Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Közlekedési Múzeum Évkönyve VI.

1981-1982

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Közlekedési Múzeum munkásságáról az eltelt évtized folyamán rendszeresen megjelenő évkönyveink1 folytatása a jelen VI. kötet, amely az 1981 -1982-es évek eredményeinek összefoglalása. E kötetben... Tovább

Előszó

A Közlekedési Múzeum munkásságáról az eltelt évtized folyamán rendszeresen megjelenő évkönyveink1 folytatása a jelen VI. kötet, amely az 1981 -1982-es évek eredményeinek összefoglalása. E kötetben - az előző kiadványok tartalmi felépítését és kivitelét követve - ismertetjük az eltelt két esztendő múzeumfejlesztési, gyűjteménygyarapítási, tudományos és közművelődési munkásságát, amely az 1981-1985. évekre kidolgozott VI. ötéves kerettervünk kezdeti két éve volt. Az eltelt két esztendőben, a Múzeum haladó hagyományaira alapozva, folytattuk a korábbi években megkezdett sokrétű tudományos és fejlesztő munkánkat. A Múzeum fejlődését jelentős mértékben segítették a tudományos kutatómunka, továbbá a múzeumi törvény korszerűsítését szolgáló kormányzati döntések és az ezek végrehajtására kiadott főhatósági szabályozások. Ilyen volt például, hogy a tudományos kutatás országos rendjére és a kutatóhálózat korszerűsítésére vonatkozó tudománypolitikai bizottsági és minisztertanácsi határozatok alapján a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az illetékes főhatóságokkal egyetértésben, a Közlekedési Múzeumot a közlekedéstörténeti kutatási feladatok ellátására országos kutatóhellyé nyilvánította. E döntés alapján kezdtük meg a múzeumi kutatómunka feltételrendszerének korszerűsítését, továbbfejlesztését. A művelődésügyi miniszter 18/1981. (XII. 5.) MM sz. rendelete a muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. sz. törvényerejű rendelet módosításával pontosította, bővítette az országos hatáskörű múzeumok, így a Közlekedési Múzeum hatáskörét is. E rendelet alapján a közlekedéstörténeti emlékek védetté nyilvánítása - főhatósági engedélyezés nélkül - a Múzeum hatáskörébe került, amelynek alapján nőtt a Múzeum felelőssége, de csökkent az eljárásokkal kapcsolatos adminisztráció. A Múzeumot felügyelő főhatóságunk, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium vezetése különös figyelemmel és központi anyagi támogatásokkal segítette az elmúlt két évben a Múzeum tudományos és fejlesztő tevékenységét. Támogatást kaptunk például a közlekedéstörténeti kutatómunka bővítésére, melynek alapján 1982-től 1984-ig kutatást végzünk „A magyar közlekedés története" c. monográfia megírásának előkészítésére. Védetté nyilvánítottuk a dunai folyamhajózás jelentős történeti emlékét, a „Kossuth" gőzhajót, amelyet 1984-re, központi támogatással, a MAHART-tal együttműködve Múzeum Hajóvá alakítunk ki, bemutatva benne a magyar folyamhajózás és hajógyártás történetét. Vissza

Tartalom

Veress István: A Közlekedési Múzeum 1981-1982. évi munkája5
A Közlekedési Múzeum gyűjteményének története
Winkler László: A légiközlekedési gyűjtemény 75 éve41
Dr. Medveczki Ágnes: A városi közlekedési gyűjtemény újabb fejlődése (1974-1982)63
Szabó László: A közúti gyűjtemény fejlődése 1975-1982 között79
Dr. Dienes Istvánné: A plakátgyűjtemény95
Közlekedéstörténeti tanulmányok
Dr. Jasinszky István: Fejezetek az útjelzők történetéből133
Horváth Éva: A hazai postai járatok és járművek a 18-19. században, a korabeli szakirodalom tükrében183
Dr. Bíró József: A magyar Duna-tengerhajózás története a felszabadulásig209
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet: A bérkocsiipar járművei255
Barkóczi Jolán: Az abszolutizmuskori magyar vasútügy a "Gazdasági Lapok" tükrében279
Dr. Medveczki Ágnes: A Budai Közúti Vaspálya Társaság313
Tisza István: Kenessey Albert, a magyar hajózási szakirodalom első jelentős művelője343
Tisza István: A földalatti vasutak magyar nyelvű szakirodalma355
Dr. Dienes Istvánné: A Közlekedési Múzeum bővítésének tervei századunk elején403
Ercsényi Pál-Dr. Kovács János: Adatok a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság erdei vasútjainak történetéből425
Winkler László: Adatok az önálló magyar repülőgépipar történetéből449
Koltai Mariann: A magyar vasútvillamosítás első korszaka: a Kandó-féle fázisváltós rendszer története473
Winkler László: A Magyar Légiforgalmi Rt. története az 1928. évi újjászervezésig501
Bálint Sándor: A Budapesti Autóbusz Közlekedési Rt. (BART) története521
Molnár György: A magyar folyami hajózás főbb eseményei 1938-1941 között593
Petrik Ottó: A Kossuth-híd története615
Rév Pál: Tallózás a hazai sajtóban felszabadulás utáni légiközlekedésünk újjászervezéséről637
A Közlekedési Múzeum gyűjteményeiből
A kubikuskordé és modellje (Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet)655
A millenniumi magyar királyi udvari vonat dísztáblái (Dr. Dienes Istvánné)663
Félhajómodellek és áramlási hajómodellek (Molnár György)673
A Magotax személygépkocsi (Bálint Sándor)681
A WM Turán segédmotoros kerékpár (Bálint Sándor)689
Dokumentum erdei vasútaink második világháború utáni helyzetéről (Dr. Kovács János)697
Vásárhelyi Boldizsár műveinek bibliográfiája (Tisza István)704
A városi közlekedés szabályzat-gyűjteményének katalógusa (Tisza István)707
A Közlekedési Múzeum munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1981-1982-ben (Steer János)717
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Közlekedési Múzeum Évkönyve VI. A Közlekedési Múzeum Évkönyve VI. A Közlekedési Múzeum Évkönyve VI. A Közlekedési Múzeum Évkönyve VI.

A borító széle kopottas.

Állapot:
6.280 ,-Ft
50 pont kapható
Kosárba