1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A középiskolai művelődési anyag világnézeti kérdései II.

Szöveggyűjtemény/Egységes jegyzet/Kézirat

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Szöveggyűjtemény második kötetének összeállítása során az első kötetben érvényesített elvek vezéreltek bennünket. Ennyiben ez a kötet szervesen illeszkedik az előzőhöz , annak közvetlen... Tovább

Előszó

A Szöveggyűjtemény második kötetének összeállítása során az első kötetben érvényesített elvek vezéreltek bennünket. Ennyiben ez a kötet szervesen illeszkedik az előzőhöz , annak közvetlen folytatása. Ugyanakkor tematikailag eltér attól. Az első kötet főként olyan szemelvényeket foglal magában, amelyek a filozófia és a szaktudományok kapcsolatának történeti változását, a tudományos világkép fejlődését mutatják be. A jelen, második kötetbe viszont olyan könyv- és tanulmányrészleteket vettünk be, amelyek az egyes szaktudományok világnézeti szempontból jelentős eredményeit, a mai természettudományok filozófiai-világnézeti kérdéseit elemzik. Így ez a kötet a modern tudományos világkép legfontosabb vonatkozásait törekszik bemutatni.
A Szöveggyűjtemény egy-egy tudományág világnézetileg jelentős problémáit több oldalról igyekszik megvilágítani. Ezért elkerülhetetlenül adódnak bizonyos átfedések, terminológiai és nézetbeli különbségek, eltérő megközelítések. Ugyanakkor a válogatás - részben a rendelkezésre álló anyag bősége, részben a terjedelmi korlátok következtében - szükségképpen mozaikszerű, és korántsem öleli fel a mai természettudományok valamennyi, világnézeti szempontból releváns eredményét, a modern tudományos világkép minden jelentős mozzanatát. Úgy véljük azonban, hogy ezen és egyéb fogyatékosságok ellenére a szöveggyűjtemény második kötete is eleget tesz a filozófia középiskolai tanári szaktantárgyi programjaiban rögzített kívánalmaknak, és eredményesen használható fel mind a levelező-kiegészítő tagozaton oktatott "A középiskolai művelődési anyag világnézeti kérdései" tárgy, mind a nappali tagozaton meghirdetésre kerülő természetfilozófiai speciálkollégium oktatása során. Vissza

Tartalom

Előszó 3
Horváth József: Az Univerzum modellezésének filozófiai problémái 5
Ja. B. Zeldovics: Az Univerzum szerkezete (áttekintés a mai kozmológiáról) 15
I. Sz. Sklovszkij: Világegyetem, élet, értelem 24
Az intersztelláris közeg 24
A csillagok fejlődése 29
A galaxisok fejlődéséről 34
A nagy Világegyetem 40
Marx György: Jövőnk az Univerzum 52
Az anyag fejlődéstörténete 52
E. Bitsakis: A modern fizika és a dialektikus materializmus 59
2. Az úgynevezett elemi részecskék osztályozása:
egységük első adatai 59
3. Az anyag kimeríthetetlensége 64
Az elemi részek struktúrájáról 67
6. Az erőterek és a részecskék 71
7. A megmaradás törvényei 73
8. Az elemi részecskék definíciójáról 80
Biró Gábor: Pozitivizmus és fizikatörténet 84
A. A. Butákov: A mozgás alapformái a modern tudomány
fényében 91
3. Mikrofizikai folyamatok 91
4. Asztrofizikai folyamatok és a téridőben
végbemenő változások 103
Müller Antal: Kvantummechanika és fizikai világkép 111
10. A mikrofizikában szereplő kölcsönhatástípusok 111
19. A mikrofizikai megismerés általános vonásai
20. A fizikai események oksági meghatározottsága. Determinizmus 118
Müller Antal: Kölcsönhatás és meghatározottság 123
5. Az objektív anyagi világ fizikai struktúrája 123
Laitko-Sprung: Kémia és filozófia 134
A kémia és a filozófia viszonya 134
Erdey Grúz Tibor: A kémiai anyag szerveződési fokozatairól 142
A. A. Butákov: A mozgás alapformái a modern tudomány
fényében 151
6. A geológiai folyamatok és a természet divergenciájának problémája 151
H. Varró Rózsa: Dialektika az élő természetben 177
Az élet fogalmáról 177
Erdős Géza: Az élet kezdetei a Földön 184
Sz. Karpinszkaja: A molekuláris biológia a dialektikus materialista filozófia fényében 194
Gyenis Gyula: Az ember evolúciója 203
Garai László: Tézisek az agyról, a jelentésről és
a dualizmusról 216
H. Varró Rózsa: Élővilág és társadalom 231
Az ember genetikus kapcsolata a bioszférával,
a társadalom létrejötte mint a természethez
való sajátos viszonyulás megjelenése 231
Vita a növekedés határairól 244
A demográfiai robbanás 259
A biológiai-ökológiai egyensúly megbomlásának
kérdése 267
I. Frolov: Az ember perspektívája 288
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem