Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.984

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kapitalizmus politikai gazdaságtana

Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Szakosított tagozat Politikai gazdaságtan I. évfolyama számára 1982/1983

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ELSŐ FEJEZET
A politikai gazdaságtan alapfogalmai. A politikai gazdaságtan tárgya
I. A gazdasági (újratermelési) folyamat 5
II. A termelőerők és a termelési viszonyok 12
III. A termelőerők és a termelési viszonyok kapcsolata. A termelési mód 22
IV. A gazdasági kategóriák és a gazdasági törvények 24
V. A politikai gazdaságtan tárgya 31
VI. A politikai gazdaságtan módszere 35
VII. A politikai gazdaságtan kialakulása, osztály jellege és pártossága 33
MÁSODIK FEJEZET
Az árutermelés alapkategóriái. A marxi érték- és pénzelmélet alapjai
I. Az árutermelés fogalma és általános feltételei 45
II. Az áru és az árutermelő munka sajátosságai. Az árutermelés alapvető ellentmondása 49
III. Az áru értékének nagysága 56
IV. Az értékformák fejlődése. A pénz kialakulása és lényege. A pénz funkciói 60
V. Az értéktörvény mint az árutermelés törvénye 74
HARMADIK FEJEZET
Tőke és értéktöbblet
I. A tőkés Kizsákmányolás 83
II A munkabár a Kapitalizmusban 107
III A tőke megtérülése és az értéktöbblet évi rátája. Az értéktöbblet, átalakulása profittá 116
IV. A tőkés gépi nagyipar hatása a termelés társadalmasodására. A kapitalizmus alapvető ellentmondása 123
NEGYEDIK FEJEZET
A tőke felhalmozása. A monopóliumok
I. A tőkés egyszerű és bővített újratermelés 129
II. A tőkefelhalmozás módjai 134
III. A koncentráció és a centralizáció meggyorsulása a múlt század utolsó harmadában és ennek társadalmi hatása: a monopóliumok kialakulása az iparban 145
ÖTÖDIK FEJEZET
Az állammonopolista kapitalizmus
I. Az állam monopolista kapitalizmus kialakulásának és erősödésének szükségessége és tényezői 171
II. Az állammonopolista kapitalizmus lényege és rendszere. A tőkés termelési viszonyok sajátosságai az állammonopolista kapitalizmusban 133
III. Az állammonopolista kapitalizmus történelmi-társadalmi helye 207
HATODIK FEJEZET
A tudományos-technikai forradalom és társadalmi-gazdasági következményei. A munkásosztály helyzete a kapitalizmusban
I. A tudományos-technikai forradalom lényege és sajátosságai 216
II. A tudományok fejlődésének új vonásai 222
III. A tudományos-technikai forradalom vívmányai hasznosításának főbb társadalmi-gazdasági követelményei 232
IV. A tudományos-technikai forradalom új vívmányai hasznosításának ellentmondásai a fejlett tőkésországokban 236
V. A munkásosztály helyzete a mai kapitalizmusban 241
VI. A proletariátus életkörülményeinek összetevői és azok alakulása 249
VII. A munkásosztály relatív helyzete 276
HETEDIK FEJEZET
Átlagprofit és termelési ár. Monopolár és monopolista profit
I. A profitráta alakulása az egyes iparágakban értékarányos árak feltételezése mellett 286
II. A termelési ár kialakulása 290
III. Az átlagprofit és a termelési ár marxi elméletének politikai és tudományos jelentősége 295
IV. Monopolár, monopolista profit 296
V. Az átlagprofitráta alakulása 303
NYOLCADIK FEJEZET
Földjáradék. Agrárviszonyok a kapitalizmusban
I. A tőkés földjáradék a bérleti rendszer uralkodása esetén 314
II. A tőkés földjáradék a saját gazdálkodás uralkodó volta mellett 330
III. A föld ára a kapitalizmusban 333
IV. A mezőgazdaság fejlődése a monopolkapitalizmusban 334
V. A földjáradék a modern kapitalizmus mezőgazdaságában 353
KILENCEDIK FEJEZET
Kereskedelmi tőke és kereskedelmi profit
I. A kereskedelmi tőke 384
II. A tőkés kereskedelem formái 376
III. Kereskedelem a monopolkapitalizmusban 373
TIZEDIK FEJEZET
A polgári közgazdaságtan érték- és értéktöbblet-elmélete és bírálata
I. A munkaérték-elmélet és a polgári közgazdaságtan 389
II. A polgári közgazdaságtan rövid történelmi áttekintése 391
III. A klasszikus polgári értékelmélet 394
IV. A vulgáris polgári közgazdaságtan értékelmélete 402
V. A szubjektív polgári közgazdaságtan és értékelmélete 405
TIZENEGYEDIK FEJEZET
Kölcsöntőke és hitel. Pénzforgalom a kapitalizmusban
I. Kölcsöntőke. Kamat. Vállalkozói nyereség 415
II A bankok kialakulása és a bank haszna 420
III. A bankmonopóliumok kialakulása és a finánctőke 422
IV. Hitel és pénzforgalom a mai kapitalizmusban 430
TIZENKETTEDIK FEJEZET
Társadalmi újratermelés és gazdasági válságok a kapitalizmusban
I. A társadalmi termék újratermelése 483
II. A tőkés újratermelés ciklikussága 502
III. Az agrárválságok 515
IV. A tőkés újratermelés és a gazdasági válságok az imperializmusban 521
TIZENHARMADIK FEJEZET
A tőkés újratermelés ábrázolása a modern polgári közgazdaságtanban
I. A keynesizmus létrejöttének szükségessége és lényege 563
II. A neokeynesi növekedési elmélet 579
III. A neoklasszikus növekedési elmélet 585
IV. A keynesi közgazdaságtan válsága 590
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
A tőkés világgazdasági rendszer és fejlődésének egyes közgazdasági kérdései
I. A tőkés világgazdasági rendszer kialakulásának és fejlődésének főbb jellemzői 595
II. A termelőerők fejlődése és a nemzetközi monopóliumok kialakulása Magánmonopolista és állammonopolista integráció a tőkés világgazdaságban 616
TIT. A nemzetközi valutáris kapcsolatok 667
IV. A fejlődő országok a tőkés világgazdaságban 696
TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Az imperializmus történelmi helye. A kapitalizmus általános válsága
I. Az imperializmus: monopolkapitalizmus, a kapitalizmus külön fejlődési szakasza 739
II. Az imperializmus mint hanyatló kapitalizmus 751
III. Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka, a szocialista forradalom előestéje 765
IV. A kapitalizmus általános válságának lényege, megnyilvánulási formái és történelmi alakulása 781
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kapitalizmus politikai gazdaságtana A kapitalizmus politikai gazdaságtana A kapitalizmus politikai gazdaságtana

A borító kopott, foltos.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba