetek a "Horace Cockery darabokra tört elégiájá"-nak fordítása, valamint a Horace Cockery-Múzeum írása közben és cédulák és dokumentumok 1955-1972)254
Horace Cockery darabokra tört elégiája
1949
Nikkel269
Micsoda269
Esőcsepp270
A Hol van Nessebar?-dal270
A tökéletes mennyország272
A jövő költőihez az erkélyről273
1950
A la hausse. Dehogyis ars poetica inkább gyakorlatisa tűnődés a költészet értékéről 13 énekben275
Századom280
A pápa megmosta tizetnkét kisfiú lábát282
Háború vége Dogshavenben. Krónika házmesterünk elbeszélésében282
Boldog democracy283
Először és aztán és végül. Ballada a bárd nyeléről283
Egy kettő három. Brechti kérdés egy nem brechti és egy brechti felelettel a fasizmus idején.285
Ballada. Akit megölt a fasizmus és túlélte287
Ballada két feliratról a latrina falán288
Vannak-e uram újabb hírei halottakról290
Egy köztisztviselő a huszadik században292
Naponta kétszer (gitárkísérettel)292
Gyanús körülmények között294
Az ellenség megismerése avagy Horace úr erkölcsi túlása és leleplezése a kikötőben295
Hiába keresitek majd őket (az egy kettő három vers megfordítása)299
Öröklét304
Az én faliórám305
1951
A tojásfőzés elmélete (és a belőle következő emberi vonatkozású de megválaszolatlan kérdések valamint a gyakorlati tanács)306
Tűzoltók sehol (egy téma visszavétele)307
Tengeri kaland (és 8+1 gyakorlati tanács zárójelben)309
Áprilisi elmélkedés311
Ökológiai költemény311
2000312
Nyoma sem látszik. Parafrázis a híres Éluard-versre314
Akkor se...315
Mindent elkövetek316
Szavaló317
A szavak útja317
A pontos szó318
Egy fej az egy fej. És micsoda fej De mit érek vele318
Tolvajok kertje319
Bizonyos megalkuvás dicsérete avagy mire gondoltam a flórenci katedrálisban Galilei úr síremléke előtt324
1952
Történelemóra Dogshavenben33
A közhelyek pegazusán. Egy hazaáruló szónoklata Dogshaven Nagypiacán 1944-ben ammikor a Királynő londoni száműzetéséből még támogatta az ellenállást331
Vigyázat!...Jön a Királynő334
Tan-dal kis halaknak335
Tűzijáték a kikötő fölött őfelsége nemes Királynőnk születése napján336
Tanköltemény az országút forgalmáról avagy a democracy mai állásáról a királyságban339
Mitől döglik a légy341
Ballada a türelemről343
Hont!344
Drótvers annak érdekében, hogy minden a régiben maradjon345
Szavak350
Az 1216. emlék (Nem tanköltemény csak mese)352
Az 1321. emlék (a vizelés gyönyörűségéről és a görög bölcsek)355
A 2456. emlék (ősz Párizsban hajdan)356
Sírfelirat358
Borospalack359
A 2456. emlék. Ősz Párizsban. Nosztalgia360
Az előbbi (2456.) grafikailag átszerkesztve azaz ez a költemény másképpen is mondható362
Rajnai fehér (Könyörgés)363
Vox mea clamatis in deserto (Magam-sirató)366
A Vox mea clamatis in deserto változata367
1953
A vízcsap-per368
Bronz táltosok368
Legyek368
Felhők369
Mikor ünnepeljünk370
Eredményes nap hála éles megfigyelésemnek a Málnaszínű Bálnában370
Heverőm lábánál a kiürült üveg371
69. Kibernetikai feladat372
A mutatvány373
Költészet és valóság373
Miért nem tudtam helytállni375
Múltak az évek és nem kért a költőtől költeményt sem lap sem könyvkiadó - talán meghaltam volna és csak én nem vettem észre?376
Nagy temetők a hold alatt378
Robert Musil Kakániának nevezi Habsburg-Ausztriát379
A lemondás379
Ballada a besúgó haláláról és megdicsőüléséről380
Ti akik egy húszasért382
Személyes közügy383
Árulkodó hang383
Birodalom - irodalom384
Az irodalom gyilkosai384
Rossz költészet385
Gond a szavakkal (Két változat plusz egy)385
Pojáca386
Ha tévedek387
Bolondgombát387
Kézfogás387
Dolgok és évek388
Magányos (egy szobrászra)388
A sérült viasztükör388
Kinek?...389
Tudni389
Üvöltöttem én is389
Biztató390
1954
Bekormoztam Dogshaven falait391
Képzettársítás-vers393
Pénelopé394
Itt ülök idő a mellkasodba zárva és fázom395
Emlék396
Ugyanaz az emlék397
Ugyanaz az emlék harmadszor sötétben csukott szemmel a pamlagon halk akadozó hangon397
Az utolsó szavak Johannához401
Csonkig égtem I403
Dal emlék az oxigénmaszk alatt404
Mi történik Ázsiában? (A) (Távol-keleti A.F.P. riport H.C. átköltésében)406
Mi történik Ázsiában (B) (Távol-keleti A.F.P. riport H.C. átköltésében)407
Csonkig égtem II408
Elmegyek...409
Mit láthatsz?409
Ágyammal szemben. A mwana prvo táncálarc szeme látni tanít?410
1955
Most ugrik a hulla a vízbe (A) - Lásd az (Utószót!)412
Most ugrik a hulla a vízbe (B) (Egymondatos költemények H.C. jegyzetfüzeteiből és feljegyzések M.J.)417
W.H. Auden: Az ismeretlen állampolgár (J.S./07/M 378 tiszteletére az Állam áldozatkészségéből emeltük ezt a márványszobrot)424
W.H. Auden: A menekültek dala (Blues)425
W.H. Auden: Epitáfium egy zsarnok sírjára427
Nagy viharok tépték el a huzalokat427
Mit kerestem...428
Törjetek el...428
Az egyetlen bizonyság429
Kérlek ha végre...(Levéltávirat)429
Kíméljetek meg...avagy Horace Cockery dühös hagyakozása430
Toldalék-vers. Én is voltam...433
Végakaratom kiegészítése (Madame ez a boríték temetésem után bontandó fel és fénymásolata a Calliopé című folyóiratnak továbbítandó! H.C.)433
Post scriptum két végrendeletemhez. Ez sem tréfa ez is komoly437
(Se hold...)439
(Hetek óta...)440
Epilógus
(Az özvegy apokrif kéziratos jegyzete Horace Cockery utolsó 127 költeményének kézirat-kötegéhez. A tíz sűrűn teleírt oldal, ez a halott után küldött búcsúlevél, számvetésnek és fogadalomnak is beillik. Az a tanulság belőle, hogy a költő megdicsőülése kikerülhetetlen. M.J.)441

Méliusz József

Méliusz József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Méliusz József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája

Könyvtári könyv volt. A védőborító éle kopottas.

Állapot: Közepes
940 Ft
370 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája

A védőborító kissé kopott, szakadozott, elszíneződött.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája

A védőborító szakadozott, elszíneződött, kopott. A lapélek foltosak.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája

Könyvtári könyv volt. A védőborító foltos, széle szakadozott.

Állapot: Közepes
940 Ft
750 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája A Horace Cockery-Múzeum/Horace Cockery darabokra tört elégiája

Szép állapotú példány.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba