Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.113

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében

Fülszöveg

Jelen kötet - a Veszprémben megrendezett, A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében című magyarságtudományi konferencia előadásainak szerkesztett változata - egyfajta számvetés, diagnózis. Hazai és határainkon túli magyar területek főiskoláinak, egyetemeinek oktatói és kutatói számolnak be a magyar kultúra örökségeinek aktuális sorsáról. Bepillantunk a nemzeti identitás problémáiba, képet alkotunk a nyelvpolitika és a magyarság helyzetéről, a kulturális örökség mint értékek és kultuszok világa jelenik meg, kitekintünk az intézmények, műhelyek, módszerek című fejezetben a szellemi alkotóerő sajátos összetevőire, majd a levéltár- és hungarikakutatás és a magyar bölcselet tematikus egységei zárják a kötet írásait.
A kötet előszavában szomorúan állapítja meg Paládi-Kovács Attila: ..A nemzet jelenét és elkövetkező éveit (netán évtizedeit) az a közhelyes igazság határozza meg, hogy a mostani trend szerint csökken a nemzeti jövedelem, nő az ország eladósodottsága,... Tovább

Fülszöveg

Jelen kötet - a Veszprémben megrendezett, A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében című magyarságtudományi konferencia előadásainak szerkesztett változata - egyfajta számvetés, diagnózis. Hazai és határainkon túli magyar területek főiskoláinak, egyetemeinek oktatói és kutatói számolnak be a magyar kultúra örökségeinek aktuális sorsáról. Bepillantunk a nemzeti identitás problémáiba, képet alkotunk a nyelvpolitika és a magyarság helyzetéről, a kulturális örökség mint értékek és kultuszok világa jelenik meg, kitekintünk az intézmények, műhelyek, módszerek című fejezetben a szellemi alkotóerő sajátos összetevőire, majd a levéltár- és hungarikakutatás és a magyar bölcselet tematikus egységei zárják a kötet írásait.
A kötet előszavában szomorúan állapítja meg Paládi-Kovács Attila: ..A nemzet jelenét és elkövetkező éveit (netán évtizedeit) az a közhelyes igazság határozza meg, hogy a mostani trend szerint csökken a nemzeti jövedelem, nő az ország eladósodottsága, zsugorodik a gazdaság. Magyarország - a tulajdonviszonyok végzetes átrendeződése, a közjavak kiárusítása, a természeti erőforrások (ivóvíz, termőföld) máris jelentős részének elkótyavetyélése folytán - alárendelődött az arctalan globális tőkének."
Ezután a jelenlegi válsághelyzet megoldásának lehetőségeit a kultúra vállalásában és támogatásában látja: "A rendszerváltás után a magyar felsőoktatás az anyaországban és a szomszédságban is örvendetesen bővült, a magyar nyelvet, kultúrát, hagyományt, szellemi és tárgyi örökséget érintő kutatások volumene nőtt és színvonala is emelkedett. Az egyetemek, főiskolák, tanszékek mellett említendő számos tudományos társaság, egyesület, alapítvány, könyvkiadó létrejötte, a publikációs tevékenység megsokszorozódása, az oktatói, kutatói utánpótlás kinevelése és munkába állása. Ezeknek a pozitív folyamatoknak az eredményeit meg kell becsülnünk. Mindebben része volt a magyarországi alapítványoknak, tudományos társaságoknak, intézményeknek és a magyar értelmiség színe-javának" Vissza

Tartalom

Paládi-Kovács Attila:
„A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében" 9
I. Nemzeti identitás
Szilágyi István:
Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik
században 15
Kiss Endre:
Kritikai pozitivizmus és nemzet. Adalék a posztszocialista nemzet-problematika
elméletéhez 27
Kaiser Tamás:
Legújabb kori kalandozások: magyar érdekek képviselete Brüsszelben 37
Alabán Ferenc:
Az európaiság és a kisebbségi kontextus „...55
Pap Tibor - Kiss Gergely:
Kisebbségi szereplehetőségek a 2000. október 6. utáni Szerbiában 63
Székely Győző:
Tankönyv és kisebbség 77
Bodó Barna:
Elit és szerep szórványban 101
Kollár József - Rusznák Tamás:
Odüsszeusz és a szirének. (A Tőzsde posztmcdonaldizációja) 117
II. Nyelvpolitika és magyarság
Bárdos Jenő:
Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből 139
Mógor Adrienn:
A magyar mint idegen nyelv oktatásának kezdetei Pápán 151
Ferenc Viktória:
Tannyelvpolitikával a kárpátaljai magyar felsőoktatásért 161
Bátyi Szilvia:
Kétnyelvű mentális lexikon vizsgálata kárpátaljai viszonylatban 179
Molnár Anita:
A tannyelv hatása a magyar nyelv helyzetére Kárpátalján 189
Séra Magdolna:
Magyar vagy ukrán iskola? Érvek és ellenérvek a szülők tannyelv-választási
döntéseiben 203
Lendvai-Décsy Kornélia:
A magyar nyelv helyzete az Európai Unióban a csatlakozás után, avagy
megőrizhetjük-e nyelvi függetlenségünket? 213
III. Kulturális örökség: értékek és kultuszok
Horváth H. Attila:
Aranyló rongylabda. Fragmentumok a magyar foci virágkoráról 219
Mód László:
„Már a kelták idejében. .."A borászati örökség megalkotásának és
reprezentációjának példái Magyarországon 229
Simon András:
Az életmód változása, megalkotott hagyományok, ünnepek és turizmus a
Délnyugat-Dunántúl szőlőhegyein 237
Bognárné Kocsis Judit:
Magyarságtudat és honismeret Karácsony Sándor műveiben 247
Somfai Balázs:
Emlékhely - emlékjel - identitás 253
Pintér Márta Zsuzsanna:
Drámatörténeti örökségünk. A magyarországi iskolai színjátszás története a 16-
18. században 259
Árpás Károly:
Gisila Abbatissa - az íródó regény 269
VI. Intézmények, műhelyek, módszerek
Bura László:
Szellemi alkotó műhelyek Szatmárban 279
Kása Zoltán:
Tudományos kutatás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 291
Murádin János Kristóf:
Erdély magyar színházai 1944 és 1948 között 299
Végh Balázs Béla:
Gyermekirodalom Erdélyben 307
Burján Miklós:
A virtuális polifónia kaotikus permutációinak felismerése és kreatív
alkalmazása. Egy új koncepció körvonalai a kezdő énektanításban 313
Horváthné Berlák Irén:
A tanulmányi kirándulások interkulturális jellege 327
Kokoly Zsolt:
A kolozsvári (magyar) jogászképzés rövid története és perspektívái 333
V. Levéltár- és hungariakutatás
Pál-Antal Sándor:
Erdélyi levéltárak és kutatási lehetőségek 347
Fodor István:
A vajdasági levéltárak nemzetközi kapcsolatai 357
Bősze Sándor:
A horvátországi levéltárak és a horvátországi hungarikakutatás 367
Melega Miklós:
Nemzetközi együttműködés a Muravidék történetének feltárására 375
VI. Magyar bölcselet
Tonk Márton:
Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények,
kihívások 383
Mariska Zoltán:
A kolozsvári egyetem sorsa a trianoni összeomlás idején 395
Egyed Péter:
Realitásfogalmak és metafizikai következmények a XX. század elejének magyar
filozófiájában: Zalai Béla és Varga Béla 419
Veres Ildikó:
Mi a magyar? Dilemmák és válaszok a magyar filozófia néhány jeles
egyéniségénél (Tavaszy Sándor, Kibédi Varga Sándor, Hamvas Béla) 429
Máté Zsuzsanna:
Madách Imre Az ember tragédiája, mint emblematikus műalkotás 443
V. Szabó László:
Gnózis és kultúra viszonya Schmitt Jenő Henrik gondolatvilágában 455
Szoboszlai-Kiss Katalin:
Az erőszak nélküli társadalom eszméje Az anarchista Schmitt Jenő Henrik
társadalomfilozófiai eszméi és hatásuk 471
Garaczi Imre:
Táj filozófia és költészet 489
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem