1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana tanulmányozásához 1979/1980

Szöveggyűjtemény/Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Hároméves általános tagozat Egyéves pártiskola

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A politikai gazdaságtan alapvető kategóriái és törvényei
A politikai gazdaságtan általános összefüggései, kategóriái és törvényei5
Marx: Munkafolyamat és értékesítési folyamat (Részlet - A tőke. I. köt.)5
A politikai gazdaságtan különös összefüggései, kategóriái és törvényei15
Marx: Az áru (Részlet - A tőke. I. köt.)15
Termelés, újratermelés és gazdasági növekedés29
Lenin: A nemzeti jövedelem elmélete (Részlet - A kapitalizmus fejlődése Oroszországban)29
Marx: Egyszerű újratermelés. (Részlet - A tőke. I. köt.)35
A kapitalizmus politikai gazdaságtana
A kapitalizmus termelési viszonyainak általános jellemzése53
A tőkés termelési viszonyok lényege. A marxi tőke- és értéktöbbletelmélet53
Marx: Értékesítési folyamat. (Részlet - A tőke. I. köt.)53
A kapitalizmus fejlődésének szakaszai67
Marx: A tőkés felhalmozás történelmi tendenciája (Részlet - A tőke. I. köt.)67
Lenin: A termelés koncentrációja és a monopóliumok (Részlet - Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka)70
A monopolkapitalizmus átnövése az állammonopolista kapitalizmusba és fejlődésének tendenciái (Részlet - a mai monopolkapitalizmus politikai gazdaságtana)84
A tőkés gazdálkodás jellemzői és sajátosságai106
A tőkés gazdálkodás rendszere106
Lenin: A finánctőke és fináncoligarchia (Részlet - Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka)106
Palánkai Tibor: A pénzügyi unió terve az EGK-ban (Részlet - A nyugat-európai integráció)120
Petschnig Mária: Az infláció és az árszintemelkedés kapcsolata148
Újratermelés, gazdasági növekedés, gazdasági egyensúly, válságok a kapitalizmusban166
Marx: A törvény belső ellentmondásainak kibontakozása (Részlet - A tőke. III. köt.)166
Nyilas József: Az 1974-1975. évi tőkés világgazdasági válság hatása a tőkésországok közötti erőviszonyokra170
A tőkés világgazdaság183
Lenin: Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka (Részlet)183
Palánkai Tibor: A tőkés világgazdaság helyzete. A vezető tőkés körök törekvései a világgazdasági válság megoldására197
Fogyasztás és a munkásosztály életszínvonala a kapitalizmusban216
Marx: A tőkés felhalmozás általános törvénye (Részlet - A tőke. I. köt.)216
Nemes Gábor: Munkanélküliség a tőkés világban225
A szocializmus politikai gazdaságtana
A szocializmus termelési viszonyai239
A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet239
Lenin: Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában239
A szocialista termelési viszonyok általános jellemzői249
Kahulits László: Tulajdonviszonyaink fejlődése a fejlett szocialista társadalom építésének időszakában249
Az MSZMP programnyilatkozata (Részlet - A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának jegyzőkönyve)268
Héthy Lajos: Az érdekviszonyok és az irányítás szemlélete278
A gazdaság és a politika viszonya és kölcsönhatása. A párt vezető szerepe érvényesülésének elvei és gyakorlata a gazdaságban296
Lenin: Az OK(b)P XI. kongresszusa (Részlet - Lenin Művei. 33. köt.)296
Bálint József: Lenin a gazdaság és a politika viszonyáról305
A szocialista gazdálkodás jellemzői és sajátosságai331
Gazdasági elkülönültség és árutermelés a szocializmusban331
A. V. Bacsurin: A terv, az áru- és pénzviszonyok (Részlet - Az irányítás és a tervezés kérdései)331
Rácz László: Árrendszerünkről360
Tervszerűség és tervgazdálkodás a szocializmusban375
Lenin: Az egységes gazdasági tervről375
Hoós János: Soron levő gazdaságpolitikai feladatainkról385
Szocialista vállalatok és munkájukkal szemben támasztott alapvető követelmények401
Kahulits László: A szocialista vállalat néhány elvi kérdése (Részlet - Tájékoztató, Oktatási Minisztérium)401
Búza Márton: A munkahelyi demokrácia (Részlet - Az üzemi demokrácia fejlesztésének kérdései)424
A szocialista újratermelés. Gazdasági növekedés és egyensúly a szocializmusban442
A szocialista újratermelés, gazdasági növekedés. Gazdasági egyensúly a szocializmusban442
Lenin: A szovjethatalom soron levő feladatai (Részlet - Összes Művei. 36. köt.)442
Drecin József: Népgazdaságunk termelési szerkezetének fejlesztése, a fejlett szocializmus anyagi-technikai bázisának megteremtése és a gazdasági növekedés összefüggése445
A szocialista világgazdasági rendszer461
A KGST Komplex Programja (Részlet - A KGST-tagállamok gazdasági integrációjának komplex programja)461
N. V. Faggyejev: A KGST-tagországok többoldalú integrációs intézkedéseinek egyeztetett terve - az együttes tervezőtevékenység fontos szakasza474
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1977. október 20-i határozata a hosszú távú külgazdasági politikánk és a termelési szerkezet fejlesztésének irányelveiről (Részlet - A gazdasági építőmunka közvetlen és távlati feladatai)487
Szikszay Béla: Harminc éve alakult meg a KGST503
Elosztás, fogyasztás és életszínvonal a szocializmusban515
Monigl István: Életszínvonal-politikánk, elosztáspolitikánk fejlesztésének fő irányai515
Zafir Mihály: Fogyasztáspolitikánk528
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana tanulmányozásához 1979/1980 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana tanulmányozásához 1979/1980 A kapitalizmus és a szocializmus politikai gazdaságtana tanulmányozásához 1979/1980

A borító kissé elszíneződött, foltos, rajta és a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba
konyv