Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.707

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája

1967-1977

Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 375 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Német   Francia   Orosz  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-2535-6
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Mintegy negyedszázaddal ezelőtt, 1954-ben jelent meg a Banner Jánossal közösen összeállított bibliográfiánk, amelyet 1961-ben a második, 1968-ban a harmadik kötet követett. Minden hiányossága... Tovább

Előszó

Mintegy negyedszázaddal ezelőtt, 1954-ben jelent meg a Banner Jánossal közösen összeállított bibliográfiánk, amelyet 1961-ben a második, 1968-ban a harmadik kötet követett. Minden hiányossága ellenére mindhárom kötet a régészet és a rokon tudományok művelőinek sokat használt segédkönyve lett.
A jelen összeállítás az eltelt 10-11 esztendő termését regisztrálja. Többen kifogásolták, hogy miért álltunk meg az ezredfordulónál, hiszen a későbbi századok régészeti emlékanyagának nagy jelentősége van a középkor anyagi kultúrájának kutatásában. Ez kétségtelenül igaz, de valahol meg kellett állnunk. A Közép-Duna-medence életében korszakváltó az 1000 körüli időszak: a történelmi periodizáció a területünkön bekövetkezett államalapításokat, elsősorban a magyar királyság létrejöttét mindenképpen olyan eseményként tartja számon, amely előtt a régészet mondanivalója elsőrendű fontosságú - gondoljunk csak a magyar honfoglalás korának jól elkülöníthető leletanyagára -, viszont a megszilárdult királyság, annak feudális és keresztény szervezete, gazdasági és művelődési élete az írott források olyan bőségét hozta magával, hogy egy régészeti bibliográfiának voltaképpen a korszak egész bibliográfiáját fel kellene ölelnie. Ha a régészeti forrásokat is felhasználó munkákat, valamint a régészethez szorosan kapcsolódó történeti segédtudományokat a középkori régészeti bibliográfia figyelembe venné, akkor már nem régészeti, hanem inkább történeti bibliográfia lenne. Vissza

Fülszöveg

Amikor hét esztendővel ezelőtt, 1954-ben megjelent a Közép-Dunamedence Régészeti Bibliográfiája, annak a kívánalomnak tettünk eleget, hogy átfogó képet nyújtsunk a régészetnek és a vele kapcsolatos tudományoknak a Közép-Duna-medencére vonatkozó - lehetőleg teljes - irodalmáról. (Hogy ez mennyire sikerült, arra bibliográfiának a szakirodalomban keltett visszhangjából következtethetünk, amely - bár a könyv hiányait és hibáit a szerkesztők ismerik legjobban - általában kedvező és elismerő volt.) Már akkor felmerült az az óhaj, hogy a bibliográfiai anyaggyűjtést folytatni kell, s bizonyos idő elteltével a fenti bibliográfiát kiindulópontul és alapul véve, ennek pótköteteként kell az újabb anyagot közreadni. Minthogy az anyaggyűjtés folyamatossága biztosítva volt, s a címek rendezése és csoportosítása is megtörténhetett, elérkezettnek érezzük az időt arra, hogy az alapbibliográfia e kiegészítését tudományunk művelői és a régészet iránt érdeklődők számára hozzáférhetővé tegyük.
Munkánkat... Tovább

Fülszöveg

Amikor hét esztendővel ezelőtt, 1954-ben megjelent a Közép-Dunamedence Régészeti Bibliográfiája, annak a kívánalomnak tettünk eleget, hogy átfogó képet nyújtsunk a régészetnek és a vele kapcsolatos tudományoknak a Közép-Duna-medencére vonatkozó - lehetőleg teljes - irodalmáról. (Hogy ez mennyire sikerült, arra bibliográfiának a szakirodalomban keltett visszhangjából következtethetünk, amely - bár a könyv hiányait és hibáit a szerkesztők ismerik legjobban - általában kedvező és elismerő volt.) Már akkor felmerült az az óhaj, hogy a bibliográfiai anyaggyűjtést folytatni kell, s bizonyos idő elteltével a fenti bibliográfiát kiindulópontul és alapul véve, ennek pótköteteként kell az újabb anyagot közreadni. Minthogy az anyaggyűjtés folyamatossága biztosítva volt, s a címek rendezése és csoportosítása is megtörténhetett, elérkezettnek érezzük az időt arra, hogy az alapbibliográfia e kiegészítését tudományunk művelői és a régészet iránt érdeklődők számára hozzáférhetővé tegyük.
Munkánkat e könyv megjelenése nem zárja le, folytatjuk a gyűjtést, és reméljük, hogy a következő, még gazdagabb tartalmú pótkötetekkel félévtizedenként útbaigazítást nyújthatunk e régészetileg igen fontos terület irodalmáról. Vissza

Tartalom

Előszó 29
Folyóiratok, sorozati művek és rövidítések jegyzéke 49
I. Általános rész (1-810) 57
1. Bibliográfiák (1-21) 57
2. összefoglaló művek (22-57) 58
3. Ásatási jelentések, helytörténet, topográfia (58-182)
A) Magyarország (58-118) 59
B) Csehszlovákia (119-136) 61
C) Románia (137-162) 62
D) Jugoszlávia (163-178) 62
E) Ukrajna (179-182) 63
4. Régészeti mozgalom, tudománytörténet (183-587) 03
A) Események (183- 364) 63
a) Magyarországon (183- 249) 03
b) Csehszlovákiában (250-303) 65
c) Romániában (304-321) 67
d) Jugoszláviában (322-336) 68
e) Egyebütt (337-364) 68
B) Méltatások, nekrológok (365- 587) 69
5. Múzeumok (588-668) 73
A) Magyarország (588-617) 73
B) Csehszlovákia (618-628) 74
C) Románia (629-656) 75
D) Jugoszlávia (657- 660) 76
E) Egyéb (661-668) 76
6. Társ- és segédtudományok (669-810) 76
AJ Általában (669- 711) 76
B) Történeti embertan (paleoantropológia) (712- 749) 78
C) Történeti állattan, háziasítás (750- 785) 79
D) Numizmatika (786-810) 81
II. őskor (811-3684) 83
1. Általában (811-877) 83
A) Összefoglalások (811-860) 83
B) Művészet és vallás (861-877) 84
2. Őskőkor (paleolit, mezolit) (878-1129) 85
A) Általában (878- 948) 85
B) Alföld (949- 952) : 87
C) Dunántúl (953- 990) 88
D) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (991-1054) 89
E) Erdély (1055-1075) 91
F) Délvidék, Vojvodina, Bánát (1076-1105) 92
G) Szomszédos területek (1106-1129) 93
3. Újkőkor (neolit) (1130-1724) 94
A) Általában (1130-1219) 94
B) Alföld (1220-1287) 97
C) Dunántúl (1288-1323) 98
D) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (1324-1393) 100
E) Erdély (1394-1497) 102
Tartaria (1474-1497) 105
F) Délvidék, Vojvodina, Bánát (1498-1634) 106
Lepenski Vir (1578-1634) 108
G) Szomszédos területek (1635-1724) 110
4. Rézkor (eneolit) (1725- 2054) 114
A) Általában (1725-1792) 114
B) Alföld (1793-1834) 116
C) Dunántúl (1835-1860) 118
D) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (1861-1923) 118
E) Erdély (1924-1961) 121
F) Délvidék, Vojvodina, Bánát (1962-1999) 122
G) Szomszédos területek (2000- 2054) 124
5. Bronzkor (2055-2769) 126
A) Általában (2055- 2165) 126
B) Alföld (2166- 2272) 130
C) Dunántúl (2273- 2359) 133
D) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (2360- 2512) 135
E) Erdély (2513- 2603) 141
F) Délvidék, Vojvodina, Bánát (2604- 2691) 144
G) Szomszédos területek (2692- 2769) . 147
6. Koravaskor (Hallstatt) (2770-3067) 150
A) Általában (2770- 2786) 150
B) Alföld (2787-2795) 151
C) Dunántúl (2796-2837) 151
D) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (2838- 2879) 152
E) Erdély (2880- 2903) 154
F) Délvidék, Vojvodina, Bánát (2904- 2923) 155
G) Szomszédos területek (2924- 2964) 156
H) Kimmerek, preszkíták (2965-2987) 157
I) Szkíták (2988- 3067) 158
7. Késővaskor (La Téne), kelták (3068-3684) 160
A) Általában (3068- 3131) 160
B) Alföld (3132-3154) 162
C) Dunántúl (3155-3206) 163
D) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (3207-3265) 165
E) Erdély (3266-3295) 167
F) Délvidék, Vojvodina, Bánát (3296- 3336) 168
G) Szomszédos területek (3337- 3379) 169
H) Illírek (3380-3399) 170
I) Trákok, geták, dákok (3400-3576) 171
J) Numizmatika (3577- 3684) 176
III. Ókor (3685-6292) 181
1. Római birodalom (3685-6113) 181
AJ Történelem (3685-3816) 181
a) Általában (3685-3715) 181
b) Provinciák története (3716-3816) 182
Pannónia (3716-3764) 182
Dacia (3765-3799) 183
Egyéb provinciák (3800-3816) 184
B) Földrajz, népesség (3817-3906) 185
a) Ókori földrajz (3817-3844) 185
b) Népesség, romanizáció (3845-3893) 186
Pannónia (3853-3867) 186
Dacia (3868-3893) 187
c) Antropológia, demográfia (3894-3906) 188
C) Helytörténet, ásatási jelentések, topográfia (3907-4244) 188
a) Pannónia (3909-4176) 188
Aquincum (3922-3937) 189
Arrabona (3938- 3940) 189
Brigetio (3941) 1 189
Carnuntum (3942-3960) 190
Emona (3961-3970) 190
Gorsium (3971-3988) 190
Intercisa (3989-3998) 191
Mursa (3999-4007) 191
Poetovio (4008-4017) 191
Savaria (4018-4037) 192
Scarbantia (4038-4045) 192
Sirmium (4046-4063) 193
Siscia (4064-4066) 193
Sopianae (4067-4076) 193
Vindobona (4077-4099) 194
Egyéb helyek (4100-4176) 194
b) Dacia (4177-2444) 196
Apulum (4181-4183) 196
Dierna (4184-4185) 196
Drobeta (4186-4187) 196
Micia (4188-4192) 197
Napoca (4193-4195) 197
Porolissum (4196-4199) 197
Potaissa (4200-4202) 197
Romula (4203-4205) 197
Sucidava (4206-4208) 197
Tibiscum (4209-4212) 197
Ulpia Traiana Sarmizegetusa (4213-4222) 197
Egyéb helyek (4223-4244) 198
D) Gazdaság (4245-4317) 199
a) Általában (4245-4260) !99
b) Mezőgazdaság (4261-4279) 199
c) Bányászat, kohászat (4280-4301) 200
d) Kereskedelem, vám (4302-4317) 201
E) Államszervezet (4318-4523) 201
a) Közigazgatás, prosopographia (4318-4384) 201
b) Katonai szervezet, hadtörténet (4385-4523) 203
F) Építmények (4524-4896) 208
a) Épületek, falmaradványok (4524-4636) 208
Pannónia (4529-4626) 208
Dacia (4627-4636) 210
b) Limes (4637-4698) 211
Pannónia (4644-4662) 211
Dacia (4663-4698) 212
c) Katonai épületek (4699-4819) 213
Pannónia (4705-4778) 213
Dacia (4779-4819) 215
d) Utak, hidak (4820-4867) 217
e) Vízvezetékek, fürdők, egészségügy (4868-4892) 218
f) Amfiteátrumok (4893-4896) 219
G) Eszközök, használati tárgyak (4897-5204) 219
a) Munkaeszközök, ókori technika (4897-4909) 219
b) Kerámia (4910- 5045) 220
Pannónia (4911-4978) 220
Dacia (4979- 4997) 222
Terra sigillata (4998- 5045) 223
c) Üvegek (5046- 5076) 224
d) Világító eszközök (5077-5097) 225
e) Fémedények (5098- 5108) 226
f) Fegyverek (5109- 5138) 226
g) Ruházat, textil (5139-5143) 228
h) Ékszerek, fibulák, apró fémtárgyak (5144- 5187) 228
i) Egyéb tárgyak (5188- 5204) 229
H) Feliratok, kőemlékek (epigráfia) (5205- 5489) 230
a) Általában (5205- 5336) 230
Pannónia (5221-5284) 230
Dacia (5285- 5336) 232
b) Síremlékek (5337- 5391) 234
Pannónia (5337- 5356) 234
Dacia (5357- 5391) 235
c) Oltárok (5392- 5421) 236
Pannónia (5392-5402) 236
Dacia (5403- 5421) 236
d) Szarkofágok (5422-5432) 237
e) Mérföldkövek (5433- 5438) 237
J) Katonai diplomák (5439-5459) 238
g) Bélyeges téglák (5460- 5489) 238
I) Numizmatika (5490- 5645) 239
a) Általában (5490- 5634) 239
b) Gemmák, kámeák (5635- 5645) 244
J) Művészet (5646-5800) 245
a) Általában (5646- 5664) 245
b) Domborművek (5665- 5693) 245
Pannónia (5665-5678) 245
Dacia (5679- 5693) 246
c) Szobrok (5694- 5777) 246
Pannónia (5694- 5733) 246
Dacia (5734-5777) 248
d) Mozaikok (5778- 5794) 249
ej Falfestmények (5795- 5800) 250
K) Temetkezés, sírok (5801-5900) 250
Pannónia (5802-5886) 250
Dacia (5887- 5900) 253
L) Vallás (5901-6113) 253
a) Általában (5901-6007) 253
Pannónia (5918-5952) 254
Dacia (5953-6007) 255
b) Egyiptomi kultuszok (6008-6037) 257
c) Mithras-kultusz (6038- 6056) 258
d) Ókereszténység (6057-6113) 259
a)) Története (6057-6071) 259
b)) Emlékanyaga (6072-6113) 259
Pannónia (6072-6104) 259
Dacia (6105-6113) 260
2. A római birodalmon kívüli terület (Barbaricum) (6114- 6292) 261
A) Általában (6114-6135) 261
B) Alföld (6136-6201) 261
C) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (6202- 6232) 263
D) Erdély (6233- 6249) 265
E) Délvidék, Vojvodina, Bánát (6250- 6262) p- 265
F) Szomszédos területek (6263- 6292) 266
IV. Korai középkor (6293- 7460) 268
1. Általában (6293-6463) 268
A) Története (6293- 6384) 268
Bizánc (6363-6384) 270
B) Koraközépkori, bizánci emlékanyag általában (6385-6463) 27
2. Hun korszak (6464-6535) 274
A) Története (6464-6489) 274
B) Emlékanyaga (6490-6535) 275
3. Germán korszak. (6536-6679) 276
A) Története (6536-6573) 276
B) Emlékanyaga (6574-6679) 277
a) Általában (6574-6585) 277
b) Alföld (6586-6598) 278
c) Dunántúl (6599-6622)
d) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (6623-6625) 279
e) Erdély (6626-6649) 279
f) Délvidék, Vojvodina, Bánát (6650-6653) 280
g) Szomszédos területek (6654-6679) 280
4. Avar korszak (6680-7049) 281
A) Története (6680-6724) 281
B) Emlékanyaga (6725-7049) 281
a) Általában (6725- 6769) 283
b) Alföld (6770-6824)
c) Dunántúl (6825- 6925)
d) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (6926-6971) 289
e) Erdély (6972-6982) 290
f) Délvidék, Vojvodina, Bánát (6983-7003) 291
g) Szomszédos területek (7004- 7049) 292
5. Szláv korszak (7050- 7340) 293
A) Története (7050- 7186) 203
a) Általában (7050-7093) 293
b) Pannón-, morvaszlávok (7094- 7158) 295
Cirill és Metód (7133- 7158) 296
c) Délszlávok (7159-7186) 297
B) Emlékanyaga (7187- 7340) 298
a) Általában (7187- 7199) 298
b) Alföld (7200- 7202) 299
c) Dunántúl (7203- 7220) 299
d) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (7221-7275) 300
e) Erdély (7276- 7294) 302
f) Délvidék, Vojvodina, Bánát (7295- 7305) 302
g) Szomszédos területek (7306- 7340) 303
6. Román eredetkérdés (7341-7460) 304
V. Magyar őstörténet (7461-8394) 509
1. Eredetkérdés, őshazakutatás (7461-7874) 509
A) Általában (7461-7645) 309
B) Néprajzi, művelődéstörténeti vonatkozás (7646- 7697) 314
C) Hitvilág (7698-7725) 316
D) ősírás (7726- 7741) 317
E) Nyelvészeti vonatkozások (7742-7823) 317
F) őstörténeti „csodabogarak" (7824-7874) 320
Őstörténeti csodabogarak bírálatai (7849-7874) 320
2. Honfoglalás, államalapítás kora (7875-8337) 321
A) Története (7875-8027) 321
B) Emlékanyaga (8028- 8310) 326
a) Általában (8028-8096) 326
b) Alföld (8097-8180) 329
c) Dunántúl (8181-8239) 331
d) Felvidék, Szlovákia, Kárpát-Ukrajna (8240-8282) 333
e) Erdély (8283-8287) 335
f) Délvidék, Vojvodina, Bánát (8288-8306) 335
Nagyszentmiklós, Sinnicolau Mare (8295- 8306) 335
g) Szomszédos területek (8307-8310) 336
C) Numizmatika (8311-8337) 336
3. Székelyek, besenyők, kunok, jászok (8338-8394) 337
Névmutató 341
Több néven szereplő helységek jegyzéke 367
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén foltos.

Állapot: Közepes
7.100 Ft
5.680 ,-Ft 20
28 pont kapható
Kosárba