Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.132

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A királynő apostolai

Elmélkedések, szentbeszédek, lelkigyakorlatos naplók, kongreganista nyilatkozatok

Szerző

Kiadó: Apostolok Királynője Úrhölgyek Mária Kongregációja
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 293 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér képekkel. Nyomatott: Korda R. T. nyomdájában, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Mikor egyszer egy látogató a ház úrnőjét, egy édesanyát, megkérte, mutatná meg kincseit, ez vendégét a gyermekszobába vezette. „Ezek - mondotta - az én kincseim!"
A Boldogságos Szűz a... Tovább

Előszó

Részlet:

Mikor egyszer egy látogató a ház úrnőjét, egy édesanyát, megkérte, mutatná meg kincseit, ez vendégét a gyermekszobába vezette. „Ezek - mondotta - az én kincseim!"
A Boldogságos Szűz a legjobb édesanya. Megkérjük őt, mutatná meg kincseit - itt az Ő országában, a Regnum Marianumban. Most, Szent István jubileumán.
És Ő az édesanya büszke örömével vezet el minket kicsiny, meghittebb családjának gyermekszobájába, a Mária-kongregációba. - Sok ilyen családias gyermekszobája van szerte e hazában.
Most az egyikből helyszíni közvetítést ad ... Úgy, ahogyan a Mária-gyermek lelke keresetlenül, őszintén megnyilatkozik.
Areopagita Szent Dénes szerint: „Divinorum divinissimum est cooperari cum Deo ad salutem animarum." (Az istenes dolgok közül is Istennek leginkább tetsző Vele a lelkek üdvösségén közreműködni.)
A lélekvezetés nem foglalkozás, hanem művészet; nem hétköznapi robot, hanem ünnepi öröm. A kertész, a gazda felfokozott, beható - szinte mennyei - öröme... Vissza

Tartalom

Helyszíni közvetítés .. 7
KIRÁLYNŐNK
A Boldogságos Szűz hármas viszonya a teljes
Szentháromsághoz 13
Kongreganista hivatástudat (A kongregáció hármas
célja) 20
Miért „Apostolok Királynője" a Boldogságos Szűz? 28
A Királynő apostolai - az Apostolok Királynője 34
A Szeplőtelen Fogantatás a természetfelettiség
ünnepe (Vázlat) 41
Szűz Mária által az Eucharisztiához és az Egyházhoz 44
Magyarok Nagyasszonya 48
Ó Nagyasszony, nemzetünk reménye 60
A SZERETET FŐISKOLÁJA
„Az égi tudomány iskolája, az isteni mesterségek
tanintézete" 71
Maradjatok meg az én szeretetemben (1935)
Legértékesebb lelkigyakorlatom ez volt 81. - Hogy
napi életem robotját szívesen viseljem 82. - Poézis . . .
vagy realitás? . . 84. - Adja vissza lelkem egyensúlyát! 85. - Élethivatásom felismerését vártam 87.
„Caritas Christi urget nos" (1936)
Most vagyok csak igazán tudatosan boldog ... 93. -
Mindenhez van kedvem 94. - Két lelkigyakorlatom
párhuzamba állítva 95. - 27 éves fiamat temettem
el ... 96. - Szimfónia 98. - Mit jelent Isten jelenléte? 99. - Mi a lelkigyakorlat? 100.
„Semper pius et melius!" (1937)
1. Mit vártam? - 2. Mit kaptam? - 3. Mit nem kaptam a lelkigyakorlatoktól? 103. - A lelkigyakorlat az
életformálás ideje, nem az ünnepélyes perceké 105. -
Én olyan boldog vagyok!... 107. - Csalódtam...! 108.
Idei lelkigyakorlatom - az eddigiekkel összehasonlítva
- a legöntudatosabb volt 109. - Gyönyörű dolog
dicsőíteni Istent az Eucharisztiában, de megvalósítani
Krisztust az életben . . . nehéz ... 112. - Hogyan
tegyem házaséletünket mintaszerűvé? (Naplójegyzeteim) 115. - Az anyák nem nevelik gyermekeiket
már kiskorukban! 119. - Küzdelem és öröm (Hivatás) 119. - Isten-keresés - Istenre-találás: - boldogság 124.
„Az Oltáriszentség a Szeretet köteléke"
(1938, Eucharisztikus Szentév)
Skálák, praeludiumok, fugák, Beethoven-szonáták andantéja, Chopin: Impromtu . . . 129. - Isten- és emberkeresés 132. - A nyilvános és a zárt lelkigyakorlat
olyan viszonyban állanak egymással, mint a festmény
és a fönséges táj 135. - Lámpást kaptam . . . 136.
- Női „Manréza" 137. - A zárt lelkigyakorlatok áldásként hatnak a családanyákra 139. - Életem első zárt
lelkigyakorlata 140. - A galileai halászok Mesterének arany horga szívembe akadt . . . 141. - Itt lettem
befelé néző ember . . . 145. - Egy új bárányka 146.
- Lelki viharok. - Eucharisztikus, tehát áldozatos
esztendő 147. - Megtanultam életemet teljesen Reá
bízni. Legyen úgy, ahogyan Ő akarja! 151. - Menynyire tartozéka a katolikumnak az egyenesvonalúság
és következetesség! 153. - Jófeltételem: Mindent egészen! 155. - A lelkigyakorlat a kongregációs élet
alapja 156. - Szent Ignác szelleme él közöttünk 157.
- Egészen új világ tárult elém, mióta . . . 158. -
Az ész és szív harmóniája ... 159. - Az isteni
kegyelem szökőkútja 160. Modern lelki szanatórium 161.
- Ahogyan az Úr Jézus tenne az én helyemben 163.
- Minden évben fokozottabb mértékben érzem a Jézus
Szentséges Szívével való egyesülés lélekemelő és boldogító hatását 165. - Más emberként jöttem haza 166.
- Az apostolkodás iskolája 167. - Istenem, de boldogok is a papok! 168. - A „három emberpár" -
A „szent közömbösség" - A halál - Kongreganista
hivatás - A szenvedő Jézus 169. - „Jézusomnak
Szívén megpihenni jó" 170. - Soha ennyire nem
éreztem Isten szeretetét és az én szeretetemet iránta 171.
A kegyelem gyermeke
I. Mit vártam és mit kaptam a lelkigyakorlattól? 179.
- II. A szeretet elmélkedésében teljesült ki az -egész
lelkigyakorlat lényege 182. - III. Az idei lelkigyakorlatra nem találhatunk megfelelőbb szót, mint hogy
kegyelemmel teljes volt 186. - „Mindig a legtöbbet
és a legjobban!" 187. - IV. ... és nem veszi rossznéven az én jó Atyám, ha nem tudom folytatni beszámolómat . . . 192.
Optimista világnézet felé . . .
I. Szeretném, ha a lelkigyakorlatok lelki hatását nem
egyedül az elragadtatás és dicséret szavai mutatnák
részemről, hanem az a bizonyos gyökeres változás,
amelyet Szent Ignác kíván 199. - II „Boldog szenvedés . . ." 200. - III. Könnyű, derűs, ragyogó szentévi
lelkigyakorlat 205.
A KIRÁLYNŐ APOSTOLAINAK TITOKZATOS
SZÍVVERÉSE
Az igazi kongregációs eszme 211
A kongreganista élete 215
Új kongreganistákhoz (Költemény) 218
Kongreganista vagyok! (1935)
Negyedóra a Szűzanya szobra előtt 220. - Visszapillantás 221. - Soha-soha nem fogom megtagadni
kongreganista mivoltomat! Soha nem fogok elpártolni! 223. - Egy életre őszintén hálás lettem volna
Atyámnak, ha ezt a beszámolót nem kényszeríti ki
belőlem . . . 224. - Kis gimnazista korom óta . . .
225. - Megvallom, a lanyha lelkiélet után nehéz volt
a szigorú követelményeknek eleget tenni, de próbálkoztam 229. - Úgy tele van a szívem és olyan jól
esik azt valakinek elmondani . . . 232. - „Ki ért meg
engem, Isten, ha szívem szent örömtől árad? . . . 236.
- Vallásosságom, mely eddig inkább csak érzelmi volt,
a kongregáció révén sokkal tudatosabb és gyakorlatiasabb lett 237. - Mária gyermeke nem veszhet el 238.
- Régi vágyam volt . . . 239. - Holnaptól kezdve
szinte mindenható leszek, mert égi Anyám lesz 239.
- Megérdemlem a korholást . . . 242. - Azóta egy
új világ nyílt meg előttem 245. - Mi is az az igazi
kongreganista öröm? 246.
Nagyobbra születtem! (1936)
A Királynő udvarhölgye vagyok! 250. - „Bálványimádás az egész! 254. - Megígértem, hogy amit az
oltár előtt Anyámnak megfogadok, nem szavakból álló
ünnepélyes ígéret lesz csupán, hanem tettekre is fogom
váltani . . . 256. - ... de amikor rákerül a sor,
hogy mindent kiöntsek, mégis visszatér zárkózottságom 257. - Életem tengelyében 259. - Szinte szeret
tem volna megállítani az időt, hogy sokáig szívhassam
ennek a kegyelemteljes napnak az illatát, hogy mézet
gyűjtsek 260. - Az a gyermek, aki kezdetben oly
nehezen szánta rá magát, hogy abba a kongregációba
eljárjon, melynek immár boldog tagja . . . 262.
III. „Uram, jó nekünk itt lennünk a Te szent hajlékodban" (1938)
De nem is kaptam ám egyik vizsgám után sem ily
diplomát! 264. - Köszönöm, hogy oly sokáig váratott
engem erre a napra . . . 266. - De erősen elhatároztam, hogy azért éppen olyan nagyon buzgón fogom
végezni a novénát, mintha engem is avatnának . . . 268.
- Megfogadtam, hogy mindig engedelmes, hűséges gyermeke kívánok lenni ... és másokat is azzá tenni 270.
- Végtelenül boldog voltam, hogy leány vagyok s . . .
ebben mégis hasonló vagyok Hozzá 271. - ... A
Királynő apostola akarok lenni! . . . 273. - „A jó
kongreganista olyan, mint az ibolya: szerény, de mindenki számára illatozó" 274. - Milyen jó a Királynő
apostolának lenni! . . . 276. - „Uram, jó nekünk itt
lennünk a Te szent hajlékodban ..." 277. - Egy
régi kongreganista új beszámolója! 280. - Mit adott
nekem felvételem óta a Kongregáció? (Visszapillantás
öt esztendő távlatából) 283.

Strecke Ernő

Strecke Ernő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Strecke Ernő könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A királynő apostolai A királynő apostolai A királynő apostolai A királynő apostolai A királynő apostolai A királynő apostolai A királynő apostolai A királynő apostolai

A borító enyhén kopottas, a lapélek foltosak. A kötés megnyílt.

Állapot:
3.240 Ft
1.620 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba