992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

A kémia újabb eredményei 36.

Nemvizes oldatok koordinációs kémiája/A Fourier-transzformációs spektrometria elvi alapjai (a sorozat 36. kötete)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 265 oldal
Sorozatcím: A kémia újabb eredményei
Kötetszám: 36
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-05-1258-0
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. rész
Bevezetés11
Az oldószerek általános jellemzése17
A nemvizes oldószerek csoportosítása17
Az oldószer-tulajdonságok jellemzői21
Oldószer-oldott anyag kölcsönhatás25
Elektrosztatikus közelítés25
Szolvatáció, szolvatációs szám28
Szolvatáció donor és akceptor oldószerekkel34
Oldószerek donor- és akceptorerőssége37
A donorerősség jellemzése a kristálytér-felhasadás alapján38
A donorerősség jellemzése a szolvatációs hő alapján39
A Gutmann-féle donicitás40
A protennal szembeni báziserősség43
A donorerősség jellemzése különböző fizikai-kémiai eljárásokkal44
Átmenetifém-komplexek alkalmazása oldószerek donorerősségének vizsgálatára47
Dioxinkomplex referenciaakceptorok48
Makrociklus referenciaakceptorok55
Az akceptorerősség jellemzése58
Lewis-féle donor-akceptor kölcsönhatások vizsgálata és az azzal kapcsolatos problémák62
Az oldószer hatása63
A kísérleti metodika szerepe67
A referenciaakceptor vagy referenciadonor hatása69
A Drago-féle koncepció71
Az oldószer hatása az oldatban levő komplexek szerkezetére és stabilitására76
A donorerősség hatása77
A szterikus tényezők hatása78
Az anion szolvatációjának hatása80
A külső szféra típusú szolvatáció hatása84
Autokomplexképződés, vegyes ligandum és polinukleáris komplexek képződésének szerepe86
Az oldószer szerkezetének hatása89
Komplexképződései reakciók néhány fontosabb koordinálódó oldószerben91
Dimetil-szulfoxid91
Dimetil-formamid93
Acetonitril93
Hexametil-foszforamit (HMPA)94
Szulfolán (Tetrametil-szulfon)95
Propándiol-1,2-karbonát (PDC)96
Összehasonlító vizsgálatok különböző oldószerekben97
Komplex rendszerek nemvizes oldatainak vizsgálatára alkalmazott kísérleti módszerek100
Infravörös és Raman-spektroszkópia103
Magmágneses (NMR) rezonanciaspektroszkópia109
Magkvadrupólus (MKR) rezonanciaspektroszkópia112
Elektronparamágneses (EPR) rezonanciaspektroszkópia114
Mössbauer-spektroszkópia116
Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat137
Röntgenfotoelektron-spektroszkópia (ESCA)140
Az oldószer hatása komplexek reakcióinak kinetikájára és mechanizmusára145
Oldószerelegyekben fellépő koordinációs kémiai kölcsönhatások155
Az oldószerelegy komponenseinek kölcsönhatása156
Szolvatációs folyamatok oldószerelegyekben160
Komplexképződés oldószerelegyekben164
A komplexstabilitás oldószerfüggéséről165
Egyensúlyi vizsgálatok víz-dioxán oldószerelegyekben170
Egyensúlyi vizsgálatok változó összetételű oldószerelegyekben174
Egyensúlymérések nemvizes oldószerelegyekben177
Kalometriás egyensúlyi vizsgálatok178
Az oldószer összetételének hatása komplex egyensúlyokra változó összetételű oldószerelegyekben180
A jövő várható kutatási irányai183
Irodalom187
II. rész
Bevezetés211
A Fourier-transzformációs spektrometria alapösszefüggése216
A mintavétel és a sávkorlátozás222
Véges tükörmozgatás és a felbontás227
A fényforrás kiterjedt voltának hatása a spektrumra233
Az interferométer nulla útkülönbségének hibája239
A fényosztó245
Az interferométer álló és mozgó tükrének beállítási hibája248
Zaj a Fourier-transzformációs spektrometriában249
A Fourier-transzformációs spektrometria előnyei és hátrányai254
Függelék257
A Dirac-függvény vagy impulzusfüggvény260
A Dirac-féle fésűfüggvény vagy mintavételi függvény261
Négyszög- vagy ablakfüggvény261
Háromszögfüggvény264
Irodalom264
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem