1.042.842

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A jel tudománya/Szemiotika

Fülszöveg

Bármerre is nézünk, jelekkel vagyunk körülvéve, de legalábbis jelként tudjuk értelmezni környezetünk megannyi megnyilvánulását. Ebben a válogatott tanulmánykötetben a jelekkel foglalkozó tudomány, a szemiotika megismeréséhez szükséges legfontosabb szövegek találhatók elsősorban tanárok és diákjaik, illetőleg diákok és tanáraik számára, no meg mindazoknak ajánlva, akik bár kinőttek már az iskolapadból, érteni, vagy éppen jobban érteni akarják környezetüket és benne önmagukat. Ez a könyv először 1975-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál, de az összeállítás már 1972-ben elkészült. A mostani, második kiadás változatlan formában tartalmazza az eredeti kötet anyagát. Ez indokolja A jel tudománya cím megtartását. Ám nem csak azt tartja kézben az olvasó, ami az első kiadásban megjelent: a kötetet kibővítettük néhány nagyon fontos szöveggel, amelyek azóta születtek. Ez pedig megindokolja, hogy miért is bővült a kötet címe a Szemiotikával.

Tartalom

A második kiadás elé 7
A JEL TUDOMÁNYA ................................. 11
Bevezetés (az első kiadáshoz).............................. 13
Pragmatista-behaviorista ösvényeken..................... 21
C. S. Peirce
A jelek felosztása...................................... 23
C. W. Morris
A jelelmélet megalapozása................................39
C. W. Morris
A jelelmélet alapfogalmai ................................ 73
C. K. Ogden-l. A. Richards
A jelentés jelentése: összefoglalás........................... 81
Az európai hagyomány útjain........................... 89
E. Cassirer
A szimbolikus formák filozófiájából.......................... 91
G. Frege
Az értelem és a jelentés vizsgálata.......................... 101
R. Carnap
Jelentés és szinonímia.................................. 113
H. Wallon
A jelentő és a jelentett összefüggése a gondolkodásban............ 127
A jel tudományának mai körvonalai...................... 135
L. Hjelmslev
A jel glosszematikus megközelítése ......................... 137
A. J. Greimas
A jelentés elemi szerkezete .............................. 157
L. J. Prieto
Funkcionális szemiológia ................................ 169
M. Bense
Jel és információ ..................................... 187
Georg Klaus
Szemiotika és ismeretelmélet ............................ 205
U. Eco
Szemiológia és szemiotika ............................... 231
G. Mounin
A szemiológia: a közlés vagy a jelentés tudománya?.............235
R. Wells
Disztinktív emberi szemiotika ............................. 241
Szemiotikai horizont ............................. 247
V. V. Ivanov
A szemiotika helye a tudományok között .................... 249
M. Menti
A teljes kommunikációs folyamai tanulmányozásának viszontagságai .... 255
T. V. Civjan
Az etikett nyelve ..................................... 265
S. Zólkiewski
Kultúra és szemiotika .................................. 273
L. O. Reznyikov
A jelrendszerek alkotó szerepe a tudományban ................285
T. A. Sebeok
Az összehasonlító szemiotika lehetőségéről ................... 295
Művészet és szemiotika ............................ 301
B. A. Uszpenszkij
A művészet szemiotikájáról............................... 303
T. Todorov
Szinekdoché.........................................307
S. Morawski
Mimézis ........................................... 315
S. J. Schmidt
Bevezetés egy szövegszemantikai irodalomtudományba.......... 323
M. Schapiro
A vizuális művészetek szemiotikájából ...................... 343
V. Morin
A humoros rajz ...................................... 355
M. Krampen
Az építészet szemiotikája................................ 379
SZEMIOTIKA...................................... 385
Jel............................................................................................387
Szemiotika..................................................................................403
Szemiotika és nyelvészei ............................................................429
Szemiózis .................................... . . 439
Jegyzetek ......................................... 447
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A jel tudománya/Szemiotika A jel tudománya/Szemiotika A jel tudománya/Szemiotika
Állapot:
3.560 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba