Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.439

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A kelet-európai országok története I/2. (töredék)

Kezdettől a kapitalizmus koráig/Kézirat

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 220 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: J2-155. Kézirat. Megjelent 148 példányban. Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

LENGYELORSZÁG TÖRTÉNETE
A feudalizmus kora
A korai feudalizmus (IX. sz. eleje - XII. sz. közepe)
Az ősközösség bomlása és a feudalizmus kezdetei251
A lengyel állam gazdasági és társadalmi viszonyai a X. és XI. sz.-ban253
Az állam megszilárdulása és a kereszténység felvétele255
A lengyel állam területi terjeszkedése és az egyházi szervezet kiépítése256
Antifeudális népi felkelések257
A német fennhatóság felszámolása259
A központi hatalom harca az ország egységének megőrzéséért259
A feudális széttagolódás kora Lengyelországban (XII. sz. közepe - XIV. sz. közepe)
III. Boloslaw végrendelete260
A feudális széttagolódás okai261
A fejedelmek és a mágnások harca262
A nagybirtok, az immunitás és a parasztság kizsákmányolása. A parasztság rétegződése és antifeudális harca263
A közigazgatás264
A széttagolt Lengyelország nemzetközi viszonyai265
Az egyház265
Sziléziai egyesítő törekvések267
A mazóviai fejedelmek harcai a poroszok ellen. A német lovagrend behívása267
A tatárjárás következményei268
A németjogú telepítések269
A rendek kialakulása271
A lengyel részfejedelemségek a tatárjárás után271
Az egyesítés előfeltételeinek létrejötte és az első egyesítési kísérletek272
Lengyelország egyesítése275
A lengyel rendi állam (A XIV. sz. közepétől a XV. sz. közepéig)
Lengyelország nemzetközi helyzete a XIV. sz. elején. Harcok a német lovagrend ellen276
Nagy Kázmér uralkodásának kezdete277
A halicsi probléma és a magyar-lengyel unió278
Kázmér belpolitikája279
A királyi hatalom anyagi alapja. Kázmér államának jellemzése281
Lengyelország gazdasági fejlődése a XIV. sz.-ban és a XV. sz. első felében282
Az első magyar-lengyel unió284
A lengyel-litván unió285
A német lovagrend hatalmának megtörése. A grünwaldi ütközet286
A huszitizmus terjedése Lengyelországban és a mágnásuralom287
Swidrigaljo felkelése és a huszita mozgalmak288
A második magyar-lengyel unió289
A főurak hatalmának korlátozása289
Poroszország bekebelezése290
A lengyel kultúra a XV. sz. közepéig291
A soknemzetiségű Lengyelország kialakulása (XV. sz. közepe - XVI. sz. harmadik negyede)
A gazdasági és társadalmi viszonyok294
A Jagellók Cseh- és Magyarországon295
A lengyel köznemesség harca a mágnások ellen297
A lengyel országgyűlés298
Harc az állam vezetéséért298
A reformáció Lengyelországban299
Poroszország szekularizációja300
A köznemesség hatalma tetőpontján301
Lengyel-orosz háborúk. Habsburg szövetség301
A livóniai háború és a lublini unió302
A lengyel kultúra a XV.-XVI. sz-ban303
A nemesi köztársaság kora (XVI. sz. vége - XVII. sz. közepe)
A gazdasági és társadalmi viszonyok305
A falusi osztályharc. A kozákság306
Az első "szabad" királyválasztás. Báthory István307
A mágnásuralom megszilárdulása309
A bresti vallási unió309
Az orosz háborúk310
Svéd és török háborúk. Lengyel-Habsburg szövetség311
A nemesi "köztársaság válsága (XVII. sz. közepe - XVIII. sz. közepe)
A gazdasági és társadalmi viszonyok312
A főúri latifundiumok keletkezése313
Az ukrán parasztok és a kozákok harca a földesurak ellen314
A Hmelnyickij-felkelés. Ukrajna és Oroszország egyesülése314
Kostka Napierski felkelése315
A svéd háborúk315
Belső zavarok, a "liberum veto"317
A török háború. Sobieski János318
Az északi háború319
A gazdasági és társadalmi válság321
A lengyel reformkor (XVIII. sz. közepe - 1795.)
A gazdasági és társadalmi viszonyok a XVIII. sz. második felében323
Harc a hatalomért324
Az 1674. évi országgyűlés reformjai325
A reakció előretörése325
A bari konföderáció326
Lengyelország első felosztása327
A lengyel reformideológia328
Az iskolareform329
A négyéves országgyűlés330
Az 1791. évi alkotmány332
A targowicei konföderáció. Lengyelország második felosztása333
A kosciuszko-felkelés334
Lengyelország harmadik felosztása336
A lengyel kultúra a XVII-XVIII. században336
A nemzeti felszabadító mozgalmak kora (1795-től 1864-ig)
A foglaló hatalmak berendezkedése a lengyel területeken338
A lengyel légiók Franciaországban339
A varsói hercegség340
A bécsi kongresszus és a lengyel kérdés342
A lengyel királyság a bécsi kongresszus után342
Az 1830-1831. évi felkelés344
Porosz-Lengyelország a XIX. sz. első felében346
Krakkó szabad város és Galícia a XIX. sz. első felében347
A lengyel emigráció348
A lengyel királyság az 1830-31. évi felkelés leverése után349
Az 1846. évi krakkói felkelés350
Az 1848. évi forradalmak és a lengyelek351
Az 1863-64. évi felkelés Orosz-Lengyelországban353
A lengyel kultúra a XIX. sz. első felében356
ROMÁNIA TÖRTÉNETE
Bevezetés
Az ősközösség és a rabszolgaság kora
A dákok363
Dácia római uralom alatt364
A feudalizmus kora
A román nép és nyelv kialakulása. A román feudalizmus kezdetei
A román nép és nyelv kialakulása366
A román feudalizmus kezdetei370
A román feudális államok megalakulása
Havaselve kialakulása és megerősödése377
Gazdaság, társadalom államszervezet378
Mircea cel Bätrin (1386-1418)380
Moldva kialakulása382
Alexandru cel Bun (1400-1432) 384
Az erdélyi románság fejlődése a vajdaság korában385
Függetlenségi harc a török ellen (XV. - XVI. század)
Gazdasági és társadalmi fejlődés a XV. század második felében390
A központi hatalom megerősítése Moldvában392
Stefan cel Mare harcai a törökök ellen393
Kísérlet a központi hatalom megerősítésére Havaselvén395
Harcok a török ellen a XVI. században395
Művelődés a XV-XVI. században398
Kísérlet a központi hatalom megerősítésére és a török kiűzésére Havaselvén Mihai Viteazul (1593-1601)
Havaselve gazdasági fejlődése Mihai Viteazul idejében401
Mihai Viteazul harcai a törökök ellen403
Erdély és Moldva meghódítása405
Mihai Viteazul bukása406
A török hatalom hanyatlása a XVII. században és a román fejedelemségek
Gazdasági-társadalmi fejlődés a XVII. században408
Havaselve és Moldva politikai története a XVII. században410
A kultúra fejlődése a XVII. században412
Az erdélyi románság a fejedelemség és az osztrák uralom korában
Az erdélyi fejedelemség és az erdélyi románság a XVI. sz-ban414
Az erdélyi román reformáció a XVI. században416
Az erdélyi fejedelemség és az erdélyi románság a XVII. században419
A román nép fejlődése az osztrák uralom alatt álló Erdélyben a XVIII. században422
A feudalizmus bomlása és a kapitalizmus kezdetei
A fanarioták kora (1811-1821)427
Gazdasági-társadalmi fejlődés a fanarioták korában429
A kultúra fejlődése a XVIII. században432
Tudor Vladimirescu felkelése (1821)434
A kapitalista viszonyok kialakulása a román fejedelemségekben (1828-1848)435
Gazdasági-társadalmi fejlődés a drinápolyi béke után436
A Szervezeti Szabályzatok437
A kultúra fejlődése a Szervezeti Szabályzatok korában439
Az erdélyi románság a XIX. század első felében439
Az 1848-1849-i forradalmi mozgalmak
A moldvai mozgalom442
A havaselvei mozgalom443
Az erdélyi és a magyarországi mozgalom446
A román fejedelemségek egyesülésének kora (1849-1864)
A gazdasági-társadalmi fejlődés452
A román fejedelemségek egyesülése. A burzsoá Románia megalakulása455
Politikai harcok Cuza idejében458
A parasztság földhözjuttatásáról szóló törvény (1864)460
Cuza detronizálása (1866)462
A kultúra fejlődése (1849-1864)462
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kelet-európai országok története I/2. (töredék) A kelet-európai országok története I/2. (töredék) A kelet-európai országok története I/2. (töredék)

A borító enyhén elszíneződött, rajta bejegyzés, a kötet néhány lapján aláhúzások láthatóak.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba