Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A katolikus egyház katekizmusa


Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 652 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN: 963-360-789-2
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Őrizni a hitletéteményt; íme, ez az a küldetés, melyet az Úr Egyházára bízott és amit az betölt minden időben. A II. Vatikáni egyetemes Zsinat, melyet boldogemlékű elődöm, XXIII. János harminc éve... Tovább

Előszó

Őrizni a hitletéteményt; íme, ez az a küldetés, melyet az Úr Egyházára bízott és amit az betölt minden időben. A II. Vatikáni egyetemes Zsinat, melyet boldogemlékű elődöm, XXIII. János harminc éve hívott egybe, szándék és óhaj gyanánt fogalmazta meg, hogy a figyelem középpontjába állítsa az Egyház apostoli és pásztori küldetését. Az evangéliumi igazság fényének felragyogtatásával így akart odavezetni minden embert Krisztushoz, aki mindenek fölött van (vö. Ef 3,19), hogy keressék Őt és befogadják szeretét.
Ezekhez az alapszándékokhoz csatlakoztatva, XXIII. János pápa fő feladataként jelölte meg a keresztény tanítás értékes hitleleményének gondosabb őrzését és kifejtését, hogy így hozzáférhetőbb legyen Krisztus hívei és a jóakaratú emberek számára. A zsinat , hogy ezt elérje, elsősorban nem a kor tévedéseinek elítélésével foglalkozott, hanem inkábba hit tanítása szépségének és erejének bemutatására figyelt. "Ennek a zsinatnak világító fényei az Egyház (...) lelki gazdagodásának forrásává lesznek" - fogalmazódott meg. - "Miután belőle új erőket nyert, félelem nélkül tekinthet jövőjére. (...) Örömmel, félelem nélkül kell a munkába kezdeni, melyet korunk kíván meg. Így követjük azt az utat, melyet az Egyház húsz évszázad óta jár." Vissza

Tartalom

Rövidítések jegyzéke5
"Fidei depositum" apostoli konstitúció7
Előszó13
Az ember élete - Istem megismerése és szeretete13
A hit átadása - a katekézis13
E katekizmus célja és címzettjei15
A katekizmus felépítése15
Gyakorlati útmutató a katekizmus használatához16
A helyi viszonyokra alkalmazás szükségessége17
Hitünk megvallása19
"Hiszek" - "Hiszünk"23
Az ember "képessége" Isten felé23
Vágyakozás Isten után23
Az Isten megismerésének útjai24
Isten megismerése az Egyház szerint25
Hogyan szóljunk Istenről?26
Isten találkozik az emberrel27
Az isteni kinyilatkoztatás28
Az isteni kinyilatkoztatás továbbadása32
A Szentírás36
Az ember válasza Istennek43
Hiszek43
Hiszünk48
A keresztény hit megvallása53
Hiszek egy Istenben, az Atyában55
"Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében"55
Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában96
"És Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában"98
"Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától103
"Jézus Krisztus szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették"125
"Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül"138
"Jézus fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján"144
"Onnan jön el ítélni élőket és holtakat"146
Hiszek a Szentlélekben149
"Hiszek a Szentlélekben"150
"Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat"162
"Hiszem a bűnök bocsánatát"204
"Hiszem a test feltámadását"206
"Hiszem az örök életet"212
A keresztény misztérium ünneplése223
Szentségi üdvrend231
A húsvéti misztérium az Egyház idejében231
A liturgia - a Szentháromság műve231
A húsvéti misztérium az Egyház szentségeiben238
A húsvéti misztéium szentségi ünneplése242
Az Egyház liturgiájának ünneplése242
Liturgikus sokféleség és a misztérium egysége254
Az Egyház hét szentsége257
A keresztény beavatás szentségei257
A keresztség szentsége258
A bérmálás szentsége269
Az Eucharisztia szentsége276
A gyógyulás szentségei295
A bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége295
A betegek kenete309
A közösség szolgálatának szentségei315
Az egyházi rend szentsége316
A házasság szentsége328
Más liturgikus szertartások341
A szentelmények341
A keresztény termelés344
Élet Krisztusban347
Az ember hivatása: élet a lélekben353
Az emberi személy méltósága353
Az ember Isten képmása353
Hivatásunk a boldogságra355
Az ember szabadsága358
Az emberi cselekedetek erkölcsisége361
A szenvedélyek erkölcsisége363
Az erkölcsi lelkiismeret365
Az erények369
A bűn376
Az emberi közösség381
A személy és a társadalom381
A társadalmi életben való részvétel384
A társadalmi igazságosság388
Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem392
Az erkölcsi törvény392
Kegyelem és megigazulás399
Az Egyház: anya és tanító406
A tízparancsolat411
"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből"418
Az első parancsolat418
A második parancsolat428
A harmadik parancsolat431
"Szeresd embertársadat, mint saját magadat"436
A negyedik parancsolat436
Az ötödik parancsolat447
A hatodik parancsolat459
A hetedik parancsolat471
A nyolcadik parancsolat481
A kilencedik parancsolat489
A tizedik parancsolat492
A keresztény imádság499
Az imádság a keresztény életben503
Mi az imádság?503
Az imádság kinyilatkoztatása. Általános felhívás az imára.504
Az Ószövetségben505
Az idők teljességében510
Az Egyház idejében515
Az imádság hagyománya519
Az imádság forrásai520
Az imádság útja522
Vezetők az imádság útján526
Imaélet528
Az ima megnyilvánulásai529
Az imádság, mint küzdelem532
Jézus órájának az imája537
Az Úr imádsága: "Mi Atyánk!"539
"Az egész evangélium foglalata"539
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy"542
A hét kérés547
A záró doxológia558
Idézetek mutatója561
Tematikus mutató621
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem