A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése

1909. október 25. és 1910. május 8. között Berlinben tartott hét előadás

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Genius Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 223 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 11 cm
ISBN: 978-963-9772-11-3
Megjegyzés: Megjelent 50 számozott példányban.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

RUDOLF STEINER
Született Kraljavecben (akkor Magyarország), és 1925-ben halt meg Dornachban (Svájc). Bécsben folytat tanulmányokat (természettudományok, matematika, történelem, irodalom, filozófia). Mint Goethe természettudományos műveinek kiadója, író, újságszerkesztő és oktató Bécsben, Weimarban, Berlinben és Európa különböző országaiban gazdag kulturális tevékenységet fejt ki, melyet a századforduló után mindinkább az általa megteremtett antropozófiai irányultságú szellemtudomány határoz meg. A Basel melletti Dornachban felépült Goetheanum lesz működésének központja.
AZ ANTROPOZÓFIA
A XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl, kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik és középpontjában a Krisztus-esemény áll. Így iskolázási módszere is - az ember morális fejlesztése mellett - a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípium, teremtő erő, melynek... Tovább

Fülszöveg

RUDOLF STEINER
Született Kraljavecben (akkor Magyarország), és 1925-ben halt meg Dornachban (Svájc). Bécsben folytat tanulmányokat (természettudományok, matematika, történelem, irodalom, filozófia). Mint Goethe természettudományos műveinek kiadója, író, újságszerkesztő és oktató Bécsben, Weimarban, Berlinben és Európa különböző országaiban gazdag kulturális tevékenységet fejt ki, melyet a századforduló után mindinkább az általa megteremtett antropozófiai irányultságú szellemtudomány határoz meg. A Basel melletti Dornachban felépült Goetheanum lesz működésének központja.
AZ ANTROPOZÓFIA
A XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl, kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban a keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik és középpontjában a Krisztus-esemény áll. Így iskolázási módszere is - az ember morális fejlesztése mellett - a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípium, teremtő erő, melynek realitása van. Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlati élet számos területén mutatkoznak, így például nevelésben (Waldorf-iskolák), a gyógyászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (építészet, festészet, eurythmia, beszédformálás stb.) éppen úgy, mint a mezőgazdaságban (biodinamikus-metódus) és a társadalmi élet számos területén (a szociális organizmus hármas tagozódása). Vissza

Tartalom

ELSŐ ELŐADÁS 9
A BODHISZATTVÁK SZFÉRÁJA - 1909. október 25.
A bodhiszattvák mint az emberiség nagy tanítói, szerepük az emberiség előrehaladásában. A lelkiismeret megjelenése az emberben a történelem során. Az Atlantisz utáni hét korszak összefüggése. Buddha és Apollón. A szellemi világban található magasabb szférák. Krisztus és a 12 bodhiszattva.

MÁSODIK ELŐADÁS 44
A KARMA TÖRVÉNYE - 1909. december 22.
A szellemtudomány módszere és szemléletmódja. A múlt, jelen és jövő szellemi összefüggései a karma törvénye alapján. Az élet első felében meglevő tulajdonságok átalakulása az élet második felében. A karma törvényének figyelembevétele a nevelésben. Karmikus hatások földi életről földi életre. A betegség hatása a következő inkarnációra.

HARMADIK ELŐADÁS 74
KRISZTUS BELÉPÉSE AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉBE - 1910. február 2.
Az én bevonulása az emberi lénybe a lemúriai korban. Ugyanekkor történt az ún. luciferi befolyás, amelynek következményei: egoizmus (asztráltest), tévedés és hazugság (étertest), betegség és halál (fizikai test). Leküzdésük és átalakításuk a Krisztus-impulzus által. Leereszkedés az anyagba az arany-, ezüst, vas- és a sötét korszakban. Krisztus mint példakép és erő. A Hegyi beszéd.
A Káli Júga letelte után fellépő új emberi képességek lehetővé teszik a Krisztushoz való újszerű kapcsolódást.

NEGYEDIK ELŐADÁS 104
A HEGYI BESZÉD - 1910. február 8.
Az óhéber nép missziója Jézus testének előkészítése volt. Salamon jelentősége e folyamatban. Krisztus szerepe az emberi én kifejlődésében. Az ősi időkben
álomszerű-eksztatikus szellemi látással, az énjéből kilépve került az ember kapcsolatba a szellemi világgal; Krisztus földi megjelenésétől kezdve az embernek az énjével, teljes éntudattal kell és lehet kapcsolatot találnia a szellemi léttel. A Hegyi beszéd
egyes mondásai a boldogokról a Krisztus-impulzus hatását ábrázolják az ember kilenc tagolású lényére. Az éteri Krisztus érzékelése a 20. századtól kezdve.
Materialista messiáshitek, álmessiások.

ÖTÖDIK ELŐADÁS 135
A MIKROKOZMOSZ ÉS A MAKROKOZMOSZ KÖZÖTTI -1910. március 9.
Északi és déli beavatások, germán és egyiptomi misztériumok egybeáramlása a keresztény beavatásban. A Nap és a Föld ellentéte az emberben mint a fej és a végtagok ellentéte. A nemek elkülönülése a lemúriai korban és új egységük a távoli jövőben. Az ember fizikai lénnyé válásakor a női és a férfi forma különbözően alakult: a nő
szellemibb maradt, a férfi anyagibb lett. Az üstökösök és a Hold sajátossága. A Halley-üstökös hozza azt az impulzust, amely mélyebbre visz a materializmusba. Samballa.

HATODIK ELŐADÁS 164
A LELKIISMERET KELETKEZÉSE -1910. május 2.
Az emberi lelki képességek fejlődése az egymásra következő inkarnációkban. Az egyiptomi kultúra idején Európában az éntudat indult fejlődésnek, de különösen magasabb kultúra nélkül; Egyiptomban és Mezopotámiában létrejött egy fejlett tudás a szellemi világról, de az éntudat szinte egyáltalán nem bontakozott ki. A görög-latin kultúrában e kettő egyensúlyban van. Az éntudat teljes kifejlődését elősegítő Krisztus-impulzus hordozói az
európai népek lettek, mert itt egy erre előkészülő fejlődés ment végbe az ókor idején. Ázsiában Krisztus megjelenését készítik elő, Európában Krisztus megértését. Keleten szellemileg kisarjad a szeretet, Nyugaton a lélek mélységeiből előtör a lelkiismeret.

HETEDIK ELŐADÁS - 192
VISSZAPILLANTÁS ÉS ELŐRETEKINTÉS. AZ ÚJ KRISZTUS-ESEMÉNY.
A LELKIISMERET TOVÁBBFEJLŐDÉSE -1910. május 8.
Emlékezés Helena P. Blavatskyra, a teozófiai mozgalom megalapítójára. A teozófia mint történelmi szükségszerűség, amelynek célja, hogy új szellemi élet áramoljon be az emberiség fejlődésébe. A teozófiai mozgalom továbbalakítása csak az lehet, hogy elismeri és megérti a Krisztus-eseményt. A történet Jézus létének tagadása (Drews: "A Krisztus-mítosz"). Egy új képesség megjelenése az emberben.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Rudolf Steiner könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv