A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Kertészeti Egyetem Közleményei 1979/10. I-II.

XLII. évfolyam 10/1-2. rész

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 563 oldal
Sorozatcím: A Kertészeti Egyetem Közleményei
Kötetszám: 10
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelentek 900 példányban. Az 1. rész 96, a 2. rész 63 fekete-fehér ábrát, fotót tartalmaz. Angol és orosz nyelvű tartalommal, összefoglalókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Somos András 1911. szeptember 18-án született Mezőberényben, Békés megyében, földműves családból. Egészen kis gyermek volt még, amikor édesapja az első világháború áldozata lett. A nehéz... Tovább

Előszó

Somos András 1911. szeptember 18-án született Mezőberényben, Békés megyében, földműves családból. Egészen kis gyermek volt még, amikor édesapja az első világháború áldozata lett. A nehéz életkörülmények korán érlelték a mezőgazdasági munka szépségét és nehézségét ismerő, dolgozni tudó és dolgozni szerető fiatalemberré. A békéscsabai Felső Mezőgazdasági Iskolában végzett tanulmányai során egyre erősödött benne a több tudásra, különösen a kertészeti növények életének minél alaposabb megismerésére ösztönző vágy. Az érettségi vizsga és a katonai szolgálat után ezért iratkozott be 1934-ben a budapesti Kertészeti Tanintézetbe. Amikor 1937-ben megszerezte oklevelét, a már tanintézeti hallgató korában megkezdett munkáját kívánta folytatni. Az akkori elhelyezkedési nehézségek miatt csak napszámosként dolgozhatott itt tovább, de ezt is vállalta, hogy Magyar Gyula mellett a Növénynemesítési Osztályon megkezdett nemesítőtevékenységét folytathassa. Ugyanakkor beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági Karára, és 1942-ben itt is oklevelet szerzett. Az 1930-as évek végén már társadalmi megbízatása is volt: megválasztották a Magyar Kertészeti Társaság titkárának. 1939-ben kinevezték kertészeti gyakornoknak, és megbízták a Jászberényi Mezőgazdasági Szakiskola kertészeti telepének vezetésével és a kertészettan oktatásával. 1941-ben visszakerült a tanintézethez mint a kamaraerdei telep helyettes vezetője. 1942-től nemesítési előadásokat tartott, és zöldségtermesztési gyakorlatokat vezetett. 1944 végén - rövid katonai szolgálat után - a hadifogság szakította meg szakmai tevékenységét. Krasznogorszkban elvégezte az Antifasiszta Iskolát. Amikor 1946 nyarán hazakerült, nagy feladatok vártak rá. A Kertészeti Tanintézetet az 1940-es évek elején kertészeti akadémiai, ill. főiskolai rangra emelték. Vissza

Tartalom

1. rész

Somos András élete és munkássága 7
Somos András irodalmi munkássága, 1943-1976 11
Dr. Hriszto Daszkalov - Dr. Marija Konsztantinova: Az ultraibolya és a gamma-sugárzás hatása a paradicsom portokjaira, a heterózisra az F1-ben és a távoli hibridáció lehetőségeire 23
Dr. Georg Vogel: A közvetlen és szórt fénysugárzás hatása a paradicsom és az uborka termésmennyiségére a növényházakban 35
Frantisek Vlcek - Jan Polach: A fő tápelemek mennyisége és hatásuk a sárgarépa tárolhatóságára 45
Dr. Dr. hc. Emil Chroboczek: A zöldségtermesztésben használt szerves trágyákkal és szerves anyagokkal foglalkozó lengyel tapasztalatok összefoglalása 55
Dr. Todor Murtazov - Lilia Ivanova: A determinált paradicsomfajták biológiai sajátosságai és egyes korrelációs összefüggései 67
Dr. Thomas Geissler - Reinhard Schmidt - Rosemarie Vorwerk: A növényházi természetes és mesterséges talajok szerkezetének meghatározása 75
D. D. Brezsnyev: A paradicsomnemesítés kiindulási anyaga 87
Dr. Karai János: A burkolat hőmérsékletének hatása a növényház hőszükségletére 99
Dr. Koródi László: A közvetlen szaktanácsadás szerepe a zöldséghaj tatás és a korai termesztés fejlesztésében Magyarországon 111
Dr. Tarjányi Ferenc: A műtrágyaadagok növelésének hatékonysága az étkezési paprika öntözéses termesztésében homoktalajon 117
Dr. Turi István: A Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Intézetének szinkron szaktanácsadási rendszere 125
Dr. Nagy József: Konténeres zöldséghaj tatás fóliás termesztőberendezésekben 133
Dr. Zatykó Ferenc: A hajtatott fejessaláta CO2-trágyázásának gazdaságossága 145
Dr. Szabó István: A műanyagfóliás talajtakarás jelentősége a paprikatermesztésben 155
Torna László: A műszaki fejlesztés tapasztalatai a tartósítóipari zöldségtermesztésben 163
Koronczy Imréné: A gazdaságos csiperkegomba-termesztés új útjai 175
Dr. Balázs Sándor: A Pleurotus ostreatus (Jasq. ex Fr.) és Pleurotus Florida táptalaj-összetételének és hőkezelésének hatása a termés alakulására 189
Dr. Filius István: A paprikapalánta-nevelés és -hajtatás tenyészidejének összefüggése a napsugárzás néhány jellemzőjével 199
Dr. Herpay Balázs - Zsitvay Attila: A termelésfejlesztés elvi és gyakorlati kérdései az állami gazdaságok zöldségtermesztésében 213
Dr. Hadnagy Árpád: A salátamag nyugalmi állapotának vizsgálata 221
Hornok László: A fő tápelemek (NPK) különböző adagjainak hatása néhány illóolajat adó növény terméshozamára 235

2. rész

Dr. Kozma Pál - Mohácsyné dr. Szabó Klára - Polyák Dezső: Az Olaszrizling szőlőfajta vesszői kalluszosodásának vizsgálata 5
Polyák Dezső - Dr. Kozma Pál - Dr. Duda László: Tápoldatok alkalmazása a szőlődugványok nevelésére 11
Dr. Duda László - Dr. Fehér Dezsőné - Dr. Pais István: A szőlő titánoldatos permettrágyázása 17
Tompáné A. Kasirszkaja - Dr. Kozma Pál: A szőlőpollen tanulmányozása scanning elektronmikroszkóppal 23
Dr. Nagy József: A sárgadinnye állománysűrűségének és metszéserősségének vizsgálata a fólia alatti hajtatásban 41
Terbe István: A tápanyagellátás hatása a hajtatott paprika növekedésére és fejlődésére 47
Dr. Fehér Tibor: Az uborka dugványozásának lehetőségei 55
Dr. Szabó István: Laskagombatörzsek hőigénye a miceliumnövekedés időszakában 63
Dr. Hepp Ferenc: A talajtulajdonságok hatása az étkezési paprikára 71
Borszéki László - Dr. Babos Károly - Dr. Geiszler János: Érett meggy (Cerasus vulgáris Mill. cv. Pándy) és cseresznye (Cerasus avium L. cv. Germersdorfi) gyümölcsleválásának (abszcisszió) szövettani vizsgálata 19
Dr. Járfás József - Szita István: A madárvédelem lehetőségei a gyümölcstermesztésben 87
Szabó Zoltán - Dávid Miklós - Varga Péter: A gyümölcsleválasztás enzimatikus háttere.
I. Ethrel- és cinkkezelések hatása csonthéjasok leválására 95
Dr. Hargitai László: A nitrogénlehasadás és a humifikáció fokának összefüggése kertészeti tőzegeknél 103
Zsoldos László - Tóthné dr. Surányi Klára: A lokális műtrágyázás savanyító hatása az erdőtalajokon 109
Vass Erzsébet: Nitrogéndinamikai vizsgálatok krizantémnál 117
Dr. Fekete Zoltán: A textúra és a differenciált porozitás összefüggése egyéb talajtani paraméterekkel 123
Dr. Pais István - Szerdahelyi Vilmos - Dr. Duda László - Dr. Cornides István: A titán hatása más tápelemek felvételére 129
Tóth Árpád - Dr. Farkas Edit - Csehi Rózsa: Foszfor savészterek lebomlása a talajban 135
Tóth Árpád - Dr. Duda László: Gázkromatográfiás módszer acetaldehid és etil-acetát meghatározására vizes oldatok gőztéranalízisével 141
Dr. Horváth Ernő: A gyümölcsleválasztó szerkezet növényre átadódó rezgéseinek elemzése az RKB-1 jelű ribiszkebetakarító gép üzeménél 147
Dr. Gyulai Béla: Talajnedvesség-mérési módszerek összehasonlító vizsgálatai 157
Sztachó-Pekáry István: Félkör keresztmetszetű fólia házak átlagos belső hőátadási tényezőjének meghatározása analitikus módszerrel 165
Dr. Szabó Sándor: Polietilén fólia burkolat hőátbocsátása 173
Dr. Járfás József - Viola Miklós: Meteorológiai tényezők hatása a ligeti sodrómoly (Pandemis heparana den. et Schiff.) fényre repülésére 181
Balogh András: A kert időmodellezéséről
Baloghné Ormos Ilona: Peremlyukkártyás információrendszer működésének tapasztalatai a táj és kertépítészeti tanszéken 199
Dr. Babós Lajos: Egy sportpálya kialakítására vonatkozó szintvonalas helyszínrajz megrajzoltatása analitikus úton 205
Rédei Endréné - Kőhegyi Katalin: A Burley dohány nitrogéntartalmú vegyületeinek változása a dohány technológiai feldolgozása során 213
Cseh Józsefné: Ditiokarbamát növényvédőszer-maradékok lebomlása a tartósítóipari műveletek alatt 221
Dr. Vukov Konstantin - Pátkai Györgyi - Monszpartné Sényi Judit: Datolyából nyert folyékony cukor vizsgálata 229
Dr. Kádár Gyula - Dr. Eperjesi Imre - Dr. B. Kovács László - Panyikné Lánszki Ilona: Új borkülönlegességek készítése hártyaképző élesztők alkalmazásával 235
Komlósi Sándor: A szervezés színvonalának mérése a kertészeti ágazatban 247
Dr. Bálint János: Előre kihelyezett és mozgó tartályládás almaszüret alkalmazási feltételei 253
Kapronczai István: A zöldség- és a gyümölcsfélék fogyasztásának idősoros ár- és jövedelemrugalmassága 259
Regius Márta: A nominál jövedelem hatása a zöldség- és a gyümölcsfélék fogyasztására 265
Szép Katalin: A budapesti zöldség- és gyümölcsforgalom szezonalitása és a forgalom árrugalmassága 273
Dr. Terpó András: A honos havasi kontyvirág (Arum alpinum) rendszertani különállása 283
Kurucz István - Hornok László: Fitoncidek (mikrobaellenes anyagok) előfordulása gyógynövényeinkben 291
Lénárd Sándorné: Talajfűtő hálózat energiaellátó transzformátorának vizsgálata (Induktív terhelésű transzformátormodell) 301
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Kertészeti Egyetem Közleményei 1979/10. I-II. A Kertészeti Egyetem Közleményei 1979/10. I-II. A Kertészeti Egyetem Közleményei 1979/10. I-II. A Kertészeti Egyetem Közleményei 1979/10. I-II. A Kertészeti Egyetem Közleményei 1979/10. I-II.

A kötetek gerince enyhén elszíneződött, rajtuk címke található.

Állapot:
2.880 Ft
1.080,-Ft 50 25
7 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv