Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kő marad...

Wass Albert emlékezetére/I. Történelem és életmű/II. Nyelv és életmű/III. Értelmezések és művek

Szerző

Kiadó: Kráter Műhely Egyesület
Kiadás helye: Pomáz
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 643 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9195-38-3
Megjegyzés: Fekete-fehér fotóval illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Wass Albert az a mesélő, aki felszedi a magyarság és a Kárpát-medence történelmi aknáit, de nem robbantja fel, a kiszerelt robbantó szerkezeteket éjjeliszekrényünkre helyezi, hogy könyveit olvasva végre múlttá nemesedjenek, szebb jövőnk inspiráló titkaivá. Ő a poéta, akit a Titokzatos Őzbak vezérelt egy életen át. Ő a gyermek, akit mindenhol Istenszéke várt, Florida mocsaras partjain is, hogy mindörökke Isten elé guggolva lásson múltat és jövendőt.
Ő a fejedelem, de trónjára életében nem léphetett. Ő a magyarság íróvezére, de honfoglalásra hívó szavát csak halál után hallottuk meg. Ő Isten látóembere, a hályogokat nyitogató »fekete bonc«, de őt ma is csak kevesen látják.
Az összefoglaló emlékkönyv a Történelem és életmű, Nyelv és életmű és Művek és értelmezések című fejezetekbe foglalja a Wass Albert szépirodalmi és publicisztikai munkásságát elemző tanulmányokat. 85 év alatt 100 író 120 írása kultúrtörténeti jelentőségű kiállás nemzeti sorskérdéseink legnagyobb hatású írója mellett.

Tartalom

Féltő nagyapára leltünk (Turcsány Péter előszava)7
Minden csillag Zágon felé mutat (Történelem és életmű)22
Szakács István Péter: Wass Albert és elágazó történetek parkjában23
Apostagi Zoltán: Sohasem (Vers)28
Turcsány Péter: Válaszúttól Istenszékig (Nyitórészlet egy útirajz-regényhez)30
Fráter Olivér: Wass Albert életpályája a kezdtekektől az emigrációba kényszerülésig35
Balázs Ildikó: Változatok az erdélyi román földosztásra Wass Albert és Berde Mária regényvilágában44
Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928-1931)60
Wass Albert: Kolozsvár: 1930 (Vers)80
Balázs Ildikó: Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélései (1928-1944)81
Irodalmi hatások (Lagerlöf, Turgenyev, Reményik, Áprily)83
Az első pályaszakasz elbeszélései a két világháború közötti lapokban87
Elbeszélései antológiákban
A Hűség bilincsében I-II. kötet elbeszélései124
Bertha Zoltán: Az együttélés emberiessége Wass Albert és a háborús fordulatok152
Turcsány Péter: Szellemi szennyesünk tisztítása egy kolozsvári, demokratikus és nemzeti szellemű napilapról168
Wass Albert: Első galamb (Vers)183
Fráter Olivér: Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől haláláig185
Bödöcs Pál: Wass Albert írói munkássága 1955-ig194
Magyar László: Wass Albert ötven éves197
Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regényei199
Fáy Ferenc (?): A 60 éves Wass Albertet köszöntése (Részlet)202
Somody István: A jubiláns Wass Albert205
Dunai Ákos: Wass Albert hazatér207
Kovács Ferenc: Wass Albert - Redivivus214
Várdy-Huszár Ágnes: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon (Részletek)219
Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955219
Pomogáts Béla: Messzi kert embere - Erdély hűségében, Wass Albertről224
Hajnal László Gábor: "Az idő lemarja a gyomokat..."229
Rónai László: A hazaszeretet versei Wass Albert költészetéről236
Albert Gábor: Tükörszobában Erdély három változása244
Lukácsi Katalin: A láthatatlan lobogó zászlótartója - A megaczélozhatatlan Wass Albert 90. születésnapjára246
Kovács Ferenc. Wass Albert - 90 esztendővel a vállán251
Inámi Zsófia: A láthatatlan lobogó zászlótartója Wass Albert 90 éve255
Pomogáts Béla: Wass Albert hazatérése - Magyarországon és Erdélyben megjelent könyveiről264
Medvigy Endre: Wass Albert életműve268
Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! - Három éve hunyt el Wass Albert író271
Fábián András Gy.: A kősír275
Turcsány Péter: Zsoltáros idők Homérosza278
Wass Albert - a költő278
Az emigráció zsoltárai282
Gyurkovics Tibor: Wass Albert ideje284
Szűcsné Harkó Enikő: Wass Albert és az emigrációs irodalom (általános megközelítés újságok, folyóiratok tükrében)286
Balázs Ildikó: "Jó és érdekes életem volt" (Wass Albert derűs-borús írói világa)296
Lenhardt Balázs: Wass Albert útján300
Balázs Ildikó: Wass Albert Istenkeresése307
Elvész a nyom (1952)308
Az Antikrisztus és a pásztorok (1957)322
Hagyaték (1985)324
Arady Géza: Wass Albert munkássága - Erdélytől Erdélyig332
Balázs Ildikó: Zsoltár és trombitaszó mellett Wass Albert közéleti munkássága337
Nemzetben gondolkodott338
"Magyarország sohasem létezett"339
Éjszakai vakrepülés340
Czéhek, mesterek - kuncsaftok342
Honfi és egyházfi344
Fábián Gyula: Házból-hazából kirekesztett345
Wass Albert Rodostója357
A láthatatlan lobogó (Nyelv és életmű)367
Jászó Anna: Wass Albert prózai műveinek stílusa367
Balázs Ildikó: Hol "lakott" a funtineli boszorkány? A Kunyhó és a Komárnyikon című regény nyelvi világa395
Balázs Ildikó: Wass Albert külhoni visszhangja (Fordítástörténeti vázlat)413
Író a történelem viharában (Művek és értelmezések)420
Isten sír a Bábeltornya mellett421
Győri Ferenc: Virágtemetés - Gróf Wass Albert verseskötete421
Dsida Jenő: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn - Versek, Minerva Rt. Kiadása, Kolozsvár422
Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn (Versek, Minerva Kiadása)423
-nyi: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje - Tehetséges ifjú poétatagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transsylvánia termében426
Wass Albert: A temető megindul (Részlet)428
Lukácsi Éva: A nemzethalál víziója és a feltámadás prófétai sürgetése - Wass Albert: A temető megindul című kórusműve431
Kiss Jenő: Farkasverem435
Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem440
Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom (részlet)442
Szabédi László: Farkasverem - Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh, 1935444
Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem447
Majthényi György: Wass Albert: Farkasverem448
E[mil] B[oleslav] L[ukác]: Bevezetés a Farkasverem olvasásához (A szlovák nyelvű farkasverem elé)450
Kornis Gabriella: Ezerkilencszázharmincnyolc451
K.: Wass Albert452
Wass Albert: Csaba453
Y.: Wass Albert: Csaba454
Raszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba455
Kádár Erzsébet: Csaba - Wass Albert regénye456
Bethlen Margit: Ami egészen jó458
Bög.: Wass Albert: Csaba460
Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba461
Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba462
Latrán Ibolya: A mezőség írója - Wass Albert Csaba című regényéről463
Wass Albert: Jönnek!476
Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek!476
Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek!477
Szakács István Péter: Író a történelem viharában (A Jönnek c. regény háttértörténete)480
Kádár Erzsébet: Három erdélyi író (Részlet)483
Borbély László: Történetek egy ember életéből485
Féja Géza: Wass Albert: A titokzatos őzbak485
Pilinszky János: Wass Albert: Csodálatos őzbak (Könyvismertető)487
Kardos Tibor: Wass Albert: A titokzatos őzbak487
Wass Albert: A titokzatos őzbak - Karácsonyi könyvjegyzék488
Parajdi Incze Lajos: Magas kastélyokból nézve488
Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek - Wass Albert regénye - Révai492
Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek495
Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépítése - Wass Albert: Mire a fák megnőnek497
Milotay István: A kastély árnyékában501
Makay Gusztáv: Utószó Wass Albert: A kastély árnyéka című könyvéhez506
Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában511
Tóth Béla: Wass Albert két regénye (Mire a fák megnőnek - A kastély árnyékában)516
Beke György: Wass Albert két regény (Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában)519
Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve519
Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival)520
Kristó Nagy István: Komoly-komor és derűs hatalmak (Részlet, Wass Albert: Vérben és viharban c. könyvéről)521
Lukácsi Éva - Balázs Ildikó: Műsorról levett - Nemzeti fájdalom522
Fájó sorkérdések sora529
Wass Albert: A léleklátó (Vers)530
Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!531
Takaró Mihály: Adjátok vissza a hegyeimet533
Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez (Ember az országút szélén)547
Novák Béla Dénes: Wass Albert - Ember a világ szélén549
Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái - Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye552
Várady Imre: Wass Albert553
Brittich Erzsébet: Időfilozófiai tükröződések - Wass Albert Elvész a nyom című regényében575
Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag585
Magyar László: Wass Albert regénye - Az Antikrisztus és a pásztorok587
Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv - Wass Albert Az Antikrisztus és a pásztorok című regénye589
Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pásztorok592
Bödöcs Pál: A funtineli boszorkány című regényről (1959)593
Pályi Gyula: Európai üzenet - Floridából - Wass Albert: A funtineli boszorkány596
Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve598
Neszméri Tünde: Wass Albert, a "háborús bűnös" átoksora - Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodalmi műből600
Halkik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért603
Makkai Ádám: A vörös sárkány és a székelygóbé (Wass Albert: Elvásik a veres csillag angol kiadása)605
Gábor Áron: Wass Albert Kard és kasza című új regénye609
Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza611
Demény Péter: A mitikus regény - Wass Albert: Kard és kasza618
Könnyű László: Wass Albert: Eliza és a ház, amit Jack épített622
G. G.: Documented facts and figures on transylvani624
Fábián Gyula: Üzenet haza - Emlékeztető Wass Albert költészetére626
Kiss József: A bujdosó imája628
Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora - Wass Albert: Összegyűjtött versek631
Nagy Pál: Wass Albert karácsonyai632
Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel634
Sylvester Lajos: Nagy emberek nagy vihart kavarnak - Wass Albert utóélete - A sajtó tükrében638
Székely Ádám: Wass Albert, a változatlan (Zsoltár és trombitaszó - Örökösök)640
Turcsányi Péter 12 nyári mondata Wass Albertről642
Kondor Katalin: Maradandó értékeink642
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kő marad... A kő marad...

Szép, tiszta példány.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba