1.017.125

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai 1-3.

1985. október 2-4.

Szerző

Kiadó: Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Önálló Osztálya
Kiadás helye: Budapest-Békéscsaba
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 973 oldal
Sorozatcím: A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN: 963-673-380-5
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Becsei József, a Békés Megyei Tanács elnökhelyettese üdvözlő szavai
Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
A rendező megye nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a III. Nemzetközi Néprajzi... Tovább

Előszó

Becsei József, a Békés Megyei Tanács elnökhelyettese üdvözlő szavai
Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
A rendező megye nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a III. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia minden résztvevőjét abból az alkalomból, hogy ismét Békéscsabán tekinthetjük át a nemzetiségi néprajz tudományos eredményeit. Külön köszöntöm az elnökség tagjait, valamint azokat a külföldi tudósokat, akik konferenciánkat jelenlétükkel megtisztelték, és akiknek részvétele a tanácskozást a nemzetközi tudományos kapcsolatok fontos eseményévé avatja. Vissza

Tartalom

I. Megnyitó. Együttes ülés
Becsei József üdvözlő szavai 5
Sasala János üdvözlő szavai 9
Köpeczi Béla nyitó beszéde 11
Balassa Iván: A nemzetiségi néprajzi kutatás elvi és módszertani kérdései 16
Bromlej, Ju. V. - Pucskov, P. I.: Etnikai közösségek és etnikai folyamatok a Szovjetunióban. A tipologizálás problémái 24
Horváthová Emilia: A szlovák etnikum hagyományos szellemi kulturája változását előidéző tényezők a Magyar Népköztársaságban
A népi textilművesség Békés megyében című kiállítás megnyitó beszéde a Munkácsy Mihály Múzeumban
Újváry Zoltán: Nemzetiségi textilművészet, népművészet Békés megyében 45
II. A nemzetiségi és a többségi kultúra egymásra hatása
Andrásfalvy Bertalan: A nemzetiségek néprajzi kutatásának elvi és módszertani kérdéseihez 55
Begovácz Rózsa: Nemzetiségi és magyar hatások a Dráva menti horvátok népviseletében 62
Beck Zoltán: Békés megyei adatok a leányszöktetéshez 71
Jan Botik: Az akkulturáció folyamata az alföldi szlovákságnál 81
Culinovic-Konstantinovic Vesna: A különböző etnikai csoportokhoz tartozók házasságkötései és kapcsolatai Jugoszláviában 90
Cupurdija Branko: A salas /szállás/, a tanja /tanya/ és a majur /major/ szavak jelentéstörténete és jelentősége a szállás-major típusú település és építészet keletkezésének tanulmányozásában 105
Divac Zorica: Kulturális integráció a komaság /kumstvo/ példáján 132
Eperjessy Ernő: Adatok a magyarországi nemzetiségek hagyományai és az anyanyelv kölcsönhatásának vizsgálatához 138
Faragó József: A népek közti folklórkapcsolatok alapjai 147
Frankovics György: Néhány párhuzam a kovácsról a szerbek, a horvátok és a magyarok hiedelmében 154
Gaspariková Viera: A szlovák-magyar kapcsolatok tükröződése a népmesemondásban 162
Grafik Imre: Magyar tanyák - szlovák sortanyák? 170
Gyivicsán Anna: Nyelvi dualitás és tartalmi párhuzamok a magyarországi szlovákok közösségi szokásaiban 187
Jech Jaromir: Tapasztalatok az interetnikai kölcsönhatások kutatásának témaköréből 197
Joó Rudolf - Székely András Bertalan: Egy magyar-szlovén közös nemzetiségkuattás néhány módszertani és nyelvi-kulturális tapasztalata 206
Kósa László: A gazdálkodáshoz kapcsolódó előítéletek egy háromnemzetiségű városban 219
Krupa András: Parallelizmusok a Békés megyei magyarok és szlovákok hiedelemvilágában 226
Necak Lük Albine: A kétnyelvű oktató-nevelő munka, mint a személyiségfejlődés és a népek közötti együttélés tényezője 234
Pariková Magdaléna: A szlovák-magyar etnikai határ agrárproblematikájának kutatása 249
Radovanovic Miljana: Az etnikumok közötti kölcsönhatások a Novi Pazar környékén élő falusi lakosság hagyománykultúrájában 254
Richter-Csumak Elizabeta: A vegyes nemzetiségi családokból származó serdülőkorúak nemzetiség-választása 262
Sigmundová Marta: Szociális fejlődés és etnikai integráció 270
Skovierova Zita: A Nyitra környéki községek közötti társadalmi kapcsolatok 287
Tátrai Zsuzsanna: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban 295
Újváry Zoltán: A magyar népi színjátszás nemzetiségi kapcsolatai és párhuzamai 304
Voigt Vilmos: A magyarországi nemzetiségek nemzetközi kutatása 310
Zsilák Mária: Szlovák népi imádságok sajátosságai
Újváry Zoltán: A magyar népi színjátszás nemzetiségi kapcsolatai és párhuzamai 304
Voigt Vilmos: A magyarországi nemzetiségek nemzetközi kutatása 310
Zsilák Mária: Szlovák népi imádságok sajátosságai a magyar és a szlovén népi imádságokkal való összevetésben 317
Zsilina Alina Nyikolajevna: Üzbégek Dél-Kazahsztánban 331
III. Egy nemzetiség népi kulturájának vizsgálata
Bartalska Lubica: A magyarországi szlovákság népi alkotóinak irodalmi törekvései 351
Bárth János: A parasztközösség önigazgatása egy erdélyi magyar faluban 362
Boross Marietta: A pesti német kertészcéh 374
Bődi Erzsébet: Az ünnepi étkezés a magyarországi lengyel nemzetiségiek táplálkozási kultúrájában 386
Comajová Olga: A gömöri népi fazekasság kutatásáról a szlovák-magyar etnikai határ mentén 393
Dankó Imre: Az úgynevezett tájházak etnográfiai problémái 400
Danter Izabella: Népi gyógyítás a Csalló-közben: Csilizköz 407
Driljaca Dusan: A többségi és kisebbségi kultúra kölcsönhatása Bosznia példáján a XIX. század végén és a XX. század közepén 415
Galambos Ferenc: A burgenlandi magyar népzenei kutatás és annak felhasználása kulturális munkánkban 422
Gombos János: Újabb eredmények és problémák a tótkomlósi szlovákság XVIII. századi történetének kutatásában 428
Haisman Tomas: A cigányok etnikai csoportja - A roma-cigányok városi környezetben Közép-Csehországban 436
Hocopán Sándor: Pótlás. - A méhkeréki fonó egy egyedi aspektusa 441
Hoppál Mihály: Etnikus tudat és kisebbség 446
Karnoouh Claude: A népi hagyományok helyzete a magyarországi románok körében 462
Käfer István: A magyar-szlovák szimbiózis a magyarországi szlovákok kulturális életében 473
Kremensek Slavko: A városi környezetben élő nemzetiségek néprajzi kutatása 479
M. Kozár Mária - Hírnök Katalin: Szlovének a városokban - Szentgotthárd 487
Kriza Ildikó: Etnikus szimbólumok az amerikai magyarok körében 494
Lantosné Imre Mária: Hagyomány és kölcsönhatások a magyarországi németek népi építészetében 507
Liszka József: A néprajzi gyűjtőmunka eredményei és távlatai a Csemadok keretein belül az érsekújvári járásban 517
Lukács László: A szőlőőrzés rendszere a Vértes német nemzetiségi településein 525
Madzsarov Dzseni: A XIV-XIX. századi tejfeldolgozás a régi bolgár lakosságnál Északkelet-Bulgáriában 540
Manherz Károly: A magyarországi német néprajzkutatás eredményei és távlatai 549
Marczell Béla: Adatok a csallóközi hiedelmekhez 554
Nahodil Otakar: Az enkulturációs folyamatok problematikája a nemzetiségi kutatásban 564
Páll István: Szlovák telepesek Szatmár megyében 590
Penavin Olga: Adalékok a nyelvi kontaktuskutatáshoz a jugoszláviai magyar nyelvjárásokban 602
Peneva-Vincze Lilia: A magyarországi bolgárkertészek táplálkozásáról 618
Petercsák Tivadar: Az észak-magyarországi szlovákok erdei foglalkozásai 624
Sirácky Ján: A nép élete az alföldi szlovákokról szóló írásos forrásmunkákban 630
Veselinovic Sulc Magdolna: A folklór szerepe a Vajdaságban - a soknemzetiségű közösségekben 642
Weinhold Rudolf: Etnográfiai kutatások eredményei a magyarországi németek körében Észak-Baranyában /különös tekintettel az etnikai folyamatokra/ 651
Wild Katalin: Német búcsúnapi szokások Dél-Magyarországon 659
IV. A nemzetiségi néprajzi kutatás általános és részeredményei
Aumüller Stephan A.: Az etnobotanika mostoha szerepe Burgenlandban 671
Barna Gábor: A magyar búcsújáros interetnikus vonatkozásai 677
Burkhart Dagmar: Akkulturációs jelenségek a bevándorlók körében Nyugat-Berlinben 686
Dobó Attila: Néhány gondolat a nmezetiség fogalmának dialektikus- és formállogikai elemzéséhez 695
Förster Frank: A szocialista és a tudományos-technikai forradalom kölcsönhatásának szociális- és etnokulturális kísérőjelenségei egy vegyesnemzetiségű vidéki ipari körzetben, a lausitzi szén- és energiamedencében 703
Grin Igor: A Délkelet-Alföldön élő szerbek epikus népdalainak sorsáról 709
Győri-Nagy Sándor: Kulturökológia kontra nyelvi ökonómia 719
Holbová Katarina: Népi építészet Mohiban /Mochovce/ 735
Horváth Sándor: Kölcsönhatások a nyugat-magyarországi horvátok népi kultúrájában 741
Halmanfy Béla: A szlovák népdalok élete Esztergom környékén 748
Kamocki Janusz: Egy kisebbségi közösség rekonstrukciója 760
Kantárová Viera: Tapasztalatok a külföldön élő honfitársaink szlovákiai folklór-bemutatójából 767
Kiss Mária: A műrokonság délszláv-magyar párhzzamaihoz 774
Kolev Nikolaj: A bolgár népi kultúra lokális és regionális variánsai 781
Kovács Ágnes: Örömök és gondok a hazai nemzetiségi népmese kiadványokkal kapcsolatban 791
B. Kovács István: Néprajzi tájékozódás a gömöri kisnemesek utódai között 809
M. Kozár Mária: A Szentgotthárd környéki szlovének néprajzi kutatása 823
Müns Heike: Az ifjúság kapcsolata a hagyományhoz és megújuláshoz lakodalmi szokások alapján 832
Nellemann George: A dániai nemzetiségek helyzete ma 844
Németh Zoltán: Egy kis szlovák enkláve nyelvének és népdalkincsének alakulása magyar környezetben 849
Nikolic Desanka: A család mint etnokulturális kölcsönhatások tényezője a jugoszláv Bácskában 865
Pancuhova Éva: A lengyel Szepesség déli részének lakóházai és belső berendezésük 872
Pimenov V. V.: Az etnosz rendszer elemzése /tapasztalatok és perspektívák/ 880
Sadowska Ewa: A lengyelországi nemzetiségi kisebbségek szabadtéri, néprajzi múzeumai 889
Sopoliga Miroslav: A kutatások jelenlegi állása és az ukrán népi építészet megőrzése Kelet-Szlovákiában 897
Timaffy László: A magyar-német-horvát néphagyományok egymásrahatása a Kisalföldön, a népköltészet tükrében 918
Vilhar Nada: A mezőgazdaság szerkezetének változása Karintiában német-szlován vegyes területen 1973 után 924
Adalékok
Harmath Lajosné: A III. BNNNK kapcsán a Kossuth Rádió "Szólj, szólj sípom" című sorozat műsorában elhangzott sváb gyermekjáték összeállítás Hajósról 937
Geller Ottó: Adatok Rajka /Ragnedorf/ német lakosságának néprajzához 944
V. A III. békécsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia adattára
A konferencia védnökei 951
A konferencia előkészítő bizottsága 952
A konferencia résztvevői 954
A szerzők névmutatója 960
A kiadó ajánlása 963
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem