A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A középkori gazdaság és társadalom története

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 395 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-281-310-3
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Henri Pirenne (1862-1935) azok közé a történészek közé tartozik, akik átformálták a 20. század történetírását, kijelölték új irányait. Az Annales alapítóinak belga barátja és mestere különösen a középkori városi intézmények és társadalmi rétegek, az ipar és a kereskedelem kutatásában ért el lényegi eredményeket. Hétkötetes Belgium története a maga nemében páratlan vállalkozás. Kései szintéziseiben (elsősorban a Mohamed és Nagy Károly c. posztumusz művében) kifejtett központi tézise, az ókori gazdaságnak a középkoriba való átmenetéről, immár fél évszázada megkerülhetetlen pontja a középkori gazdaságtörténeti kutatásoknak, vitáknak.
A középkori gazdaság és társadalom története talán legnagyobb hatású szintézise, mintegy összefoglalása kutatásainak. Benne sűrítve, de élvezetesen kifejtve megtalálható valamennyi tézise, melyet a középkori források fél évszázados tanulmányozása során kimunkált. Pirenne úttörő jelentőségű gondolatai a középkori városok és a polgárság kialakulásáról, a... Tovább

Fülszöveg

Henri Pirenne (1862-1935) azok közé a történészek közé tartozik, akik átformálták a 20. század történetírását, kijelölték új irányait. Az Annales alapítóinak belga barátja és mestere különösen a középkori városi intézmények és társadalmi rétegek, az ipar és a kereskedelem kutatásában ért el lényegi eredményeket. Hétkötetes Belgium története a maga nemében páratlan vállalkozás. Kései szintéziseiben (elsősorban a Mohamed és Nagy Károly c. posztumusz művében) kifejtett központi tézise, az ókori gazdaságnak a középkoriba való átmenetéről, immár fél évszázada megkerülhetetlen pontja a középkori gazdaságtörténeti kutatásoknak, vitáknak.
A középkori gazdaság és társadalom története talán legnagyobb hatású szintézise, mintegy összefoglalása kutatásainak. Benne sűrítve, de élvezetesen kifejtve megtalálható valamennyi tézise, melyet a középkori források fél évszázados tanulmányozása során kimunkált. Pirenne úttörő jelentőségű gondolatai a középkori városok és a polgárság kialakulásáról, a kapitalizmus korai formáiról, a tőkés vállalkozók típusairól, a középkori kereskedőréteg eredetéről, a késő középkori városi "demokráciáról", a 14. század válságáról, a laikus műveltség kezdeteiről és még sok más középkori gazdasági és társadalmi jelenségről termékenyítően hatottak és hatnak ma is a történetírásban. Vissza

Tartalom

Henri Pirenne /1862-1935/ - (Katus László)11
Előszó33
Bevezetés39
Az ókor gazdasági egyensúlyának felbomlása/Szaracénok és keresztények Nyugaton/A kereskedelm eltűnése Nyugaton/Gazdasági visszafejlődés a Karolingok uralkodása alatt
A társadalom mezőgazdasági jellege a IX. századtól kezdve/ A nagybirtokok../ Az árupiacok hiánya/ Az alkalmi kereskedelem.../ A helyi piacok/A zsidók/A társadalom jellege a IX. századtól/Az egyház vezető szerepe/Az egyház gazdasági eszménye/Az uzsora tilalma
I. fejezet - A kereskedelem újjászületése57
A Földközi-tenger
A mediterrán kereskedelem folytatása a bizánci Itáliában/A bizánci Itália és Velence kereskedelme az iszlámmal/Velence gazdasági fejlődése/A velencei terjeszkedés/Velence és a bizánci birodalom
Az Északi-tenger és a Balti-tenger
A normann betörések/A skandinávok kereskedelmi terjeszkedése/A skandináv kereskedelem Oroszországban/A skandináv kereskedelem a Baltikumban/A skandináv kereskedelem az Északi-tengeren
A kereskedelem újjászületése
Velence első gazdasági kapcsolatai a Nyugattal/Az egyház és a kereskedők/ Pisa és Genova/Az első keresztes hadjárat/ A Földközi-tenger újra megnyílik a nyugati kereskedelem előtt/A keresztes hadjáratok és az itáliai hajózás/ Az itáliaiak vezető szerepe a Földközi-tengeren/ A bizánci hajózás hanyatlása/ Itália kereskedelme/ Kereskedelem az Alpoktól északra/A flamand posztóipar/A posztókereskedelem
II. fejezet - A városok88
A városi élet újjászületése
A városi élet eltűnése a VIII. században/ A püspöki városok/A várak/Az első kereskedőtelepülések/A portusok/Az ipar tömörülése a városokban
A kereskedők és a polgárság
A kereskedő osztály uradalmi eredetének hipotézise/Kalandorok és kereskedők/Finchale-i Godrik/Az első kereskedelmi nyereségek/A hajózás hatása a kereskedelemre/Az első kereskedelmi vagyonok
A városi intézmények és a városi jog
A polgárság és a mezőgazdasági társadalom/A polgárság szabadsága/A jog átalakulása a városokban/A városok bíráskodási és közigazgatási önkormányzata/A városfal/A városi pénzügyek/A városi hatóságok/A városok és a fejedelmek/A polgárság kiváltságai
III. fejezet - A föld és a falusi osztályok112
A nagybirtokszervezet és a jobbágyság
A vidék számbeli fölénye a városok felett/A nagybirtokok/Az uradalmi "udvarok"/A jobbágytelkek és a földesúri majorság/A telkes parasztok és a jobbágyok/A nagybirtokok bíráskodási és vallási egysége/A nagybirtok szervezetének patriarchális jellege/A nagybirtokok gazdasági jellege/A mezőgazdasági rendszer/A földesúri jogok
A mezőgazdaság átalakulása a XII. századtól kezdve
A népesség növekedése/A cisztercita uradalmak/A "vendégek"/Az első termősített földek/Az "új városok"/Gátépítési munkálatok/Flamand telepesek Németországban/Az Elbán túli területek német kolonizációja/A városok befolyása a falvak helyzetére/A pénzforgalom fejlődése és következményei/A nagybirtokszervezet átalakulása/A kereskedelem hatása a falvakra/A föld mobilitásának fejlődése
IV. fejezet - A kereskedelem fejlődése a XIII. század végéig149
A forgalom
A vámok/Az utak állapota/Szállítóeszközök/Folyók és csatornák/A hajózás/A védővámrendszer hiánya/Az uralkodók magatartása a kereskedelemmel szemben/A gildék és a hanzák/A vándorkereskedelem csökkenése
A vásárok
A vásárok és a piacok/ A vásárok eredete és fejlődése/ A vásárok joga/ A champagne-i vásárok/ A champagne-i vásárok és a kereskedelem/ A champagne-i vásárok és a hitel/ A champagne-i vásárok hanyatlása
A pénz
Természeti gazdálkodás és pénzgazdálkodás/ A pénzrendszer Karoling eredete/ A Karoling pénz jellege/ A pénz a feudális korszakban/ A fejedelmek pénzgazdálkodása/ A királyi pénz/ A garas megjelenése/ Az aranypénzverés újrakezdése
A hitel és a pénzkereskedelem
A hitel régisége/ Az egyházi intézmények fogyasztási kölcsönei/ A kereskedelmi hitel eredete/ A hitel első formái Itáliában/ A kereskedők képzettsége és a hitel/ A kereskedelem és a hitel/ A pénzkereskedelem/ A kereskedők pénzügyletei/ A kamatra adott kölcsön/ A hitel fejlődése Itáliában/ Az itáliai pénzemberek Északon/ A zsidók/ A pénzkölcsönző "asztalok"/ A pénzváltók/ A földjáradékok/ Az életre szóló járadékok/ Az uzsoratörvények
V. fejezet - Behozatal és kivitel a XIII. század végéig217
A nagykereskedelem árucikkei és irányai
A fűszerek/ Fűszerkereskedelem a Földközi-tengeren/ A keleti termékek kereskedelme/ A posztókereskedelem/ A bruggei kikötő/ A német Hanza/ A Hanza-kereskedelem/ A szárazföldi Németország kereskedelme/ Anglia kereskedelme/ Franciaország kereskedelme/ Franciaország bora és sója/ A spanyol kereskedelem/ A nyerstermékek túlsúlya a kereskedelemben/ A fémfeldolgozás és a bányák/ A kereskedelmi módszerek fölénye Itáliában/ A középkori kereskedelem volumene
A nagykereskedelem kapitalista jellege
A középkori kapitalizmus létezésével kapcsolatos ellenvetések/ A tőke, a hosszú távú kereskedelem eredménye/ A kereskedelmi nyereségek jelentősége/ A kereskedők első tőkeberuházásainak eredete/ Kereskedelmi nyereségek földbefektetései/ Nagykereskedelem és kiskereskedelem
VI. fejezet - A városi gazdálkodás és az ipar szabályozása252
A városok mint gazdasági központok. A városi élelmezés
A középkori városok gazdasági jellege/ A papság és a nemesség a városokban/ A városok népsűrűsége/ A városi lakosság számának növekedése a XIV. század kezdetéig/ A polgárok élelmezési politikája/ A városok élelmezése és a kereskedelem/ A közvetítők/ A nem polgárok kizárása a kiskereskedelemből
A városi ipar
A városi ipar vevőköre/ A céhek eredete/ A céhek ipari monopóliuma/ A céhek önkormányzatra való törekvése/ A termelő védelme/ A fogyasztó védelme/ A kézművesek hierarchiája/ Az exportiparok céhei/ Az exportra termelő munkások társadalmi helyzete/ A nagyvállalkozók
VII. fejezet - A XIV. és a XV. század átalakulásai279
Katasztrófák és társadalmi zavargások
A XIV. és a XV. sz. gazdasági jellegzetességei/ A gazdasági fejlődés stabilizálódása/ Az 1315. évi éhínség és a "fekete" pesti/ A tengermelléki Flandria lázadása/ Az 1381. évi angol felkelés/ Elégedetlenség a városi oligarchák ellen/ A demokratikus forradalom/ A társadalmi nyugtalanság kiterjedési területe/ A "kicsik" és a "nagyok" viszálya/ Az exportra dolgozó munkások társadalmi agitációja/ A városi kormányzatok reformja/ Társadalmi villongások Flandriában/ A mesterlegények társulatai
Protekcionizmus, kapitalizmus és merkantilizmus
A városi protekcionizmus fejlődése/ Céhek és kapitalisták/ A kapitalista kereskedelem új formái/ A kapitalisták új osztályának kialakulása/ Az uralkodók és a kapitalisták/ Az állam beavatkozása a gazdasági életbe/ A merkantilista politika kezdetei
Általános bibliográfia319
Bibliográfiai és kritikai függelék323
Bibliográfiai kiegészítés382

Henri Pirenne

Henri Pirenne műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Henri Pirenne könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem