Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.857

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kereskedelem területére vonatkozó legfontosabb munkavédelmi jogszabályok és szabványok

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Szövetkezeti Gazdaságszervezési és számítástechnikai Iroda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 365 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-7005-35-8
Megjegyzés: Harmadik változatlan kiadás. Kiadták 700 példányban.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A munkavédelem a hatékony munka egyik fontos minőségi tényezője. Ennek követelményei nem szakadhatnak el az adott társadalmi- gazdasági lehetőségeinktől, de biztosítania kell a dolgozó ember... Tovább

Előszó

A munkavédelem a hatékony munka egyik fontos minőségi tényezője. Ennek követelményei nem szakadhatnak el az adott társadalmi- gazdasági lehetőségeinktől, de biztosítania kell a dolgozó ember egészségének, testi épségének sokoldalú védelmét.
A munkavédelemnek szoros összhangban kell betölteni szerepét a munka- és üzemegészségüggyel, az ergonómiával, a környezetvédelemmel, a tűzvédelemmel, a közlekedésbiztonsággal és számos rokon területtel.
Ilyen irányba terelnek az új szabályozás kialakítása során megalkotott jogszabályok és szabványok is. A követelmények és a magatartással kapcsolatos igények a jogszabályokban, a normatív előírások pedig állami szabványokban fogalmazódnak meg.
A munkavédelmi szabályozás új rendszerének lényege - ezek alapján - a következőkben foglalható össze.
Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez való emberi jogot az Alkotmány rögzíti. Ezt a jogot a Munka Törvénykönyve részletesebben határozza meg. A Munka Törvénykönyve 1979. évi 29. számú törvényerejű rendelettel módosított új munkavédelmi fejezete és egyéb rendelkezései, valamint az ebben kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács munkavédelemről szóló 47/1979.(XI.30.) MT. számú rendeletének megalkotása jelentette az új munkavédelmi szabályozási rendszer kialakításának kezdetét.
A munkavédelem alapvető, elvi követelményeit tehát a Munka Törvénykönyve tartalmazza, a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket - keretjelleggel, az egész népgazdaságra kiterjedő hatállyal - a munkavédelemről szóló minisztertanácsi rendelet írja elő. A rendelet az állami irányító szervek, a gazdálkodó szervezetek, a szakszervezeti és más érdekképviseleti szervek munkavédelmi feladatai mellett rögzíti a dolgozók munkavédelmi jogait és kötelességeit, továbbá a munkahely létesítésével, a munkavédelem fejlesztésének tervezésével kapcsolatos kérdéseket, a munkahelyre, a termelőeszközökre, a karbantartásra, a munkafolyamatokra és más fontos kérdésekre (védőeszköz juttatás, oktatás, ellenőrzés, alkalmazás feltételei stb.) vonatkozó követelményeket. Vissza

Tartalom

Bevezető 7
Törvények - minisztertanácsi rendeletek
A módosított munka törvénykönyvének és a végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT számú rendeletnek 1982. január 1-től hatályos szövege egységes szerkezetben 8
A Magyar Népköztársaság Elnöke Tanácsának 1980. évi 20. számú törvényerejű rendelete a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény egyes rendelkezéseinek
módosításáról 30
A Minisztertanács 55/1980.(XII.20.) számú rendelete a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975. (VI. 14.) Mt. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről 31
A munkavédelemről szóló 47/1979. (XI.30.) MT. számú rendelet 32
A minisztertanács 64/1980. (XII.29.) MT. számú rendelete a munkavédelemről szóló 47/1979. (XI.30.) MT. számú rendelet módosításáról 41
Ágazati miniszteri rendeletek
A belkereskedelmi miniszter 14/1981. (X.30.) BkM számú rendelete a munkavédelemről 43
3/1981. (11.23.) BkM számú rendelet az üzemi balesetek bejelentéséről, nyilvántartásáról és kivizsgálásáról. 49
A pénzügyminiszter 1/1982. (1.1.) PM számú rendelete a munkavédelemről 51
Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 31/1981. (XII.29.) EVM számú rendelete a munkavédelemről 57
Az ipari miniszter 1/1982.(1.1.) Ip.M. számú rendelete a munkavédelemről és a rendelet 7. számú melléklete a termelőeszköz munkavédelmi minőségtanúsításáról és munkavédelmi minősítéséről (1-2. sz. Függelék a 7.sz. melléklethez.) 68
Egészségügyi miniszteri rendeletek és utasítások
Az egészségügyi miniszter 3/1979. (V.29.) EüM számú rendelete az egyéni védőfelszerelésekről 79
Az egészségügyi miniszter 15/1980. (XII.29.) EüM számú rendelete a védőital
juttatásáról 81
Az egészségügyi miniszter 2/1981. (II.7.) EüM számú rendelete a munkahelyek általános egészségügyi követelményeiről 82
A 3/1981. (11.14.) EüM számú rendelet a foglalkozási betegségek bejelentéséről és kivizsgálásáról 87
A 4/1981. (III.31.) EüM számú rendelet a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 88
Az egyes egészségre ártalmas munkakörülmények között foglalkoztatott dolgozók napi munkaidejéről szóló 6/1981. (VII .23.) EüM-MüM számú együttes rendelet 101
Munkaügyi miniszteri rendeletek
A munkaügyi miniszter 26/1980. (XII. 20.) MüM számú rendelete a dolgozók életének, testi épségének vagy egészségének sérelmével kapcsolatos károk megtérítéséről 103
A munkaügyi miniszter 27/1980.(XII.29.) MüM számú rendelete az egyes egészségre ártalmas munkakörökben dolgozók béréről, illetve pótlékáról 106
A munkaügyi miniszter 32/1980.(XII.29.) MüM számú rendelete a tanfolyami óra- és vizsgadíjak megállapításáról 107
Rendelkezések - közlemények
Az üzemi balesetek statisztikai bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 2/1980. (VII.31.) KSH számú rendelkezés 108
A KSH és a SZOT 1/1980. számú együttes közleménye az üzemi baleseti jegyzőkönyvről és kitöltési utasításáról 114
SZOT határozat
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének 1981. október 2. határozata a szakszervezeti testületek munkavédelmi feladatairól, a szakszervezeti munkavédelmi felügyelők jog- és hatáskörének gyakorlásáról 122
Munkavédelmi Szabványok
MSZ - KGST 829 KGST munkavédelmi szabályrendszer. A munkavédelmi szabványok
rendszere és felépítése 130
MSZ - KGST 1084 Munkavédelem. Fogalom-meghatározások 133
MSZ - KGST 790 Munkavédelem. Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
osztályozása 137
MSZ - KGST 1085 Munkavédelem. Termelőberendezések általános biztonsági követelményei 138
MSZ - KGST 1728 Munkavédelem. Termelési folyamatok általános biztonsági követelményei 142
MSZ - KGST 1086 Munkavédelem. Védőeszközök általános követelményei és
csoportosítása 146
MSZ-KGST 1798-79 Üzemeltetési dokumentáció 149
MSZ 63-80 Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának alaki és tartalmi követelményei 159
MSZ 14.399-80 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi
követelményei 166
MSZ 18150 Epületek környezetében és helyiségeiben észleUiető zajszintek vizsgálata 169
MSZ 18151 Épületek környezetében és helyiségeiben megengedett zajszintek 186
MSZ 18152 Munkahelyen megengedett zajszintek 189
MSZ 21875 Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményei 190
MSZ 21461 Munkahelyek levegőtisztasági követelményei 201
MSZ 04.61/1-73 Mesterséges világítás követelményei helyiségekben, épületekhez tartozó szabad területeken és szabadtéri munkahelyeken 207
MSZ 6292-81 Gázpalackok tárolása és szállítása 214
Szabályzatok
A nehézipari miniszter 4/1979. (III.7.) NIM számú rendelete és a Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata 222
A nehézipari miniszter 8/1978. (XI.29.) NIM számú rendelete és a Kazánbiztonsági Szabályzat 251
Az ipari miniszter 8/1981. (XII.27.) IpM számú rendelete a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ) 284
A belügyminiszter 4/ 1980.(XI.25.) BM számú rendelete és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 292
Állásfoglalások, Irányelvek
Az Országos Munkavédelmi Bizottság 5/1980. OMB számú 1980.IX.ll-i Állásfoglalása a gazdálkodó szervezetek munkavédelmi szabályozásának feladataira 321
Az Országos Munkavédelmi Bizottság 10/1980. OMB számú 1980. október 29-i Irányelve az üzemi balesetek és azok okainak kivizsgálásáról 322
Az Országos Munkavédelmi Bizottság 2/1981. OMB számú 1981. március 31-i Állásfoglalása az alkoholtól befolyásolt állapotban történő munkavégzés megakadályozása érdekében teendő intézkedésekről 324
Az Országos Munkavédelmi Bizottság 4/1981. OMB számú 1981. április 23-i Irányelve a munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás szabályozásáról 331
A KSH Társadalmi Statisztikai Főosztályának, a SZOT Munkavédelmi Főfelügyelőségének és a SZOT TB. Főigazgatóságának 1/1981. számú együttes Állásfoglalása az üzemi balesetek statisztikai bejelentésével kapcsolatos egyes társadalombiztosítási kérdésekről 338
A KPVDSZ Elnökségének irányelve a munkavédelmi tevékenység társadalmasításáról a belkereskedelemben 339
A Munkaügyi Minisztérium és a SZOT Elnöksége Irányelvei a vállalatok, szövetkezetek, intézmények szociális tervezéséhez a VI. ötéves terv időszakára 341
A Belkereskedelmi Minisztérium, a KPVDSZ és a SZÖVOSZ VIII/1980./32. számú Irányelve
a VI. ötéves tervidőszak szociális tervezéséhez 351
Tájékoztató, Körlevél
Tájékoztató a munkáltatók részére a balesetek üzemi jellegének elbírálásához (SZOT TB. Főig. 1981. VII. hó) 354
Az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet Körlevele a kötelező időszakos villamos biztonsági vizsgálatok végzéséről 355
A SZOT Munkavédelmi Főfelügyelőség közleménye a kárigény-bejelentőlap kiküldéséről úti baleset esetén 357
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kereskedelem területére vonatkozó legfontosabb munkavédelmi jogszabályok és szabványok A kereskedelem területére vonatkozó legfontosabb munkavédelmi jogszabályok és szabványok A kereskedelem területére vonatkozó legfontosabb munkavédelmi jogszabályok és szabványok A kereskedelem területére vonatkozó legfontosabb munkavédelmi jogszabályok és szabványok A kereskedelem területére vonatkozó legfontosabb munkavédelmi jogszabályok és szabványok

A borító elszíneződött, enyhén töredezett, sérült, foltos.

Állapot:
1.740 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba