933.052

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A korszakváltás programja

Esélyt mindenkinek/Tervezet/Megvitatja az SZDSZ Programalkotó Küldöttgyűlése 2000. december 2-3.

Szerkesztő

Kiadó: Szabad Demokraták Szövetsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 244 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Liberális ajánlat27
Esélyt mindenkinek!27
A liberális együttműködési ajánlat27
Céljaink értékeinkből, elveinkből fakadnak27
A siker a döntésünkön múlik29
A világra nyitottan élni29
A versenyvilágnak nincs alternatívája...30
A régi játékszabályok már nem érvényesek31
Illúziók helyett realitás32
Ami elválaszt: a versenykerülés32
Program Magyarország szétszakítása ellen33
Az számít, amivé leszünk33
A magyar társadalom nyitott társadalom34
Az információs és tudásalapú társadalom kihívásai35
Nem felzárkózni akarunk, hanem az élre törni35
Az információs társadalom megteremtésének sürgős feladatai36
Szabadon élni43
Megvédjük a jogállami forradalom vívmányát43
A magánszféra magánügy44
Saját sorsunkról magunk dönthessünk44
Ízléskérdésekben az állam nem lehet döntőbíró45
A helyes életről sem dönthet az állam45
A személyiség szabad kibontakoztatása46
Saját testünkkel szabadon rendelkezhetünk46
Jogunk van a méltó halálhoz46
Az anya a terhesség korai szakaszában szabadon rendelkezhessen magzatával47
A dajkaterhességet engedélyezni kell47
A betegek jogait komolyan kell venni47
Nem zárhatjuk börtönbe a kábítószerek fogyasztóit47
A vallások között az állam nem tehet különbséget48
Hálószobánkban az államnak semmi keresnivalója!48
A sorkötelezettséget meg fogjuk szüntetni49
Az Interneten is védjük a személyes adatokat49
Fel kell számolni a diszkriminációt49
Felül kell vizsgálni a jogszabályokat49
Egységes diszkrimináció-ellenes törvény50
Intézményi garanciák a diszkrimináció ellen50
Iskolák a diszkrimináció ellen50
Cselekvőképes kormányzat hatékony ellenőrzés50
Visszaállítjuk a hetenkénti ülésezést51
Szükséges a választójogi reform51
A törvényalkotásban nagyobb szerepet szánunk a bizottságoknak52
Valódi vizsgálóbizottságokat!53
Új alapjogi chartát!53
Újra kell szabályozni a jogalkotás rendjét53
A kormányzati felelősség részleteinek tisztázása54
Valóban reprezentatív államfőre van szükség!54
Az Alkotmánybíróság vállalja fel a szerepét!55
Újra kell gondolni az igazságügyi reform egyes elemeit!55
A kormány alá kell rendelni az ügyészséget56
Az ombudsmanok intézménye bevált56
Reális célkitűzések 2010-ig56
Új alkotmányt?56
Átlátható hatalom tiszta közélet57
A pártpénzek a nyilvánosság kontrolljával57
A közpénzek elherdálása nem üzleti titok58
A közérdekű adatok nyilvánossága58
Véleményéért senki nem büntethető58
Az állami "titkok" körét csökkenteni kell59
Amit jogellenesen titkosítottak, az nem titok59
A rendőrség és a vagyonvédelmi szolgálatok közé határt kell vonni60
Önkormányzatiság és autonómiák60
Világos hatáskörmegosztást a kormány, a régiók és a települések között61
Közvetlenül választott regionális gyűlések61
Területfejlesztés feladatok a decentralizált régióknál62
Önkormányzat pénz nélkül?63
Hatékony és kiegyenlítő finanszírozás64
A saját bevételi források szélesítése64
A kormány csak egyenlő mércével mérhet64
Fejlesztések magántőke bevonásával65
A közbiztonság közös eredmény65
Liberális ajánlat: önkormányzati rendőrség65
A közbiztonság romlásába nem lehet beletörődni!66
Ne lehessen többé pártrendőrséget működtetni!66
Rendőrségi reform: középpontban az eredményesség és a közösségi ellenőrzés68
A jólét gazdasági alapjai75
A liberális gazdaságfilozófia alapjai75
Verseny, teljesítmény, hatékonyság75
Milyen államot kívánunk?76
A gazdasági cselekvés alapelvei79
A gazdasági fejlődés keretei80
A gazdasági felzárkózás új pályáján80
A világgazdaság stabilan növekszik81
A magyar gazdaság tőkére szorul82
Szilárd és javuló egyensúlyra van szükség!82
Inflációcsökkentés, reálkamatok84
Kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődési pályán85
Külső feltételek85
Belső feltételek85
Évi négy százalékos fogyasztásbővülés85
A tíz éves fejlődési pálya szakaszai86
A versenyképes gazdaságért87
A gazdaságpolitika fő céljai és eszközei87
A versenyképesség javítása és a beruházások87
A gazdasági felzárkózás kulcsa a beruházási ráta növelése88
Hatékony beruházások, nagyobb megtakarítás89
A tőkevonzó képesség növelése90
Az uniós források fogadása91
Üvegzsebű államot!92
Átláthatóságot, teljesítményt, versenyt az államháztartásban is!92
Újraindítjuk az államháztartás megújítását94
Takarékos, hatékony, kisebb államháztartás95
Csökkenteni fogjuk az államadósságot96
A kiegyensúlyozott térségi fejlődésért97
A regionális politika kiemelt céljai97
Partnerségi viszonyt alakítunk ki98
Korszakváltás a munkahelyteremtésben99
A foglalkoztatottsági szerkezet átalakult99
Elősegítjük új foglalkoztatási formák terjedését99
Gazdasági növekedés, jólét, foglalkoztatottság101
Nemzeti akciótervet készítünk a foglalkoztatásról102
Adócsökkentést, adóalkotmányosságot, stabilitást, decentralizálást az adórendszerben102
Az adórendszer korszerűsítésének keretei102
Értékek és választások az adópolitikában103
Az adórendszer változtatása, adócsökkentés104
Az adórendszer decentralizációja105
Adóalkotmányosság: kiszámíthatóság, szakszerűség, fiskális föderalizmus105
Folytatjuk a privatizációt, erősítjük a vagyongazdálkodást és a versenypolitikát107
Sikeres átalakulás sikeres privatizáció107
A "Fidesz-közeli" privatizáció107
Felgyorsítjuk a privatizációt108
Változatlan intézményi keretek109
Az infrastruktúrát kiemelten fogjuk fejleszteni109
Új szemlélet, felelősség, együtt cselekvés109
A szolgáltatások átalakulása újfajta szabályozást követel110
Közlekedés: a jelen és a jövő112
A vízgazdálkodás átalakulása113
Takarékosságot, környezettudatosságot, versenyt az energetikában114
Biztonságos energiaellátás114
Versenyt, költségarányos árakat115
Távfűtés, energetika, környezetvédelem115
Jövőt építő agrárpolitika, versenyképes mezőgazdaság, felelős tájgazdálkodás116
A szocializmus zsákutcájából a rendszer nélküli jelenbe117
Szabályozott földpiac, tartós birtokrendszer, előretekintő támogatási formák118
Az állami szerepvállalás a mező- és tájgazdálkodásban120
Liberális ajánlat az agrárium megújítására (összefoglalás)120
Működő jóléti rendszerek - közös biztonság125
A jóléti rendszer állami adományként működésképtelen126
Amit el kell érnünk126
Öngondoskodás, szolidaritás, demokratikus jogok126
Liberális ajánlat: értéket a pénzért127
Méltányos életkörülményeket az időseknek127
Társadalmi csapda helyett tisztességes nyugdíj128
A nyugdíjrendszer etikája128
Sikeres nyugdíjreform129
A reformok szükségessége129
Visszalépés a Fidesz-kormány idején130
Helyreállítjuk a társadalmi szerződést és a törvényességet130
Visszaadni az ellopott pénzt130
Liberális ajánlat: kiszámíthatóan fejlesztett nyugdíjrendszer130
Csak az egészséges ember teljesen szabad!131
Elvek és értékek: változást, most!
Diagnózis132
Terápia134
A szolgáltatók versenyéért134
Liberális ajánlat: a többszintű biztosítás új modellje138
Új felhalmozási forrásokat141
A helyi önkormányzatok felelősségének változása142
Működő lakáspiac, szociális lakáspolitika142
Javuló lakáshelyzet, növekvő esélykülönbségek, torz lakáspolitika143
A liberális lakáspolitikai koncepció elvei145
Liberális ajánlat: a lakáspolitikai stratégia és a program főbb elemei147
Szociális lakásproblémák kezelése148
Élhető ország, fenntartható fejlődés, összehangolt környezetpolitika149
Korszakváltás a környezetvédelemben149
A kisgazda zsákmány149
A helyreállítás és a felemelkedés150
A környezetvédelem részpolitikai feladatai151
Esélyek, esélykiegyenlítő rendszerek, programok157
Társadalmi egyenlőtlenségek alakulása, vesztesek és nyertesek157
Társadalmi változások a rendszerváltás után157
Egyenlőtlenség és igazságosság158
Vesztesek és nyertesek160
Versenyképesség és versenyképtelenség160
Gyermekközpontú, esélyteremtő iskolák161
Az iskola a polgároké162
Beilleszkedés a versenyvilágba163
Tartalmi modernizáció163
Az oktatás expanziója164
Az oktatás minősége165
Alkalmatlan iskolarendszer = elmélyülő egyenlőtlenségek166
A közoktatás az esélykiegyenlítés eszköze168
Sokszínű iskola, többcsatornás finanszírozás169
Liberális ajánlat a közoktatási rendszer fejlesztésére171
Keresletközpontú felsőoktatás173
Liberális üzenet a társadalomnak173
Liberális üzenet a felsőoktatásnak176
Liberális üzenet az oktatóknak181
Liberális üzenet a hallgatóknak183
Kultúra-támogatási program188
A kultúra jelentősége a Korszakváltás idején188
Mi a kultúra ma?190
Fogódzók a gyakorlati programhoz194
Az információs forradalom következményei197
Technológia-kínálta új esélyek a közművelődésben198
Liberális üzenetek a kultúra barátainak200
Teendők201
Liberális húzóprojektek példatára202
Kulturális kormányzati minimum203
Korszakváltó társadalompolitika204
Alapelvek204
Az állami szociális kiadások optimalizálása, új állami szerepek a társadalmi viszonyok alakításában206
Öntudatos állampolgárrá válás - a szociálpolitika, mint a citoyen kultúra tanulásának és gyakorlásának a terepe206
Ellenőrzés, a társadalompolitika demokratizálása207
Befogadó társadalompolitikát a kirekesztéssel szemben207
A gyerekek mindenekelőtt208
A helyi szociálpolitikai minimum szakmai programja208
Általános politikai elvek208
Szociálpolitikai alapelvek és értékek209
A helyi szociálpolitika célcsoportjai, a kirekesztettség enyhítése, a települések szociális integráltsága210
A szociálpolitika határterületeinek fontossága211
Megoldandó szakmai feladatok, programok214
A szegénység, marginalizálódás és kirekesztettség enyhítése217
Roma esélykiegyenlítő program222
A rendszerváltás igazi vesztesei222
A romák esélyeit a felzárkózáshoz intézményesen kell javítani!224
Településfejlesztési program229
Roma kisvállalkozások segítésének programja229
Foglalkoztatási program230
Többség-kisebbség konfliktusának megelőzése230
A fogyatékosok az ország egyenrangú polgárai!231
Jó törvény, gyenge végrehajtás231
Mi, liberálisok követeljük a törvény megvalósítását!231
Esélyegyenlőség nők és férfiak között232
A nemek esélyegyenlőségét biztosító alapelvek232
A kormányzati és civil intézmények közötti együttműködés233
Jogalkotás235
Jogalkalmazás235
A nemek közötti esélyegyenlőségre szakosodott helyettes ombudsman235
Szexuális kisebbségek egyenlősége236
Polgári jogi teendők236
Büntetőjogi teendők236
A határokon túli magyar kisebbségek237
A magyar nemzet reneszánsza237
Beválthatatlan ígéretek (Státusztörvény)239
Megvalósítható célok, tisztességes eszközök240
A magyar nemzeti identitás megvédése a Kárpát-medencében240
Kisebbségpolitika és gazdaság242
A nemzeti integráció gazdasági feltételei242
A régiók gazdasága243
Politikamentes gazdasági támogatást243
Magyarországon élő nemzeti kisebbségek244
A jelenlegi helyzet244
Zavarok244
Feladatok244
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem